Eğitimde Sınav Sorunları: Öğretmen Gözüyle Ortak Sınav Uygulaması

Eğitimde Sınav Sorunları: Öğretmen Gözüyle Ortak Sınav Uygulaması

MEB’in Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı ve İngilizce derslerindeki ortak sınav uygulaması, öğrencilerin ve öğretmenlerin motivasyonunu düşürüyor. Bu uygulamanın öğrencilerin öğrenmesini ve başarısını olumsuz etkilediği gözlemleniyor.

2hh1l2s

Kalabalık sınıflarda 2 hafta boyunca sınav yapmak hem öğretmenler hem de öğrenciler için çok zorlayıcı bir durum. Bu kadar uzun süre sınav yapmak, öğrencilerin öğrenme sürecini kesintiye uğratıyor. Ayrıca Türkçe, Türki Dili ve Edebiyatı ve İngilizce öğretmenleri için de fazladan bir iş yükü oluşturuyor. Bu durumun temel nedeni sistemin altyapısının hazır olmamasıdır.

Eğitimde Altyapı Sorunu: Öğrenci ve Öğretmen Mağduriyeti

Bu tür bir uygulamanın altyapısı oluşturulmadan hayata geçirilmesi, eğitime hizmet etmiyor. Bu durum hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin mağdur olmasına neden oluyor. Öğretmenler, ders işleyemiyor ve haftalarca sadece sınav hazırlığı yapıyor. Öğrenciler ise sınav stresi altında eğitimden uzak kalıyor.

Bu sistemin başarılı olabilmesi için öncelikle altyapının hazırlanması gerekiyor. Sınıfların öğrenci sayısı düşürülmeli, sınavların formatında iyileştirmeler yapılmalı ve sınavların değerlendirilmesi ve analiz edilmesi için daha pratik bir sistem oluşturulmalıdır.

Bu sistem, tüm altyapı hazırlandıktan ve pilot uygulamaları yapıldıktan sonra ilkokuldan başlamalı, ortaokulda üzerine inşa edilerek ilerlemelidir. Bu şekilde sistemin daha verimli ve etkili olması sağlanabilir.

Türkiye’de eğitim sistemi, son yıllarda birçok köklü reform geçirdi. Ancak bu reformların çoğu, yukarıda bahsedilen sorunlardan dolayı yeterince verimli sonuç vermedi. Bu tür sorunların giderilmesi için eğitim sistemine dair köklü bir reform yapılması gerekiyor. Bu reform, eğitimcilerin görüşlerinin alınması ve onların sürece aktif olarak dahil edilmesiyle gerçekleştirilebilir.

Öğrencilerin hazırlığı yeterli değil

MEB’in ortak sınav uygulaması, öğrencilerin tüm becerilerini ölçme amacını taşıyor. Ancak bu sınava yönelik yeterli hazırlık yapılmadığı gözlemleniyor. Öğrencilerin çoğu, tamamen açık uçlu bir sınava hazır değil. Bu konudaki eksikliklerini gidermek için daha fazla zamana ve desteğe ihtiyaçları var.

Konuşma sınavı etkili değil

Konuşma sınavı, bazı öğrenciler için faydalı olabilir ancak konuşma yapmak istemeyen öğrenciler bu durumdan olumsuz etkileniyor. Bu durum, notlarını olumsuz bir şekilde etkiliyor. Konuşma sınavının zorunlu olması, öğrencilerin tercihlerini dikkate almamakta ve bu durum öğrencilerin motivasyonunu düşürmektedir.

Öğrencilerin farklı öğrenme stillerine ve tercihlerine saygı göstermek önemlidir. Konuşma sınavlarının zorunlu olması, öğrencilere baskı yapabilir ve bu da öğrenme süreçlerini olumsuz etkileyebilir. Sınav sistemlerinin esnek olması ve öğrencilere farklı değerlendirme seçenekleri sunulması, öğrencilerin daha iyi performans göstermelerine ve kendilerini ifade etmelerine yardımcı olacaktır.

70 barajı uygulaması abartılı

70 barajı uygulaması, Türkiye için uygun bir seçenek gibi görünmüyor. Bu sistem değişikliği, olumsuz bir karar. Öğrencilerin 70 barajını aşabilmek için sınavda oldukça yüksek bir başarı elde etmeleri gerekiyor. Bu durum, öğrencilerin motivasyonunu düşürüyor ve başarısızlık riskini artırıyor.

Başarı için belirlenen bu yüksek baraj, öğrencilere baskı yaparak stres seviyelerini artırıyor ve öğrenme süreçlerini olumsuz etkiliyor. Öğrencilerin özgüvenlerini kaybetmelerine ve derslerden soğumalarına sebep oluyor. Değerlendirme sistemlerinin öğrenciye daha adil ve destekleyici bir yaklaşım benimsemesi önemlidir. 70 barajının gözden geçirilmesi ve daha öğrenci dostu bir değerlendirme sistemine geçilmesi, öğrencilerin daha sağlıklı bir şekilde öğrenmelerini sağlayabilir.

