Türkçe Dersi Kaynak Siteniz | MesutHayat.Com
Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi
Türkçe Dersi Kaynak Siteniz | MesutHayat.Com Konu Bilgileri
Konu Başlığı : MEB'den rotasyon duyurusu-9 Temmuz 2015
Yazar : Mesut Hayat Konuyu Paylaş :
Cevap Sayısı : 0 Görüntüleme : 1036


MEB'den rotasyon duyurusu-9 Temmuz 2015
Konu: 2,964
Mesaj: 4,748
Teşekkür: +26394
Cinsiyet: Bay
Katılış Tarihi: 17/07/2012

ÖĞRETMENLERİN 2015 YILI AYNI EĞİTİM KURUMUNDA AZAMÎ ÇALIŞMA SÜRESİNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN DUYURU


Öğretmenlerin, aynı eğitim kurumunda azamî çalışma süresine bağlı yer değiştirme işlemleri,
Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri
doğrultusunda aşağıda belirtilen açıklama çerçevesinde yapılacaktır.

1- Aynı eğitim kurumunda 30 Eylül 2015 tarihi itibarıyla toplam 15 yıl görev yapan
öğretmenler, azamî çalışma süresine bağlı yer değiştirme isteğinde bulunacaktır.

2- 15 yıllık görev süresinin hesabına; aynı eğitim kurumunda ikinci görev kapsamında
yönetici olarak geçen görev süreleri hariç olmak üzere yıllık izin, hastalık izni, vekâlet, geçici
görev ve benzeri nedenlerle fiilen yapılmayan öğretmenlik görevleri de dâhil edilecektir.

3- Hizmetin gereği veya idari tasarrufla görev yeri değiştirilen öğretmenlerden yargı kararı
gereğince eski görev yerlerine iade edilenlerin çalışma sürelerinin hesabında, eski ve yeni
görev yerlerindeki hizmet süreleri birlikte değerlendirilecektir.

4- Adı değişen, dönüşen veya birleştirilen eğitim kurumlarında geçen görev sürelerinin
tamamı 15 yıllık sürenin hesabında birlikte dikkate alınacaktır.

Örneğin;
a) (A) İlkokulunda 10 yıl görev yapan bir öğretmenin bu eğitim kurumunun adının (B)
İlkokulu olarak değişmesi sonrasında aynı okulda 6 yıl daha görev yapmış olması durumunda,
bu öğretmenin görev süresi 10+6=16 yıl olarak hesaplanacak ve aynı eğitim kurumunda
azamî çalışma süresine bağlı yer değiştirme isteğinde bulunacaktır.

b) (A) İlköğretim Okulu iken dönüştürülerek (A) İlkokulu olan eğitim kurumunda görevine
devam eden bir öğretmenin 15 yıllık görev süresinin hesabında, (A) İlköğretim Okulu ile (A)
İlkokulunda geçen görev süreleri birlikte değerlendirilecektir.

c) (A) İlköğretim Okulu iken dönüştürülerek (A) Ortaokulu olan eğitim kurumunda görevine
devam eden bir öğretmenin 15 yıllık görev süresinin hesabında, (A) İlköğretim Okulu ile (A)
Ortaokulunda geçen görev süreleri birlikte değerlendirilecektir.

ç) Aynı bahçede farklı binalarda eğitim yapılan (A) İlköğretim Okulunun, aynı bahçede olmak
üzere (A) İlkokulu ve (A) Ortaokuluna dönüşmesi durumunda, daha önce görev yaptıkları
bina olup olmadığına bakılmaksızın (A) İlköğretim Okulu, (A) İlkokulu ve (A) Ortaokulunda
geçen görev süreleri birlikte değerlendirilecektir.

d) Aynı binada farklı katlarda eğitim yapılan (A) İlköğretim Okulunun, aynı binada olmak
üzere (A) İlkokulu ve (A) Ortaokuluna dönüşmesi durumunda, daha önce görev yaptıkları kat
olup olmadığına bakılmaksızın (A) İlköğretim Okulu, (A) İlkokulu ve (A) Ortaokulunda
geçen görev süreleri birlikte değerlendirilecektir.

