Türkçe Dersi Kaynak Siteniz | MesutHayat.Com
Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi
Türkçe Dersi Kaynak Siteniz | MesutHayat.Com Konu Bilgileri
Konu Başlığı : Okullarda Çıkarılacak Dergi, Gazete ve Yıllıklar Hakkında Yönetmelik
Yazar : Mesut Hayat Konuyu Paylaş :
Cevap Sayısı : 1 Görüntüleme : 2057


Okullarda Çıkarılacak Dergi, Gazete ve Yıllıklar Hakkında Yönetmelik
Konu: 2,974
Mesaj: 4,760
Teşekkür: +26414
Cinsiyet: Bay
Katılış Tarihi: 17/07/2012

Okullarda Çıkarılacak Dergi, Gazete ve Yıllıklar Hakkında YönetmelikOkullarda Çıkarılacak Dergi, Gazete ve Yıllıklar Hakkında Yönetmelik

Yayın :Tebliğler Dergisi

Yayım Tarihi ve Sayısı : 05/06/1967 - 1455

Numarası : -

Madde l- Bir okulda çıkarılan bir derginin bütün yazılarından okul müdürü veya onun görevlendireceği bir müdür yardımcısı sorumludur.

Madde 2- Derginin sahibi, dergiyi çıkaran eğitsel öğrenci kolu rehber öğretmen veya okul adına, okul müdürü olabilir.

Madde 3- Bir okulda yalnız bir dergi çıkarılabilir. Eğitsel öğrenci kollan ayrı dergiler çıka-ramazlar.

Madde 4- Okul dergileri en çok ayda bir çıkarılır ve bir öğretim yılı içinde çıkacak sayılan sekizi geçemez.

Madde 5- Dergi yerine gazete çıkarılabilir. Ancak, bunların her ikisi birden çıkarılamaz. (Duvar gazeteleri bu hükmün dışındadır).

Madde 6- Okullarda çıkarılan duvar gazetelerinde ve yıllıklarda yer alacak yazıların, re-simlerin ve karikatürlerin de bu Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanması gereklidir.

Madde 7- Derginin çıkarılması için gerekli para, eğitsel öğrenci kollan bütçelerinden ve koruma demeklerinden karşılanır. Gelir ve giderler eğitsel öğrenci kolu tarafından usulüne uygun defter tutularak yazdır.

Madde 8- Dergide yayımlanacak öğrenci yazıları, inceleme Kurulu ile Kontrol Kurulundan öğretmenlere ait yazılan ise yalnız Kontrol Kurulundan geçer.

Madde 9- Kontrol Kurulu, müdürün başkanlığında çeşitli branşlardan 3 öğretmenden kurulur. Aynı branşlarda 3 öğretmen yoksa ayrı branştan olan öğretmenler kurula girebilirler.
Kontrol Kurulu, öğretim yılı başında Öğretmenler Kurulunca seçilir.
inceleme Kurulu, ise son sınıf öğrencileri arasından seçilecek ve Kontrol Kurulunun tasvibinden geçecek 5 öğrenciden meydana gelir.

Madde 10- Dergiye girecek öğrenci yazıları inceleme Kurulu tarafından okunarak uygun görülenler, Kontrol Kuruluna verilir.
Kontrol Kurulu, bir taraftan inceleme Kurulundan geçen, öte taraftan doğrudan doğruya kendisine verilen yazıları inceleyerek dergide yayımlanmasını uygun gördüklerini bir karar halinde tespit eder ve bu karan imzalar. Kontrol Kurulunun bu karan okul arşivinde saklanır.

Madde 11- Kontrol Kurulu, dergiye girecek yazılarda fikir ve ifade yanlışı olmamasına özellikle dikkat eder.

Madde 12- Dergiye girecek yazılar sade bir dille yazılmalıdır.