Sınavlar, dersleri olumsuz etkiliyor

Ortak sınav uygulaması, derslerin düzenli işlenmesini olumsuz yönde etkiliyor. Çoğu öğretmen, sınavlara hazırlık, sınav haftası ve sınav sonrası süreçler nedeniyle ders içeriğine yeterince odaklanamıyor. Dersleri işleyemiyor. Bu durum, öğrencilerin öğrenme sürecini ve akademik başarılarını olumsuz etkiliyor. Özellikle 8. Sınıflarda LGS’ye girecek öğrencilerin çalışmaları sekteye uğramaktadır.

Öğrencilerin sadece sınavlara odaklanması, derinlemesine öğrenmeyi engelleyebilir ve konuları yeterince anlamalarını zorlaştırabilir. Ortak sınav uygulamasının dengeli bir şekilde düzenlenmesi, öğrencilerin sadece sınavlara değil, aynı zamanda genel olarak ders içeriğine odaklanmalarını sağlamak önemlidir. Bu sayede öğrencilerin kapsamlı bir öğrenme deneyimi elde etmeleri ve başarılarını sürdürmeleri mümkün olabilir.

Öğretmenler üzgün

70 barajı uygulaması, öğretmenlerin motivasyonunu olumsuz etkiliyor. Meslektaşlarım, öğrencileri bu barajı aşmaya yönlendirmek adına baskı oluşturmaya çalıştıkları için zorlanıyorlar. Bu durum, birçok hatalı uygulamaya neden oluyor. Hatta sosyal medyada yapılan paylaşımlar ve yorumlar, bazı öğretmenlerin öğretmenlik mesleğinden pişmanlık duyduklarına dair bir tablo çiziyor.

70 barajının yüksek olması, öğrencilere yönelik olumsuz bir rekabet ortamı oluşturmuş ve bu durum öğretmenler arasında stresi artırmıştır. Bu tür bir değerlendirme sistemi, öğretmenlerin öğrenci odaklı öğretimden uzaklaşmasına ve sadece sınav başarılarına odaklanmasına neden olmuştur. Bu sebeplerle değerlendirme sistemlerinin öğrenci motivasyonunu destekleyici ve adil bir şekilde düzenlenmesi önemlidir.

Sistemin iyileştirilmesi için öneriler:

Eğitimdeki sınav sorunlarını çözmek için öncelikle altyapının sağlam bir şekilde oluşturulması gerekmektedir. Sistem, öğrenci ve öğretmenlerin ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanmalı ve uygulamaya geçirilmelidir.

Kalabalık sınıflar, sınav süreçlerini daha da zorlaştırmaktadır. Sınıfların öğrenci sayısı düşürülmeli ve bu sayede öğretmenler daha etkili bir şekilde ders işleyebilmelidir.

Sınav formatları, öğrencilerin gerçek anlamda öğrenmelerine ve becerilerini geliştirmelerine odaklanmalıdır. Tamamen açık uçlu sınavların yanı sıra öğrenciye çeşitli öğrenme stillerini kullanma imkânı tanıyan formatlar düşünülmelidir.

Sınavların değerlendirilmesi ve analiz edilmesi için daha pratik ve hızlı bir sistem oluşturulmalıdır. Bu, öğrenci performansının daha etkili bir şekilde değerlendirilmesine ve geri bildirimlerin daha hızlı şekilde iletilmesine olanak sağlayacaktır.

Konuşma sınavlarının zorunlu olmaması öğrencilerin daha rahat ve özgür bir ortamda kendilerini ifade etmelerine olanak tanıyacaktır.  Sınavların formatı değiştirilmeli. Dinleme, konuşma ve okuma becerilerinin geliştirilmesi için daha pratik ve gerçekçi sınavların yapılması gerekiyor. Ya da bu derslerin ders saatleri arttırılmalıdır.

70 barajının öğrenci motivasyonunu düşürdüğü ve olumsuz rekabet ortamına sebep olduğu göz önüne alınarak bu barajın gözden geçirilmesi ve daha uygun bir değerlendirme sistemine geçilmesi düşünülmelidir.

Eğitimcilerin görüşleri, sürece daha aktif bir şekilde dahil edilmelidir. Bu, eğitim sistemi üzerinde yapılan değişikliklerin daha etkili ve uygulanabilir olmasını sağlayacaktır.

Sınavların değerlendirilmesi ve analiz edilmesi için daha uygun bir sistem oluşturulmalıdır. Sınavların değerlendirilmesi ve analiz edilmesi çok zaman alan bir süreç. Bu sürecin daha hızlı ve verimli hale getirilmesi gerekiyor.

Mesut Hayat

Eğitimci/Yazar

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Scott AjansScott Ajans tarafından ❤️ ile tasarlanmıştır