Anlat Bakalım Etkinliği

Anlat Bakalım Etkinliği

Anlat Bakalım Etkinliği Nasıl Yapılır? 

• Öğretmen, sınıfı A ve B olmak üzere iki gruba bölmelidir. Gruptan bazı öğrenciler sözcü olarak belirlenmelidir. Öğretmen, anlatılacak kelimeyi sessizce sözcünün kulağına söylemeli ve sözcüğü anlatması için bir dakika süre vermelidir. Verilen sürede sözcü mimikleriyle ve beden dili yardımıyla kelimeyi anlatmaya çalışmalıdır. Verilen sürede ilk grup kelimeyi bilemezse ikinci gruba söz hakkı verilir. En çok puanı alan grup öğretmen tarafından değişik şekillerde ödüllendirilebilir

Anlat Bakalım: Kelimeleri Beden Diliyle Anlatma Oyunu

Anlat Bakalım oyunu, iletişim becerilerini geliştirmek, kelime dağarcığını zenginleştirmek ve beden dili kullanımını teşvik etmek amacıyla eğlenceli bir etkinliktir. Bu oyun, dikkat, hızlı düşünme ve takım çalışması gerektirir. Öğrencilerin hem eğlenmesini sağlar hem de öğrenmeyi destekler.

Oyunun Amacı:

Öğretmen, sınıfı A ve B olmak üzere iki gruba ayırır. Her gruptan birer öğrenci, sözcü olarak seçilir. Öğretmen, sessizce belirlediği bir kelimeyi sözcünün kulağına fısıldar ve sözcüye kelimeyi anlatması için bir dakika süre verir. Verilen süre içinde sözcü, mimikler ve beden dili kullanarak kelimeyi diğer öğrencilere aktarmaya çalışır. Eğer ilk grup, verilen süre içinde kelimeyi bilemezse ikinci gruba söz hakkı verilir. En çok puanı alan grup, öğretmen tarafından çeşitli şekillerde ödüllendirilebilir.

Anlat bakalım etkinliğinin faydaları:

 • Katılımcıların yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini geliştirmelerine yardımcı olur.
 • Katılımcıların sözel ifade becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.
 • Katılımcıların dikkatlerini ve konsantrasyonlarını geliştirmelerine yardımcı olur.
 • Katılımcıların birbirleriyle iletişim kurmalarına ve işbirliği yapmalarına yardımcı olur.

Anlat bakalım etkinliği için ipuçları:

 • Katılımcıların ilgi alanlarına ve bilgi düzeyine uygun nesneler veya kavramlar seçin.
 • Katılımcıların tahmin etmesini zorlaştıracak ancak imkansız hale getirmeyecek nesneler veya kavramlar seçin.
 • Katılımcıların yaratıcılıklarını teşvik etmek için farklı yöntemler kullanmalarına izin verin.
 • Etkinliği eğlenceli hale getirmek için farklı ödüller sunun.

Anlat bakalım etkinliği, gruplar için keyifli ve faydalı bir öğrenme deneyimi olabilir.

Nasıl Oynanır:

 1. Grupların Belirlenmesi:

Öğretmen, sınıftaki öğrencileri rastgele iki gruba ayırır. Bu gruplar, sınıf içindeki arkadaşlık veya işbirliği ilişkilerini güçlendirmek için farklı olabilir. Gruplar belirlendikten sonra her gruptan birer sözcü seçilir.

 1. Kelimenin Seçilmesi:

Öğretmen, her tur için bir kelime seçer. Bu kelime, öğrencilerin yaş ve seviyelerine uygun olmalıdır. Kelime, karmaşık olmamalı ve görsel olarak ifade edilebilecek bir şey olmalıdır.

 1. Sözcülere Kelimenin İletilmesi:

Öğretmen, seçtiği kelimeyi sessizce birinci sözcünün kulağına fısıldar. Sözcü, kelimeyi anlamaya çalışır ve diğer öğrencilere aktarmak için bir dakika süre verilir. Bu süre içinde sözcü, mimikler, jestler ve beden dili kullanarak kelimeyi ifade etmeye çalışır.

 1. Diğer Öğrencilerin Tahminleri:

Sözcü, kelimeyi beden diliyle aktardıkça diğer öğrenciler tahminlerde bulunmaya başlar. Tahminler, sessizce yapılır ve sözcüye doğru mu yanlış mı olduğu söylenmez. Eğer ilk grup kelimeyi bilemezse, ikinci gruba söz hakkı verilir ve aynı süreç tekrarlanır.

