Değerler Eğitimi Kulübü 2. Dönem Karar Defteri Örneği

Değerler Eğitimi Kulübü 2. Dönem Karar Defteri Örneği

Değerler Eğitimi Kulübü 2. Dönem Karar Defteri Örneği

Karar No: 001
Karar Tarihi: 13/06/2024
Sayfa No: 29

Görüşülecek Konular:

  1. Kulüp faaliyetlerinin değerlendirilmesi
  2. Yeni dönem etkinlik planlaması
  3. Öğrenci projelerinin sunumu
  4. Okul içi ve dışı işbirliklerinin geliştirilmesi
  5. Geri bildirimlerin değerlendirilmesi

KARAR

Okulumuz Değerler Eğitimi Kulübü yönetim kurulu Başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:

  1. Kulüp Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi: 2. dönemde gerçekleştirilen tüm etkinlikler ve projeler değerlendirilmiş, öğrencilerin katılım oranı ve sağlanan katkılar gözden geçirilmiştir. Öğrencilerin özverili çalışmaları takdir edilmiştir.
  2. Yeni Dönem Etkinlik Planlaması: Gelecek dönem için yeni etkinlikler ve projeler planlanmıştır. Özellikle “Empati Haftası” ve “Toplumsal Sorumluluk Projeleri” üzerinde durulmuştur.
  3. Öğrenci Projelerinin Sunumu: Kulüp öğrencileri tarafından hazırlanan projeler sunulmuş ve değerlendirilmiştir. En iyi projeler okul genelinde sergilenmek üzere seçilmiştir.
  4. Okul İçi ve Dışı İşbirliklerinin Geliştirilmesi: Okul içi diğer kulüpler ve dışarıdaki sivil toplum kuruluşları ile işbirliklerinin geliştirilmesi kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda ortak projeler ve etkinlikler düzenlenecektir.
  5. Geri Bildirimlerin Değerlendirilmesi: Öğrenci ve öğretmenlerden gelen geri bildirimler incelenmiş ve gelecek dönem için iyileştirme önerileri alınmıştır.

Rehber Öğretmen:
Başkan:
Başkan Yrd.:
Sekreter:
Sayman:

Üye:
Üye:
Üye:

Katılanda Bulunanlar:


…/…/2024
İncelendi Uygulanabilir
MÜDÜR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Scott AjansScott Ajans tarafından ❤️ ile tasarlanmıştır