Türkçe Dersi Kaynak Siteniz | MesutHayat.Com
Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi
Türkçe Dersi Kaynak Siteniz | MesutHayat.Com Konu Bilgileri
Konu Başlığı : Bunları Yapan Öğretmenler ve Memurlar Yandı!
Yazar : Mesut Hayat Konuyu Paylaş :
Cevap Sayısı : 2 Görüntüleme : 1511


Bunları Yapan Öğretmenler ve Memurlar Yandı!
Konu: 2,927
Mesaj: 4,707
Teşekkür: +26138
Cinsiyet: Bay
Katılış Tarihi: 17/07/2012

Başbakanlık tarafından kamu kurum ve kuruluşlarında terör örgütlerine yönelik propaganda yapan personeller hakkında uygulanacak yasal işlemler ve kamu çalışanlarının uyması gereken önemli hususlar genelge olarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

Nitekim bu tür faaliyetler, kanunlarda adli ve idari nitelikte yaptırım gerektiren fiiller olarak düzenlenmiştir. 

Bu itibarla; -Terör örgütleri veya legal görünüm altında illegal faaliyet yürüten yapılarla ilişki kuran veya eylem birliği içerisinde olan, 

-Bu örgüt ve yapıların emir ve talimatlarıyla hareket eden -Bu örgüt ve yapılara yardım eden 

-Kamu imkan ve kaynaklarını bu örgüt veya yapıları desteklemeye yönelik kullanan veya kullandıran 

-Bu örgüt ve yapılarla mücadeleyi engelleyen -Bu örgüt veya propagandasını yapan, kamu çalışanları hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde idari nitelikli işlemler yetkili amirler tarafından ivedilikle yapılacaktır. 

Suç teşkil eden fiiller yönünden ise durum ivedilikle adli mercilere bildirilecektir. 

Yukarıda belirtilen hususların personel çalışmasına dayalı hizmet alımı ihalesiyle istihdam edilen personel hakkında da ilgili mevzuat çerçevesinde titizlikle uygulanacaktır.

 Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim."


Türkiye'nin En Kaliteli Türkçe Dersi Kaynak SitesiTeşekkür Edenler:
Alıntı Yap
.
Konu: 2,927
Mesaj: 4,707
Teşekkür: +
Cinsiyet: Bay
Katılış Tarihi: 17/07/2012

Başbakanlık genelgesinde, terör örgütleri veya legal görünüm altında illegal faaliyet yürüten yapılarla ilişki kuran ya da eylem birliği içerisinde olduğu tespit edilen kamu çalışanları hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde idari nitelikli işlemlerin yetkili amirler tarafından yapılacağı, suç teşkil eden fiiller yönünden ise durumun adli mercilere ivedilikle bildirileceği bildirildi.

"Milli Güvenliği Tehdit Eden Örgüt ve Yapılarla İrtibatlı Kamu Çalışanları Hakkında" genelge, Başbakan Ahmet Davutoğlu imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Genelgede, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü milli güvenliğini ve kamu düzenini tehdit eden, devlet otoritesini zaafa uğratmayı amaçlayan, iç ve dış güvenliği bozmaya çalışan, vatandaşların temel hak ve hürriyetlerini yok etmeye yönelik eylem ve saldırılarda bulunan terör örgütleri veya legal görünüm altında illegal faaliyet yürüten yapılarla mücadelesini hukuki zeminde etkin bir şekilde yürüttüğü belirtildi.

Anayasal bir hakkın kullanımı sonucu kamu hizmetine giren ve devlet adına millete hizmetle yükümlü olan kamu çalışanlarının en önemli vasıflarının dürüstlük, tarafsızlık ve anayasa ile kanunlara bağlılık olduğu vurgulanan genelgede, şunlar kaydedildi:

"Kamu çalışanlarının hizmet içi ve dışındaki davranışlarının, resmi sıfatlarının gerektirdiği niteliklerle bağdaşır olması zorunludur. Devletin ve ülkenin menfaatlerini korumakla yükümlü olan kamu çalışanlarının; anayasaya ve kanunlara sadakatle hareket etmeleri, tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak, davranışlarıyla kendilerine duyulan güveni zedelememeleri gerekmektedir. Bu çerçevede, kamu çalışanları, kanunların suç saydığı eylemleri işlemek amacıyla kurulan örgüt veya yapılarla hiçbir şekilde ilişki içine giremez; bu yönde faaliyet gösteren herhangi bir harekete, gruplaşmaya, teşekküle veya derneğe katılamaz ya da bunlara yardım ve yataklık edemezler.

