Lise Eser Listesi Tanıtımı

Lise Eser Listesi
• Safahat (Hazırlık, 9, 10, 11, 12. Sınıflar)
• Yunus Emre Divanı (Hazırlık, 9, 10, 11, 12. Sınıflar)
• İlimlerin Sayımı (11, 12. Sınıflar)
• Mîzânü’l-Hak (10, 11, 12. Sınıflar)
• Ahmed Cevdet Paşa ve Mecelle (Hazırlık, 9, 10, 11, 12. Sınıflar)
• Leyla vü Mecnun (11, 12. Sınıflar)
• Rind ile Zâhid Sıhhat ile Maraz (11, 12. Sınıflar)
• Ahlak Dersleri (Hazırlık, 9, 10, 11, 12. Sınıflar)
• Siyasetname (Hazırlık, 9, 10, 11, 12. Sınıflar)
• Pendname-i Attar Şerhi (Hazırlık, 9, 10, 11, 12. Sınıflar)
• Tehzibu’l Ahlak (Hazırlık, 9, 10, 11, 12. Sınıflar)
• Ariflerin Delili (10, 11, 12.Sınıflar)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Safahat (Hazırlık, 9, 10, 11, 12. Sınıflar)

Safahat, Mehmet Akif Ersoy’un 1911-1933 yılları arasında yazdığı ve 1933 yılında yayımlanan bir şiir kitabıdır. Kitap, 742 şiirden oluşmaktadır.

Safahat, Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerinin en önemli eseri olarak kabul edilir. Kitap, Mehmet Akif Ersoy’un fikirlerini, duygularını ve düşüncelerini yansıtmaktadır.

Safahat, “Safahat-I”, “Safahat-II”, “Safahat-III”, “Safahat-IV” ve “Safahat-V” olmak üzere beş bölümden oluşmaktadır.

Safahat-I, Mehmet Akif Ersoy’un gençlik yıllarında yazdığı şiirlerden oluşmaktadır. Bu bölümde, Mehmet Akif Ersoy’un aşk, doğa ve din gibi temaları işleyen şiirleri yer almaktadır.

Safahat-II, Mehmet Akif Ersoy’un milli mücadele yıllarında yazdığı şiirlerden oluşmaktadır. Bu bölümde, Mehmet Akif Ersoy’un milli mücadeleye olan desteğini ve Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini anlatan şiirleri yer almaktadır.

Safahat-III, Mehmet Akif Ersoy’un İstanbul’da yaşadığı yıllarda yazdığı şiirlerden oluşmaktadır. Bu bölümde, Mehmet Akif Ersoy’un İstanbul’un manzarasını, yaşantısını ve kültürünü anlatan şiirleri yer almaktadır.

Safahat-IV, Mehmet Akif Ersoy’un din ve ahlak konularını işlediği şiirlerden oluşmaktadır. Bu bölümde, Mehmet Akif Ersoy’un Allah’a olan inancını, İslam dininin öğretilerini ve ahlak anlayışını anlatan şiirleri yer almaktadır.

Safahat-V, Mehmet Akif Ersoy’un son yıllarında yazdığı şiirlerden oluşmaktadır. Bu bölümde, Mehmet Akif Ersoy’un hayatın anlamını, ölüm ve ahiret gibi konuları anlatan şiirleri yer almaktadır.

Safahat, Türk edebiyatında önemli bir yere sahip olan bir eserdir. Kitap, Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerinin en güzel örneklerini içermektedir. Kitap, lise öğrencilerinin Türk edebiyatı ve şiir tarihi hakkında bilgi edinmeleri için önemli bir kaynaktır.

Safahat, ortaokul ve lise öğrencilerinin okuyabileceği bir eserdir. Kitap, ortaokul öğrencilerinin şiir okumaya başlamaları için iyi bir başlangıç noktasıdır. Lise öğrencilerinin ise Türk edebiyatı ve şiir tarihi hakkında bilgi edinmeleri için önemli bir kaynaktır.

Safahat, Türk edebiyatında önemli bir yere sahip olan bir eserdir. Kitap, Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerinin en güzel örneklerini içermektedir. Kitap, lise öğrencilerinin Türk edebiyatı ve şiir tarihi hakkında bilgi edinmeleri için önemli bir kaynaktır.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Yunus Emre Divanı (Hazırlık, 9, 10, 11, 12. Sınıflar)

Yunus Emre Divanı, Yunus Emre’nin 13. yüzyılda yazdığı ve günümüze ulaşan şiirlerinden oluşan bir eserdir. Divan, 3 bin 600’den fazla beyitten oluşmaktadır.