Madde 13- Okul dergilerine konulacak yazı, resim ve karikatürler şu nitelikte olmalıdır,
a) Derslerde öğrenciler tarafından yazılıp öğretmenlerin kontrollarından geçmiş olan ödevlerden seçilmiş örnekler,
b) Ögrenciler tarafindan doğrudan doğruya yazılan ilmi ve edebi yazılar,
c) Öğrencilerin Atatürk'e, Türklüğe, Türk Milletine, Yurdumuza, Cumhuriyet rejimine,
devrimlerimize, Türk Ordusuna, Türk Bayrağına,ailye, okula, iş ve meslek hayatına karşı
duyduğu sevgi, saygı ve bağlılığı yansıtan ve Türk devriminin çeşitli yönlerinin önemini be
lirten yazılar.
d) Eserleriyle milletimize ve insanlığa büyük hizmetlerde bulunmuş bilgin ve sanatçıların
hayat ve eserleriyle ilgili yazılar,
e) öğrencilerin edebiyat, tarih, felsefe, sosyoloji, fen vb. alanlarda yapacakları incelemeler ve matematik, fizik, kimya gibi derslerle ilgili problem çözümleri,
O Okulun tarihine ait yazılar,
g) Okuldan yetişen ve okula hizmet etmiş olan değerli şahsiyetlerin hayatları ve eserleri hakkında yazılar,
h) Okulun bulunduğu yerin tarihi, eski eserleri, folkloru, coğrafyası, yetiştirdiği büyük adamlar hakkında incelemeler,
i) Büyük şahsiyetlerin okulu ziyaretleri hakkında yazılar,
j) Okulda verilen müsamereler, konserler hakkında yazılar,
k) Millî Bayramlarla belidi gün ve haftalarla ilgili yazılar,
1) Sınıfça veya okulca yapılan gezi ve incelemeler hakkında yazılar,
m) Eğitsel öğrenci kollarının çalışmaları hakkında yazılar,
n) Okulda sergi açılması, diploma verilmesi, okulun bahçesinin ağaçlandırılması, yeni bir binaya geçilmesi gibi okul hayatını ilgilendiren olaylar hakkında yazılar,
o) Okuldan mezun olan öğrencilerin yüksek öğrenimde ve meslek hayatında gösterdi-leri başarılara dair yazılar;
p) Okul kitaplığına yeni alınan eserleri tanıtan yazılar,
r) Yukarıdaki nitelikleri taşıyan resim ve karikatürler.

Madde 14- Okul dergilerine şu nitelikteki yazıların, resimlerin ve karikatürlerin girmesi yasaktır.
a) Zararlı ve menfi tesirler yapacak yazılar,
b) Millî ülküyü, mukaddesatı, millî ahlâk ve âdetleri, aile bağlarını ve ahlâk kurallarını zayıflatacak yazılar,
c) Başka rejimlere karşı takdir ve sempati uyandıracak nitelikte yazılar,
d) Siyasi mahiyette yazılar,
e) Resmî bir dairenin veya ilmî bir müessesenin işlemlerini, memurlarını tenkit eden yazılar,
f) Geri ve reaksiyoner bir zihniyetin mahsulü olan veya bu zihniyeti telkine imkan ve-ren yazılar,
g) İlmi yanlışları olan yazılar,
h) Marazî tipleri tasvip eden veya bedbinlik telkin eden yazılar,
i) Açık ve müstehcen yazılar,
p Falcılığa ve batılı inançlara karşı güven uyandıracak yazılar,
k) Cinayet ve intihar gibi feci vakalara dair yazılar,
1) Başkalarını küçük düşürücü mizah yazıları ve şahsiyete dair münakaşalar,
m) Okul idaresinin uyguladığı herhangi bir tedbiri tenkit edecek nitelikte yazılar,
n) Okul içinde ve dışında disiplini bozmaya teşvik eden veya okulda disipline aykırı olarak meydana gelen olayları anlatan yazılar,
o) Gerek dergiyi çıkaran okulun, gerek diğer okulların idare ve öğretmenlerini tenkit eden yazılar,
p) Yukarıki nitelikleri taşıyan resimler ve karikatürler,

Madde 15- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 16- Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.
Tüm Üyelerimizin 24 Saat İçinde 10 Ek Dosya İndirme Hakkı Vardır (Özel Üyeler Hariç)

Türkiye'nin En Kaliteli Türkçe Dersi Kaynak SitesiTeşekkür Edenler: sahin_21
Alıntı Yap
(Son Düzenleme: 02/10/2015, 23:07, Düzenleyen: Mesut Hayat.) .
Konu: 2
Mesaj: 4
Teşekkür: +29
Cinsiyet: Bay
Katılış Tarihi: 19/09/2012

"25.07.2010 tarih ve 27652 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ders saatlerine ilişkin kararın 17. Maddesi, 19.08.2010 tarih ve 50578 sayılı, 2010 / 49 nolu Milli Eğitim Bakanlığı’nın genelge emrine göre arz ve teklif ederim." olacak hocam.

FEYZ-ÂVER

Teşekkür Edenler: Mesut Hayat
Alıntı Yap
.Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi

Türkiye
Powered by MyBB © 2002-2018 MyBB Group
Forum Destek Yetkilisi: Samed BAYRAM


Tasarım