Türkçe Dersi Kaynak Siteniz | MesutHayat.Com
Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi
Türkçe Dersi Kaynak Siteniz | MesutHayat.Com Konu Bilgileri
Konu Başlığı : Kütüphanecilik Kulübü iç yönetmeliği
Yazar : doğanumut Konuyu Paylaş :
Cevap Sayısı : 2 Görüntüleme : 5141


Kütüphanecilik Kulübü iç yönetmeliği
Konu: 1,257
Mesaj: 1,928
Teşekkür: +1177
Cinsiyet: Bay
Katılış Tarihi: 20/07/2012

Kültür Ve Edebiyat Ve Kütüphanecilik Kulübü Iç YönetmeliğiÖĞRENCİ KULÜBÜ İÇ YÖNETMELİĞİ

OKULUN ADI : …………………….. İLKÖĞRETİM OKULU
EĞİTİCİ KOLUN ADI : KÜLTÜR VE EDEBİYAT VE KÜTÜPHANECİLİK KULÜBÜ
Sosyal Etkinliklerin Genel Amacı:
Madde 1 — Sosyal etkinliklerin amacı, Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak; öğrencilerin Atatürk İlke ve İnkılâplarına, Anayasanın başlangıcında ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı yurttaşlar olarak yetişmelerine, yeteneklerini geliştirerek gerekli donanımı kazanmalarına katkıda bulunmaktır.
Bu amaçla öğrencilere;
a) İnsan haklarına ve demokrasi ilkelerine saygı duyabilme,
b) Kendini tanıyabilme, bireysel hedeflerini belirleyebilme, yeteneklerini geliştirebilme, bunları kendisinin ve toplumun yararına kullanabilme,
c) Çevreyi koruma bilinciyle hareket edebilme,
d) Kendine ve çevresindekilere güven duyabilme,
e) Planlı çalışma alışkanlığı edinebilme, serbest zamanlarını etkin ve verimli değerlendirebilme,
f) Girişimci olabilme ve bunu başarı ile sürdürebilme, yeni durum ve ortamlara uyabilme,
g) Savurganlığı önleme ve tutumlu olabilme,
h) Bireysel farklılıklara saygılı olabilme; farklı görüş, düşünce, inanç, anlayış ve kültürel değerleri hoşgörü ile karşılayabilme,
ı) Aldığı görevi istekle yapabilme, sorumluluk alabilme,
j) Bireysel olarak veya başkalarıyla iş birliği içinde çevresindeki toplumsal sorunlarla ilgilenebilme ve bunların çözümüne katkı sağlayacak nitelikte projeler geliştirebilme ve uygulayabilme,
k) Grupça yapılan görevleri tamamlamak için istekle çalışabilme ve gruba karşı sorumluluk duyabilme gibi tutum, davranış ve becerilerin kazandırılmasına çalışılır.
KÜLTÜR EDEBİYAT ve KÜTÜPHANECİLİK KULÜBÜNÜN AMAÇLARI:

Madde 2:Öğrencilere okulda ve hayatında iş bölümünün yararlarını göstermek, buna alıştırmak ve bu alanda gelişmelerine yardımcı olmak.
Madde 3Tonguelanlı çalışma alışkanlığı kazandırmak.
Madde 4:Boş zamanlarını yararlı bir şekilde değerlendirebilmek.
Madde 5:Kulüp çalışmalarında öğrencilere, dayanışma ve yardımlaşma alışkanlığı kazandırabilmek.
Madde 6:Sosyal ilişkilerinde, anlayışlı, saygılı ve ölçülü olabilme davranışlarını kazanmalarına katkıda bulunmak.
Madde 7:Okullarda kutlanacak belirli günler ve haftalarla birlikte milli bayramlarda, ve diğer etkinliklerde etkili rol alabilmek.

KAPSAM :
Madde 8 Bu iç yönetmelik Merkez Alıcık İlköğretim Okulu “Kültür Edebiyat ve Kütüphanecilik Kulübü”nün çalışmalarını kapsar.

