İlkokul Eser Listesi Tanıtımları

İlkokul Eser Listesi
• TEGM Bizim Hikâyemiz Serisi (39 Kitap)
• Türk Masalları
• Türk Bilmeceleri
• Türk Tekerlemeleri
• Ömer Seyfettin Seçme Hikâyeler
• Çocuk Şiirleri Antolojisi
• Memleket Şiirleri Antolojisi
• Mesneviden Seçme Hikâyeler

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TEGM Bizim Hikâyemiz Serisi (39 Kitap)

TEGM Bizim Hikâyemiz Serisi (39 Kitap), Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan, ilkokul çağındaki çocuklar için hazırlanmış bir hikaye kitabı setidir. Kitaplar, her gün bir hikaye okumak üzere hazırlanmıştır.

Kitaplar, farklı temalar altında toplanmıştır. Bu temalar arasında, aile, arkadaşlık, hayvanlar, doğa, değerler, gelenekler ve görenekler gibi konular yer almaktadır. Kitaplar, çocukların hayal güçlerini geliştirmeye, kelime hazinelerini artırmaya ve bilişsel gelişimlerini desteklemeye yönelik olarak hazırlanmıştır.

Kitapların özellikleri şu şekildedir:

 • Her kitap, 1-2 sayfalık kısa bir hikaye içerir.
 • Hikayeler, çocukların ilgisini çekecek ve hayal güçlerini harekete geçirecek şekilde yazılmıştır.
 • Hikayeler, çocukların yaş grubuna ve gelişim özelliklerine uygun olarak hazırlanmıştır.
 • Hikayelerde, çocukların kelime hazinelerini artırmaya yönelik kelimeler ve ifadeler kullanılmıştır.
 • Hikayelerde, çocukların bilişsel gelişimlerini desteklemeye yönelik kavramlar yer almaktadır.

Kitaplar, ilkokul çağındaki çocukların gelişimlerine katkıda bulunacak önemli bir kaynaktır.

Kitapların temaları şu şekildedir:

 • Aile
 • Arkadaşlık
 • Hayvanlar
 • Doğa
 • Değerler
 • Gelenekler ve görenekler

Kitapların bazı örnekleri şu şekildedir:

 • Aile teması altında yer alan “Annem Hanımeli” adlı hikayede, bir çocuğun annesinin ona verdiği bir hanımeli çiçeğinin önemi anlatılmaktadır.
 • Arkadaşlık teması altında yer alan “Ezo ve Toprak” adlı hikayede, Ezo ve Toprak adlı iki çocuğun dostluğu anlatılmaktadır.
 • Hayvanlar teması altında yer alan “Küçük Kuzu” adlı hikayede, bir kuzunun annesini aradığı macerası anlatılmaktadır.
 • Doğa teması altında yer alan “Yağmur Çiçekleri” adlı hikayede, yağmurdan sonra çiçeklerin açması anlatılmaktadır.
 • Değerler teması altında yer alan “Dürüstlük” adlı hikayede, dürüstlüğün önemi anlatılmaktadır.
 • Gelenekler ve görenekler teması altında yer alan “Ramazan Bayramı” adlı hikayede, Ramazan Bayramı’nın gelenekleri anlatılmaktadır.

Kitapların hazırlanmasında dikkat edilen noktalar şu şekildedir:

 • Kitaplar, çocukların yaş grubuna ve gelişim özelliklerine uygun olarak hazırlanmıştır.
 • Kitaplarda, çocukların hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını geliştirmeye yönelik unsurlar yer almaktadır.
 • Kitaplarda, çocukların kelime hazinelerini geliştirmeye yönelik kelimeler ve ifadeler kullanılmıştır.
 • Kitaplarda, çocukların bilişsel gelişimlerini desteklemeye yönelik kavramlar yer almaktadır.
 • Kitaplarda, çocukların sosyal ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunabilecek mesajlar yer almaktadır.

