İlkokul ve ortaokul mısra ezberleme video yarışması şartnamesi

İlkokul ve ortaokul mısra ezberleme video yarışması şartnamesi 

 

………………………….. İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ VİDEO YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
YARIŞMANIN AMACI:

İlkokul ve ortaokul mısra ezberleme video yarışmasında ilkokul ve ortaokul öğrencilerinden ezberledikleri memleket, çocuk vb. konulu şiirleri okuyarak (Ezberlenecek mısralar için proje metninde Ek- 7’de yer alan memleket şiirleri ve çocuk şiirleri antolojisi kullanılabilir.)
Lise beyit ezberleme video yarışmasında lise öğrencilerinden öğretmenlerince sınıf seviyesine ve öğretim programlarına uygun olarak önerilen şiirleri okuyarak.

YARIŞMANIN KONUSU:
Öğrencilerin öğrenim düzeylerine göre mısra ve beyitlerle ile ilgili video çekmeleri ve bu videolarla yarışmaya katılmaları beklenmektedir.

KATILIM VE UYGULAMA ESASLARI:
Eserlerde Aranacak Şartlar:
• Yarışmaya 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında resmî ve özel tüm kurumlarda öğrenim gören ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri katılabilecektir.
• İlkokul ve Ortaokul seviyesi öğrencilerinin memleket ve çocuk şiirleri antolojisini kullanması; Lise öğrencilerinin ise öğretmenlerince sınıf seviyesine ve öğretim programlarına uygun olarak önerdiği şiirleri kullanması ve bunlarla ilgili videolar hazırlaması beklenmektedir.
• Video filmlerde öğrenciler mutlaka rol almalıdır. Öğrencilerin rol almadığı videolar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
• Video film, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da bütün veya parça olarak sergilenmemiş, kısa filmin tamamı veya bir bölümü kopya edilmemiş ve herhangi bir ortamda yayında yer almamış özgün fikir ve tasarımlar olmalıdır.
• Videodaki konuların projede belirtilen ana temaya uygunluğu önemlidir.
• Konu ile ilgili videolar, görüntüler, açık kaynaklardan alınabilir, bu videolar konu bütünlüğü içinde düzenlenebilir.
• Video filmlerde okul yöneticilerine, öğretmenlere, velilere ve diğer okul personellerine de rol verilebilir.
• Video film hazırlanırken her türlü video düzenleme araçları kullanılabilir.
• Yarışmaya katılacak videolar, tercih edilen herhangi bir formatta üretilebilir.
• Videolar fotoğraf makinası, cep telefonu, video kamera vb. olanaklardan yararlanılarak çekilebilir.
• İstenildiği takdirde sadece görüntüler ve müzikler kullanılarak, seslendirme de ayrı yapılabilir.
• Videolarda seslendirme veya alt yazı kullanılabilir (Katılımcının tercihine bırakılmıştır.)
• Başvuruda bulunan videoların süresi jenerik dahil en az 60 saniye, en fazla 300 saniye ile sınırlıdır. Belirtilen süre dışındaki videolar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
• Yarışmaya gönderilecek videolarda özgün olmayan (alıntı) metin, görüntü, müzik vb. kullanımlardan doğacak her türlü telif hakkı yasal sorumluluk yarışmacının/okulun sorumluğundadır.
• Yarışmaya gönderilecek eserlerin üzerine öğrenci veya okuluyla ilgili kişisel bilgiler yazılmaz. CD ya da usb flash sürücünün bulunduğu zarfın üzerine öğrencinin adı-soyadı, ilçesi ,sınıfı, okulun adı, adresi ve telefonu yazılır.(Tükenmez kalem ile yazılacaktır.)
• Yarışmaya katılım gönüllülük esasına göre olacaktır.
• Yarışmaya katılım ücretsizdir.
• Seçici Kurul üyelerinin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar.
• Taahhüt Formu ile birlikte teslim edilmeyen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
• Her katılımcı, yarışmaya bir (1) eserle katılabilecektir.
• Yarışmaya katılan eserler sahiplerine iade edilmeyecek, yarışmacılar belirlenen ödüller dışında herhangi bir hak talep edemeyeceklerdir.
• Yarışmaya katılanlar, eserin tümüyle kendisine ait olduğunu, özgün olduğunu taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu taahhütleri dışında hareket ettiği anlaşılanların eserleri yarışma dışı bırakılır. Ödül verilmiş olup sonradan bu yönde tespiti yapılanların ödülleri geri alınır.
• Belirlenen şartları taşımayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
• Teslim tarihinden sonra ilgili birime ulaşan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