GENEL HÜKÜMLER :

Madde 9 Kulüp bütün üyeleri ile toplantı yaparak çalışmalarını değerlendirir.İlk toplantıda “Yıllık Çalışma Programı”nı ve “Proje Uyulama Takvimi”ni belirler ve Sosyal Etkinlikler kuruluna sunulmak üzere danışman öğretmene teslim eder.
Madde 10:Kulüp toplantısı başkanın çağrısı ile yapılır.Toplantı “Salt Çoğunluk” ile yapılır. Kararlar oy çokluğu ile alınır.Oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki oy sayılır.
Madde 11:Öğrenci kulübü Genel Kurulu gerek duydukça toplanarak çalışmaları değerlendirir.
Madde 12:Öğrenci Kulübünün ilk toplantısında Öğrenci Kulübü İç Yönetmeliği hazırlanıp Genel Kurulunda görüşülerek karara bağlanır.Bu karar Öğrenci Kulübü Danışman Öğretmeni aracılığı Sosyal Etkinlikler Kurulunda görüşüldükten sonra müdürün onayı ile yürürlüğe girer.
Madde 13:Öğrenci Kulübü Danışman Öğretmeni Kulübün toplantılarına gözlemci olarak katılır ve kendinden danışman olarak yararlanılır. Yapılacak tüm çalışmalarda öğrencilerin duygu ve düşüncelerini etkilemeksizin yazım kuralları ve benzeri konularda yardımcı olur.
Madde 14: Öğrenci Kulübünün bütün toplantıları demokratik kurallar içinde yürütülür.

ÖĞRENCİ KULÜBÜNÜN KURULUŞU:

Madde 15: Kültür ve Edebiyat Öğrenci Kulübü Mili Eğitim Bakanlığı Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği hükümlerine göre sınıf ve şubelerden seçilen ( 8 ) öğrencilerden oluşmuştur.
Madde 16: Öğrenci Kulübünün Danışman Öğretmenleri ………………………………………………….dır.Genel Kurulca Kulüp yönetimi için yönetim kuruluna seçilen üyeler kendi aralarında iş bölümü yaparak başkanlığa ……………………… ,başkan yardımcılığına ………………….., sekreterliğe …………………….., saymanlığa …………………… seçilmişlerdir.

ÖĞRENCİ KULÜBÜ TEMSİLCİSİNİN SEÇİMİ :

Madde 17: Öğrenci Kulübü üyesi olan tüm öğrenciler seçmen sıfatı ile Kulüp Temsilcisi seçimi için oy kullanırlar
Madde 18: Öğrenci Kulübü Öğrenci Temsilcisi seçimi danışman öğretmen gözetiminde Gizli Oy Açık Tasnif Usulü ile yapılır
Madde 19: Öğrenci Kulübü Temsilciliğine aday olan öğrenciler arasından en yüksek sayıda oy alan öğrenci Kulüp Temsilcisi seçilir. Kulüp Temsilcisi seçiminde ikinci en yüksek oyu alan aday Temsilci Yardımcısı olarak görev yapar.
Madde 20: Kulüp Temsilciliği için aday olan öğrenci sayısının çok fazla olması durumunda 2 turlu seçim sistemi uygulanarak en çok oyu alan 4 (Dört) aday arasında ikinci bir seçim yapılarak en çok oyu alan aday Kulüp Temsilcisi seçilir. Kulüp Temsilcisi seçiminde ikinci en yüksek oyu alan aday Temsilci Yardımcısı olarak görev yapar.
Madde 21: Kulüp temsilcisi Genel Kurul üyeleri içerinden uyum içerisinde çalışabileceği iki adet sekreter seçer. Sekreterler tüm tutanakları tutar ve imzalar.
GÖREVLER :
Öğrenci Kulübü Temsilcisinin Görevleri
Madde 22 — Temsilci; a) Öğrencilerle birlikte yıllık çalışma planlarının hazırlanmasını sağlar ve onaylanması için danışman öğretmene verir.
b) Yapılacak faaliyetlerle ilgili görev paylaşımını ve görev dağılımını danışman öğretmene bildirir.
c) Yapılan çalışmalar hakkında danışman öğretmeni bilgilendirir.
d) Kulüp üyelerinin belirli zamanlarda toplanmasını sağlar.
e) Kulüp çalışmalarıyla ilgili yazışmaları yapar ve dosyalanmasını sağlar.
f) Kulüp üyelerince yapılacak proje çalışmalarında koordineyi sağlar.
Öğrencilerin Görevleri
Madde 23 — Öğrenciler;
a) En az bir öğrenci kulübüne üye olur ve en az bir toplum hizmeti yapar.
b) Toplantı ve çalışmalara düzenli olarak katılırlar.
c) Toplum hizmeti çalışmalarını düzenli olarak kaydeder, çalışmalarında kendilerine rehberlik ve danışmanlık yapan öğretmene her hafta imzalatır.
d) Proje çalışmalarında yapacakları değişiklikleri, sınıf öğretmeni ile sınıf/şube rehber öğretmenine bildirir.
e) Kendisi ile ilgili doldurması gereken formları zamanında danışman öğretmene verir.
ÖĞRENCİ KULÜBÜNÜN ÇALIŞMA ALANI:
Madde 24: Öğrenci kulübü Şu Alanlarda Faaliyetlerde Bulunur:
-Öğrenci Kulübü her türlü çalışmasında Katılımcılık,Planlılık,Süreklilik,Üretkenlik,gönül lülük ve İşbirliği temel ilkeleri doğrultusunda;
- gerek kendi üyelerinin gerekse okulun bütün öğrencilerinin görüş, seziş ve buluş ufuklarını geliştirici çalışmalar yapar.
-Çeşitli konularda yarışmalar düzenleyerek teşvik edici örneklemeler yapar.
-Öğrenci Kulübünün amacına uygun resim,sergi,slayt,film vb. hazırlayıp gösterir.
-Çalışmaların içerisine halkı da çekerek halkında sorumluluk duygusunu geliştirmeye çalışır.
-Halka dönük olan toplum hizmetleri ile okul veli kaynaşmasını sağlar.

