Bebeklerin Ulusu Yok Metni Cevapları Sayfa 170-171-172-173-174-175

Bebeklerin Ulusu Yok Metni Cevapları Sayfa 170-171-172-173-174-175

HAZIRLIK ÇALIŞMASI

Çocuk hakları ile ilgili araştırma yapınız. Bütün çocukların bu haklardan yararlanabilmeleri için neler yapılabilir? Düşüncelerinizi söyleyiniz.

Çocuk Hakları Nedir?

Çocuk hakları, tüm çocukların doğuştan sahip olduğu temel hak ve özgürlüklerdir. Bu haklar, yaşama, gelişme, korunma ve katılım gibi temel ilkeler üzerine kuruludur.

Çocuk Haklarının Önemi:

Çocuklar, yetişkinlere göre daha savunmasız ve yardıma muhtaçtır. Bu nedenle, özel korumaya ve gözetime ihtiyaç duyarlar. Çocuk hakları, çocukların sağlıklı ve güvenli bir şekilde gelişmelerini ve potansiyellerini tam olarak gerçekleştirmelerini sağlar.

Çocuk Haklarının Durumu:

Dünya genelinde, çocuk hakları konusunda önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. 1989 yılında Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen Çocuk Haklarına Dair Sözleşme (ÇHS), 193 ülke tarafından imzalanmıştır. Bu sözleşme, çocuk haklarını kapsamlı bir şekilde ele alan ve devletlerin çocuk haklarını koruma ve geliştirme yükümlülüklerini belirleyen bir belgedir.

Ancak hala birçok çocuk temel hak ve özgürlüklerden mahrum bırakılmaktadır. Çocuk işçiliği, çocuk evlilikleri, çocuk istismarı ve ihmali, yoksulluk, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişim eksikliği gibi sorunlar dünya genelinde yaygın olarak görülmektedir.

Bütün Çocukların Bu Haklardan Yararlanabilmeleri İçin Neler Yapılabilir?

 • Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin tüm ülkeler tarafından imzalanması ve etkin bir şekilde uygulanması sağlanmalıdır.
 • Çocuk hakları konusunda farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları yapılmalıdır.
 • Çocukların korunması ve haklarının savunulması için ailelere, sivil toplum kuruluşlarına ve devletlere önemli görevler düşmektedir.
 • Çocukların görüşleri ve fikirleri alınmalı ve karar verme süreçlerine katılımları teşvik edilmelidir.

 

Bebeklerin Ulusu Yok

İlk kez yurdumdan uzakta yaşadım bu duyguyu

Bebeklerin ulusu yok

Başlarını tutuşları aynı

Bakarken gözlerinde aynı merak

Ağlarken aynı seslerin tonu

 

Bebekler çiçeği insanlığımızın

Güllerin en hası, en goncası

Sarışın bir ışık parçası kimi

Kimi kapkara üzüm tanesi

 

Babalar çıkarmayın onları akıldan

Analar koruyun bebeklerinizi

Susturun susturun söyletmeyin

Savaştan yıkımdan söz ederse biri

 

Bırakalım sevdayla büyüsünler

Serpilip gelişsinler fidan gibi

Senin benim hiç kimsenin değil

Bütün bir yeryüzünündür onlar

Bütün insanlığın gözbebeği*

 

İlk kez yurdumdan uzakta yaşadım bu duyguyu

Bebeklerin ulusu yok

Bebekler, çiçeği insanlığımızın

Ve geleceğimizin biricik umudu…

Ataol BEHRAMOĞLU

Bir Çocuğa Layık Olmak

Ataol Behramoğlu: Hayatı ve Edebi Kişiliği

Hayatı:

 • 13 Nisan 1942’de İstanbul’da doğdu.
 • İlk ve orta öğrenimini Çankırı’da, liseyi Ankara’da tamamladı.
 • Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu.
 • 1960’lı yıllarda siyasi faaliyetlere başladı ve 1971 yılında TKP’den tutuklandı.
 • 1974 yılında genel aftan yararlanarak tahliye oldu ve yurtdışına çıktı.
 • 1978’de Türkiye’ye döndü.
 • 1980 yılında 12 Eylül Darbesi’nde tekrar tutuklandı ve 1982’de serbest bırakıldı.
 • 1992’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde doktora yaptı.
 • 2009 yılından beri Beykent Üniversitesi’nde profesör olarak görev yapmaktadır.