DÜZENLEYİCİ KURUMLAR
Okul/Kurumlarca Yapılacak işlemler
• Yarışmanın duyurusu, okul duvar gazetelerinde ve genel ağ sayfalarında okul yönetimlerince yapılacaktır.
• Öğrenciler, yarışma konuları ve tarihleri ile ilgili okullarda okul yöneticileri tarafından bilgilendirilecektir.
• Yarışmaya katılmak isteyen öğrencilerin eserleri, yarışma takviminde belirlenen başvuru tarihleri arasında okul müdürlüklerince teslim alınacaktır.
• Yarışmaya başvuruda bulunan öğrencilere ait eserler, Okul Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilecektir.
• Okul müdürlüklerince; okul müdürü veya görevlendireceği bir müdür yardımcısı başkanlığında, ilkokullar ve ortaokullarda iki Türkçe dersi öğretmeni ve bir Müzik dersi öğretmeni olmak üzere üç öğretmenden “Okul Değerlendirme Kurulu” oluşturulacaktır .
• Ortaöğretim düzeyi okullarda ; Okul müdürü veya görevlendireceği bir müdür yardımcısı başkanlığında, iki Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni ve bir Müzik öğretmeni olmak üzere üç öğretmenden “Okul Değerlendirme Kurulu” oluşturulacaktır .
• Okul Yürütme Komisyonu tarafından okul birincisi seçilen eser İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne gönderilecektir.
• Okul Değerlendirme Kurulunca yapılan değerlendirme sonucunda birinci seçilen eser Ek-1 (Aydınlatma Metni), Ek-2 (Açık Rıza Onay), Ek-3 (Telif Hakları Tahahhütname), Ek-4 (Veli İzin Belgesi) ile birlikte okul yönetimleri tarafından İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne gönderilecektir.
İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler
• Yarışmanın duyurusu, ilçe millî eğitim müdürlüklerinin genel ağ sayfalarında yapılacaktır.
• İlçe Millî Eğitim Müdürü veya görevlendireceği bir Şube Müdürü Başkanlığında bir Türkçe dersi öğretmeni, iki Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni ve bir Müzik dersi öğretmeninden “İlçe Değerlendirme Kurulu” oluşturulacaktır.
• İlçe Yürütme Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda ilkokul, ortaokul ve lise kategorisinden dereceye giren eserler Ek-1 (Aydınlatma Metni), Ek-2 (Açık Rıza Onayı), Ek-3 (Telif Hakları Taahhütnamesi), Ek-4 (Veli İzin Belgesi) ekleri ile birlikte İl Millî Eğitim Müdürlüğüne teslim edilecektir.
İl Millî Eğitim Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler
• İlçelere yarışmanın duyurusu yapılacaktır.
• İl Millî Eğitim Müdürü veya görevlendireceği bir Millî Eğitim Müdür Yardımcısı/Şube Müdürü Başkanlığında iki Türkçe dersi öğretmeni, iki Türk Dili ve Edebiyatı ve bir Müzik dersi öğretmeninden “İl Değerlendirme Kurulu”oluşturulacaktır.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE PUANLAMA

Adsiz
Orijinallik ve Özgünlük 20
Temaya uygunluk, anlatım dili ve kurgusu 30
Teknik kullanımı ve sanatsal değer, görsel nitelik, mekan kullanım 15
Çekim kalitesi 15
Duygu ve etkileyicilik 20
TOPLAM 100

ÖDÜLLENDİRME
İl düzeyinde yapılan değerlendirme sonucunda ilkokul, ortaokul ve lise kategorisinden dereceye giren eserler ve öğrenciye verilecek ödül, ödül töreni tarihi ve yeri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bildirilecektir.

YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışma takvimi aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
Yarışmanın duyurusunun yapılması 16.02.2024
Okul Değerlendirme Kurulu tarafından okul birincisi olarak seçilen eserin İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine gönderilmesi. 15.04.2024
İlçe Değerlendirme Kurulu tarafından yapılan değerlendirme
sonucunda ilkokul, ortaokul ve lise kategorisinden İlçe Birincilerinin belirlenip İl Millî Eğitim Müdürlüklerine gönderilmesi. 18.04.2024
İl Değerlendirme Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda ilkokul, ortaokul ve lise kategorisinden İl Birincilerinin belirlenip İlan edilmesi. 26.04.2024

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Scott AjansScott Ajans tarafından ❤️ ile tasarlanmıştır