Türkçe Dersi Kaynak Siteniz | MesutHayat.Com
Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi
Türkçe Dersi Kaynak Siteniz | MesutHayat.Com Konu Bilgileri
Konu Başlığı : DEĞERLER EĞİTİMİ (CÖMERT OLMAK)
Yazar : Gümüştekin Konuyu Paylaş :
Cevap Sayısı : 5 Görüntüleme : 4599


DEĞERLER EĞİTİMİ (CÖMERT OLMAK)
Konu: 1
Mesaj: 4
Teşekkür: +0
Cinsiyet: Bay
Katılış Tarihi: 06/10/2014

Değerli öğretmenlerim elindedeğerler eğitimi( cömert olmak) ile ilgili kazanım ve etkinlikleri bulunan öğretmenlerimiz paylaşabilirlerse sevinirim. Smile


Teşekkür Edenler:
Alıntı Yap
.
Konu: 0
Mesaj: 7
Teşekkür: +4
Cinsiyet: Bay
Katılış Tarihi: 28/03/2014

Muhammed / 38. İşte sizler, Allah yolunda harcamaya çağırılıyorsunuz. İçinizden kiminiz cimrilik ediyor. Ama kim cimrilik ederse, ancak kendisine cimrilik etmiş olur. Allah zengindir, siz ise fakirsiniz. Eğer O'ndan yüz çevirirseniz, yerinize sizden başka bir toplum getirir, artık onlar sizin gibi de olmazlar.


İsra / 29- Elini boynuna asıp bağlama (cimri olma), hem de onu büsbütün açıp saçma (israf etme); aksi halde kınanmış olursun ve eli boş açıkta kalırsın.


Al-i İmran / 180- Allah'ın, kendilerine lütfundan verdiği nimetlere karşı cimrilik edenler, bunun, kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Hayır o, kendileri için şerdir. Cimrilik ettikleri şey, kıyamet gününde boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah'a aittir. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.Nisa / 37- Onlar ki hem kıskanır, cimrilik ederler, hem de herkese cimrilik tavsiye ederler ve Allah'ın kendilerine lütfundan verdiği nimeti gizlerler. Biz kâfirlere alçaltıcı bir azap hazırladık.Tevbe / 76. Ne zaman ki, Allah lutfedip onlara ihsanda bulundu, onlar da cimrilik edip yüz çevirdiler ve zaten yan çizip duruyorlardı.İsra / 100- (Ey Muhammed!) De ki: "Eğer siz Rabbimin rahmet hazinelerine sahip olsaydınız, fakirlik korkusunu yine de elden bırakmazdınız." Doğrusu insan çok cimridir.

Furkan / 67- Ve onlar ki, harcadıklarında ne israf ne de cimrilik ederler; ikisi arasında orta bir yol tutarlar.

Teşekkür Edenler: Gümüştekin
Alıntı Yap
.
Konu: 0
Mesaj: 7
Teşekkür: +
Cinsiyet: Bay
Katılış Tarihi: 28/03/2014

CÖMERTLİĞİN FAZİLETİ
Müslümana yakışan en güzel davranış, zenginliğe sahip olmadığı zaman sabretmesi, bir servet sahibi olduğu zaman ise bunu Allah (c.c.) yolunda en güzel şekilde kullanmasıdır. Şeytanın hilelerine kanıp, istikbal endişesi ile cimrilik edenleri Allah şöyle uyarıyor:
" Allah’ın, bol ihsanından kendilerine verdiği şeylerde cimrilik edenler bunun kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Hayır; bu, onlar için şerdir; kıyamet günü, cimrilik ettikleriyle tasmalandırılacaklardır. Göklerin ve yerin mirası Allah’ındır. Allah yaptıklarınızdan haberi olandır." (Al-i İmran Suresi, 180)
Cömertlik ve israf konusundaki ayırımı Resulullah Efendimiz (sav) çok güzel olarak açıklamıştır. Resulullah Efendimiz özellikle Ramazan ayında kendisinden birşey isteyenlere hayır demez mutlaka isteklerini gerçekleştirmeye çalışırdı. Bir hadiste Resulullah’ın ihtiyaç sahibine, kendi adına borçlanmasını tavsiye ettiği rivayet edilmektedir.
Hz. Ali (r.a.) peygamberimizin cömertliğini şöyle anlatıyor: "O insanların en çok eli açık olanı, sıkıntılara göğüs germe bakımından göğsü en geniş olanı, en doğru sözlüsü, üzerine aldığı işi en güzel şekilde yerine getirendi. O, en güzel ve yumuşak tabiatlı olup kabile ve akrabasına en çok ikramda bulunan bir kişi idi. O’nu ilk gören O’ndan heybet duyar, sohbetinden bulunanlar ise O’nu severlerdi. O’ndan birşey istendiğinde varsa verir bulma imkanı varsa bulmaya çalışırdı."(Buhari)
Resulullah’tan cömertlikle ilgili güzel sözler: "Allah cömerttir, cömertliği ve güzel ahlakı sever, kötü ahlakı sevmez."(Haraiti)
"Cömertlik cennet ağaçlarından bir ağaçtır. Dalları dünyaya sarkmıştır. Her kim onun dalına yapışırsa o dal onu çeker cennete götürür." (İbn Hıbban, "Zu’afa”)
"Allahu Teala bütün velileri cömert ve güzel ahlaklı kılmıştır." (Darekutni)
"İki haslet vardır ki Allahu Teala onları sever ve iki haslete de buğzeder. Sevdiği hasletler; cömertlik ve güzel ahlaktır. Sevmediği iki huy ise, cimrilik ve kötü huydur." (Deylemi)
"Bol yedirmek, herkese selam vermek ve güzel konuşmak mağfireti gerektiren sebeplerdendir. Allahu Teala’nın bir takım kulları vardır, onlara kamu yararına harcanmak üzere servet verilmiştir. Bunlardan cimrilik eden olursa onlardan alır ve başkasına verir." (Taberani)
"Cömert, Allah’a yakın, insanlara yakın, cennete yakın, ve cehennemden uzaktır. Cimri ise Allah’tan uzak, insanlardan uzak, cennetten uzak fakat cehenneme yakındır." (Tirmizi)