Kitaplar, okul öncesi eğitim kurumlarında ve aileler tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır.

TEGM Bizim Hikâyemiz Serisi’nin Özellikleri

 • Her kitap, 1-2 sayfalık kısa bir hikaye içerir.
 • Hikayeler, çocukların ilgisini çekecek ve hayal güçlerini harekete geçirecek şekilde yazılmıştır.
 • Hikayeler, çocukların yaş grubuna ve gelişim özelliklerine uygun olarak hazırlanmıştır.
 • Hikayelerde, çocukların kelime hazinelerini artırmaya yönelik kelimeler ve ifadeler kullanılmıştır.
 • Hikayelerde, çocukların bilişsel gelişimlerini desteklemeye yönelik kavramlar yer almaktadır.
 • Kitaplar, çocukların sosyal ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunabilecek mesajlar içermektedir.

TEGM Bizim Hikâyemiz Serisi’nin Faydaları

 • Çocukların hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını geliştirmeye yardımcı olur.
 • Çocukların kelime hazinelerini artırmaya yardımcı olur.
 • Çocukların bilişsel gelişimlerini desteklemeye yardımcı olur.
 • Çocukların sosyal ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunur.

TEGM Bizim Hikâyemiz Serisi’nin Kullanımı

TEGM Bizim Hikâyemiz Serisi, okul öncesi eğitim kurumlarında ve aileler tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. Kitaplar, öğretmen ve veliler tarafından çocuklara okunabilir veya çocuklar kendi başlarına okuyabilirler. Kitaplarla ilgili etkinlikler ve oyunlar düzenlenebilir.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Türk Masalları

Türk Masalları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan, okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocuklar için hazırlanmış bir hikaye kitabı setidir. Kitaplar, her gün bir hikaye okumak üzere hazırlanmıştır.

Kitaplar, farklı temalar altında toplanmıştır. Bu temalar arasında, iyilik, kötülük, yardımlaşma, dayanışma, sevgi, saygı, cesaret, dürüstlük, çalışkanlık, yardımseverlik, hoşgörü, dostluk, aile gibi konular yer almaktadır. Kitaplar, çocukların hayal güçlerini geliştirmeye, kelime hazinelerini artırmaya ve bilişsel gelişimlerini desteklemeye yönelik olarak hazırlanmıştır.

Kitapların özellikleri şu şekildedir:

 • Her kitap, 1-2 sayfalık kısa bir hikaye içerir.
 • Hikayeler, çocukların ilgisini çekecek ve hayal güçlerini harekete geçirecek şekilde yazılmıştır.
 • Hikayeler, çocukların yaş grubuna ve gelişim özelliklerine uygun olarak hazırlanmıştır.
 • Hikayelerde, çocukların hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını geliştirmeye yönelik unsurlar yer almaktadır.
 • Hikayelerde, çocukların kelime hazinelerini geliştirmeye yönelik kelimeler ve ifadeler kullanılmıştır.
 • Hikayelerde, çocukların bilişsel gelişimlerini desteklemeye yönelik kavramlar yer almaktadır.

Kitaplar, okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocukların gelişimlerine katkıda bulunacak önemli bir kaynaktır.

Kitapların temaları şu şekildedir:

 • İyilik
 • Kötülük
 • Yardımlaşma
 • Dayanışma
 • Sevgi
 • Saygı
 • Cesaret
 • Dürüstlük
 • Çalışkanlık
 • Yardımseverlik
 • Hoşgörü
 • Dostluk
 • Aile

Kitapların bazı örnekleri şu şekildedir:

