Bilgin Hafızlar Oku-Yorum Projesi

Bilgin Hafızlar Oku-Yorum Projesi
Uygulama Kılavuzu

Giriş
Genel Müdürlüğümüz ile Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü iş birliği çerçevesinde Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi kapsamında hazırlanan “Bilgin Hafızlar” hikâye seti 2024 yılında yayımlandı. Kitabın ön sözü;
“Onlar da hafızdı. Onlar sadece Kur’an-ı Kerim’i ezberlemediler. Aldıkları eğitimlerle tefsir, hadis, fıkıh gibi temel İslam bilimlerinden sanat ve edebiyata; tıp, astronomi, matematik gibi bilimlerden devlet yönetimine kadar farklı alanlarda kendilerini yetiştirdiler. Kur’an’ın aydınlığında yaşadıkları çağa ve geleceğe ışık tutan büyük eserlere, buluşlara ve fetihlere imza attılar. Onlardan her biri, farklı ilim dallarında ve mesleklerde öncü oldular, eserleri ve etkileriyle bizlere yol gösterdiler.
Onlar için hafız olmak sadece bir başlangıçtı, son değildi. Kur’an’ı anlamak için çaba gösterdiler, kitabın ayetleriyle kâinatın ayetleri arasında bağ kurdular ve onu hayatlarına rehber edindiler.
Onlar, Bilen Hafız’dı.”
Amaç
Genel Müdürlüğümüzce 2014 yılından itibaren uygulanan Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi kapsamında öğrencilerimizin, geçmişten günümüze temel İslam bilimleri, fen ve sosyal bilimler, sanat, kültür ve yönetim alanında kırk bilgin hafızın hayat hikâyesini, eserlerini ve dünyaya etkilerini tanımasını sağlamak ve okuma kültürünü geliştirmek amaçlanmaktadır.
Dayanak
 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu
 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 307 inci Maddesi
 Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği
 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği

Genel Esaslar ve Uygulama Aşamaları
1. Bilgin Hafızlar Oku-Yorum Projesi, Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi kapsamında Genel Müdürlüğümüzün takip listesinde yer alan imam hatip ortaokullarında uygulanır.
2. Bu projede, hedeflenen amaca ulaşılabilmesi için sınıf düzeylerine göre bir planlama yapılır. Bu çalışma 5, 6 ve 7. sınıf düzeylerinde yürütülür.
3. Projenin gerçekleştirilebilmesi için okul idaresi ve sınıf rehber öğretmenlerinden bir proje ekibi oluşturulur. Oluşturulan ekip, kitapların sağlıklı bir şekilde öğrencilerce okunmasından sorumludur.
4. Bu kitapların öğrenciler tarafından okunabilmesi için okul içinde uygun mekân ve zaman planlaması yapılır.
5. Projenin yürütülebilmesi için en az 5 öğrenciden bir takım oluşturulur ve her bir takımın lideri olarak bir öğretmen belirlenir.
6. Beş kitaptan oluşan Bilgin Hafızlar Hikâye Kitabı seti, belirlenen 5 öğrenci arasında Ek-1’de yer alan değişim çizelgesine göre paylaştırılır ve öğrencilerin dönüşümlü olarak her bir kitabı okuması sağlanır.
7. Öğrenciler tarafından 5 kitabın her biri okunduktan sonra kitaplar hakkında özet çıkartılır ve tahlil yapmaları sağlanır. Bu kapsamda Ek-2’de yer alan kitap tahlil çizelgesinden yararlanılır.
8. Öğrenciler, okul proje ekibince belirlenen saatler içerisinde kitapla ilgili görüşlerini takım arkadaşlarına sunar. Kitap sunumlarına okuldaki diğer takımlardan öğrenciler de katılım sağlayabilir.
9. Bilgin Hafızlar Oku-Yorum Projesi tamamlandıktan sonra kitaplarla ilgili olarak okul özet raporu hazırlanır ve Genel Müdürlüğe elektronik ortamda sunulur.
10. Bu proje tamamlandıktan sonra kitaplarla ilgili olarak yarışmalar ve sosyal etkinlikler düzenlenebilir.
11. Bu projenin görünürlüğünü artırmak için okul web sitesi, sosyal medya vb. dijital ortamlarda paylaşım yapılabilir.
12. Bilgin Hafızlar Hikâye Kitabı ayracında QR kodu olan proje tanıtım klibi, öğrencilerce izlenir ve okul tanıtım çalışmalarında yer alır.
13. Bilgin Hafızlar Hikâye Kitabı seti, okulun kütüphanesinde muhafaza edilir ve demirbaş listesinde yer alır.
14. Kılavuz sonunda yer alan Bilgin Hafızlar afiş çalışmalarının hafiz.meb.gov.tr adresinden orijinal hali indirilir. Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi kapsamındaki sınıf, koridor, kütüphane vb. uygun yerlere A2, A3 vb. boyutlarda asılır.

Bilgin Hafızlar Hikâye Seti

Bilgin Hafızlar hikâye seti ile öğrencilerimizin, Kur’an-ı Kerim’i ezberlemenin yanı sıra lafız-mana bütünlüğü ekseninde Kur’an’ın ana konularının farkında olması; tefsir, hadis, fıkıh gibi temel İslam bilimleri ve sanat, edebiyat, tıp, astronomi, matematik gibi farklı alanlarda kendilerini yetiştirmeleri için ilham alması; bilimsel proje faaliyetleriyle araştıran, öğrenen, sorgulayan, tasarlayan ve üreten hafız bilim yolcusu olması hedeflenmiştir.

Bilgin Hafızlar hikâye setinde Zeyd Bin Sabit, Muaz Bin Cebel, İmam-ı Azam Ebu Hanîfe, Kindi, İbn Sina, Süteyte El-Mehamali, Selahaddin Eyyübi, Hafız Şirazi, İbni Haldun, Uluğ Bey, Fatih Sultan Mehmed, Evliya Çelebi ve Mehmet Akif Ersoy gibi Kur’an’ın aydınlığında yaşadıkları çağa ve geleceğe ışık tutan, büyük eserlere, buluşlara ve fetihlere imza atan kırk bilgin hafızın hafızlık yolculukları ve hayat hikâyesi konu edilmiştir.

Bilgin Hafızlar Oku-Yorum Projesi ile hikâye kitaplarının okuma planı ve uygulama kılavuzu hazırlandı ve Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesini uygulayan 177 imam hatip ortaokuluna 3.850 adet kitabın dağıtımı yapıldı.

Bilgin Hafızlar Hikâye Seti Yayımlandı

04183022 img20240404wa0011

04183036 img20240404wa0009

OKU-YORUM PROJESİ

Bilgin Hafızlar Oku-Yorum Projesi

ŞUBE KİTAP OKUMA LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

ÖZET TAHLİL ÇİZELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

KİTAP DEĞİŞİM ÇİZELGESİ İÇİN TILAYINIZ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Scott AjansScott Ajans tarafından ❤️ ile tasarlanmıştır