9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KONUŞMA SINAVI SORULARI

9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KONUŞMA SINAVI SORULARI

1. Sporun sağlık açısından faydaları nelerdir?
2. İlk insanlar mı daha mutludur, günümüz insanı mı?
3. Savaşta bilgi mi üstündür, kılıç mı?
4. Toplumun ilerlemesinde kadın mı, erkek mi daha önemlidir?
5. Başarıda çalışmak mı, şans mı önemlidir?
6. Kalkınmada köyden mi, kentten mi başlamalı?
7. Uygarlığın gelişmesinde sanat mı, bilim mi önemlidir?
8. Ormanların korunmasında yasalar mı, çevre bilinci mi etkili olur?
9. Çocuk eğitiminde aile mi, okul mu etkilidir?
10. Başarıya ulaşmak için zekâ mı, çalışmak mı önemlidir?
11. Kitap daha çok gençlikte mi yaşlılıkta mı okunmalıdır?
12. Zenginlik ve mutluluk arasındaki ilişki nedir?
13. İnsanların farklı meslekleri seçmesinin nedenleri nelerdir?
14. İnsanların hayatındaki en önemli değerler nelerdir?
15. İnsanların kişisel gelişimleri için yapabilecekleri nelerdir?
16. Teknolojinin gelecekte insan hayatına etkileri neler olabilir?
17. Neden bazı insanlar diğerlerine nazaran daha üretken olur?
18. Sosyal medyanın toplumsal açıdan olumsuz etkileri nelerdir?
19. İnsanların farklı kültürlere sahip olmalarının nedenleri nelerdir?
20. Neden bazı insanlar diğerlerinden daha başarısız olur?
21. İnsanların farklı yaşam tarzları seçmelerinin nedenleri nelerdir?
22. Savaşların ve çatışmaların çözümlenmesinde diyalog neden önemlidir?
23. İnsanların hayatındaki en büyük zorluklar nelerdir?
24. Para; her kapıyı açar mı, açmaz mı?
25. Çocuk eğitiminde anne mi, baba mı daha önemlidir?
26. Ülkenin kalkınmasında tarım mı, sanayi mi önde tutulmalıdır?
27. İnsan mı doğaya, doğa mı insana hâkimdir?
28. İnsana suç işleten kendisi midir, toplum mu?
29. Ülkeyi kalkındıracak olan para mıdır, eğitim midir?
30. Ülkenin hızlı kalkınmasını sağlayan kamu sektörü müdür, özel sektör mü?
31. Çocuk eğitiminde çevre mi, aile mi etkilidir?
32. Atomun bulunması insanlık için yararlı mı, zararlı mı olmuştur?
33. Bir toplumun gelişmesinde sinema mı, tiyatro mu etkilidir?
34. Savaşlar yapıcı mıdır, yıkıcı mıdır?
35. Çok gezen mi çok bilir, çok okuyan mı?
36. Çocuğun başarısında sınıftaki arkadaşlarının etkisi anne babasından daha çoktur? Buna katılıyor
musunuz?
37. Ailede kadın çalışmalı mı, çalışmamalı mı?
38. Öğrenciler okullarda üniforma giymeli mi?
39. Oyun oynamak sadece kazandığın zaman mı eğlencelidir?
40. Sizce hayvanat bahçelerinin olması gerekli midir?

Mesut Hayat
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Scott AjansScott Ajans tarafından ❤️ ile tasarlanmıştır