 1. Puanlama ve Ödüllendirme:

Her doğru tahmin edilen kelime için gruplara puan verilir. Puanlama, öğretmen tarafından yapılır ve doğru tahmin eden grup belirlenir. En çok puanı alan grup, öğretmen tarafından çeşitli şekillerde ödüllendirilebilir. Ödüller, öğrencilerin motivasyonunu artırmak ve oyunun daha heyecanlı olmasını sağlamak için kullanılabilir.

Sonuç:

Anlat Bakalım oyunu, iletişim becerilerini geliştirmek, kelime dağarcığını zenginleştirmek ve beden dili kullanımını teşvik etmek için harika bir etkinliktir. Öğrenciler, eğlenceli bir şekilde öğrenirken takım çalışması ve hızlı düşünme becerilerini de geliştirirler. Bu oyun, sınıfta birlik ve işbirliğini artırmak için ideal bir seçenektir.

 

DEYİMLERLE İLGİLİ ANLAT BAKALIM ETKİNLİĞİ

Anlat Bakalım etkinliğini deyimlerle zenginleştirmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

 1. Deyim Seçimi:
  • Her iki gruptan birer öğrenciyi sözcü olarak belirleyin.
  • Öğrencilere deyimleri seçme görevi verin veya kendiniz belirleyin. Deyimler, öğrencilerin tahmin etmekte zorlanabileceği, eğlenceli ve ilginç olmalıdır.
 2. Sözcülere Fısıldama:
  • Her sözcüye seçilen deyimi sessizce fısıldayın.
  • Sözcülerin, deyimi anlatmaları için bir dakika süre verin.
 3. Beden Dili ve Mimikler:
  • Sözcülerin deyimi mimikler ve beden dili kullanarak diğer öğrencilere anlatmalarını sağlayın.
  • Deyimi ifade etmek için yaratıcı ve etkileyici yöntemlere teşvik edin.
 4. Grup Tahminleri:
  • Gruplar, sözcülerin anlattığı deyimi tahmin etmeye çalışsın.
  • Eğer bir grup doğru tahmin yaparsa puan kazansın.
 5. Puana Dayalı Rekabet:
  • Her doğru tahmin için gruplara puan verin.
  • En çok puanı alan grup ödüllendirilsin.
 6. Deyim Açıklamaları:
  • Her deyimin doğru tahmin edilmesi sonrasında, öğretmen olarak deyimin anlamını ve kullanımını açıklayın.
  • Bu, öğrencilerin sadece kelime dağarcıklarını değil, aynı zamanda deyimleri doğru bir şekilde anlamalarını da sağlar.
 7. Eğlenceli Ödüller:
  • En çok puan alan gruba ödüller verin. Ödüller, sınıf içinde motive edici ve eğlenceli olabilir.

Örnek Deyimler:

Açığa vurmak: Gizli bir şeyi ortaya çıkarmak, herkese duyurmak.

Ağzı kulaklarına varmak: Çok sevinmek.

Bağrına basmak: 1.Kucaklamak. 2. Biriyle ilgilenmek, onu korumak.

Bereket versin: Bir kişinin herhangi bir durumdan hoşnut olması.

Can atmak: Herhangi bir şeyi arzuyla şiddetle istemek.

Dokuz doğurmak: 1.Bir işi sıkıntıyla sonuca ulaştırmak. 2. Merakla, sıkıntı içinde, heyecanla beklemek.

Eli kulağında: Beklenen haberin gecikmemesi

Pabucu dama atılmak:  Bir kişinin kendisinden üstün birinin çıkması ile ilginin diğer kimseye kayması.

Tereciye tere satmak: Birine zaten çok iyi bildiği bir şeyi öğretmeye kalkışmak.

Bu etkinlik, öğrencilerin deyimleri hem öğrenmelerine hem de iletişim becerilerini geliştirmelerine katkı sağlar.

 

ATASÖZLERİYLE İLGİLİ ANLAT BAKALIM ETKİNLİĞİ

Anlat Bakalım etkinliğini atasözleriyle zenginleştirmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

