DİLİMİZİN ZENGİNLİKLERİ PROJESİ “Sözlük Özgürlüktür” DENEME YAZMA YARIŞMASI ŞARTNAMAESİ

DİLİMİZİN ZENGİNLİKLERİ PROJESİ
“Sözlük Özgürlüktür”
DENEME YAZMA YARIŞMASI ŞARTNAMAESİ

Yarışmanın Adı: Deneme Yazma Yarışması
Yarışmanın Konusu: Yarışma kapsamında lise öğrencilerinden “Dilimizin Zenginlikleri Projesi” kapsamında Dîvânu Lugâti’t-Türk ve Türkçemiz konulu deneme yazmaları beklenmektedir.

Yarışmanın Amacı: Türk Millî Eğitimin temel amaçları doğrultusunda; lise öğrencilerimizin Dîvânu Lugâti’t-Türk ve Türkçemizin önemini kavramaları ve yazma becerilerinin, duygu, düşünce ve gözlem yeteneklerinin, Türkçeyi yazım kurallarına uygun olarak kullanmalarının geliştirilmesine katkı sağlamaktır. Söz varlığını zenginleştirme çalışmaları ile öğrencilerin dilimizin zenginliklerini tanıması, kültür taşıyıcısı olan sözcüklerimizle buluşması, buna bağlı olarak da dili iyi kullanması ve düşünce dünyasını geliştirmesini amaçlamaktadır.

Hedef Kitle: ………………..İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmî ve özel ortaöğretim kurumlarına devam eden öğrenciler

Gerekçe: Bu yarışma Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Dilimizin Zenginlikleri Projesi kapsamında hazırlanan Lise Kademesi Eylem Planında yer alan faaliyetler kapsamında hazırlanmıştır.
Yürürlük: Projenin yürütülmesinden ………………………. İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda bağlı kurumlar ve proje kapsamında oluşturulan komisyonlar sorumludur. ………………………. İl Millî Eğitim Müdürlüğü bu şartnamede değişiklik yapma ve uygulama hakkını saklı tutar.

Yarışma şartları:
1. Eserlerin Dîvânu Lugâti’t-Türk ve Türkçemiz konulu olması beklenmektedir.
2. Eserler bilgisayar ortamında A4 dosya kâğıdı boyutunda Word formatında 12 punto Times New Roman yazı karakteri kullanılarak 1,5 satır aralığı ile yazılacaktır.
3. Eserler en az 2 sayfa, en fazla 6 sayfa olmalıdır.
4. Her yazar sadece bir (1) eserle yarışmaya katılabilir.
5. Birden fazla kişi tarafından ortaklaşa yazılmış denemeler yarışmaya kabul edilmez.
6. Okul yönetimince seçilen 1 (bir) eser resmî yazı ile yarışma takviminde belirtilen tarih aralığı içerisinde resmî yazı ekinde elden İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne, İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri ilçelerinde birinci seçilen eserleri İl Millî Eğitim Müdürlüğüne göndereceklerdir.
7. Yarışmacı, Ek-1 YarıĢmacı Katılım Formunu (kimliğini tanıtan formu) doldurup mektup zarfının içine koyacak ve zarfın üzerine sadece rumuzunu yazacaktır. Daha sonra bu zarf denemenin yer aldığı büyük zarfın içine koyularak İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne, İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ilçede 1. seçilen lise kademesindeki eserleri İl Millî Eğitim Müdürlüğüne teslim edecektir.
8. Şartname ekinde verilen Ek -2 Açık Rıza Onayı ve Ek-3 Aydınlatma Metni
doldurularak istendiğinde sunulmak üzere okul müdürlüklerince muhafaza edilecektir.
9. Gönderim aşamasındaki gecikmeler veya aksamalar dikkate alınmayacak olup geç gelen eserler değerlendirme dışı kalacaktır.
10. Yarışmaya gönderilecek denemelerin üzerine öğrenci veya okuluyla ilgili kişisel bilgiler yazılmayacaktır. Yazılan hikâyenin son sayfasının altına sadece rumuz yazılacaktır.
11. Alıntı veya kopya olduğu, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderilmiş olduğu tespit edilen eserler iptal edilecek ve eser sahibi hiçbir hak iddia edemeyecektir.
12. Belirtilen şartları taşımayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Değerlendirme
İlçe değerlendirmeleri için kurulacak komisyonlar 3 Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeninden oluşacaktır. Komisyonlar denemelerin değerlendirmesini rumuzlarla yapacak olup değerlendirme bittikten sonra öğrenci bilgilerinin olduğu zarf açılacaktır.

