Anahtar Kelimeler ile Hikaye Anlatma Yarışması Şartnamesi

……………………………………. ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

DİLİMİZİN ZENGİNLİKLERİ PROJESİ

“Sözlük Özgürlüktür”

ANAHTAR KELİMELERLE HİKÂYE ANLATMA YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

AMAÇ:

1-Dilimizin Zenginlikleri “Sözlük Özgürlüktür” teması altında yer alan Anahtar Kelimelerle Hikaye Anlatma Yarışması ile öğrencilerimizin Türkçe ’deki söz hazinesini, söz dağarcığını, kelime hazinesini, kelime kadrosunu ve söz varlığını tanımalarını sağlamak,

2- Öğrencilerimizin toplum içindeki duruşlarına olumlu ve kalıcı bir nitelik kazandırmak,

3- Öğrencilerimizin kişisel ve sosyal gelişimini desteklemek,

4-Öğrencilerimizin potansiyellerini ortaya çıkarabilecekleri uygun zemini hazırlamak,

5- Okuyan ve düşünen nesillerin ortaya çıkmasına katkıda bulunmak,

6-Öğrencilerin kelime hazinelerini geliştirmek, düşünce dünyasına hitap edebilmek,

7-Öğrencilere düşünme, yorumlama yeteneği kazandırmak,

8- Öğrencilerin özgüven duygusunu geliştirmek,

9-Öğrencilerin anlama ve anlatma becerisini geliştirmek,

YARIŞMA KATILIM ŞARTLARI

1. ’’Uyumak, orman, doğa, pişirmek, çanta, macera, ateş, kamp’’ bu kelimeler doğrultusunda hikâye anlatılacak.

2. Yarışmaya okulumuzdaki tüm kademe öğrencileri katılabilir.

3. Öğrenciler yarışmaya yalnızca bir (1) hikâye ile katılacak ve her sınıftan (1) öğrenci seçilecek.

4. Anlatılacak hikâye öğrenciye verilen kelimelerle özgün bir şekilde hazırlanmalıdır.

5. Hikâyeyi anlatacak öğrenci, hikâyenin bir (1)nüshasını kendi el yazısı ile ders öğretmenine vermelidir.

6. Farklı platformlardan alınan benzer eserler yarışmadan elenecektir.

7. Hikâye anlatma Türkçe ve Edebiyat anlatım tekniklerine uygun olmalıdır.

8. Anlatılacak hikayeler en az 75-100 arası kelime içermelidir.

9. Anlatılacak hikayeler A4  ebatında hazırlanmalı ve komisyona kurşun kalemle yazılarak teslim edilmelidir.

10. Anlatılacak hikayeler için tanıtım amaçlı kapak bulunmalıdır.

11. Dış kapakta hikâyenin adı,  hazırlayanın adı-soyadı ,sınıfı ve numarası bulunmalıdır.

12. Dereceye giren eserler okul  eser seçme kurulu tarafından ödüllendirilecektir.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE PUANLAMA

Hikaye’nin başlığı                                                                   10

Özgünlük                                                                                20

Kurgu, karakter ve olayların uyumu                                       10

Türkçeyi kullanma becerisi                                                     15

Hikâyenin-Masalın bir bütün olarak sunulabilmesi                15

Hikâye anlatma tekniğinin kullanımı                                      15

Sahnedeki duruş ( jest ve mimik vs.)                                      15

                                                                           TOPLAM  :100 PUAN

DİĞER HUSUSLAR

 1. Yarışmaya katılan eserler okulumuzdaki eser inceleme ve seçme okul komisyonu tarafından değerlendirilecektir.
 2. Eser inceleme ve seçme  okul komisyonu ilk üçe (3) giren  eserleri belirleyecektir.
 3. Dereceye giren öğrenci ödülleri Okul Müdürlüğü tarafından verilecektir.
 4. Eser inceleme ve seçme  okul komisyonu 3(Üç) Türkçe Öğretmeni ve 1 (Bir) Sınıf Öğretmeninden oluşturulacaktır.
 5. Ödüller daha sonra belirlenecektir.

YARIŞMA TAKVİMİ

1-Tanıtım ve Duyuru: 05/12/2023

2-Yarışmanın yapılacağı ve dereceye girenlerin  seçilmesi: 23/12/2023

3-Yarışmada dereceye girenlerin ödüllendirilmesi: 23/12/2023

Anahtar Kelimeler : Uyumak, orman, doğa, pişirmek, çanta, macera, ateş, kamp

 

 

Anahtar Kelimeler ile Hikaye Anlatma Yarışması Şartnamesi

Yarışma Adı: Anahtar Kelimeler ile Hikaye Anlatma Yarışması

Yarışma Amacı:

 • Yarışma, katılımcıların yaratıcılığını ve hayal gücünü geliştirmeyi,
 • Türkçe dil becerilerini ve beden dilini etkili kullanma becerisini geliştirmeyi,
 • Anahtar kelimeleri kullanarak farklı hikayeler anlatmayı teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Yarışma Şartları:

 • Yarışmaya, ortaokul öğrencileri katılabilir.
 • Yarışmaya katılmak için, katılımcıların yarışmanın başvuru formunu doldurması gerekmektedir.
 • Yarışmada anlatılan hikayeler, en fazla 500 kelime olmalıdır.
 • Hikayelerde belirtilen anahtar kelimeler kullanılmalıdır.
 • Hikayelerin özgün olması gerekmektedir.

