Düşünme Eğitimi Yıllık Planı

Düşünme Eğitimi Yıllık Planı 

Düşünme Eğitimi dersi, öğrencilerin düşünme becerilerini geliştirmelerini sağlar. Bu ders, öğrencilerin eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, problem çözme, karar verme ve iletişim becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

“Düşünme Eğitimi” genellikle öğrencilere eleştirel düşünme, problem çözme, karar verme, yaratıcı düşünme ve mantıksal düşünme gibi temel düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçlayan bir derstir. Bu ders, öğrencilere bilgiyi sadece öğrenme değil, aynı zamanda anlama ve değerlendirme yetenekleri kazandırmayı hedefler.

Dersin temel amaçları:

 1. Eleştirel Düşünme: Öğrencilere bilgiye eleştirel bir bakış açısı kazandırmak, bilgiyi sorgulama ve değerlendirme becerilerini geliştirmek.
 2. Problem Çözme: Ders, öğrencilere karşılaştıkları sorunları analiz etme ve çözme becerilerini öğretmeyi amaçlar.
 3. Yaratıcı Düşünme: Öğrencilere alternatif çözüm yolları bulma, yaratıcı düşünceyi teşvik etme ve farklı bakış açılarına açık olma becerilerini kazandırmak.
 4. Mantıksal Düşünme: Mantıksal düşünme becerilerini geliştirmek, öğrencilere bilgiler arasında bağlantılar kurma ve mantıklı sonuçlara varma yeteneği kazandırmak.
 5. Karar Verme: Ders, öğrencilere karar verme süreçlerini anlama, seçenekleri değerlendirme ve bilgiye dayalı kararlar alma becerilerini öğretmeyi amaçlar.
 6. Analitik Düşünme: Öğrencilere karmaşık sorunları analiz etme, ayrıntılara dikkat etme ve veri toplama becerilerini geliştirmek.
 7. İletişim Becerileri: Düşünme eğitimi genellikle etkili iletişim becerilerini geliştirmeye odaklanır, öğrencilere düşüncelerini açık ve etkili bir şekilde ifade etme yeteneği kazandırmayı amaçlar.

Bu ders genellikle interaktif öğrenme yöntemlerini içerir, öğrencilere örnek olay analizleri yapma, grup tartışmaları, projeler ve problem tabanlı öğrenme gibi etkinliklerle düşünme becerilerini uygulamalarını sağlar. Düşünme eğitimi, öğrencilere hem bireysel hem de toplumsal düzeyde daha bilinçli ve etkili düşünce süreçleri geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlar.

Düşünme Eğitimi dersi, aşağıdaki konuları kapsar:

 • Eleştirel düşünme: Öğrenciler, bilginin doğruluğunu ve güvenilirliğini sorgular.
 • Yaratıcı düşünme: Öğrenciler, yeni fikirler üretir ve çözümler geliştirir.
 • Problem çözme: Öğrenciler, karşılaştıkları sorunları çözmek için stratejiler geliştirir.
 • Karar verme: Öğrenciler, seçenekleri değerlendirerek kararlar alır.
 • İletişim: Öğrenciler, fikirlerini etkili bir şekilde ifade eder.

Düşünme Eğitimi dersi, öğrencilerin düşünme becerilerini geliştirmeleri için onlara farklı düşünme stratejileri ve araçları sunar. Öğrenciler, bu stratejileri ve araçları kullanarak günlük yaşamlarında karşılaştıkları sorunları çözebilir ve karar verebilirler.

Ders, aşağıdaki öğrenme hedeflerine ulaşmak için tasarlanmıştır:

 • Öğrenciler, bilgiyi eleştirel bir şekilde sorgular.
 • Öğrenciler, yeni fikirler üretir ve çözümler geliştirir.
 • Öğrenciler, karşılaştıkları sorunları çözmek için stratejiler geliştirir.
 • Öğrenciler, seçenekleri değerlendirerek kararlar alır.
 • Öğrenciler, fikirlerini etkili bir şekilde ifade eder.

Ders, ders içi etkinlikler, sınavlar ve projeler yoluyla değerlendirilir. Ders içi etkinlikler, öğrencilerin kavramları anlamalarını ve uygulamalarını sağlar. Sınavlar, öğrencilerin kazanımları ne kadar edindiklerini ölçmek için kullanılır. Projeler, öğrencilerin yaratıcılıklarını ve problem çözme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Düşünme Becerilerinin Gelişimi için Öneriler

 • Çocuklara düşünmenin önemini anlatın.
 • Çocuklara düşünme becerilerini geliştirmeleri için fırsatlar yaratın.
 • Çocuklara farklı düşünme stratejileri ve araçları öğretin.
 • Çocuklara düşünmelerini destekleyici bir ortam sağlayın.

Düşünme Eğitimi dersi, öğrencilerin düşünme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Bu beceriler, öğrencilerin eğitim hayatları boyunca ve yaşamları boyunca ihtiyaç duyacakları temel beceriler arasındadır.

Düşünme Eğitimi Yıllık Planı (2023-2024)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Scott AjansScott Ajans tarafından ❤️ ile tasarlanmıştır