 • İyilik teması altında yer alan “Küçük Sincap ve Karınca” adlı hikayede, küçük bir sincapın karıncaya yardım etmesi anlatılmaktadır.
 • Kötülük teması altında yer alan “Üç Küçük Domuz” adlı hikayede, üç küçük domuz ve kötü bir kurt anlatılmaktadır.
 • Yardımlaşma teması altında yer alan “Küçük Tavuk ve Yaşlı Kurt” adlı hikayede, küçük bir tavuğun yaşlı bir kurda yardım etmesi anlatılmaktadır.
 • Dayanışma teması altında yer alan “Arılar ve Bal” adlı hikayede, arıların dayanışması anlatılmaktadır.
 • Sevgi teması altında yer alan “Üç Kardeş” adlı hikayede, üç kardeşin sevgisi anlatılmaktadır.
 • Saygı teması altında yer alan “Küçük Fil ve Annesi” adlı hikayede, küçük bir filin annesine saygısı anlatılmaktadır.
 • Cesaret teması altında yer alan “Kral Midas’ın Değirmeni” adlı hikayede, Kral Midas’ın cesareti anlatılmaktadır.
 • Dürüstlük teması altında yer alan “Dürüst Çoban” adlı hikayede, dürüst bir çobanın hikayesi anlatılmaktadır.
 • Çalışkanlık teması altında yer alan “Çalışan Fare” adlı hikayede, çalışkan bir farenin hikayesi anlatılmaktadır.
 • Yardımseverlik teması altında yer alan “Küçük Kızıl Başlıklı Kız” adlı hikayede, küçük bir kızın yardımseverliği anlatılmaktadır.
 • Hoşgörü teması altında yer alan “Küçük Ayı ve Kurbağa” adlı hikayede, küçük bir ayının kurbağaya olan hoşgörüsü anlatılmaktadır.
 • Dostluk teması altında yer alan “Köydeki Dostlar” adlı hikayede, köydeki hayvanların dostluğu anlatılmaktadır.
 • Aile teması altında yer alan “Ailemiz” adlı hikayede, bir ailenin sevgisi anlatılmaktadır.

Kitapların hazırlanmasında dikkat edilen noktalar şu şekildedir:

 • Kitaplar, çocukların yaş grubuna ve gelişim özelliklerine uygun olarak hazırlanmıştır.
 • Kitaplarda, çocukların hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını geliştirmeye yönelik unsurlar yer almaktadır.
 • Kitaplarda, çocukların kelime hazinelerini geliştirmeye yönelik kelimeler ve ifadeler kullanılmıştır.
 • Kitaplarda, çocukların bilişsel gelişimlerini desteklemeye yönelik kavramlar yer almaktadır.
 • Kitaplarda, çocukların sosyal ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunabilecek mesajlar yer almaktadır.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Türk Bilmeceleri

Türk Bilmeceleri, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan, ilkokul çağındaki çocuklar için hazırlanmış bir bilmece kitabıdır. Kitap, 250 adet bilmece içerir.

Kitaptaki bilmeceler, farklı temalar altında toplanmıştır. Bu temalar arasında, hayvanlar, bitkiler, doğa, insan, ev eşyaları, meslekler, gerçek olaylar ve hayali olaylar gibi konular yer alır.

Kitapta yer alan bilmeceler, çocukların ilgisini çekecek ve düşünmelerini sağlayacak şekilde yazılmıştır. Bilmeceler, çocukların kelime hazinelerini geliştirmelerine, düşünme becerilerini geliştirmelerine ve eğlenceli vakit geçirmelerine yardımcı olur.

Kitaptaki bazı bilmeceler şu şekildedir:

 • Hayvanlar

  • Dört ayağım var, ama yürüyemem. (sandalye)
  • Boynum uzun, başım küçük, Gözüm yeşil, kuyruğum uzun. (tavuk)
  • Küçüklüğümde süt içerim, Büyüdüğümde insanlara zarar veririm. (arı)
 • Bitkiler

  • Yeşilim, yeşilim, Kış gelince giderim. (yaprak)
  • Ağacımda yetişirim, Yemeklerim, içeceklerimde kullanılırım. (sarımsak)
  • Kırmızıyım, kırmızıyım, Meyvelerim çok güzeldir. (kiraz)
 • Doğa