e) (A) Ortaokulu iken bu okulda görev yapan öğretmenlerden eğitim kurumunun
dönüştürülerek (B) İmam Hatip Ortaokulu olmasından sonra bu okulda da görevine devam
eden öğretmenlerin görev süreleri birlikte değerlendirilecektir. 

f) (A) Ortaokulu iken bu okulda görev yapan öğretmenlerden eğitim kurumunun
dönüştürülerek (B) İmam Hatip Lisesi olmasından sonra bu okulda da görevine devam eden
öğretmenlerin görev süreleri birlikte değerlendirilecektir.

g) (A) Lisesi iken bu eğitim kurumunda görev yapan öğretmenlerden eğitim kurumunun
dönüştürülerek (B) İmam Hatip Ortaokulu olmasından sonra da bu okulda görevine devam
eden öğretmenlerin görev süreleri birlikte değerlendirilecektir.

ğ) (A) Çok Programlı Lisesi iken bu okulda görev yapan öğretmenlerden eğitim kurumunun
dönüştürülerek (B) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olmasından sonra da bu okulda
görevine devam eden öğretmenlerin görev süreleri birlikte değerlendirilecektir.

h) (A) Anadolu Lisesi iken bu okulda görev yapan öğretmenlerden eğitim kurumunun
dönüştürülerek (B) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olmasından sonra da bu okulda
görevine devam eden öğretmenlerin görev süreleri birlikte değerlendirilecektir.

ı) (A) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iken bu okulda görev yapan öğretmenlerden eğitim
kurumunun dönüştürülerek (B) İmam Hatip Lisesi olmasından sonra da bu okulda görevine
devam eden öğretmenlerin görev süreleri birlikte değerlendirilecektir.

i) (A) İlköğretim Okulunda görev yapan bazı alan öğretmenlerinden eğitim kurumunun
dönüştürülerek (A) İlkokulu olması nedeniyle bu okul dışındaki (B) Ortaokuluna atananların
15 yıllık görev süresinin hesabında (A) İlköğretim Okulunda geçen görev süreleri dikkate
alınmayacak; bir başka ifadeyle görev süreleri yeni atandıkları (B) Ortaokuluna başladıkları
tarihten itibaren sıfırdan başlayacaktır.

j) (A) İlköğretim Okulunda görev yapan bazı alan öğretmenlerinden eğitim kurumunun
dönüştürülerek (A) Ortaokulu olması nedeniyle bu okul dışındaki (B) İlkokuluna atananların
15 yıllık görev süresinin hesabında (A) İlköğretim Okulunda geçen görev süreleri dikkate
alınmayacak; bir başka ifadeyle görev süreleri yeni atandıkları (B) İlkokuluna başladıkları
tarihten itibaren sıfırdan başlayacaktır.

k) (A) Ortaokulu ve (B) İmam Hatip Ortaokulu iken bu eğitim kurumlarında görev yapan
öğretmenlerden okulların birleştirilerek © İmam Hatip Lisesine dönüştürüldükten sonra da
bu okulda görevine devam eden öğretmenlerin (A) Ortaokulu ve © İmam Hatip Lisesinde
geçen görev süreleri birlikte değerlendirilecek, yine aynı şekilde (B) İmam Hatip Ortaokulu
ve © İmam Hatip Lisesinde geçen görev süreleri de birlikte değerlendirilecektir.

l) Karma eğitim yapılmakta olan (A) İmam Hatip Lisesinde eğitim gören kız öğrencilerin yeni
açılan (B) Kız İmam Hatip Lisesine nakledilmesi üzerine (A) İmam Hatip Lisesinden bu
eğitim kurumuna atanan öğretmenlerin görev süreleri, yeni atandıkları (B) Kız İmam Hatip
Lisesine başladıkları tarihten itibaren sıfırdan başlayacaktır.