Yunus Emre Divanı, Türk edebiyatında önemli bir yere sahip olan bir eserdir. Kitap, Yunus Emre’nin şiirlerinin en güzel örneklerini içermektedir. Kitap, Türk milletinin ortak kültür hazinesinin önemli bir parçasıdır.

Yunus Emre Divanı, “Divan-ı Kebir” olarak da bilinir. Divan, “Divan” ve “Kebir” olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır.

Divan bölümü, Yunus Emre’nin aşk, doğa, din ve ahlak gibi temaları işleyen şiirlerinden oluşmaktadır.

Kebir bölümü, Yunus Emre’nin tasavvufi konuları işleyen şiirlerinden oluşmaktadır.

Yunus Emre Divanı, ortaokul ve lise öğrencilerinin okuyabileceği bir eserdir. Kitap, ortaokul öğrencilerinin şiir okumaya başlamaları için iyi bir başlangıç noktasıdır. Lise öğrencilerinin ise Türk edebiyatı ve şiir tarihi hakkında bilgi edinmeleri için önemli bir kaynaktır.

Yunus Emre Divanı‘nın özellikleri şu şekildedir:

 • Türk edebiyatında önemli bir yere sahip olan bir eserdir.
 • Yunus Emre’nin şiirlerinin en güzel örneklerini içermektedir.
 • Türk milletinin ortak kültür hazinesinin önemli bir parçasıdır.
 • “Divan” ve “Kebir” olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır.

Yunus Emre Divanı’nın İçeriği:

Divan bölümü, Yunus Emre’nin aşk, doğa, din ve ahlak gibi temaları işleyen şiirlerinden oluşmaktadır. Bu bölümde, Yunus Emre’nin Allah’a olan sevgisini, insan sevgisini, doğa sevgisini, ahlak anlayışını ve yaşam felsefesini anlatan şiirleri yer almaktadır.

Kebir bölümü, Yunus Emre’nin tasavvufi konuları işleyen şiirlerinden oluşmaktadır. Bu bölümde, Yunus Emre’nin Allah’ın birliği ve aşkı, insan-Tanrı ilişkisi, tasavvufi kavramlar ve tasavvufi deneyimler gibi konuları anlatan şiirleri yer almaktadır.

Yunus Emre Divanı, Türk edebiyatında önemli bir yere sahip olan bir eserdir. Kitap, Yunus Emre’nin şiirlerinin en güzel örneklerini içermektedir. Kitap, Türk milletinin ortak kültür hazinesinin önemli bir parçasıdır.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

İlimlerin Sayımı (11, 12. Sınıflar)

İlimlerin Sayımı, Farabi’nin 9. yüzyılda yazdığı bir eserdir. Kitap, ilimlerin sınıflandırılmasına ve özelliklerine dair bilgiler içermektedir.

İlimlerin Sayımı, Farabi’nin felsefe ve ilim üzerine yazdığı en önemli eserlerden biridir. Kitap, ilimlerin sınıflandırılmasına dair klasik bir yaklaşım sunmaktadır.

Kitap, “Giriş”, “İlimlerin Sayımı” ve “Sonuç” olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır.

Giriş bölümünde, kitap hakkında bilgiler verilmektedir.

İlimlerin Sayımı bölümünde, ilimlerin sınıflandırılmasına dair bilgiler verilmektedir. Farabi, ilimleri “Temel İlimler” ve “Uygulamalı İlimler” olmak üzere ikiye ayırır. Temel ilimler, diğer bilimlerin temelini oluşturan ilimlerdir. Uygulamalı ilimler ise temel bilimlerin bilgilerini kullanarak pratik problemleri çözen ilimlerdir.

Farabi, temel ilimleri de “Mantık, Matematik, Fizik ve Metafizik” olmak üzere dört ana gruba ayırır. Mantık, doğru düşünmeyi sağlayan bir bilimdir. Matematik, sayılar ve şekillerle ilgili bir bilimdir. Fizik, doğadaki olayları inceleyen bir bilimdir. Metafizik, varlık ve bilgi gibi temel kavramları inceleyen bir bilimdir.

Sonuç bölümünde, kitabın genel değerlendirmesi yapılmaktadır.

İlimlerin Sayımı, ilimlerin sınıflandırılmasına dair önemli bilgiler içermektedir. Kitap, felsefe ve ilim tarihi açısından önemli bir kaynaktır.

