Kitaplarla ile ilgili söylenmiş güzel sözler

Kitaplarla ile ilgili söylenmiş güzel sözler

Okuduğunuz eser sizi fikren yükseltir, içinizi iyi ve mert duygularla doldurursa, onun hakkında karar vermek için bu duygu yeterlidir.
Alexander Pope
Asıl iktidarın kitapta olduğunu gördükten sonra, hükümdarlar da kaleme sarılıp kitap yazmaya başladılar.
Alfred de Vigny
Kitaplar benim sevgili dostlarım, gerçek yol gösterenlerimdir; çünkü iki yüzlülük etmeden bana görevlerimi hatırlatırlar.
Alphonse Daudet
Ümitle açılıp kazançla kapanan bir kitap, iyi bir kitaptır.
Amos Bronson Alcott
Bir kitabın ne kadar okuyucusu varsa, o kadar değişik çeşidi var demektir.
Anatole France
Bazıları kitabı kalınlığıyla ölçer, sanki kafayı değil de kolları çalıştırmak için yazılmışçasına.
Baltasar Gracian
İyi bir kitap, iyi bir arkadaştır.
Bernard de Saint Pierre
Bilimde en yeni, edebiyatta en eski kitapları oku
Bulwer Lytton
İyi bir kitap, gerçek bir hazinedir.
Bulwer Lytton
İyi bir kitabın, iyi seçilmiş ve iyi bakılmış bir meyve ağacına benzediğini söylemek, hakikaten daha azını söylemek demektir, onun meyveleri yalnız bir mevsimlik değildir.
Calvin Coleridge
Seçiş hürriyetimizin sınırsız olduğu tek dünya, kitaplar dünyası.
Cemil Meriç
Bir adama bir kitap sattığın zaman, ona yalnız yarım kilo kağıt, mürekkep ve tutkal satmış olmazsın, ona tamamıyla yeni bir yaşam satmış olursun. Sevgi, dostluk, mizah ve geceleyin denizde dolaşan gemiler, eğer o kitap gerçekten benim anladığım anlamda bir kitapsa, onun içinde bütün gökler ve yer vardır.
Christopher Morley
Kitapların dünyası, insanın en hayret verici yaratıklarından biridir. Abideler yıkılır, milletler kaybolur, medeniyetler büyür ve ölür fakat bütün bu medeniyetlerin, tekrar tekrar nasıl ortaya çıktıklarını gösteren kitapların dünyası; hala genç, hala yazıldıkları gün kadar taze, yazarlarının yüzlerce sene önce ölmelerine rağmen, hala insanların kalplerinden geçenleri anlatarak hayatlarını devam ettiriyorlar.
Clarence Day
Allah’ım bana kitap dolu bir evle, çiçek dolu bir bahçe ver.
Confucius
Tek dostum kitaplarım, tek düşmanım cahil dostlarımdır.
Deniş Diderot
Güneş dünya için ne anlama geliyorsa, kitap da benim için aynı anlama gelir.
Earl Nightingale
Biz zevk için harcadığımız paradan fazla, kitap için sarfetmediğimiz müddetçe, bu ülke hiç bir zaman medeni bir ülke olamayacaktır.
Elbert Hubberd
İnsanlık yalanı vc adaletsizliği kılıçla değil, kitapla yenecektir.
Emile Zola
Hiçbir insan, içindekilerden hiç olmazsa bir parçasını gözleri ile görmedikçe ve bizzat yaşamadıkça, derin bir kitabı anlayamaz.
Ezra Pound
Kitaplar, bizi iliklerimize kadar büyüler, bizimle konuşur, öğüt verir, bize bir çeşit canlı ve uyumlu bir içtenlikle bağlıdırlar.
Francesco Petrarca
Bazı kitaplar tadılmak, bazıları yutulmak, bazıları ise sindirilmek içindir.
Francis Bacon
Kitaplar, uygarlığa yol gösteren ışıklardır.
Franklin D. Roosevelt
Bir kitap, içimizdeki donmuş değerleri parçalayacak bir balta olmalıdır.
Franz Kafka
İnsanı ısıran ve sokan kitaplar okumalıyız, okuduğumuz kitap bir yumruk indirerek bizi uyandırmıyorsa ne işe yarar.
Franz Kafka
İyi okurlar bir kitabı daha iyi, rakipler ise daha anlaşılır yaparlar.