Teşekkür Edenler: Gümüştekin
Alıntı Yap
.
Konu: 0
Mesaj: 7
Teşekkür: +
Cinsiyet: Bay
Katılış Tarihi: 28/03/2014

HADİSLER

* Hz. Câbir (radıyallahu anh) anlatıyor: "Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Satışında, satın alışında, borcunu ödeyişinde cömert ve kolaylaştırıcı davranan kimseye Allah rahmetini bol kılsın".

* Ebu Zerr (radıyallahu anh) anlatıyor: "Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) Kâbe'nin gölgesinde otururken yanına geldim. Beni görünce: "Kâbe'nin Rabbine kasem olsun onlar zararda" buyurdu. Ben:

-Ey Allah'ın Resûlü, annem babam sana feda olsun, onlar kimlerdir? dedim. Buyurdu ki:

-"Onlar malca çok olanlardır. Ancak -eliyle ön, arka, sağ ve sol taraflarını göstererek- şöyle şöyle bol bol vermelerini emredenler müstesna" dedi ve hemen ilâve etti:

-"Böyleleri ne kadar az! Şunu bilin ki, devesi, sığırı, davarı olup da zekâtını vermeyen her insan kıyamet günü, o malları, mümkün olan en iri ve en semiz şekilde karşısına çıkıp, sırayla boynuzlarıyla toslayacak, ayaklarıyla çiğneyecek. Sonuncusu da bu muameleyi yapınca birinci tekrar başlayacak. Bu hal, insanlar arasındaki hüküm bitinceye kadar devam edecek."

* İbnu Ömer anlatıyor: "Bir gün Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) bize hitab ederek şöyle buyurdular: "Sıkılık huyundan kaçının. Zira sizden önce gelip geçenler bu huy yüzünden helâk oldular. Şöyle ki: Bu huy onlara cimrilik emretti, onlar hemen cimrileşiverdiler, sıla-ı rahmi kesmelerini emretti, hemen sıla-ı rahmi kestiler, doğru yoldan çıkmayı (fücur) emretti, hemen doğru yoldan çıktılar."

* Ebu Saîd el-Hudrî (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "İki haslet vardır ki bir mü'minde asla beraber bulunmazlar: Cimrilik ve kötü ahlâk."

* Ka'b İbnu İyâz (radıyallahu anh) anlatıyor; "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ı şöyle derken işittim: "Her ümmet için bir fitne vardır, benim ümmetimin fitnesi de maldır."

* İbnu Mes'ud (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) şöyle buyurdular: "Çiftlik edinmeyin, dünyaya bağlanır kalırsınız."

* Abdullah İbnu'ş-Şihhîr (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) Elhâhümü't-tekâsür sûresini okurken yanına geldim. Bana: "İnsanoğlu malım malım der. Halbuki âdemoğlunun yiyip tükettiği, giyip eskittiği ve sağlığında tasadduk edip gönderdiğinden başka kendisinin olan neyi var? (Gerisini ölümle terkeder ve insanlara bırakır."

* İbnu Mes'ud (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) bir keresinde, "Hanginiz, vârisinin malını kendi malından daha çok sever?" diye sordu. Cemaat: "Ey Allah'ın Resûlü içimizde, herkes kendi malını vârisinin malından daha çok sever" dediler. Bunun üzerine: "Öyleyse şunu bilin: Kişinin gerçek malı hayatında gönderdiğidir. Geriye koyduğu da vârislerinin malıdır."

