Dede Korkut’un Motiflerini Kullanarak Bir Şiir Yazma Projesi

Dede Korkut’un Motiflerini Kullanarak Bir Şiir Yazma Projesi

Dede Korkut’un Motiflerini Kullanarak Bir Şiir Yazma Projesi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen bir projedir. Bu projenin amacı, öğrencilerin Dede Korkut hikayelerinin motiflerini kullanarak yeni şiirler yazmalarına yardımcı olmaktır.

Projeye katılan öğrenciler, Dede Korkut hikayelerinde geçen motifleri kullanarak kendi şiirlerini oluştururlar. Bu motifler, Türk kültürünün değerlerini, geleneklerini ve göreneklerini yansıtan unsurlardır.

Proje, öğrencilerin yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini geliştirmelerine, yazma becerilerini kazanmalarına ve Türk kültürünü daha iyi anlamalarına katkı sağlar.

Projenin aşamaları

Proje, aşağıdaki aşamalardan oluşur:

Motiflerin araştırılması

Öğrenciler, projenin ilk aşamasında Dede Korkut hikayelerinde geçen motifleri araştırırlar. Bu araştırma kapsamında, motiflerin anlamlarını, işlevlerini ve hikayelerdeki yerlerini öğrenirler.

Şiirin planlanması

Araştırma aşamasını tamamlayan öğrenciler, şiirin konusunu, temasını ve duygusunu belirlerler. Şiirin konusunu belirlerken, Dede Korkut hikayelerinin değerlerini ve motiflerini yansıtmasına dikkat ederler. Tema ve duyguyu belirlerken, şiirin akıcı ve etkileyici olmasına özen gösterirler.

Şiirin yazılması

Planlama aşamasını tamamlayan öğrenciler, şiiri yazarlar. Şiir yazarken, Dede Korkut hikayelerinin üslubunu ve anlatım biçimini dikkate alırlar.

Şiirin değerlendirilmesi

Şiiri yazan öğrenciler, şiirlerini kendileri değerlendirirler. Bu değerlendirmede, şiirin konusu, teması, duygusu, üslubu ve tekniği gibi unsurları göz önünde bulundururlar.

Şiirin sunulması

Şiirlerini değerlendiren öğrenciler, şiirlerini sınıf arkadaşlarına veya okul etkinliklerinde sunarlar.

Projenin faydaları

Dede Korkut’un Motiflerini Kullanarak Bir Şiir Yazma Projesi, öğrencilerin aşağıdaki faydalarından yararlanmasına yardımcı olur:

 • Yaratıcılık becerileri gelişir.
 • Hayal güçleri gelişir.
 • Yazma becerileri gelişir.
 • Dede Korkut hikayelerini daha iyi anlarlar.
 • Türk kültürünü daha iyi anlarlar.

Projenin önemi

Dede Korkut, Türk kültürünün en önemli eserlerinden biridir. Dede Korkut hikayeleri, Türk kültürünün değerlerini, geleneklerini ve göreneklerini yansıtır. Bu proje, öğrencilerin Dede Korkut hikayelerinin motiflerini kullanarak yeni şiirler yazmalarını sağlar. Bu sayede, öğrenciler Dede Korkut hikayelerini daha iyi anlarlar ve Türk kültürünü daha yakından tanıma fırsatı bulurlar.

Projenin örnek şiirleri

Proje kapsamında yazılan şiirler, farklı konuları ve duyguları kapsayabilir. Ancak, şiirlerin hepsinde Dede Korkut hikayelerinin motiflerinden bazıları mutlaka yer alır.

Örneğin, bir şiirde, bir genç kızın sevdiğiyle kavuşması ve mutlu olması anlatılabilir. Bu şiirde, Dede Korkut’un “aşk” motifi kullanılmıştır.

Bir başka şiirde, bir gencin düşmanlarıyla savaşması ve sonunda zafer kazanması anlatılabilir. Bu şiirde, Dede Korkut’un “savaş” motifi kullanılmıştır.

Proje kapsamında yazılan şiirler, öğrenciler tarafından kendi hayal güçlerine göre serbestçe oluşturulabilir.

Dede Korkut’un Motifleri

Dede Korkut hikayelerinde geçen motifler, Türk kültürünün değerlerini, geleneklerini ve göreneklerini yansıtan unsurlardır. Bu motifler, aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Aşk
 • Dostluk
 • Kahramanlık
 • İyilik
 • Kötülük
 • Savaş
 • Barış
 • Toprak
 • At
 • Kılıç
 • Kımız
 • Kürk
 • Takı
 • Dua

Projeye katılan öğrenciler, bu motiflerden birini veya birkaçını kullanarak kendi şiirlerini oluşturabilirler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Scott AjansScott Ajans tarafından ❤️ ile tasarlanmıştır