Edebi Kişiliği:

 • 1960’lı yıllarda Garip akımının önde gelen isimlerinden biri oldu.
 • Şiirlerinde toplumsal gerçekçi bir bakış açısı hakimdir.
 • Siyasi ve insani sorunlara duyarlı bir şairdir.
 • Şiirlerinde yalın ve akıcı bir dil kullanır.
 • Halk şiiri geleneğinden de etkilenmiştir.
 • Çeviriler de yapmıştır.

Eserleri:

 • Şiir: Pervane (1965), Varlık (1966), Yaşadıklarımdan Öğrendiklerim (1970), Murathan Mungan’la Birlikte (1975), Üç Şehir (1979), Gülünün Solduğu Akşam (1984), Taş ve Sevda (1987), Sevda Sözleri (1993), Maviye Uçuş (2002), Eski Sevda (2010)
 • Deneme: Edebiyat Üzerine Yazılar (1975), Türkiye’de Gerçekçi Şiir (1976)
 • Anı: Anılar ve Portreler (1995)
 • Çeviri: Mayakovski Seçme Şiirler (1967), Puşkin Seçme Şiirler (1970)

Ödülleri:

 • 1976 Behçet Necatigil Şiir Ödülü
 • 1984 Yunus Nadi Şiir Ödülü
 • 1995 Sedat Simavi Edebiyat Ödülü
 • 2002 Orhan Veli Kanik Şiir Ödülü

Ataol Behramoğlu, günümüz Türk şiirinin en önemli isimlerinden biridir. Toplumsal gerçekçi şiir geleneğinin en güçlü temsilcilerinden biri olarak kabul edilir. Şiirlerinde yalın ve akıcı bir dil kullanır. Halk şiiri geleneğinden de etkilenmiştir. Çeviriler de yapmıştır.

Behramoğlu’nun şiirleri birçok dile çevrilmiştir.

Ayrıca birçok şiirinin bestesi yapılmış ve şarkılara dönüşmüştür.

Ataol Behramoğlu, edebiyat dünyasına ve Türkçeye önemli katkılar yapmış bir şairdir.

g8cr4q2

 1. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz şiire göre cevaplayınız.

 1. Şiirde bebekler hangi varlıklara benzetiliyor?
 • Bebekler, “insanlığımızın çiçeği”, “güllerin en hası, en goncası” ve “fidan” gibi varlıklara benzetiliyor.
 1. Şair bebekleri neden insanların göz bebeği olarak nitelendiriyor?
 • Bebekler, masumiyeti, saflığı ve geleceğe dair umudu temsil ettikleri için insanların göz bebeği olarak nitelendiriliyor.
 1. Şiirin en beğendiğiniz bölümü hangisidir? Neden?
 • 3. kıtayı şiirin en etkileyici bölümü olarak değerlendiriyorum. Bu kıtada şair, savaşın yıkıcı etkisine değiniyor ve bebeklerin bu tür vahşetlerden korunması gerektiğini vurguluyor.
 1. Sizce şair şiire neden “Bebeklerin Ulusu Yok” başlığını koymuş olabilir?
 • Şair, bebeklerin ulus, dil, din, ırk gibi ayrımlara sahip olmadığını ve tüm insanlığa ait olduğunu vurgulamak için bu başlığı seçmiş olabilir.
 1. “Serpilip gelişsinler fidan gibi” dizesinde kullanılan söz sanatı hangisidir? Nedenleriyle birlikte açıklayınız.
 • Bu dizede benzetme (teşbih) söz sanatı kullanılmıştır. Fidan, bebeklerin büyüme ve gelişme potansiyelini temsil eden bir unsurdur. Bu dizede bebekler, tıpkı fidanlar gibi özenle bakılıp beslendiklerinde sağlıklı ve güçlü bir şekilde büyüyecekleri vurgulanmıştır.