SOSYAL KULÜBÜN TUTACAĞI DEFTER VE DOSYALAR :
Madde 25: Sosyal Kulüp şu defter ve dosyaları tutar.
-Toplantı Karar defteri.
-Evrak dosyası
-Zimmet defteri
SOSYAL KULÜBÜN SORUMLU OLDUĞU KURUM VE KURULUŞLAR :
Madde 26: Öğrenci Kulübü Genel Kurulu;
-Okul Müdürüne
-Görevli Müdür yardımcısına
-Sosyal Etkinlikler Kuruluna
-Öğrenci Kulübü Danışman Öğretmenine
-Sosyal Kulüp Rehber Öğretmenler kuruluna
-Kulüp Genel Kuruluna karşı sorumludurlar.

ÖĞRENCİ KULÜBÜNÜN İŞBİRLİĞİ YAPACAĞI DİĞER ÖĞRENCİ KULÜPLRİ VE KURUMLAR:
Madde 27: Kültür ve Edebiyat Kulübü şu Öğrenci Kulübü ve kurumlarla işbirliği yapar:
-Diğer Öğrenci Kulüpleri
-Belediye Başkanlığı
-Sağlık Ocağı
-Mahalle Muhtarlıkları
-İldeki İlk ve orta öğretim kurumları Kültür ve Edebiyat Öğrenci Kulüpleri
YÜRÜRLÜK:
Madde 28:
Bu İç Yönetmelik Okul Müdürü tarafından onaylandığı Tarihte yürürlüğe girer
YÜRÜTME :
Madde 29:
- Bu yönetmelik Okul Müdürü tarafından yürütülür.


Kulüp Başkanı Başkan Yardımcısı Sekreter SaymanDanışman Öğretmen Danışman Öğretmen


Danışman Öğretmen

UYGUNDUR
…./…./2012


……………………
Okul Müdürü


Teşekkür Edenler: sahin_21
Alıntı Yap
.
Konu: 3,071
Mesaj: 4,856
Teşekkür: +30243
Cinsiyet: Bay
Katılış Tarihi: 17/07/2012

Sayin hocam bu tur belgeleri word belgesi olarak yuklerseniz daha kullanisli olur.

Türkiye'nin En Kaliteli Türkçe Dersi Kaynak SitesiTeşekkür Edenler: doğanumut
Alıntı Yap
.
Konu: 1,257
Mesaj: 1,928
Teşekkür: +
Cinsiyet: Bay
Katılış Tarihi: 20/07/2012

(25/07/2012, 22:33)mesuthayat Adlı Kullanıcıdan Alıntı: Sayin hocam bu tur belgeleri word belgesi olarak yuklerseniz daha kullanisli olur.
Anlaşıldı Sayın Hocam, inşallah bir dahaki çalışmamız dediğiniz şekilde olacaktır,teşekkür ederim hatırlatma için...


Teşekkür Edenler: Mesut Hayat
Alıntı Yap
.Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  2017-2018 Kütüphanecilik Kulübü Dokümanları Mesut Hayat 2 5,699 07/10/2017, 23:31
Son Yorum: kutup71
  Kütüphanecilik Kulübü İle İlgili Her Şey - mesuthayat Mesut Hayat 8 9,184 09/04/2014, 21:57
Son Yorum: mwhisperer
  Kütüphanecilik kulübü aylık toplantı tutanakları Mesut Hayat 2 4,735 24/11/2013, 17:36
Son Yorum: mehmetatalan

Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi

Türkiye
Powered by MyBB © 2002-2019 MyBB Group
Forum Destek Yetkilisi: Samed BAYRAM


Tasarım