m) (A) İlkokulu veya (B) Ortaokulu iken eğitim-öğretime kapatılan eğitim kurumlarında
görev yapmakta iken, © İlkokulu veya (D) Ortaokuluna atanan öğretmenlerin görev süreleri,
yeni atandıkları eğitim kurumlarına başladıkları tarihten itibaren sıfırdan başlayacaktır.

n) (A) Anadolu Lisesinde 13 yıl görev yaptıktan sonra (B) Anadolu Lisesine atanan ve bu
eğitim kurumunda da 15 yıl çalışma süresinin dolduran bir öğretmen, bu atama döneminde
(A) Anadolu Lisesini tercih ederek bu eğitim kurumuna atanması halinde, (A) Anadolu
Lisesinde daha önce 13 yıl çalıştığı süre ile 2015-2016 eğitim ve öğretim yılı çalışma süresi
dikkate alındığında, bu eğitim kurumunda 13+1=14 yıl görev yapmış olacağından 2016
yılında bu kapsamda yeniden yer değiştirmeye tabi tutulacağını göz önünde bulundurmalıdır.

5- Aynı eğitim kurumunda alanı değişen öğretmenlerin 15 yıllık görev süresinin hesabında
alan değişikliğinden önceki görev süreleri de dikkate alınacaktır.
Örneğin; (A) İlköğretim Okulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapmakta iken alan
değişikliği sonrasında aynı eğitim kurumuna beden eğitimi öğretmeni olarak atanan
öğretmenin 15 yıllık görev süresinin hesabında aynı eğitim kurumunda geçen görev süreleri
birlikte değerlendirilecektir.

6- Aynı eğitim kurumunda 15 yıllık çalışma süresinin hesabında kesintili süreler de dâhil
edilecektir.

Örneğin; (A) Lisesinde 9 yıl görev yaptıktan sonra başka bir eğitim kurumuna yer değiştiren
ve daha sonra (A) Lisesine yeniden atanarak aynı okulda 7 yıl daha görev yapan bir
öğretmenin 15 yıllık görev süresinin hesabında, söz konusu görev süreleri birlikte
değerlendirilecek ve aynı eğitim kurumunda daha önce görev yaptığı 9 yıllık süre de dâhil
edilerek bu öğretmenin görev süresi 9+7=16 yıl olarak hesaplanacaktır.

7- Aynı eğitim kurumunda 15 yıllık çalışma süresini tamamlayan öğretmenler, coğrafi durum
ve ulaşım şartları göz önünde bulundurularak kadrolarının bulunduğu ilçe grupları
sınırlılığında olmak üzere alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunan 40 eğitim kurumunu tercih
edebilecektir. Valiliklerce belirlenen ilçe grupları, il millî eğitim müdürlüklerince internet
sayfasında yayınlanacaktır.

8- 15 yıllık çalışma süresine bağlı olarak yer değiştirecek öğretmenler, daha önce toplam 15
yıl süreyle görev yaptıkları eğitim kurumlarını tercih edemeyecektir.

9- Spor liselerinin beden eğitimi öğretmenliğine ilgili mevzuatı uyarınca sınavla atanmış olan
öğretmenlerden bulundukları eğitim kurumunda 15 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar,
spor liselerini tercih edebilecekleri gibi istemeleri halinde alanları itibarıyla atanabilecekleri
diğer eğitim kurumlarını da tercih edebilecektir.

10- Güzel sanatlar liselerinin müzik ve görsel sanatlar/resim öğretmenliklerine ilgili mevzuatı
uyarınca sınavla atanmış olan öğretmenlerden bulundukları eğitim kurumunda 15 yıllık
çalışma süresini tamamlayanlar, güzel sanatlar liselerini tercih edebilecekleri gibi istemeleri
halinde alanları itibarıyla atanabilecekleri diğer eğitim kurumlarını da tercih edebilecektir.

11- Bilişim Teknolojileri alan öğretmenlerinden “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Öğretmenliği”, “Matematik-Bilgisayar Bölümü”, “İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri”,
“Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü” ve
“Bilgi Teknolojileri” mezunları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarını tercih
edemeyecektir.