İlimlerin Sayımı‘nın özellikleri şu şekildedir:

 • Farabi’nin felsefe ve ilim üzerine yazdığı en önemli eserlerden biridir.
 • İlimlerin sınıflandırılmasına dair klasik bir yaklaşım sunmaktadır.
 • “Temel İlimler” ve “Uygulamalı İlimler” olmak üzere iki bölüme ayrılmaktadır.
 • Temel ilimleri de “Mantık, Matematik, Fizik ve Metafizik” olmak üzere dört ana gruba ayırır.

İlimlerin Sayımı, 11. ve 12. sınıf öğrencileri için felsefe ve ilim tarihi derslerinde faydalı bir kaynak olabilir. Kitap, ilimlerin sınıflandırılmasına dair temel bilgiler edinmek isteyenler için de faydalı olabilir.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Mîzânü’l-Hak (10, 11, 12. Sınıflar)

Mîzânü’l-Hak, Gazali’nin 11. yüzyılda yazdığı bir eserdir. Kitap, akıl ve nakil arasındaki ilişkiyi incelemektedir.

Mîzânü’l-Hak, Gazali’nin kelam ve felsefe alanında yazdığı en önemli eserlerden biridir. Kitap, akıl ve nakil arasındaki ilişkiye dair klasik bir yaklaşım sunmaktadır.

Kitap, “Giriş”, “Akıl ve Nakil”, “Akıl ve Naklin Birbiriyle İlişkisi” ve “Sonuç” olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır.

Giriş bölümünde, kitap hakkında bilgiler verilmektedir.

Akıl ve Nakil bölümünde, akıl ve nakil kavramları tanımlanmaktadır. Akıl, doğru düşünmeyi sağlayan bir yetenektir. Nakil ise Allah’ın kelamından veya peygamberlerin sözlerinden gelen bilgidir.

Akıl ve Naklin Birbiriyle İlişkisi bölümünde, akıl ve nakil arasındaki ilişki incelenmektedir. Gazali, akıl ve naklin birbirini tamamladığını ve birbirini desteklediğini savunmaktadır.

Sonuç bölümünde kitabın genel değerlendirmesi yapılmaktadır.

Mîzânü’l-Hak, akıl ve nakil arasındaki ilişkiye dair önemli bilgiler içermektedir. Kitap, kelam ve felsefe tarihi açısından önemli bir kaynaktır.

Mîzânü’l-Hak‘ın özellikleri şu şekildedir:

 • Gazali’nin kelam ve felsefe alanında yazdığı en önemli eserlerden biridir.
 • Akıl ve nakil arasındaki ilişkiye dair klasik bir yaklaşım sunmaktadır.
 • “Giriş”, “Akıl ve Nakil”, “Akıl ve Naklin Birbiriyle İlişkisi” ve “Sonuç” olmak üzere dört bölüme ayrılmaktadır.

Mîzânü’l-Hak, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri için kelam ve felsefe derslerinde faydalı bir kaynak olabilir. Kitap, akıl ve nakil arasındaki ilişkiye dair temel bilgiler edinmek isteyenler için de faydalı olabilir.

Kitabın içeriği şu şekildedir:

Giriş bölümünde, kitap hakkında bilgiler verilmektedir. Yazar, kitabın amacını, konusunu ve metodunu açıklamaktadır.

Akıl ve Nakil bölümünde, akıl ve nakil kavramları tanımlanmaktadır. Akıl, doğru düşünmeyi sağlayan bir yetenektir. Nakil ise Allah’ın kelamından veya peygamberlerin sözlerinden gelen bilgidir.

Akıl ve Naklin Birbiriyle İlişkisi bölümünde akıl ve nakil arasındaki ilişki incelenmektedir. Gazali, akıl ve naklin birbirini tamamladığını ve birbirini desteklediğini savunmaktadır. Gazali’ye göre, akıl ve nakil, birbirinden bağımsız olarak doğru bilgi sağlayamaz. Akıl ve nakil, birlikte kullanıldığında doğru bilgiye ulaşılabilir.

Sonuç bölümünde, kitabın genel değerlendirmesi yapılmaktadır. Gazali, kitabın sonunda, akıl ve nakil arasındaki ilişkiyi anlamak için gerekli olan bazı temel kavramları özetlemektedir.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ahmed Cevdet Paşa ve Mecelle (Hazırlık, 9, 10, 11, 12. Sınıflar)

Ahmed Cevdet Paşa ve Mecelle, Ahmet Cevdet Paşa’nın 1864-1876 yılları arasında hazırladığı ve 1876 yılında yayımlanan bir eserdir. Kitap, Osmanlı hukukunun kanunlaştırılmasına yönelik bir çalışmadır.