Yarışma Takvimi:

 • Başvuru başlangıç tarihi: ………………………
 • Başvuru bitiş tarihi: ……………………………….
 • Yarışma sonuçlarının açıklanma tarihi: ………………………

Ödüller:

 • Birincilik: 1.000 TL
 • İkincilik: 500 TL
 • Üçüncülük: 250 TL

Değerlendirme Ölçeği:

 • Hikayenin özgünlüğü (20 puan)
 • Hikayenin akıcılığı (20 puan)
 • Hikayedeki olayları oluş sırasına göre anlatma (20 puan)
 • Hikaye anlatımında beden dilini etkili kullanma (20 puan)
 • Hikayenin anahtar kelimeleri içermesi (20 puan)

Özel Koşullar:

 • Yarışmada anlatılan hikayeler özgün olmalıdır.
 • Yarışmadaki hikayeler, belirtilen anahtar kelimeleri içermelidir. Anahtar kelimelerin hikayede nerede ve nasıl kullanıldığı, değerlendirmede önemli bir kriter olacaktır.
 • Yarışmadaki hikayeler, yarışmanın amacına ve kapsamına uygun olmalıdır. Yarışma, yaratıcı hikayeleri teşvik etmek için düzenlenmektedir. Bu nedenle  ilgi çekici ve düşündürücü olması beklenmektedir.

Son Söz:

Yarışmaya katılmak isteyen tüm katılımcılara başarılar dileriz.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Anahtar Kelimeler ile Hikaye Anlatma Yarışması Değerlendirme Ölçeği

Akıcılık kriteri, hikayenin akıcı ve anlaşılır olması açısından değerlendirilecektir. Hikayenin kolayca okunabilmesi ve anlaşılabilmesi için cümlelerin kısa ve öz olması, anlatımdaki geçişlerin doğal olması ve anlatımdaki sözcüklerin anlamlı ve doğru kullanılması gerekmektedir.

Hikayedeki olayları oluş sırasına göre anlatma kriteri, hikayedeki olayların oluş sırasına uygun olması açısından değerlendirilecektir. Hikayenin doğru ve akıcı bir Türkçe ile yazılmış olması gerekmektedir.

Anahtar kelimeler kriteri, hikayenin anahtar kelimeleri içermesi ve bu kelimelerin hikayede doğru ve yerinde kullanılması açısından değerlendirilecektir. Anahtar kelimelerin hikayede anlamlı bir şekilde kullanılması ve hikayenin akışına katkı sağlaması gerekmektedir.

Hikaye anlatımında beden dilini etkili kullanma kriteri, hikaye anlatımında beden dilinin etkili kullanılmasına uygun olması gerekmektedir.

Değerlendirme, her bir kriterin 20 puan üzerinden değerlendirilmesi ile yapılacaktır. Toplam 100 puan üzerinden yapılacak değerlendirmede, en yüksek puanı alan hikaye birinci, ikinci ve üçüncü seçilecektir.

ÖRNEK ŞARTNAME

ANAHTAR KELİMELERLE HİKAYE ANLATMA YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Amaç: “Bir dilde sözlerin; bütünü söz hazinesi, söz dağarcığı, kelime hazinesi, kelime kadrosu, vokabüler” olarak tanımlanan söz varlığı bireyler arası iletişim için çok önemlidir. Söz varlığının önemi sadece bununla sınırlı kalmayıp bireyin anlama ve anlatma becerisini de etkilemektedir. Söz varlığı zenginleştirme çalışmaları ile öğrencilerin dilimizin zenginliklerini tanımasını, kültür taşıyıcısı olan sözcüklerle buluşmasını ve düşünce dünyasını geliştirmesini amaçlar.

Şartları:

1-Yarışmaya okulumuzdaki ilkokul ve ortaokul öğrencileri katılabilir.

2-Yarışmada belirlenen 15 kelime (keder, kız, ozan, dost, yaban, yaz,ehl-i ilim, nöker, öykünmek, ehl-i aşk, zaman, gönül, oğul) kullanılarak hikaye anlatılacak.

3-Anlatılan hikaye çocuklara özgü olacak.

4-Anlatılan hikaye 10 dakikayı aşmayacak.

5-İlkokul ve orta okul öğrencileri ayrı ayrı değerlendirilecek.

6-Yarışmanın birincisi belirlenen komisyon tarafından belirlenecek.

7-Yarışma birincisi okul idaresi tarafından ödüllendirilecek.

DEĞERLENDİRME KRİTERİ

Konunun özgünlüğü : 20

İşitilebilir ses tonuyla konuşma: 20

Konuşmalarında beden dilini kullanma: 20

Tekrara düşmeden konuşma: 20

Dinleyicilerle göz teması kurma: 10

Sesine vurgu ve tonlama katma: 10

Yarışma başlangıç tarihi:

Yarışma bitiş tarihi:

1 2Sonraki sayfa

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Scott AjansScott Ajans tarafından ❤️ ile tasarlanmıştır