12- Fen liseleri ve sosyal bilimler liselerinin bütün alan öğretmenleri aynı tür eğitim
kurumlarını tercih edebilecekleri gibi diğer eğitim kurumlarını da tercih edebilecektir. Aynı
şekilde diğer eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler de alanları itibarıyla atanabilme
dışında başkaca bir şart aranmaksızın fen liseleri ve sosyal bilimler liselerini tercih
edebilecektir.

13- Spor liseleri ve güzel sanatlar liseleri dışındaki eğitim kurumlarında görevli görsel
sanatlar/resim, müzik ve beden eğitimi alan öğretmenlerinden daha önce ilgili mevzuatına
göre spor liseleri ile güzel sanatlar liselerine atanmış olanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren
aradan beş yıldan fazla süre geçmemiş olması şartıyla bu eğitim kurumlarını tercih
edebilecektir.

14- Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan eğitim kurumlarında görev yapanlar hariç olmak
üzere, alanı sınıf öğretmeni olan öğretmenlerden ara sınıflarda görev yapmakta iken aynı
eğitim kurumunda 15 yıllık görev süresini dolduranların başka eğitim kurumuna atamaları,
aynı sınıf ve şubeyle devam etmeleri şartıyla 4’üncü sınıfı okuttukları ders yılının sona erdiği
tarihe kadar ertelenecektir.

Örneğin; (A) İlkokulunda 15 yıldır sınıf öğretmeni olarak görev yapan ve halen 2’nci sınıfı
okutan bir öğretmenin aynı eğitim kurumunda azami çalışma süresine bağlı olarak yapacağı
yer değiştirme, 4’üncü sınıfı okuttuğu ders yılının sona erdiği tarihe kadar 2 yıl ertelenecektir.

15- Terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya
da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların öğretmen olan
eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşleri; engelli öğretmenler; engellilik durumuna bağlı
yer değişikliği yapanlardan bu durumları devam eden öğretmenler ve özel eğitim
kurumlarında görev yapan öğretmenler, aynı eğitim kurumunda 15 yıllık çalışma süresine
bağlı olarak yapılacak yer değiştirmelere tabi tutulmayacaktır.

16- Aynı eğitim kurumunda 15 yıllık görev süresini dolduranlardan başvuru tarihlerinde
aylıksız izinli olanların başka eğitim kurumuna atamaları, aylıksız izinlerinin bitimini
müteakip bu kapsamda yapılacak ilk yer değiştirme dönemine kadar ertelenecektir.

17- Eğitim kurumu müdürlükleri, ilçe ve il millî eğitim müdürlükleri, yukarıda belirtilen aynı
eğitim kurumunda 15 yıllık çalışma süresini doldurmaları nedeniyle yer değiştirecek
öğretmenlerin tespit ve takibini yaparak bu öğretmenlerin yer değiştirme başvuru formu
doldurmasını sağlayacaktır. Başvuru formu doldurmayanların formları eğitim kurumu
müdürlüklerince doldurularak onaylanacaktır.

18- Başvurular, http://mebbis.meb.gov.tr veya İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü adreslerinde yer alan
Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır.

19- Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle veya posta yoluyla yapılan başvurular;
gerekli şartları taşımayan başvurular; gerçeğe aykırı bilgi ve belgeyle ya da istenilen bilgileri
uygun biçimde işaretlemeden yapılan başvurular ile Elektronik Başvuru Formu imzalanmadan
ve onaylanmadan yapılan başvurular geçersiz sayılacak; geçersiz başvurulara dayalı olarak
yapılan yer değiştirmeler iptal edilecektir.

20- Yer değiştirme iş ve işlemlerinin yürütülmesi, başvuruların onaylanması ve
reddedilmesinden sırasıyla eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlükleri görevli, yetkili
ve sorumlu olacaktır.