  • Gökyüzünde gezerim, Yıldızlarla konuşurum. (ay)
  • Denizlerin kralı, Sırtında saray var. (balina)
  • Kırmızıdır, yuvarlaktır, İçinde su vardır. (karpuz)
 • İnsan

  • Yürür, koşar, konuşur, Acıkır, susar, uyur. (insan)
  • Başı var, ama saç yok, Gözü var, ama görmez. (şapka)
  • Elleri, ayakları yok, Yürür, koşar, durur. (saat)
 • Ev eşyaları

  • Beyazım, pırıl pırıl, Evin içinde dururum. (ayna)
  • Küçüktüm, büyük oldum, İnsanlar beni kullanır. (kalem)
  • Kırmızıyım, yuvarlağım, Ağızda ısırılır. (elma)
 • Meslekler

  • Hastalara yardım ederim, Doktorlar benimle çalışır. (hemşire)
  • Çocuklara eğitim veririm, Öğretmenler benimle çalışır. (kitap)
  • Yolları yapar, döşerim, İnşaat işçileri benimle çalışır. (beton)
 • Gerçek olaylar

  • Geceleri gökyüzünde parlar, Gündüzleri kaybolur. (yıldız)
  • Yaz aylarında gelir, Kış aylarında gider. (kar)
  • İnsanlar tarafından yetiştirilir, Meyveleri yenir, sütü içilir. (inek)
 • Hayali olaylar

  • Bir ejderha varmış, Ateş püskürürmüş. (masal)
  • Bir peri varmış, Herkese yardım edermiş. (masal)
  • Bir büyücü varmış, Her şeyi yapabilirmiş. (masal)

Türk Bilmeceleri, çocukların eğitimine ve gelişimine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Türk Tekerlemeleri

Türk Tekerlemeleri, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan, ilkokul çağındaki çocuklar için hazırlanmış bir tekerleme kitabıdır. Kitap, 250 adet tekerleme içerir.

Kitaptaki tekerlemeler, farklı temalar altında toplanmıştır. Bu temalar arasında, hayvanlar, bitkiler, doğa, insan, ev eşyaları, meslekler, gerçek olaylar ve hayali olaylar gibi konular yer alır.

Kitapta yer alan tekerlemeler, çocukların ilgisini çekecek ve eğlenceli vakit geçirmelerini sağlayacak şekilde yazılmıştır. Tekerlemeler, çocukların kelime hazinelerini geliştirmelerine, dil becerilerini geliştirmelerine ve eğlenceli vakit geçirmelerine yardımcı olur.

Kitaptaki bazı tekerlemeler şu şekildedir:

 • Hayvanlar

  • Beyaz tavuğum uçtu gitti, Nereye gitti, bilemedim. Kara tavuğumu sordum, Bilmiyormuş, o da üzüldü.
 • Bitkiler

  • Kırmızı erik, Çık oradan, Beyaz erik, Gel buraya.
 • Doğa

  • Yağmur yağdı, Toprak ıslandı, Çimler yeşerdi, Çiçekler açtı.
 • İnsan

  • Aaa, aaa, Elimi yaktım, Anne, anne, Su getirin.
 • Ev eşyaları

  • Saksıdaki çiçek, Çok güzel kokuyor, Pencereden baktım, Çok güzel görünüyor.
 • Meslekler

  • Çocuklar, çocuklar, Okula gidin, Okumak, yazmak, Çok önemlidir.
 • Gerçek olaylar

  • Kış geldi, kar yağdı, Çocuklar seviniyor, Yetişkinler ise, Soğuktan korunuyor.
 • Hayali olaylar

  • Bir varmış, bir yokmuş, Bir peri varmış, Herkese yardım edermiş.