Ahmed Cevdet Paşa, 1822 yılında İstanbul’da doğmuştur. Osmanlı Devleti’nin önemli devlet adamlarından biridir. Tarihçi, yazar, hukukçu ve dil bilimci olarak da tanınmaktadır.

Mecelle, Osmanlı hukukunun kanunlaştırılmasına yönelik ilk önemli çalışmadır. Kitap, 18 bab ve 1881 maddeden oluşmaktadır. Mecelle, arazi hukuku, miras hukuku, aile hukuku, borçlar hukuku, ticaret hukuku ve ceza hukuku gibi konuları kapsamaktadır.

Mecelle, Osmanlı hukuk tarihinde önemli bir yere sahiptir. Kitap, Osmanlı hukukunun modernleşmesinde önemli bir rol oynamıştır.

Ahmed Cevdet Paşa ve Mecelle kitabının özellikleri şu şekildedir:

 • Osmanlı hukukunun kanunlaştırılmasına yönelik ilk önemli çalışmadır.
 • 18 bab ve 1881 maddeden oluşmaktadır.
 • Arazi hukuku, miras hukuku, aile hukuku, borçlar hukuku, ticaret hukuku ve ceza hukuku gibi konuları kapsamaktadır.

Ahmed Cevdet Paşa ve Mecelle kitabı, 10., 11. ve 12. sınıf öğrencileri için hukuk tarihi derslerinde faydalı bir kaynak olabilir. Kitap, Osmanlı hukukunun kanunlaştırılmasına yönelik çalışmalar hakkında temel bilgiler edinmek isteyenler için de faydalı olabilir.

Kitabın içeriği:

Giriş bölümünde, kitap hakkında bilgiler verilmektedir. Yazar, kitabın amacını, konusunu ve metodunu açıklamaktadır.

Ahmed Cevdet Paşa bölümünde, Ahmed Cevdet Paşa’nın hayatı ve çalışmaları hakkında bilgiler verilmektedir.

Mecelle bölümünde, Mecelle’nin hazırlanışı, içeriği ve önemi hakkında bilgiler verilmektedir.

Sonuç bölümünde, kitabın genel değerlendirmesi yapılmaktadır.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Leyla vü Mecnun (11, 12. Sınıflar)

Leyla vü Mecnun, Fars edebiyatında yazılmış bir aşk hikâyesidir. Hikâyenin yazarı, Firdevsi’nin öğrencisi olan Nizami Gencevî’dir. Hikâye, 12. yüzyılda yazılmıştır.

Leyla vü Mecnun, Türk edebiyatında da önemli bir yere sahiptir. Hikâye, birçok kez Türkçeye çevrilmiş ve uyarlanmıştır.

Hikayenin konusu, Leyla ve Mecnun adında iki gencin aşkıdır. Leyla ve Mecnun, çocukluklarından beri birbirlerini severler. Ancak, Leyla’nın babası, Mecnun’u Leyla’yla evlendirmeye yanaşmaz.

Mecnun, Leyla’yı elde etmek için her yolu dener. Ancak, Leyla’nın babasının kararını değiştiremez. Mecnun, Leyla’nın aşkından dolayı delirir ve çöle kaçar.

Mecnun, çölde yıllarca Leyla’yı arar. Leyla ise Mecnun’u her gün dua ederek bekler. Sonunda, Leyla’nın babası, Mecnun’un Leyla’ya olan aşkını kabul eder ve iki genci evlendirir.

Leyla vü Mecnun, aşkın ve kavuşmanın imkansızlığını anlatan bir hikâyedir. Hikâye, aynı zamanda, aşkın insanı delirtebileceğini de anlatır.

Hikayenin özellikleri şu şekildedir:

 • Fars edebiyatında yazılmış bir aşk hikâyesidir.
 • 12. yüzyılda yazılmıştır.
 • Türk edebiyatında da önemli bir yere sahiptir.
 • Aşkın ve kavuşmanın imkansızlığını anlatan bir hikâyedir.

Leyla vü Mecnun, 11. ve 12. sınıf öğrencileri için Türk edebiyatı ve edebiyat tarihi derslerinde faydalı bir kaynak olabilir. Kitap, aşk temasını işleyen klasik bir eserdir.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rind ile Zâhid Sıhhat ile Maraz (11, 12. Sınıflar)

Rind ile Zâhid Sıhhat ile Maraz, Şeyh Galip’in 17. yüzyılda yazdığı bir mesnevidir. Kitap, iki farklı hayat tarzını, rindlik ve zâhidliği, karşılaştırmaktadır.

Rind, dünya zevklerine düşkün, tasavvuf felsefesine ilgi duyan bir kimsedir. Zâhid ise dünya zevklerinden kaçınan, ibadet ve zikirle meşgul olan bir kimsedir.