 

 1. ETKİNLİK

 

Aşağıya okuduğunuz şiirle ilgili üç soru yazınız. Yazdığınız soruları arkadaşlarınıza sorarak onlardan cevaplamalarını isteyiniz.

 1. Soru: Bebeklerin ortak özellikleri nelerdir ve neyi ifade etmektedir?

Cevap: Ortak özellikleri masumiyet, merak ve savunmasızlıktır. Umut ve sevginin simgesidirler.

 1. Soru: Babalara ve analara ne mesaj veriliyor?

Cevap: Babalar bebekleri aklından çıkarmasın, analar korusun ve savaştan bahsetmesin.

 1. Soru: Son kıta ne anlatıyor?

Cevap: Bebekler kimsenin değil, tüm insanlığın ve geleceğin umududur.

 1. ETKİNLİK

Okuduğunuz şiirin konusunu ve ana duygusunu aşağıya yazınız.

Şiirin Konusu: Dünyadaki tüm bebeklerin aynı  ve eşit olduğu

Şiirin Ana Duygusu: Şiirin ana duygusu sevgi, umut ve barıştır.

kqhn0ef

 

 1. ETKİNLİK

“Çocuk Hakları” konusunda düşüncelerinizi mantıksal bir bütünlük içerisinde ifade edecek şekilde ve görsel, işitsel vb. destekleyici materyaller kullanarak bir sunum hazırlayınız.

Bir sonraki derste sunumunuzu yapmak üzere prova yapınız.

Konuşma: Çocuk Hakları: Geleceği İnşa Etmek

Sayın Konuklar,

Bugün burada, insanlığın en değerli varlıkları olan çocukların hakları hakkında konuşmak için toplandık. Geleceğimizi inşa edecek olan bu minik ellerin, sağlıklı, mutlu ve güvenli bir ortamda büyümesi hepimizin sorumluluğudur.

Çocuk Hakları Nedir?

1989 yılında Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen Çocuk Hakları Sözleşmesi, 18 yaş altı tüm çocukların sahip olduğu temel hakları tanımlar. Bu haklar arasında yaşama, sağlık, eğitim, korunma, katılım ve ifade özgürlüğü gibi temel kavramlar yer alır.

ee1oso8

 

Neden Önemlidir?

Çocuklar, yetişkinlere göre daha savunmasızdır ve özel bir korumaya ihtiyaç duyarlar. Haklarının korunması, onların sağlıklı bir şekilde gelişebilmeleri ve geleceğe dair umutlu bir bakış açısına sahip olabilmeleri için hayati önem taşır.

Türkiye’de Durum

Türkiye, 1990 yılında Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni imzalamış ve 1995 yılında yasalaştırmıştır. Yasal düzenlemeler açısından önemli bir adım atılmış olsa da, uygulamada hala bazı eksiklikler ve ihlaller mevcuttur.

Sorumluluklarımız

Çocuk haklarının korunması sadece devletlerin değil, ailelerin, sivil toplum kuruluşlarının ve tüm bireylerin sorumluluğudur. Bu konuda farkındalık yaratmak ve gerekli adımları atmak için hepimize görev düşmektedir.

Ne Yapabiliriz?

 • Çocuk hakları konusunda kendimizi eğitmeli ve bilinçlendirmeliyiz.
 • Çocukların maruz kaldığı ihlalleri görmezden gelmemeli, gerekli mercilere bildirmeliyiz.
 • Çocuklara saygı ve sevgiyle yaklaşmalı, onların fikirlerini ve duygularını önemsemeliyiz.
 • Çocuk haklarını savunan sivil toplum kuruluşlarına ve projelere destek vermeliyiz.