Türk Tekerlemeleri, çocukların eğitimine ve gelişimine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ömer Seyfettin Seçme Hikâyeler

Ömer Seyfettin Seçme Hikâyeler, Türk edebiyatında önemli bir yere sahip olan Ömer Seyfettin’in çeşitli temalarda yazdığı hikâyelerden oluşan bir seçkidir. Kitap, ilk olarak 1924 yılında yayımlanmıştır.

Kitapta yer alan hikâyeler, Ömer Seyfettin’in üslubunun ve anlatımının en iyi örneklerini sunmaktadır. Hikâyeler, genellikle kısa ve özdür. Olaylar, hızlı bir şekilde gelişir ve sona erer. Hikâyelerde, genellikle toplumsal sorunlar, kahramanlık, vatan sevgisi, milli değerler gibi konular işlenir.

Kitapta yer alan hikâyelerin bazıları şunlardır:

 • Kaşağı
 • Çete
 • Tatarcık
 • Fatma’nın Kılıcı
 • Yalnız Efe
 • Kürk Mantolu Madonna
 • Sivrihisarlı Efe
 • Vatan Yahut Silistre
 • Kızıl Elma

Kitap, Türk edebiyatında önemli bir yere sahiptir. Ömer Seyfettin’in hikâyelerini okumak isteyenler için iyi bir başlangıç noktasıdır.

Kitabın özellikleri şu şekildedir:

 • Ömer Seyfettin’in çeşitli temalarda yazdığı hikâyelerden oluşan bir seçkidir.
 • Hikâyeler, genellikle kısa ve özdür.
 • Olaylar, hızlı bir şekilde gelişir ve sona erer.
 • Hikayelerde, genellikle toplumsal sorunlar, kahramanlık, vatan sevgisi, milli değerler gibi konular işlenir.
 • Kitap, Türk edebiyatında önemli bir yere sahiptir.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Çocuk Şiirleri Antolojisi

Çocuk Şiirleri Antolojisi, Türk edebiyatında çocuk şiirinin gelişimini ve çeşitliliğini gösteren bir eserdir. Kitap, ilk olarak 1961 yılında yayımlanmıştır.

Kitapta, 19. yüzyıldan günümüze kadar Türk edebiyatında yazılmış çocuk şiirleri yer almaktadır. Şiirler, farklı temalar altında toplanmıştır. Bu temalar arasında, doğa, hayvanlar, insan ilişkileri, eğitim, milli değerler, din, hayal gibi konular yer alır.

Kitapta yer alan şairlerden bazıları şunlardır:

 • Ziya Gökalp
 • Mehmet Akif Ersoy
 • Halil Nihat Boztepe
 • Orhan Veli Kanık
 • Süleyman Nazif
 • Ahmet Haşim
 • Nazım Hikmet
 • Cahit Sıtkı Tarancı
 • Fazıl Hüsnü Dağlarca

Kitap, Türk edebiyatında çocuk şiirinin gelişimini ve çeşitliliğini gösteren önemli bir eserdir. Çocuk şiirlerini okumak ve incelemek isteyenler için iyi bir kaynaktır.

Kitabın özellikleri şu şekildedir:

 • 19. yüzyıldan günümüze kadar Türk edebiyatında yazılmış çocuk şiirlerini kapsar.
 • Şiirler, farklı temalar altında toplanmıştır.
 • Kitapta yer alan şairlerden bazıları, Türk edebiyatında önemli bir yere sahiptir.
 • Kitap, Türk edebiyatında çocuk şiirinin gelişimini ve çeşitliliğini gösteren önemli bir eserdir.

Kitabın içeriği şu şekildedir:

Kitap, Giriş, Doğa, Hayvanlar, İnsan İlişkileri, Eğitim, Milli Değerler, Din, Hayal ve Sonuç olmak üzere sekiz bölümden oluşmaktadır.

Giriş bölümünde, çocuk şiirinin tanımı ve özellikleri hakkında bilgiler verilmektedir.