Kitap, rindlik ve zâhidlik arasındaki farkları ve her iki hayat tarzının da kendine göre avantaj ve dezavantajlarını anlatmaktadır.

Rind ile Zâhid Sıhhat ile Maraz, tasavvuf edebiyatında önemli bir yere sahiptir. Kitap, tasavvuf felsefesinin temel kavramlarını ve anlayışını anlatmaktadır.

Kitabın özellikleri:

 • 17. yüzyılda yazılmıştır.
 • Rindlik ve zâhidlik arasındaki farkları karşılaştırmaktadır.
 • Tasavvuf edebiyatında önemli bir yere sahiptir.

Rind ile Zâhid Sıhhat ile Maraz, 11 ve 12. sınıf öğrencileri için Türk edebiyatı ve edebiyat tarihi derslerinde faydalı bir kaynak olabilir. Kitap, tasavvuf temasını işleyen klasik bir eserdir.

Kitabın içeriği:

Giriş bölümünde, kitap hakkında bilgiler verilmektedir. Yazar, kitabın amacını, konusunu ve metodunu açıklamaktadır.

Rind ve Zâhid bölümünde, rind ve zâhid kavramları tanımlanmaktadır. Rind, dünya zevklerine düşkün, tasavvuf felsefesine ilgi duyan bir kimsedir. Zâhid ise dünya zevklerinden kaçınan, ibadet ve zikirle meşgul olan bir kimsedir.

Sıhhat ve Maraz bölümünde, sıhhat ve maraz kavramları tanımlanmaktadır. Sıhhat, sağlık ve esenlik demektir. Maraz ise hastalık demektir.

Karşılaştırma bölümünde, rindlik ve zâhidlik arasındaki farklar karşılaştırılmaktadır. Rindlik ve zâhidlik, her iki hayat tarzının da kendine göre avantaj ve dezavantajları vardır.

Sonuç bölümünde kitabın genel değerlendirmesi yapılmaktadır.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ahlak Dersleri (Hazırlık, 9, 10, 11, 12. Sınıflar)

Ahlak Dersleri, Mehmet Kaplan’ın 1940 yılında yazdığı bir kitaptır. Kitap, ahlak kavramını ve ahlakın temel ilkelerini ele almaktadır.

Mehmet Kaplan, Türk edebiyatı ve edebiyat tarihi alanında önemli bir yere sahip olan bir akademisyendir. Kaplan, Türk edebiyatında ilk ahlak derslerini veren kişidir.

Ahlak Dersleri, ortaokul ve lise öğrencilerinin okuyabileceği bir eserdir. Kitap, ahlak kavramını ve ahlakın temel ilkelerini öğrenmek isteyenler için faydalı bir kaynaktır.

Ahlak Dersleri‘nin özellikleri şu şekildedir:

 • 1940 yılında yazılmıştır.
 • Ahlak kavramını ve ahlakın temel ilkelerini ele almaktadır.
 • Ortaokul ve lise öğrencilerinin okuyabileceği bir eserdir.

Ahlak Dersleri‘nin içeriği şu şekildedir:

Giriş bölümünde, kitap hakkında bilgiler verilmektedir. Yazar, kitabın amacını, konusunu ve metodunu açıklamaktadır.

Ahlak Kavramı bölümünde, ahlak kavramı tanımlanmaktadır. Ahlak, bir toplumda iyi ve doğru olarak kabul edilen davranışları, ilke ve değerleri ifade eder.

Ahlakın Temel İlkeleri bölümünde, ahlakın temel ilkeleri ele alınmaktadır. Bu ilkeler, evrensel ahlak ilkeleridir.

Ahlak ve Din bölümünde, ahlak ve din arasındaki ilişki ele alınmaktadır. Ahlak ve din, toplumların ahlaki değerlerini şekillendiren iki önemli unsurdur.

Ahlak ve Hukuk bölümünde, ahlak ve hukuk arasındaki ilişki ele alınmaktadır. Ahlak ve hukuk, toplumların düzenini ve huzurunu sağlayan iki önemli unsurdur.

Sonuç bölümünde, kitabın genel değerlendirmesi yapılmaktadır.

Ahlak Dersleri, ortaokul ve lise öğrencilerinin ahlak kavramını ve ahlakın temel ilkelerini öğrenmeleri için faydalı bir kaynaktır. Kitap, ahlaki değerlere sahip, erdemli bireyler yetiştirilmesine katkıda bulunmaktadır.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Siyasetname (Hazırlık, 9, 10, 11, 12. Sınıflar)

Siyasetname, Büyük Selçuklu Devleti’nin veziri Nizamülmülk tarafından 1086-1092 yılları arasında yazılmış bir eserdir. Kitap, devlet yönetimine dair bilgiler içermektedir.