Friedrich Nietzsche
Kitap beni her zaman eğlendiren, avutan bir arkadaş, bana akıl öğreten bir dost olmuştur.
George Sand
Kitap, yalnız kalmış adamın dostudur.
Georges Duhamel
Yetişen zekaları, kitaplarla beslemeyen milletler hüsrana mahkumdur.
H. Flechter
Önce iyi kitaplar okuyun, yoksa onları elinize almak için, hiçbir istek duymazsınız.
Henry David Thoreau
Bir kitap okumakla, hayatında yeni bir çağ başladığının tarihini, ne kadar çok sayıda insan kaydetti.
Henry David Thoreau
İnsanların aynası, kitaplardır.
Henry Huxley
Kitaplar, hiç solmayacak güllerdir.
Henrich Ibsen
Bir ihsanın değeri, okuduğu kitapların değeri ile ölçülür.
Herbert Spencer
Kelimeler olmasaydı, yazı olmasaydı, kitaplar olmasaydı; tarih olmazdı, insanlık kavramı olmazdı.
Herman Hesse
Kitaplar, zamanın büyük denizinde dikilmiş deniz fenerleridir.
Heryo
Elimde olsaydı her karış toprağa, buğday eker gibi kitap ekerdim.
Horatius
Kitaplar akıllı kişilerin bahçeleri, faziletti kişilerin güzel kokulu çiçekleridir.
Hz. Ebubekir (r.a.)
Kitaba aşık bir kimse için kitaptan daha sadık bir arkadaş, daha faydalı bir yardımcı, daha neşeli bir dost olamaz.
Isac Barrow
İyiyi arayan ruhun muhtaç olduğu asil dost, hakikati seslenen kitaptır.
İmam-ı Rabbani
Kitap, ruhun ilacıdır.
Japon Atasözü
Kitaplar insan hayatının tehlikeli denizlerinde, bize yol gösteren pusulalar ve haritalardır.
Jesu Lee Bennet
Kitapların amacı; insanlara dürüst, eğitimli ve çalışkan olmayı öğretmektir.
John K. Bangs
İyi bir kitap, düşünen insana yaşam veren kandır.
John Milton
Bütün kitapları ikiye bölmek mümkündür, bugünün kitapları ve bütün zamanların kitapları.
John Ruskin
Kitaplar, aklın çocuklarıdır.
Jonathan Swift
Yeni kitapların vahameti, eski kitapları okumamıza mani olmalarıdır.
Joseph Joubert
Kitaptan daha iyi bir arkadaş yoktur, zaman zaman insana dert ortaklığı eder, insanın gönlünü açar, yüreğine su serper. Gönlünün her muradına onunla erişirsin, böylesine güzel bir dost görülmemiştir; ne incitir; ne incinir.
Katip Çelebi
Kitapsız yaşamak; kör, sağır, dilsiz yaşamaktır.
L. Annaeus Seneca
Kitaplar, hiç solmayacak bitkilerdir.
L. Annaeus Seneca
İçinde yaşadığımız küre, iki dünyaya ayrılmıştır: Bildiğimiz coğrafya dünyası ve kitapların dünyası.
Leigh Hunt
Hiçbir kitap mutlu olmayı öğretmez, ah mutluluk bir bilgi olsaydı o zaman soran kalmazdı.
Lermontov
Kitap yaşamla doludur, bir insan gibi değil bir karınca yuvası gibi.
Ludwig Wittgenstein
Beş yıl sonra bugüne göre iki konu dışında aynı kalacaksın, bu süre içinde tanıdığın insanlar ve okuduğun kitaplar.
Mc Milllian
Kitapları seviniz, onlar yaşamınızı daha çekici bir hale sokacak, size dostça hizmet ederek düşüncelerin, duyguların ve olguların dolaşık ve gürültülü karmaşasında, yolunuzu bulmanıza yardım edecek, kendinize ve başkalarına saygı duymayı öğretecek, yüreği ve aklı dünya ve insanlık sevgisiyle dolduracaktır.
Maksim Gorki
Kitap sessizliğin çocukları ve yalnızlığın yapıtlarıdır.
Marcel Proust
tyi kitaplar okumayan bir kimsenin, okumasını bilmeyen bir insan üzerinde üstünlüğü yoktur.
Mark Twain
Kimi kitaplar salt konularıyla yararlı olurlar, değerlerinde yazarın payı yoktur.