Doğa bölümünde, doğa ile ilgili çocuk şiirleri yer almaktadır. Bu şiirlerde, genellikle doğanın güzellikleri, renkleri, sesleri ve hareketleri anlatılmaktadır.

Hayvanlar bölümünde, hayvanlarla ilgili çocuk şiirleri yer almaktadır. Bu şiirlerde, genellikle hayvanların özellikleri, davranışları ve yaşamları anlatılmaktadır.

İnsan İlişkileri bölümünde, insan ilişkilerini konu alan çocuk şiirleri yer almaktadır. Bu şiirlerde, genellikle aile, arkadaşlık, sevgi, saygı ve yardımlaşma gibi konular anlatılmaktadır.

Eğitim bölümünde, eğitim ile ilgili çocuk şiirleri yer almaktadır. Bu şiirlerde, genellikle okul, öğretmen, öğrenci ve öğrenme gibi konular anlatılmaktadır.

Milli Değerler bölümünde, milli değerler ile ilgili çocuk şiirleri yer almaktadır. Bu şiirlerde, genellikle vatan sevgisi, milli birlik ve beraberlik, bayrak, ezan, şehitlik ve gazilik gibi konular anlatılmaktadır.

Din bölümünde, din ile ilgili çocuk şiirleri yer almaktadır. Bu şiirlerde, genellikle Allah, Peygamber, din, ibadet ve ahlak gibi konular anlatılmaktadır.

Hayal bölümünde, hayal ile ilgili çocuk şiirleri yer almaktadır. Bu şiirlerde, genellikle çocukların hayal dünyaları ve hayalleri anlatılmaktadır.

Sonuç bölümünde, çocuk şiirinin gelecekteki gelişimi ile ilgili düşünceler ifade edilmektedir.

Kitabın değerlendirmesi şu şekildedir:

Çocuk Şiirleri Antolojisi, Türk edebiyatında çocuk şiirinin gelişimini ve çeşitliliğini gösteren önemli bir eserdir. Kitap, farklı temaları ve şairlerini bir araya getirerek, çocuk şiirinin zenginliğini ve çeşitliliğini gözler önüne sermektedir. Kitap, çocuk şiirlerini okumak ve incelemek isteyenler için iyi bir kaynaktır.

Kitap, bazı eksikliklere de sahiptir. Örneğin, kitapta yer alan şiirlerin tamamının metinleri verilmemektedir. Bazı şiirlerin sadece başlıkları ve şairlerinin adları verilmiştir. Bu, kitabın eksik bir yanıdır.

Ancak, genel olarak değerlendirildiğinde, Çocuk Şiirleri Antolojisi, Türk edebiyatında çocuk şiirinin gelişimini ve çeşitliliğini göstermesi açısından önemli bir eserdir.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Memleket Şiirleri Antolojisi

Memleket Şiirleri Antolojisi, Türk edebiyatında memleket sevgisini konu alan şiirleri bir araya getiren bir eserdir. Kitap, ilk olarak 1961 yılında yayımlanmıştır.

Kitapta, 19. yüzyıldan günümüze kadar Türk edebiyatında yazılmış memleket şiirleri yer almaktadır. Şiirler, farklı temalar altında toplanmıştır. Bu temalar arasında, vatan sevgisi, milli birlik ve beraberlik, tarih ve kültür, doğa, insan ilişkileri gibi konular yer alır.

Kitapta yer alan şairlerden bazıları şunlardır:

 • Ziya Gökalp
 • Mehmet Akif Ersoy
 • Halil Nihat Boztepe
 • Orhan Veli Kanık
 • Süleyman Nazif
 • Ahmet Haşim
 • Nazım Hikmet
 • Cahit Sıtkı Tarancı
 • Fazıl Hüsnü Dağlarca

Kitap, Türk edebiyatında memleket sevgisinin önemini ve zenginliğini gösteren önemli bir eserdir. Memleket şiirlerini okumak ve incelemek isteyenler için iyi bir kaynaktır.