Nizamülmülk, 1018 yılında İran’ın Nişabur şehrinde doğmuştur. Büyük Selçuklu Devleti’nin en önemli vezirlerinden biridir. Nizamülmülk, devlet yönetiminde önemli reformlar yapmıştır.

Siyasetname, İslam dünyasında yazılmış en önemli siyaset kitaplarından biridir. Kitap, devlet yönetimine dair temel ilkeleri ve kavramları ele almaktadır.

Siyasetname, 51 fasıldan oluşmaktadır. Fasıllar, aşağıdaki konuları içermektedir:

 • Devlet yönetimiyle ilgili genel bilgiler
 • Devletin temel unsurları
 • Devletin kuruluşu ve yıkılışı
 • Devletin işleyişi
 • Devlet görevlilerinin görevleri ve sorumlulukları
 • Devletin dış ilişkileri

Siyasetname, devlet yönetimine dair önemli bilgiler içermektedir. Kitap, siyaset tarihi ve kamu yönetimi alanında önemli bir kaynaktır.

Siyasetname, 9., 10., 11. ve 12. sınıf öğrencileri için siyaset ve kamu yönetimi derslerinde faydalı bir kaynak olabilir. Kitap, devlet yönetimine dair temel bilgiler edinmek isteyenler için de faydalı olabilir.

Kitabın içeriği şu şekildedir:

Giriş bölümünde, kitap hakkında bilgiler verilmektedir. Yazar, kitabın amacını, konusunu ve metodunu açıklamaktadır.

Devlet Yönetimiyle İlgili Genel Bilgiler bölümünde, devlet yönetimiyle ilgili temel bilgiler verilmektedir. Devletin tanımı, amacı ve unsurları açıklanmaktadır.

Devletin Temel Unsurları bölümünde, devletin temel unsurları ele alınmaktadır. Bunlar, hükümdar, vezir, ordu, halk ve topraktır.

Devletin Kuruluşu ve Yıkılışı bölümünde, devletin kuruluşu ve yıkılışı hakkında bilgiler verilmektedir. Devletin kuruluşu için gerekli şartlar ve devletin yıkılış nedenleri açıklanmaktadır.

Devletin İşleyişi bölümünde, devletin işleyişi ele alınmaktadır. Devletin organları ve görevleri açıklanmaktadır.

Devlet Görevlilerinin Görevleri ve Sorumlulukları bölümünde, devlet görevlilerinin görevleri ve sorumlulukları ele alınmaktadır.

Devletin Dış İlişkileri bölümünde, devletin dış ilişkileri ele alınmaktadır. Devletin diğer devletlerle ilişkilerinin nasıl olması gerektiği açıklanmaktadır.

Sonuç bölümünde, kitabın genel değerlendirmesi yapılmaktadır.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pendname-i Attar Şerhi (Hazırlık, 9, 10, 11, 12. Sınıflar)

Pendname-i Attar Şerhi, Mehmed Murad Nakşibendi tarafından 18. yüzyılda yazılmış bir eserdir. Kitap, Feridüddin Attâr’ın Pendname adlı eserine yazılmış bir şerhtir.

Mehmed Murad Nakşibendi, 1788 yılında İstanbul’da doğmuştur. Nakşibendî tarikatının önemli bir şeyhidir. Murad Nakşibendi, tasavvuf ve edebiyat alanında önemli eserler yazmıştır.

Pendname-i Attar, Feridüddin Attâr’ın en önemli eserlerinden biridir. Kitap, tasavvuf yoluna girenlere öğütler veren bir eserdir.

Pendname-i Attar Şerhi, Pendname adlı eserin içeriğini ve anlamını açıklayan bir eserdir. Mehmed Murad Nakşibendi, şerhinde Pendname‘de geçen tasavvuf kavramlarını ve terimlerini açıklamaktadır.

Pendname-i Attar Şerhi‘nin özellikleri şu şekildedir:

 • 18. yüzyılda yazılmıştır.
 • Feridüddin Attâr’ın Pendname adlı eserine yazılmış bir şerhtir.
 • Pendname’nin içeriğini ve anlamını açıklamaktadır.

Pendname-i Attar Şerhi, 10., 11. ve 12. sınıf öğrencileri için tasavvuf edebiyatı derslerinde faydalı bir kaynak olabilir. Kitap, tasavvuf yoluna girenlere öğütler veren bir eseri anlamalarına yardımcı olabilir.

