Medya Okuryazarlığı Yazılı Soru ve Cevapları 

Medya Okuryazarlığı Yazılı Soru ve Cevapları 

Medya Okuryazarlığı dersi genellikle öğrencilere medyanın nasıl işlediği, medya mesajlarını eleştirel bir şekilde değerlendirme becerileri, medya türleri ve medya araçları hakkında bilgi verir. Bu ders, öğrencilere günümüzde karşılaştıkları medya içeriklerini anlama, yorumlama ve eleştirel bir bakış açısıyla analiz etme yetenekleri kazandırmayı amaçlar.

Ders içeriği genellikle medya tarihi, medya etiği, medya dilbilgisi, medya çeşitliliği, reklamcılık, sosyal medya kullanımı gibi konuları kapsar. Öğrencilere aynı zamanda haber değerlendirme, bilgi güvenilirliği, dijital medya becerileri gibi konularda pratik bilgiler de sağlanabilir.

Medya Okuryazarlığı dersi, öğrencilere medya araçlarını etkili bir şekilde kullanma, medya mesajlarını sorgulama ve medya tarafından iletilen bilgileri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirme konusunda yardımcı olur. Bu beceriler, öğrencilere bilinçli, eleştirel ve etik bir medya tüketici olma yolunda rehberlik eder.

Medya Okuryazarlığı Dersi

Medya okuryazarlığı, çeşitli türden (görsel, işitsel, basılı, vb.) medya mesajlarına erişebilme, erişilen medyaları eleştirel bakış açısıyla çözümleyip değerlendirebilme ve kendi medya iletilerini üretebilme becerisidir.

Medya okuryazarlığı dersi, bu becerilerin kazandırılması amacıyla tasarlanmış bir derstir. Ders kapsamında, öğrenciler;

 • Medya mesajlarının yapısını ve işleyişini öğrenirler.
 • Medya mesajlarının içeriğini eleştirel bir bakış açısıyla analiz ederler.
 • Medya mesajlarının etkilerini değerlendirirler.
 • Kendi medya iletilerini üretirler.

Medya okuryazarlığı dersi, bireylerin medya iletileri karşısında daha bilinçli ve sorumlu davranmalarını sağlar. Bu sayede, bireyler;

 • Medya mesajlarının gerçeklik değerini değerlendirebilirler.
 • Medya mesajlarının önyargılarını tespit edebilirler.
 • Medya mesajlarının etkilerine karşı kendilerini koruyabilirler.
 • Kendi görüşlerini ve düşüncelerini etkili bir şekilde ifade edebilirler.

Türkiye’de Medya Okuryazarlığı Eğitimi

Türkiye’de medya okuryazarlığı eğitimi, 2005 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılmıştır. İlköğretim ve ortaöğretim programlarına medya okuryazarlığı ile ilgili dersler eklenmiştir.

2018 yılında, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yeni bir medya okuryazarlığı öğretim programı hazırlanmıştır. Bu programda, medya okuryazarlığının eleştirel düşünme, problem çözme, iletişim ve yaratıcılık gibi temel becerileri geliştirmede önemli bir rol oynadığı vurgulanmıştır.

Medya Okuryazarlığı Dersinin Amaçları

Medya okuryazarlığı dersinin temel amaçları şunlardır:

 • Öğrencilerin medya mesajlarını eleştirel bir bakış açısıyla analiz etme becerilerini geliştirmek.
 • Öğrencilerin medya mesajlarının etkilerini değerlendirme becerilerini geliştirmek.
 • Öğrencilerin kendi medya iletilerini üretme becerilerini geliştirmek.

Medya Okuryazarlığı Dersinin İçeriği

Medya okuryazarlığı dersi kapsamında işlenen konular şunlardır:

 • Medya mesajlarının yapısını ve işleyişi
 • Medya mesajlarının içeriğini analiz etme
 • Medya mesajlarının etkilerini değerlendirme
 • Kendi medya iletilerini üretme

Bu konular, görsel, işitsel ve basılı medya iletileri üzerinden işlenmektedir. Öğrenciler, ders kapsamında çeşitli medya içeriklerini analiz etme, kendi medya içeriklerini üretme ve medya iletilerinin etkilerini değerlendirme fırsatı bulmaktadır.

Medya Okuryazarlığı Dersinin Yöntem ve Teknikleri

Medya okuryazarlığı dersinde kullanılan yöntem ve teknikler şunlardır:

 • Tartışma
 • Grup çalışması
 • Proje çalışması
 • Problem çözme
 • Araştırma

Bu yöntem ve teknikler, öğrencilerin aktif katılımını ve öğrenme sürecinin anlamlı olmasını sağlamaya yöneliktir.

Medya Okuryazarlığı Dersinin Önemi

Medya okuryazarlığı, bireylerin medya iletileri karşısında daha bilinçli ve sorumlu davranmalarını sağlayan önemli bir beceridir. Bu nedenle, medya okuryazarlığı eğitimi, günümüzde giderek daha önemli hale gelmektedir.

Medya okuryazarlığı eğitimi, bireylere şunları kazandırır:

 • Gerçeklik değerini değerlendirme becerisi
 • Önyargıları tespit etme becerisi
 • Etkilerine karşı kendini koruma becerisi
 • Kendi görüşlerini ve düşüncelerini etkili bir şekilde ifade etme becerisi

Bu beceriler, bireylerin yaşamları boyunca karşılaştıkları çeşitli zorluklar karşısında daha başarılı olmalarını sağlar.

1. Dönem 1. Yazılı Soru ve Cevapları

Medya Okuryazarlığı Yazılıları 1. Dönem 1. Ortak Yazılı Soru ve Cevapları 

Yazılı Örneği -1             

Soruları İndir            Cevapları İndir   Hazırlayan: Mesut Hayat 

 
1. Dönem 2. Yazılı Soru ve Cevapları

Medya Okuryazarlığı Yazılıları 1. Dönem 2. Ortak Yazılı Soru ve Cevapları 

Yazılı Örneği -1             

Soruları İndir            Cevapları İndir   Hazırlayan: Mesut Hayat 

 

2. Dönem 1. Yazılı Soru ve Cevapları

Medya Okuryazarlığı Yazılıları 2. Dönem 1. Ortak Yazılı Soru ve Cevapları 

Yazılı Örneği -1             

Soruları İndir            Cevapları İndir   Hazırlayan: Mesut Hayat 

 

2. Dönem 2. Yazılı Soru ve Cevapları

Medya Okuryazarlığı Yazılıları 2. Dönem 2. Ortak Yazılı Soru ve Cevapları 

Yazılı Örneği -1             

Soruları İndir            Cevapları İndir   Hazırlayan: Mesut Hayat 

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Scott AjansScott Ajans tarafından ❤️ ile tasarlanmıştır