Kitabın özellikleri şu şekildedir:

 • 19. yüzyıldan günümüze kadar Türk edebiyatında yazılmış memleket şiirlerini kapsar.
 • Şiirler, farklı temalar altında toplanmıştır.
 • Kitapta yer alan şairlerden bazıları, Türk edebiyatında önemli bir yere sahiptir.
 • Kitap, Türk edebiyatında memleket sevgisinin önemini gösteren önemli bir eserdir.

Kitabın içeriği şu şekildedir:

Kitap, Giriş, Vatan Sevgisi, Milli Birlik ve Beraberlik, Tarih ve Kültür, Doğa, İnsan İlişkileri ve Sonuç olmak üzere yedi bölümden oluşmaktadır.

Giriş bölümünde, memleket şiirinin tanımı ve özellikleri hakkında bilgiler verilmektedir.

Vatan Sevgisi bölümünde, vatanın önemini ve sevgisini anlatan şiirler yer almaktadır. Bu şiirlerde, genellikle vatan uğruna yapılan fedakarlıklar, vatan savunması ve vatan sevgisinin önemi anlatılmaktadır.

Milli Birlik ve Beraberlik bölümünde, milli birlik ve beraberliğin önemini anlatan şiirler yer almaktadır. Bu şiirlerde, genellikle millet olmanın önemi, birlik ve beraberlik içinde olmanın gerekliliği anlatılmaktadır.

Tarih ve Kültür bölümünde, Türk tarihini ve kültürünü anlatan şiirler yer almaktadır. Bu şiirlerde, genellikle Türklerin tarihi, kültürü ve medeniyetleri anlatılmaktadır.

Doğa bölümünde, doğanın güzelliklerini anlatan şiirler yer almaktadır. Bu şiirlerde, genellikle doğanın renkleri, sesleri, hareketleri ve güzellikleri anlatılmaktadır.

İnsan İlişkileri bölümünde, insan ilişkilerini konu alan şiirler yer almaktadır. Bu şiirlerde, genellikle aile, arkadaşlık, sevgi, saygı ve yardımlaşma gibi konular anlatılmaktadır.

Sonuç bölümünde memleket şiirinin geleceği ile ilgili düşünceler ifade edilmektedir.

Kitabın değerlendirmesi şu şekildedir:

Memleket Şiirleri Antolojisi, Türk edebiyatında memleket sevgisinin önemini ve zenginliğini gösteren önemli bir eserdir. Kitap, farklı temaları ve şairlerini bir araya getirerek, memleket şiirinin zenginliğini ve çeşitliliğini gözler önüne sermektedir. Kitap, memleket şiirlerini okumak ve incelemek isteyenler için iyi bir kaynaktır.

Kitap, bazı eksikliklere de sahiptir. Örneğin, kitapta yer alan şiirlerin tamamının metinleri verilmemektedir. Bazı şiirlerin sadece başlıkları ve şairlerinin adları verilmiştir. Bu, kitabın eksik bir yanıdır.

Ancak, genel olarak değerlendirildiğinde, Memleket Şiirleri Antolojisi, Türk edebiyatında memleket sevgisinin önemini göstermesi açısından önemli bir eserdir.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Mesneviden Seçme Hikâyeler

Mesneviden Seçme Hikâyeler, Mevlânâ Celâleddin-i Rumi’nin yazdığı Mesnevi eserinden seçilmiş hikâyeleri içeren bir kitaptır. Kitap, ilk olarak 1961 yılında yayımlanmıştır.

Mesnevî, 26 bin beyit uzunluğunda bir manzum eserdir. Eser, çeşitli konularda hikâyeler, atasözleri, fabllar, kıssalar ve dini-tasavvufi konular içerir.