Kitabın içeriği şu şekildedir:

Giriş bölümünde, kitap hakkında bilgiler verilmektedir. Yazar, kitabın amacını, konusunu ve metodunu açıklamaktadır.

Pendname bölümünde, Pendname adlı eserin içeriği ele alınmaktadır.

Şerh bölümünde, Pendname‘de geçen tasavvuf kavramları ve terimleri açıklanmaktadır.

Sonuç bölümünde, kitabın genel değerlendirmesi yapılmaktadır.

Pendname-i Attar Şerhi, Pendname adlı eserin içeriğini ve anlamını anlamamıza yardımcı olan önemli bir eserdir.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tehzibu’l Ahlak (Hazırlık, 9, 10, 11, 12. Sınıflar)

Tehzibu’l Ahlak, Yahya ibn Adi tarafından 11. yüzyılda yazılmış bir eserdir. Kitap, ahlak felsefesini ele almaktadır.

Yahya ibn Adi, 1003 yılında Şam’da doğmuştur. Hıristiyan bir düşünürdür. İbn Adi, ahlak felsefesinde önemli bir yere sahiptir.

Tehzibu’l Ahlak, İslam düşünce tarihinde yazılmış en önemli ahlak felsefe kitaplarından biridir. Kitap, ahlakın temel kavramlarını ve ilkeleri ele almaktadır.

Tehzibu’l Ahlak, 10 bölümden oluşmaktadır. Bölümler, aşağıdaki konuları içermektedir:

 • Ahlakın tanımı ve amacı
 • Ahlakın temel kavramları
 • Erdemli insan
 • Ahlakın kaynağı
 • Ahlakın oluşumu
 • Ahlakın eğitimi
 • Ahlakın önemi

Tehzibu’l Ahlak, ahlak felsefesinin temel kavramlarını ve ilkeleri hakkında bilgi edinmek isteyenler için önemli bir kaynaktır. Kitap, ahlaki değerlere sahip, erdemli bireyler yetiştirilmesine katkıda bulunmaktadır.

Tehzibu’l Ahlak’ın özellikleri:

 • 11. yüzyılda yazılmıştır.
 • İslam düşünce tarihinde yazılmış en önemli ahlak felsefe kitaplarından biridir.
 • Ahlakın temel kavramlarını ve ilkeleri ele almaktadır.

Tehzibu’l Ahlak, 9., 10., 11. ve 12. sınıf öğrencileri için felsefe ve ahlak derslerinde faydalı bir kaynak olabilir. Kitap, ahlak felsefesinin temel kavramlarını ve ilkeleri hakkında bilgi edinmek isteyenler için de faydalı olabilir.

Kitabın içeriği:

Giriş bölümünde, kitap hakkında bilgiler verilmektedir. Yazar, kitabın amacını, konusunu ve metodunu açıklamaktadır.

Ahlakın Tanımı ve Amacı bölümünde, ahlakın tanımı ve amacı ele alınmaktadır. Ahlak, iyi ve doğru olarak kabul edilen davranışları, ilke ve değerleri ifade eder.

Ahlakın Temel Kavramları bölümünde, ahlakın temel kavramları ele alınmaktadır. Bu kavramlar arasında erdem, fazilet, kötülük, ahlaksızlık, iyilik, doğruluk, güzellik, çirkinlik gibi kavramlar yer almaktadır.

Erdemli İnsan bölümünde, erdemli insan kavramı ele alınmaktadır. Erdemli insan, ahlaki değerleri benimsemiş ve bu değerlere göre yaşayan insandır.

Ahlakın Kaynağı bölümünde, ahlakın kaynağı ele alınmaktadır. Ahlakın kaynağı olarak din, akıl, gelenek gibi unsurlar gösterilebilir.

Ahlakın Oluşumu bölümünde, ahlakın oluşumu ele alınmaktadır. Ahlak, bireyin içinde bulunduğu çevre, aile, eğitim gibi faktörlerin etkisiyle oluşur.

Ahlakın Eğitimi bölümünde, ahlakın eğitimi ele alınmaktadır. Ahlak eğitimi, bireylere ahlaki değerleri kazandırmak için yapılan bir süreçtir.

Ahlakın Önemi bölümünde, ahlakın önemi ele alınmaktadır. Ahlak, toplum düzeni ve huzuru için gereklidir.

Sonuç bölümünde, kitabın genel değerlendirmesi yapılmaktadır.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ariflerin Delili (10, 11, 12. Sınıflar)

Ariflerin Delili, Mevlana Celaleddin Rumi’nin 13. yüzyılda yazdığı bir eserdir. Kitap, tasavvuf felsefesini ele almaktadır.

