Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği  Yıllık Planı 

Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği  Yıllık Planı 

“Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği” dersi, öğrencilere çevre sorunlarına duyarlılık kazandırmayı, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını anlatmayı ve iklim değişikliği ile mücadele konularında bilgi vermayı amaçlayan bir derstir. Bu ders, öğrencilere çevresel sorunların anlaşılması, çözülmesi ve gelecekteki nesillere temiz bir çevre bırakma bilinci kazandırmayı hedefler.

Dersin temel amaçları şunlar olabilir:

  1. Çevre Sorunları: Öğrencilere çevresel sorunlar konusunda farkındalık kazandırmak, doğal kaynakların tükenmesi, hava ve su kirliliği, biyoçeşitlilik kaybı gibi konuları anlatmak.
  2. Sürdürülebilir Kalkınma: Öğrencilere doğal kaynakların sürdürülebilir bir şekilde kullanılması ve çevreye zarar vermeden kalkınma konularını öğretmek.
  3. İklim Değişikliği: İklim değişikliğinin nedenleri, etkileri ve bu konuda alınabilecek önlemler konularını anlatmak.
  4. Doğal Kaynak Yönetimi: Su, enerji, orman gibi doğal kaynakların etkili bir şekilde yönetilmesini öğretmek.
  5. Atık Yönetimi: Atıkların doğaya etkileri, geri dönüşümün önemi ve atık azaltma stratejileri konularına vurgu yapmak.
  6. Çevre Politikaları ve Yasalar: Çevre koruma politikaları, ulusal ve uluslararası çevre koruma yasaları hakkında bilgi vermek.
  7. Toplumsal Katılım: Öğrencilere çevre konularında toplumsal katılımın önemini vurgulamak, çevresel projelerde aktif rol alabilme becerilerini geliştirmek.
  8. Çevre Bilinci: Öğrencilere çevresel sorunlara karşı bilinçli ve sorumluluk sahibi bireyler olma becerilerini kazandırmak.

Bu ders genellikle fen bilimleri, coğrafya veya sosyal bilgiler ders müfredatı içinde yer alır. Öğrencilere çevre konularında bilgi vererek, çevre sorunlarına duyarlılık kazandırmayı ve sürdürülebilir bir gelecek için bilinçli kararlar almalarını teşvik etmeyi amaçlar.

 

Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği  Yıllık Planı İNDİR (2023-2024) 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Scott AjansScott Ajans tarafından ❤️ ile tasarlanmıştır