21- Başvuru formunun doğru ve eksiksiz doldurulmasından başvuruyu yapan öğretmen
sorumlu olacak; öğretmenler, başvuruların onay işlemleri tamamlanmadan eğitim kurumu
yöneticiliklerinden belgeye dayalı bilgi düzeltme talebinde bulunabilecek ve bilgi düzeltmesi
yaptıran öğretmenler, süresi içinde yeniden başvuru yapabilecektir. Ancak, başvurunun il
millî eğitim müdürlüğünce onaylanmasından sonra hiçbir surette düzeltme yapılmayacaktır.

22- Yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerden görev yaptığı il/ilçe dışında
bulunanlar, her türlü iletişim aracıyla kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğünü
bilgilendirmek suretiyle başvurularının onaylanmasını isteyebilecek; eğitim kurumu
yöneticileri de süresi içinde başvuruları onaylayacaklardır. Elektronik Başvuru Formlarının
çıktısı, formu onaylayan eğitim kurumu müdürlüklerince başvurusu onaylanan öğretmenlere
daha sonra imzalattırılacaktır.

23- Başvurular, sırasıyla eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylandıktan
sonra geçerlilik kazanacaktır. Başvurular, başvurunun yapıldığı veya izleyen gün içinde
eğitim kurumu müdürlüklerince; eğitim kurumu müdürlüğünün onayını takip eden gün içinde
ise ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylanacaktır. Son gün yapılan başvuruların onay
işlemleri aynı gün tamamlanacaktır.

24- Yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenlerin hizmet puanları, 24 Temmuz 2015
tarihi dikkate alınarak belirlenecektir.

25- Aynı eğitim kurumunda azami çalışma süresine bağlı olarak yapılacak yer değiştirmeler,
öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü göre yapılacaktır.

26- Kadrolarının olduğu ilçe gruplarında bulunan eğitim kurumlarında alanlarında norm kadro
açığı bulunmayan öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri, aynı eğitim kurumunda azami
çalışma süresine bağlı olarak yapılacak bir sonraki atama dönemine kadar ertelenecektir.

27- Aynı eğitim kurumunda 15 yıllık çalışma süresine bağlı yer değiştirecek öğretmenlerden
tercihlerine atanamayanlar ile tercihte bulunmayanların atamaları, aynı eğitim kurumundaki
görev süresi en fazla olandan başlamak üzere alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunan
kadrolarının bulunduğu ilçe grubundaki eğitim kurumlarına valiliklerce resen yapılacaktır.
Resen yapılacak atamalarda mazeret durumları göz önünde bulundurulacaktır.

28- Yer değiştirme başvuruları 20-24 Temmuz 2015 tarihleri arasında alınacak; atamalar 29
Temmuz 2015 tarihinde yapılacaktır.

29- Yer değiştirme başvurularına ilişkin tereddütler öncelikle il millî eğitim müdürlüklerince
giderilecek; bu şekilde giderilemeyen tereddütler ise Bakanlığa bildirilecektir. Yukarıda
belirtilen açıklamalarda yer almayan hususlarda Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve
Yer Değiştirme Yönetmeliğinin ilgili hükümleri esas alınacaktır.

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü 


Türkiye'nin En Kaliteli Türkçe Dersi Kaynak SitesiTeşekkür Edenler:
Alıntı Yap
.Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  Temmuz 2014 İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu Mesut Hayat 0 1,304 18/07/2014, 16:13
Son Yorum: Mesut Hayat
  İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu Mesut Hayat 0 1,797 29/06/2014, 08:36
Son Yorum: Mesut Hayat
  2014 YILI ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME DUYURUSU Mesut Hayat 0 1,331 10/05/2014, 09:00
Son Yorum: Mesut Hayat
  MEB İliçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu doğanumut 2 1,717 05/07/2013, 15:50
Son Yorum: efe1010

Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi

Türkiye
Powered by MyBB © 2002-2018 MyBB Group
Forum Destek Yetkilisi: Samed BAYRAM


Tasarım