Kamu çalışanları, ilgili mevzuatında belirtilen esaslar çerçevesinde yalnız hiyerarşik amirleri tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü olup, bu görevlerin ilgili mevzuata göre yürütülmesinden yalnız amirlerine karşı sorumludurlar. Amirler ise maiyetlerinde çalışanların görevlerini Anayasa ve kanunlara uygun olarak yerine getirip getirmediğini takip ve kontrol etmekle yükümlüdürler."

"Kamu hizmetine girme hakkı da dahil olmak üzere, anayasada yer alan haklardan hiçbiri, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan hukuk devletini ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz" ifadelerinin yer aldığı genelgede, bu tür faaliyetlerin kanunlarda adli ve idari nitelikte yaptırım gerektiren fiiller olarak düzenlendiği hatırlatıldı.

Genelgede, terör örgütleri veya legal görünüm altında illegal faaliyet yürüten yapılarla ilişki kuran veya eylem birliği içerisinde olan, bu örgüt ve yapıların emir ve talimatlarıyla hareket eden, yardım eden, kamu imkan ve kaynaklarını kullanan veya kullandıran, bu örgüt ve yapılarla mücadeleyi engelleyerek propagandasını yapan kamu çalışanları hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde idari nitelikli işlemlerin yetkili amirler tarafından yapılacağı, suç teşkil eden fiiller yönünden ise durumun ivedilikle adli mercilere bildirileceği belirtildi.

Genelgede ayrıca, belirtilen hususların personel çalışmasına dayalı hizmet alımı ihalesiyle istihdam edilen personel hakkında da ilgili mevzuat çerçevesinde titizlikle uygulanacağı ifade edildi.

AA

Türkiye'nin En Kaliteli Türkçe Dersi Kaynak SitesiTeşekkür Edenler:
Alıntı Yap
.
Konu: 2,927
Mesaj: 4,707
Teşekkür: +
Cinsiyet: Bay
Katılış Tarihi: 17/07/2012

“657 zırhını kırarız” diyen Başbakan Davutoğlu, ilk adımı bir genelge yayımlayarak attı. Davutoğlu, kamu yöneticilerine, terör örgütleri veya legal görünümlü illegal faaliyet yürüten yapılarla ilişkili tüm kamu çalışanları hakkında ‘ivedilikle’ işlem talimat verdi.

BAŞBAKAN Ahmet Davutoğlu, geçen hafta partisinin grup toplantısında, “Devletin 657 dokunulmazlık zırhını üzerine alıp da kim devletin temellerini oymaya çalışıyorsa bu zırhı kırarız” diyerek 657 sayılı devlet memurları yasasında değişiklik sinyali vermişti. Ancak bu değişiklikten önce dünkü Resmi Gazete’de belediyeler, il özel idareleri ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler dahil; taşeron, sözleşmeli işçi ve memurlar dahil kamudaki tüm çalışanları ilgilendiren bir Başbakanlık genelgesi yayımlandı.‘Milli Güvenliği Tehdit Eden Örgüt ve Yapılarla İrtibatlı Kamu Çalışanları Hakkında Genelge’de, Türkiye Cumhuriyeti’nin terör örgütleri veya legal görünüm altında illegal faaliyet yürüten yapılarla mücadelesini hukuki zeminde etkin bir şekilde yürüttüğü belirtilerek özetle şunlar vurgulandı:

AMİRLER TAKİP EDECEK

“Kamu çalışanları, kanunların suç saydığı eylemleri işlemek amacıyla kurulan örgüt veya yapılarla hiçbir şekilde ilişki içine giremez; bu yönde faaliyet gösteren bir harekete, gruplaşmaya, teşekküle veya derneğe katılamaz, yardım ve yataklık edemezler. Yalnız hiyerarşik amirleri tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü olup yalnız amirlerine karşı sorumludurlar. Amirler ise maiyetlerinde çalışanların görevlerini anayasa ve yasalara uygun yerine getirip getirmediğini takip ve kontrolle yükümlüdürler.”CADI AVI BAŞLATILIYOR