Sonuç

Çocukların haklarını korumak, sadece bugünün değil, geleceğin de güvencesidir. Mutlu ve özgür bir dünya inşa etmek için, çocuklara hak ettiği değeri vermeli ve onları her türlü tehlikeden korumalıyız.

Unutmayalım!

Çocuklar, geleceğimizdir!

Teşekkür ederim.

 

 1. ETKİNLİK

Aşağıya “Çocuk olmak” konusunda yazma sürecine uygun bilgilendirici bir metin yazınız. Metinde günlük hayattan örnekler vermeye çalışınız. Yazdığınız metne anlatımı destekleyici tablo ve grafikler ekleyiniz. Metnin yazımını tamamladıktan sonra metni gözden geçiriniz. Metninizi gözden geçirirken varsa metninizdeki yazım, noktalama hatalarını ve anlatım bozukluklarını düzeltiniz. Yazdığınız metne uygun bir başlık bulunuz ve metni sınıfta arkadaşlarınıza okuyunuz.

Çocuk Olmak: Bir Dünyayı Keşfetmek

Çocuk olmak, mucizevi bir deneyimdir. Her gün yeni bir maceraya atılmak, dünyayı keşfetme serüvenine çıkmak gibidir. Masumiyet ve merakla dolu bir bakış açısıyla her şeye hayranlık duymak, sınırsız bir hayal gücüyle oyunlar kurmak ve her şeyin mümkün olduğuna inanmak bu özel dönemin temel taşlarıdır.

Duygu ve düşünceleri yoğun bir şekilde yaşar ve ifade ederler. Sevinç, hüzün, öfke, korku gibi duyguları saklamadan ve filtrelemeden gösterirler. Yetişkinlerin aksine, karmaşık düşüncelere ve endişelere boğulmadan, anın tadını çıkarmayı ve basit şeylerden keyif almayı bilirler.

Oyun, çocukluk döneminin en önemli ve keyifli aktivitesidir. Oyun aracılığıyla dünyayı öğrenirler, problem çözme becerilerini geliştirirler, yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini kullanırlar. Bir tahta parçası uzay gemisi, bir battaniye kale olabilir; her şey hayal gücünün sınırlarını zorlar.

Doğuştan gelen bir merak duygusuyla dünyayı keşfetmeye heveslidirler. Sürekli soru sorarlar, araştırırlar, deneyler yaparlar ve yeni şeyler öğrenmeye can atarlar. Bu doğal merak, öğrenmeye olan isteklerini ve bilişsel gelişimlerini destekler.

Arkadaş edinmek ve sosyalleşmek, çocukluk döneminin önemli bir parçasıdır. Oyunlar, okul ve diğer ortamlarda diğer çocuklarla etkileşime girerler, paylaşmayı, empati kurmayı ve iletişim becerilerini geliştirirler.

Bir çocuğun parkta koşup oynarken duyduğu saf mutluluk, bir masal dinlerken gözlerinde oluşan hayranlık ve merak, bir yetişkine göre basit görünen bir sorunun arkasındaki derin ve saf düşünce, arkadaşlarıyla birlikte kurduğu oyun ve hayal dünyası, her gün yeni bir şey öğrenmeye olan bitmek bilmeyen hevesi, hepsi “çocuk olmak” duygusunun güzelliğini ve değerini yansıtır.

Çocuk olmak sadece bir yaş dönemi değil, aynı zamanda bir bakış açısı, bir yaşam biçimidir. Bu özel dönemdeki deneyimler, yetişkinlikteki karakterimizi ve dünyayı algılama şeklimizi önemli ölçüde etkiler. Çocukların masumiyetini ve merakını korumak, onlara sevgi dolu ve güvenli bir ortam sunmak ve hayal güçlerini beslemek, hem bireysel hem de toplumsal açıdan büyük önem taşır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Scott AjansScott Ajans tarafından ❤️ ile tasarlanmıştır