Mesnevî‘den Seçme Hikâyeler kitabı, eserden seçilmiş 25 hikâyeyi içermektedir. Hikâyeler, farklı temalar altında toplanmıştır. Bu temalar arasında, aşk, dostluk, düşmanlık, adalet, haksızlık, iyilik, kötülük, edep, hayırseverlik gibi konular yer alır.

Kitapta yer alan hikâyelerin bazıları şunlardır:

 • Aşk Hikâyeleri: Leylâ ile Mecnun, Ferhat ile Şirin, Yusuf ile Züleyha
 • Dostluk Hikâyeleri: Ashab-ı Kehf, Lokman Hekim ile oğlu, Nasreddin Hoca ile Eşek
 • Düşmanlık Hikâyeleri: Firavun ile Musa, Nemrut ile İbrahim, İblis ile Hz. Adem
 • Adalet Hikâyeleri: Süleyman Peygamber ile karınca, Ali ile Muaviye, Hz. Ömer ile Eyyüb-el-Ensari
 • Haksızlık Hikâyeleri: Zalim hükümdar ile mazlum adam, adaletsiz padişah ile fakirler, haksız kâtip ile mazlum işçi
 • İyilik Hikâyeleri: Yardımsever adam ile dilenci, cömert adam ile fakir, iyiliksever zengin ile muhtaç
 • Kötülük Hikâyeleri: Zanaatkâr ile müşteri, cimri adam ile yoksul, kötülük yapan adam ile ceza
 • Edep Hikâyeleri: Edepli çocuk ile saygısız çocuk, edepli kadın ile saygısız kadın, edepli insan ile saygısız insan
 • Hayırseverlik Hikâyeleri: Hayırsever adam ile fakir, yardımsever zengin ile muhtaç, yardımsever devlet başkanı ile halk

Mesnevî‘den Seçme Hikâyeler kitabı, Türk edebiyatında önemli bir yere sahip olan Mesnevi eserinden seçilmiş hikâyeleri içermesi açısından önemli bir eserdir. Kitap, hikâyeleri farklı temalar altında toplayarak, Mesnevi‘nin zenginliğini ve çeşitliliğini gözler önüne sermektedir. Kitap, Mesnevi‘yi okumak ve incelemek isteyenler için iyi bir kaynaktır.

Kitabın özellikleri şu şekildedir:

 • Mevlânâ Celâleddin-i Rumi’nin Mesnevi eserinden seçilmiş hikâyeleri içermektedir.
 • Hikâyeler, farklı temalar altında toplanmıştır.
 • Kitapta yer alan hikâyeler, Mesnevi’nin zenginliğini ve çeşitliliğini göstermektedir.
 • Kitap, Mesnevi’yi okumak ve incelemek isteyenler için iyi bir kaynaktır.

Kitabın değerlendirmesi şu şekildedir:

Mesnevî’den Seçme Hikâyeler kitabı, Mesnevi eserinden seçilmiş hikâyeleri içermesi açısından önemli bir eserdir. Kitap, hikâyeleri farklı temalar altında toplayarak, Mesnevi’nin zenginliğini ve çeşitliliğini gözler önüne sermektedir. Kitap, Mesnevi’yi okumak ve incelemek isteyenler için iyi bir kaynaktır.

Kitap, bazı eksikliklere de sahiptir. Örneğin, kitapta yer alan hikâyelerin tamamının metinleri verilmemektedir. Bazı hikâyelerin sadece başlıkları ve kısa özetlerinden bahsedilmektedir. Bu, kitabın eksik bir yanıdır.

Ancak, genel olarak değerlendirildiğinde, Mesnevî’den Seçme Hikâyeler kitabı, Mesnevi’nin zenginliğini ve çeşitliliğini göstermesi açısından önemli bir eserdir.

Telif hakları Çanta Yayınlarına aittir. Kaynak gösterilmeden kesinlikle başka yerlerde paylaşılamaz. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Scott AjansScott Ajans tarafından ❤️ ile tasarlanmıştır