Montaigne
Ben kitaplarımı değil, kitaplarım beni ortaya çıkarmıştır.
Montaigne
Seneler vurmadan silgiyi, bağlayın kitapla bilgiyi.
Necip Fazıl Kısakürek
Faydalı bir kitabı ilk defa okuduğum zaman, yeni bir dost edindim sanırım, beğendiğim, sevdiğim bir kitabı tekrar okuduğum zaman da eski bir dosta kavuşmuş gibi okurum.
Oliver Goldsmith
Kitap öğretisine aşırı bağımlılık, hayal gücünü sınırlayıcı ve köstekleyici bir etki yapar.
P. B. Madewar
Gençlerini kitapla beslemeyen milletlerin, sonu acıdır.
P. N. Ovidius
En yüksek uygarlıkta kitap hala en yüksek zevktir, onunla kendilerini doyurabilen insanlar, felaketlere karşı panzehire sahiptirler.
Ralph Waldo Emerson
Şimdiye kadar kimse bir kitabın değerini ödememiştir, yalnız baskı tutarını ödemiştir.
Ralph Waldo Emerson
İyi kitapları okumak, geçmiş yüzyılların en seçkin zekalarıyla, önceden tertiplenmiş bir konuşmaya katılmak gibidir.
Rene Descartes
Kitaplar çok iyi dostlardır; ama ödünç verildiklerinde çok acı çekerler, öylesine kırılırlar ki bir daha asla geri dönmezler.
Rober de Flers
İyi bir kitap, iyi bir bankadan çok daha gerçek bir zenginlik içerir.
Roy L. Smith
Kitaplar da dost gibidir, az fakat iyi seçilmiş olmalıdır.
Sdney J. Harris
En kötü kitabı yazan bile, kitap yasaklayandan daha saygılı ve daha az zararlıdır insanlığa.
Sabahattin Eyüboğlu
Kitaplar bir odanın olduğu gibi, bir kafanın süsü olmaktan ibaret değildir, onlar uygar her insanın günlük ekmeği, ruhun gıdasıdır.
Suut Kemal Yetkin
Size en çok yardım eden kitaplar, sizi en çok düşündüren kitaplardır.
Theodor Walker
İnsanların bu dünyada yapabildikleri en önemli en güzel ve en değerli şeylere, biz kitap deriz.
Thomas Cariyle
İnsanoğlunun bütün yaptıkları, düşündükleri, elde ettikleri ve başından geçenler kitapların sayfalarında yatmaktadır.
Thomas Cariyle
Ben mutluluğu her yerde aradım; fakat elimdeki küçücük bir kitabı okuduğum küçücük bir yer dışında, hiç bir yerde bulamadım.
Thomas Kempis
Tarih kitapları insanları akıllı, şiirler anlayışlı, matematik cin fikirli, felsefe derin, ahlak kitapları ciddi ve temkinli yapar; mantık ve hitabet ise insana tartışma yeteneği kazandırır.
Thomas Morey
Bir kitap dünyadan daha geniştir, çünkü maddeye düşünceyi katar.
Victor Hugo
Kitap basımı icadı, dünya tarihinin en mühim hadisesidir.
Victor Hugo
Kitaplar, soğuk; ama güvenilir dostlardır.
Victor Hugo
Bilge kişiler, hayatın dertlerine çareyi kitaplardan bulur.
Victor Hugo
Seçilmiş birkaç güzel kitaptan güzel, ne olabilir.
Voltaire
Kitaplarım, bana yetecek kadar büyük krallıktır.
William Shakespeare
Bir kitapta altını çizdiğimiz yerler, doğrudan doğruya bize hitap eden yerler değil midir?
Wolfgang Van Goethe
İçinde bir iyi yanı bulunmayacak kadar, kötü kitap yoktur.
Wolfgang Van Goethe
Kadınlar gençlik için, yemek doymak içindir. Dostlar cemiyet için, seyahatler öğrenmek için, ev; çiçek, taş ve antika şeyler satın almak içindir, bunlar daha sonra insanı fazla ilgilendirmezler. Kitaplar; hem gençlik, hem ihtiyarlık, hem hastalık, hem açlık, hem yel, hem yağmur, hem de soğuk içindir.
Yuan Mie

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Scott AjansScott Ajans tarafından ❤️ ile tasarlanmıştır