Mevlana Celaleddin Rumi, 1207 yılında Konya’da doğmuştur. İslam dünyasının en önemli mutasavvıflarından biridir. Rumi, tasavvuf felsefesinde önemli bir yere sahiptir.

Ariflerin Delili, İslam düşünce tarihinde yazılmış en önemli tasavvuf felsefe kitaplarından biridir. Kitap, tasavvuf felsefesinin temel kavramlarını ve ilkeleri ele almaktadır.

Ariflerin Delili, 26 bölümden oluşmaktadır. Bölümler, aşağıdaki konuları içermektedir:

 • Tasavvuf nedir?
 • Tasavvuf’un amacı nedir?
 • Tasavvuf’un temel kavramları
 • Arif kimdir?
 • Ariflerin özellikleri
 • Tasavvuf yoluna girmek
 • Tasavvuf yolunun aşamaları
 • Tasavvuf yolundaki engeller
 • Tasavvuf yolundaki mükafatlar

Ariflerin Delili, tasavvuf felsefesinin temel kavramlarını ve ilkeleri hakkında bilgi edinmek isteyenler için önemli bir kaynaktır. Kitap, tasavvuf yoluna girmek isteyenler için de faydalı olabilir.

Ariflerin Delili‘nin özellikleri şu şekildedir:

 • 13. yüzyılda yazılmıştır.
 • İslam düşünce tarihinde yazılmış en önemli tasavvuf felsefe kitaplarından biridir.
 • Tasavvuf felsefesinin temel kavramlarını ve ilkeleri ele almaktadır.

Ariflerin Delili, 10., 11. ve 12. sınıf öğrencileri için felsefe ve tasavvuf derslerinde faydalı bir kaynak olabilir. Kitap, tasavvuf felsefesinin temel kavramlarını ve ilkeleri hakkında bilgi edinmek isteyenler için de faydalı olabilir.

Kitabın içeriği:

Giriş bölümünde, kitap hakkında bilgiler verilmektedir. Yazar, kitabın amacını, konusunu ve metodunu açıklamaktadır.

Tasavvuf Nedir? bölümünde, tasavvuf kavramı ele alınmaktadır. Tasavvuf, İslam’da Allah’a ulaşmak için yapılan bir yoldur.

Tasavvuf’un Amacı Nedir? bölümünde, tasavvuf yolunun amacı ele alınmaktadır. Tasavvuf yolunun amacı, Allah’a ulaşmak ve O’nunla bir olmaktır.

Tasavvuf’un Temel Kavramları bölümünde, tasavvuf yolunun temel kavramları ele alınmaktadır. Bu kavramlar arasında vahdet-i vücut, fenafillah, bekabillah, riyazet, halvet, murakabe, zikir gibi kavramlar yer almaktadır.

Arif Kimdir? bölümünde, ârif kavramı ele alınmaktadır. Arif, Allah’ı tanıyan ve O’na kavuşan kimsedir.

Ariflerin Özellikleri bölümünde, âriflerin özellikleri ele alınmaktadır. Ariflerin özellikleri arasında tevhid, aşk, şevkat, kanaat, sabır, tevekkül, züht gibi özellikler yer almaktadır.

Tasavvuf Yoluna Girmek bölümünde, tasavvuf yoluna girmek hakkında bilgiler verilmektedir. Tasavvuf yoluna girmek için bir mürşide bağlanmak gerekir.

Tasavvuf Yolunun Aşamaları bölümünde, tasavvuf yolunun aşamaları ele alınmaktadır. Tasavvuf yolu, şer’i aşama, tarikat aşaması ve hakikat aşaması olmak üzere üç aşamadan oluşur.

Tasavvuf Yolundaki Engeller bölümünde, tasavvuf yolundaki engeller ele alınmaktadır. Tasavvuf yolundaki engeller arasında nefs, şeytan ve dünya gibi engeller yer almaktadır.

Tasavvuf Yolundaki Mükafatlar bölümünde, tasavvuf yolundaki mükafatlar ele alınmaktadır. Tasavvuf yolundaki mükafatlar arasında Allah’a kavuşmak ve O’nunla bir olmak gibi mükafatlar yer almaktadır.

Sonuç bölümünde, kitabın genel değerlendirmesi yapılmaktadır.

Telif hakları Çanta Yayınlarına aittir. Kaynak gösterilmeden kesinlikle başka yerlerde paylaşılamaz. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Scott AjansScott Ajans tarafından ❤️ ile tasarlanmıştır