Dilimizin Zenginlikleri Projesi Okul Öncesi 1. Dönem Sonu Faaliyet Raporu

Dilimizin Zenginlikleri Projesi Okul Öncesi 1. Dönem Sonu Faaliyet Raporu

1. Dönemde Gerçekleştirilen Faaliyetler:

Kasım Ayı Faaliyetleri:

Aile Buluşmaları:

  • Millî Eğitim Bakanlığı’nın başlattığı “Dilimiz Zenginliğimizdir Projesi” kapsamında, Kasım ayında aile buluşmaları faaliyetleri düzenlendi.
  • Ailelere proje amacı, kapsamı ve hedefleri hakkında bilgi verildi. Ailelerin projeye aktif katılımı teşvik edildi.

Haber Mektubu, Bülten ve Yazışma Hazırlıkları:

   • Proje ile ilgili ailelere bilgi aktarımı amacıyla haber mektubu, bülten ve yazışma hazırlıkları yapıldı.
   • Aileler projeye nasıl katılabilecekleri ve katkıda bulunabilecekleri konusunda bilgilendirildi.

Çevrimiçi/Yüz Yüze Toplantılar:

  • Ailelerle çevrimiçi/yüz yüze toplantılar düzenlenerek projenin amacı, kapsamı ve hedefleri paylaşıldı.
  • Ailelerden projeye destek olmaları ve katkıda bulunmaları talep edildi.

Etkinlik Gözlemciliği:

  • Çocukların sözel dil becerilerini geliştirmeye yönelik bir etkinliğe aileler gözlemci olarak katıldı.
  • Ailelerden çocukların performansları ile ilgili görüş ve öneriler alındı.

Birlikte Katılım Gösterilecek Faaliyet (Hikaye Kitabı Oluşturma):

  • Aileler ve çocuklar bir araya gelerek bir hikaye kitabı oluşturdu.
  • Bu faaliyet, ailelerin çocuklarla birlikte etkileşim içinde eğlenceli bir şekilde dil becerilerini geliştirmelerini sağladı.

Aralık Ayı Faaliyetleri:

Etkileşimli Kitap Okuma Çalışmaları:

  • Millî Eğitim Bakanlığı’nın “Dilimizin Zenginlikleri Projesi” kapsamında, Aralık ayında etkileşimli kitap okuma çalışmaları gerçekleştirildi.
  • Okul öncesi öğretmenlerine kitap okuma konusunda eğitim verildi.

Eğitim ve Planlama:

  • Okul öncesi öğretmenlere etkileşimli kitap okuma yöntemleri konusunda eğitim yapıldı.
  • Kitap seçimi, planlama ve uygulama süreçleri detaylı bir şekilde planlandı.

Uygulama ve Bilgilendirme:

  • Etkileşimli kitap okuma yöntemleriyle günlük eğitim akışları uygulandı.
  • Okunan kitaplardaki bilinmeyen kelimeler çocuklara açıklayıcı bir şekilde sunuldu, sözlük oluşturularak çocuklara erişim sağlandı.

Ocak Ayı Faaliyetleri:

Uzman Daveti ve İletişim Kurma:

  • Okul öncesi öğretmeni, çocuk edebiyatı alanında uzman bir kişi ile iletişim kurdu.
  • Uzman, çocuk edebiyatı konusundaki deneyimlerini paylaşmak ve öğrencilere rehberlik etmek üzere davet edildi.

Yüzyüze veya Çevrim İçi Etkinlik:

  • İlgili uzmanla yüzyüze veya çevrim içi bir etkinlik düzenlendi.
  • Etkinlik, çocuk edebiyatının önemini vurgulayan, öğrencilere keyifli anlar yaşatan interaktif bir formatta gerçekleştirildi.

Edebiyat ve Dil Gelişimi Aktiviteleri:

  • Uzman, çocuklar için özel tasarlanan edebiyat ve dil gelişimi aktiviteleri ile etkileşimde bulundu.
  • Masal anlatımı, şarkı söyleme, hikâye oluşturma gibi etkinliklerle çocukların dil becerilerine katkıda bulundu.

Görsel ve İşitsel Materyaller:

  • Etkinlik sırasında, uzmanın kullanabileceği görsel ve işitsel materyallerle çocukların dikkatini çekici bir şekilde odaklaması sağlandı.

Öğrenci Geri Bildirimi:

  • Etkinlik sonrasında öğrencilere, uzmanla geçirdikleri zamanı değerlendirme fırsatı sunuldu.
  • Öğrencilerin etkinlikten elde ettikleri deneyimler, duygu ve düşünceleri paylaşmalarına teşvik edildi.

Genel Değerlendirme:

1. dönemde yapılan faaliyetler, ailelerin, öğrencilerin ve öğretmenlerin projeye aktif katılımını sağlamış, dil becerilerini geliştirmeye yönelik etkili bir öğrenme ortamı oluşturulmuştur. Projenin amacına uygun olarak ailelerle iş birliği içinde gerçekleştirilen faaliyetler, öğrencilerin dil ve kültür alanındaki farkındalıklarını artırmıştır. Gelecek dönemlerde benzer etkinliklerle bu olumlu gelişimlerin sürdürülmesi planlanmaktadır.

Mesut Hayat

Okul Öncesi Öğretmeni

Dilimizin Zenginlikleri Projesi Okul Öncesi 1. Dönem Sonu Faaliyet Raporu İNDİR 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Scott AjansScott Ajans tarafından ❤️ ile tasarlanmıştır