6. Sınıf Türkçe Konu Anlatımları

6. Sınıf Türkçe Konu Anlatımları

Sevgili Öğrenciler,

2017-2018 eğitim-öğretim yılında 6.sınıf müfredatının MEB tarafından değiştirilmesiyle Türkçe konuları değişti. 2018-2019 eğitim-öğretim yılından beri tüm sınıflarda yeni Türkçe müfredatı uygulanmaktadır. Yeni müfredatta 6.sınıf Türkçe konularının kazanımlarını görmek için buraya tıklayınız. Yeni programda (müfredatta) yer alan 6.sınıf Türkçe konuları aşağıda yer almaktadır. İstediğiniz konuya ulaşmak için konu başlığının üzerine tıklayınız. Hepinize başarılar dileriz.

6. Sınıf Türkçe konu anlatımlarınız sizler için büyük bir titizlikle hazırlandık. Kaliteli ve özgün konu anlatımlarımız sayesinde okuldaki Türkçe derslerinizde ve Türkçe sınavlarına hazırlıkta sizlere çok faydası olacaktır. 

1. Sözcük Sıralaması, Türkçesi Varken

2. Sözcükte Anlam

a. Gerçek Anlam

b. Mecaz Anlam

c. Terim Anlam

3. Sözcükler Arası Anlam İlişkileri

a. Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler

b. Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler

c. Yakın Anlamlı Kelimeler

d. Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler

4. Cümlede Anlam

 • Neden-Sonuç (Sebep-Sonuç) Cümleleri
 • Amaç-Sonuç Cümleleri
 • Koşul-Sonuç (Şart-Sonuç) Cümleleri
 • Karşılaştırma Cümleleri
 • Öznel ve Nesnel Yargılı Cümleler
 • Örtülü Anlam
 • Geçiş ve Bağlantı İfadeleri
 • Cümlede Anlam İlişkileri (Eş, Yakın ve Zıt Anlamlı Cümleler)
 • Cümle Yorumlama (Cümlenin Konusu, Cümlenin Ana Fikri, Cümleden Çıkarılabilecek / Çıkarılamayacak Yargılar, Cümle Tamamlama, Cümle Oluşturma)

5. Deyimler ve Atasözleri

6. Ekler (Yapım Ekleri ve Çekim Ekleri)

7. Yapı Bakımından Sözcükler (Basit, Türemiş ve Birleşik Sözcükler)

8. İsim ve Çeşitleri

9. Sıfat ve Çeşitleri

10. Tamlamalar

11. Zamir ve Çeşitleri

12. Edat, Bağlaç, Ünlem

13.Geçiş ve Bağlantı İfadeleri 

14.Parçada Anlam

 • Paragrafın Anlam Yönü [ Ana Fikir (Ana Düşünce), Konu, Başlık, Anahtar Kelime, Soru-Cevap, Hikâye Unsurları (Olay, Zaman, Yer ve Varlık Kadrosu) ]
 • Paragrafın Yapı Yönü (Paragrafın Giriş, Gelişme ve Sonuç Bölümleri, Paragraf Oluşturma, Paragraf Tamamlama, Paragrafı İkiye Bölme, Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme, Paragrafın Akışını Bozan Cümle)
 • Anlatım Biçimleri (Betimleme, Öyküleme, Açıklama, Tartışma)
 • Düşünceyi Geliştirme Yolları (Tanımlama, Karşılaştırma, Örnekleme, Tanık Gösterme, Benzetme, Sayısal Verilerden Yararlanma)
 • Anlatıcı Türleri (Birinci Kişi Ağzıyla Anlatım, Üçüncü Kişi Ağzıyla Anlatım)

15. Yazım Kuralları

16. Noktalama İşaretleri

17. Söz Sanatları

18. Metin Türleri

19. Grafik, Tablo Okuma ve Görsel Yorumlama

20. Sözel Mantık ve Muhakeme

 

Öğrendiğiniz konuları pekiştirmek için 6. sınıf Türkçe Konu Testleri sayfamızdan bu konularla ilgili testleri çözebilirsiniz.

Öğrendiğiniz konuları pekiştirmek için 6. sınıf Türkçe Sunuları sayfamızdan bu konuları tekrar edebilirsiniz. 

 

Başa dön tuşu
Scott AjansScott Ajans tarafından ❤️ ile tasarlanmıştır