Lami Özgen: (Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Genel Başkanı): Bu genelgeyle kamu çalışanlarına yönelik bir cadı avı başlatılmak isteniyor. Hükümet tüm muhalifleri keyfi şekilde terör ve terörizmle ilişkilendirerek bertaraf etmek istiyor. KESK olarak iptali için dava açacağız.KANTARIN TOPU KAÇTI

İsmail Koncuk (Kamu-Sen Genel Başkanı): Kamuda terör örgütüne lojistik destek sağlayan birileri varsa tedbir alınmalı. Ancak son yıllarda ‘paralelci’ söylemiyle kantarın topu kaçtı. Bu genelgeyi istismar etmek isteyenler çıkabilir. Somut bilgiye ve belgeye dayanan, hukuk doğrultusunda işlemler yapılsın.GÖREV HATIRLATMASI

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Örgüt ve yapılarla yürütülen mücadelenin kamu ayağına mesaj veriyor. Bu genelge iş güvencesi tehdidi değil; kamu imkânlarını teröre destek faaliyetlerinin bir parçası yapanların tespiti ve personel düzenlemesinde kararlılığı gösteriyor. Yetki ve görev hatırlatması var.EMİR ALAN YARDIM EDEN YANDI

KAMU hizmetine girme hakkı da dahil olmak üzere hiçbir hakkın devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve hukuk devletini ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyet biçiminde kullanılamayacağı belirtilen genelgede, 657 zırhının delineceği haller şöyle sıralandı:-Terör örgütleri veya legal görünüm altında illegal faaliyet yürüten yapılarla ilişki kuran veya eylem birliği içerisinde olan,

-Bu örgüt ve yapıların emir ve talimatıyla hareket eden,

-Bu örgüt ve yapılara yardım eden,

-Kamu imkân ve kaynaklarını bu örgüt veya yapıları desteklemeye yönelik kullanan veya kullandıran,

-Bu örgüt veya yapılarla mücadeleyi engelleyen, bunların propagandasını yapan kamu çalışanları hakkında ilgili meevzuata göre yürütülmesinden yalnız amirlerine karşı sorumludurlar.

-İdari nitelikteki işlemler yetkili amirler tarafından ivedilikle yapılacaktır. Suç teşkil eden fiiller yönünden ise durum ivedilikle adli mercilere bildirilecektir.


Türkiye'nin En Kaliteli Türkçe Dersi Kaynak SitesiTeşekkür Edenler: scorpi__@
Alıntı Yap
.Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  Bakan Yılmaz Ücretli Öğretmenler İçin Atama Tarihini Verdi doğanumut 0 177 16/04/2018, 16:11
Son Yorum: doğanumut
  Ulusal Eğitim Araştırmaları Öğretmenler Sempozyumu başlıyor doğanumut 0 81 08/03/2018, 16:55
Son Yorum: doğanumut
  MEB : Bu Sınava Öğretmenler de Başvurabilecek ! doğanumut 0 525 24/02/2018, 00:13
Son Yorum: doğanumut
  ÖĞRETMENLER 4 YILDA BİR SINAVA ALINACAK doğanumut 0 1,082 23/02/2018, 23:58
Son Yorum: doğanumut
  Öğretmenler Dikkat! MTSK'da Dikkat Edilecek Hususlar AçıklandI doğanumut 0 417 19/12/2017, 23:53
Son Yorum: doğanumut
  MEB'den Öğretmenler İçin El Kitabı doğanumut 0 612 19/12/2017, 23:41
Son Yorum: doğanumut
  Yılmaz: "Öğretmenler de öğrenciler de sistem değişikliğinden memnun" Mesut Hayat 0 309 28/11/2017, 20:23
Son Yorum: Mesut Hayat
  Bakan Yılmaz´ın 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı doğanumut 0 394 23/11/2017, 18:49
Son Yorum: doğanumut
  Öğretmenler Günü kamu spotu hazırlandı doğanumut 0 321 23/11/2017, 18:44
Son Yorum: doğanumut
  MEB’den Öğretmenlere Öğretmenler Günü Sürprizi doğanumut 0 4,205 31/10/2017, 20:22
Son Yorum: doğanumut

Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi

Türkiye
Powered by MyBB © 2002-2018 MyBB Group
Forum Destek Yetkilisi: Samed BAYRAM


Tasarım