Değerlendirme Kriterleri                                                                                                  Puan Değeri
Özgünlük                                                                                                                                 25 puan
Yazım Kurallarını Uygulama ve Noktalama İşaretlerini Doğru Kullanma                         25 puan
Yaratıcılık (Konunun Yorumlanması)                                                                                   25 puan
Temaya Uygunluk                                                                                                                 25 puan
Toplam                                                                                                                                  100 puan

Yarışma Takvimi:
Yarışmanın İlanı 25 Aralık 2023
Eserlerin İl Yürütme Komisyonuna teslimi edilmek üzere İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi
Son Teslim 17 Ocak 2024
İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerince ilçe derecelerinin belirlenmesi ve birinci seçilen eserin İl Millî Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi Son Teslim 19 Ocak 2024
Dereceye giren eserlerin belirlenmesi ve ilânı 31 Ocak 2024

Ödüllendirme
Dereceye giren öğrencilerin ödülleri …………………. İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzce yapılacak ödül töreninde verilecektir.

Ek 1
YARIŞMACI KATILIM FORMU
YARIŞMANIN ADI
Dîvânu Lugâti’t-Türk ve Türkçemiz Deneme Yazma Yarışması
Öğrencinin Adı Soyadı
Sınıfı
Okul Numarası
Okulu
İlçesi
Danışman Öğretmen Telefon Numarası
Veli Telefon Numarası
Öğrenci veya Veli
Tarih
İmza
Hazırlanan eserin yarışma şartlarına uygunluğunu ve özgünlüğünü taahhüt ederim.
……/01/2024
Danışman Öğretmen
Tarih
İmza
Hazırlanan eserin yarışma şartlarına uygunluğu kontrol edilmiştir.
……/01/2024

Ek 3: Aydınlatma Metni
“Dîvânu Lugâti’t-Türk ve Türkçemiz konulu Deneme Yarışması ” kapsamında tarafımıza ilettiğiniz kişisel veriler yarışma faaliyetleri süresince gerekli kimlik doğrulatmalarını yapmak, eser değerlendirme sürecini yürütmek, dereceye giren eserleri ilan etmek, ödül töreni ile ilgili organizasyonları yapmak, basım, yayım, paylaşım ve iletim süreçlerini gerçekleştirmek, gerekli hallerde tarafınıza ulaşmak amacıyla kullanılacak olup hukuki durumlarda ilgili makamlarca talep edilmesine bağlı olarak gerekli paylaşımların yapılması dışında üçüncü kişilerle asla paylaşılmayacak ve etkinliğin tüm süreçlerinin sona ermesinin ardından resen silinecektir.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında iş bu şartnamede yer alan Ek-3 Aydınlatma Metni ile tarafımıza gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Bu doğrultuda, işlendiği belirtilen kişisel verilerin “Dîvânu Lugâti’t-Türk ve Türkçemiz konulu Deneme Yarışması” eser/faaliyet/etkinliklerinin kamuoyu ile paylaşımı ve tanıtımı amacıyla, Millî Eğitim Bakanlığına ait internet sitesi ile sosyal medya hesaplarında paylaşılmasına,

Onay veriyorum                                                                                    Onay vermiyorum

Öğrencinin Adı Soyadı:

Okulu :

Sınıfı :

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Scott AjansScott Ajans tarafından ❤️ ile tasarlanmıştır