 1. Atasözü Seçimi:
  • Her iki gruptan birer öğrenciyi sözcü olarak seçin.
  • Öğrencilere farklı Türk atasözleri verin veya atasözleri seçmelerini isteyin.
 2. Sözcülere Fısıldama:
  • Her sözcüye seçilen atasözünü sessizce fısıldayın.
  • Sözcüler, atasözünü diğer öğrencilere beden dili ve mimiklerle anlatmak için bir dakika süre ile görevlendirilsin.
 3. Beden Dili ve Mimikler:
  • Sözcüler, seçtikleri atasözünü sadece mimikler ve beden dili kullanarak diğer öğrencilere aktarmaya çalışsın.
  • Öğrencilerin, atasözünü doğru tahmin etmeleri için yaratıcı ve etkileyici yöntemlere teşvik edin.
 4. Grup Tahminleri:
  • Diğer öğrenciler, sözcülerin anlattığı atasözünü tahmin etmeye çalışsın.
  • Her doğru tahmin için gruplara puan verin.
 5. Puana Dayalı Rekabet:
  • Her doğru tahmin için gruplara puan verin.
  • En çok puanı alan grup, ödüllendirilsin.
 6. Atasözü Açıklamaları:
  • Her atasözünün doğru tahmin edilmesi sonrasında, öğretmen olarak atasözünün anlamını ve kullanımını açıklayın.
  • Bu, öğrencilerin sadece atasözlerini öğrenmelerine değil, aynı zamanda doğru bir şekilde anlamalarına da yardımcı olur.
 7. Eğlenceli Ödüller:
  • En çok puan alan gruba ödüller verin. Ödüller, sınıf içinde motive edici ve eğlenceli olabilir.

Örnek Atasözleri:

Acı patlıcanı kırağı çalmaz: Zorluklarla karşılaşmaya alışkın olan kimse, benzeri kötü olaylar karşısında da kolay kolay etkilenmez.

Ateş düştüğü yeri yakar: Üzücü bir durum yaşandığı zaman, acıyı en çok o durumdan etkilenen kişi yaşar. Başkaları üzülse de, o durumdan, acıyı çeken kişi kadar etkilenmez.

Bir elin nesi var, iki elin sesi var: Bir işi tamamlamak ve başarılı sonuçlar elde etmek için birlik olmak gerekir.

Besle kargayı, oysun gözünü: Yapılan iyiliğin kıymetini bilmeyen kişiler nankör olarak tanımlanır. Bu atasözü, kendilerine yapılan iyiliğin değerini bilmeyen, nankörlük yapan kişiler için kullanılır.

Büyük lokma ye, büyük söz söyleme: Başarılamayacak, olumlu sonuçlandırılamayacak işler için kesin yargılarda bulunmak doğru değildir.

Can çıkmayınca huy çıkmaz: Kişileri, yıllar boyunca yerleşmiş olan huylarından ve alışkanlıklarından vazgeçirmek çok zordur, hatta mümkün değildir.

Can boğazdan gelir: Sağlıklı beslenmek, insan hayatı için çok önemlidir. Kişinin sağlıklı yaşaması ve güçlenmesi için yediklerine önem vermesi gerekir.

Çam sakızı çoban armağanı: Bir kişiye hediye verilirken, aslında o hediyenin sunulduğu kişinin değerinin altında kaldığı, ona verilen kıymeti yansıtmadığı, ancak hediye alan kişinin gücünün bu hediyeye yettiğini ifade etmek için kullanılır.

Denize düşen yılana sarılır: Zor bir durum içinde bulunan kişiler, bu durumdan kurtulabilmek için her türlü çareye başvurmak zorunda kalabilir.

Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar: Gerçeği yansıtıyor olsa da  diğer insanların işlerine gelmeyen sözleri söyleyen kişiler sevilmezler.

Eceli gelen köpek cami duvarına işer: Bir kişi başına olumsuz bir durum geleceğinden emin olduğunda, olmadık davranışlar sergilemeye başlayabilir.

Fukaranın tavuğu tek tek yumurtlar: Şans, her zaman zenginden yanadır, fakirin yüzüne gülmez.

Gün doğmadan neler doğar: En karanlık zamanlarda bile, hiç umulmadık bir anda umut vaad eden bir durum ortaya çıkabilir ve her şey bir anda olumlu yönde değişebilir.

Güneş girmeyen eve doktor girer: Güneşin girmediği evde hastalık eksik olmaz.

Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır: Her insanın kendine has bir davranış biçimi, çalışma tarzı ve iş yapma yöntemi bulunur.

Huylu huyundan vazgeçmez: Bir davranışı huy edinmiş ya da alışkanlık haline getirmiş kişi, o davranıştan vazgeçirmek kolay değildir, hatta imkansızdır.

Bu etkinlik, öğrencilerin atasözleriyle tanışmalarını sağlarken iletişim becerilerini geliştirmelerine de yardımcı olacaktır.

Mesut Hayat

Eğitimci/Yazar 

Telif hakları Mesut Hayat Yayınlarına aittir. Kaynak gösterilmeden kesinlikle başka yerlerde paylaşılamaz. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Scott AjansScott Ajans tarafından ❤️ ile tasarlanmıştır