Teşekkür Edenler: Gümüştekin
Alıntı Yap
.
Konu: 0
Mesaj: 7
Teşekkür: +
Cinsiyet: Bay
Katılış Tarihi: 28/03/2014

“Cimrinin yüzüne bakmak, insanın kalbini katılaştırır. Cimrilerle karşılaşmak, müminler için beladır.” Bişr-i Hâfi

“Bazısının eli verir, gönlü vermez; bazısının da gönlü verir, eli vermez; her ikisi de cimridir.” Cenap Şehabettin

“Zavallı cimrilerde mezbaha köpeklerine benzer.” Ferideddin-i Attar

“Ey âdemoğlu, şaşıyorum sana! Kendi arzularının yerine gelmesi için israf olarak harcıyorsun da, bir dirhem ile Rabbinin rızasını kazanmakta cimrilik ediyorsun.” Hasan Basri

“Cimri öyle bir kişidir ki, dünyada fakir gibi yaşar, ahirete zengin gibi hesap verir.” Hz. Ali

“Dünyalık sana yöneldiği zaman, sen de vermesini bil. Zira vermek, o malı tüketmez. Dünyalık senden yüz çevirdiği zaman yine ver. Çünkü o mal, devamlı sende kalmayacaktır.” Hz. Ali

“Cömertliğin aslı, kendi malından verip, başkasının malını korumaktır.” Hz. Ali

“Dört şey devam ettikçe, din ve dünya ayakta duracaktır: Zenginler, malları ile cömertlik ettikçe; âlimler, ilimleriyle amel ettikçe; cahiller, bilmedikleri bilgilerle kibirlenmedikçe; fakirler, dinlerini dünyalarına satmadıkça.” Hz. Ali

“Mal cimrilerde, silah korkaklarda, karar verme salahiyeti zayıflarda olursa, işler bozulur.” Hz. Ebû Bekir

“Cimrilikten kimse bezirgân olmaz.” Karacaoğlan

“Irmak kıyısında suyu sakınan, suyu görmeyen kişidir.” Hz. Mevlâna

“Üç zümreye, üç şey çirkin düşer: İdarecilere, sertlik; âlimlere, mal sevdası; zenginlere ise cimrilik.” Molla Cami

“Cimrinin gümüşü, kendisi gömülünce topraktan çıkar.” Sadi

“Sıkışık zamanında imdadına koşacak kimse isteyen, bolluk içindeyken cömert olmalıdır.” Sadi

“Cimri, borç para isteyecek olan kişinin geldiğini bir fersah uzaktan görür.” Sadi

“Altının ne olduğunu mihenk, cimrinin kim olduğunu dilenci bilir.” Sadi

“Akıllı kişi odur ki; malını güve düşmeyecek, hırsız almayacak yerde saklayandır. Yani Allah yolunda harcayandır.” Abdullah bin Mes’ud

“Kendi elinle verilen bir akçe, senden sonra verilecek bin akçeden daha değerlidir.” Ferideddin-i Attar

“Bulut gibi, damlayla su al denizden,
Verdiğinde bol bol ver esirgemeden.” Genceli Nizâmî

“İnsanların en cömert olanı, istemeden veren; en asil olanı da, intikama gücü yeterken bağışlayandır.” Hz. Hüseyin

“Kıyamette bir devenin iğne deliğinden geçmesi, cimri bir zenginin cennete girmesinden daha kolaydır.” Vehb bin Münebbih

“İnsanların malca en cimrisi, namusça en cömertidir. Yani malına kıymaması, namusunun ayakaltı olmasına sebep olur.” İbn-i Mu´tez

“En hayırlı cömertlik, ihtiyaç sahibini arayıp ona vermektir.” Ebû Süleyman Dârânî

“Cömertlik, saadet anahtarıdır.” Nâsır-ı Hüsrev


Teşekkür Edenler: Gümüştekin
Alıntı Yap
.
Konu: 255
Mesaj: 739
Teşekkür: +7981
Cinsiyet: Bay
Katılış Tarihi: 23/11/2012

teşekkürler hocam

"Şu fâni dünya saadetleri içinde hiçbir şey, aziz Türk çocuklarına Türk dilini öğretmek kadar güzel değildir."

Teşekkür Edenler:
Alıntı Yap
.Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  etkileşimli sınıf yönetimi eğitimi türkçe ders işlenişi formu byractr 1 1,541 19/10/2016, 19:54
Son Yorum: ahmetali
  Değerler Eğitimi kapsamında Emek ve Alın Teri başlığıyla okul çapında etkinlik Armada06 0 1,803 23/11/2015, 20:39
Son Yorum: Armada06
  6. Sınıf Değerler Eğitimi Dokümanları ve Aylık Raporları mevdem 1 3,001 05/11/2015, 13:58
Son Yorum: smyyenn
  7. sınıf düşünme eğitimi yıllık planı hulyaturkce 2 2,148 12/11/2012, 21:21
Son Yorum: nlgn
  Düşünce Eğitimi orhan-veli 3 2,649 24/09/2012, 23:04
Son Yorum: Mesut Hayat

Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi

Türkiye
Powered by MyBB © 2002-2018 MyBB Group
Forum Destek Yetkilisi: Samed BAYRAM


Tasarım