KMYV.2.1.5. Kültür ve medeniyet kavramları arasındaki farkı açıklar.

KMYV.2.1.5. Kültür ve medeniyet kavramları arasındaki farkı açıklar.

Kültür ve Medeniyet Kavramları Arasındaki Farklar

1. Kültür:

 • Tanım: Kültür, bir toplumun değerleri, inançları, normları, sanatı, gelenekleri, dil ve yaşam tarzını içeren geniş bir kavramdır.
 • Unsurlar: Dil, sanat, edebiyat, gelenek görenekler, yaşam tarzı, ahlak, eğitim, teknoloji gibi unsurlar kültürü oluşturur.
 • Toplumsal Yapıda Rolü: Kültür, bireylerin bir araya gelmesini, bir toplum oluşturmasını ve toplum içindeki değerleri paylaşmasını sağlar.
 • Sürekli Değişim: Kültür, zaman içinde değişir ve evrim geçirir. Teknolojik ilerleme, göç, iletişim gibi etkenler kültürü etkiler.

2. Medeniyet:

 • Tanım: Medeniyet, kültürün daha geniş bir çerçevesini kapsar ve bir toplumun bilgi, teknoloji, sanat, ekonomi ve sosyal düzenindeki gelişmişliği ifade eder.
 • Unsurlar: Bilim, sanat, teknoloji, ekonomi, hukuk, eğitim gibi unsurlar medeniyeti oluşturur.
 • Toplumsal Yapıda Rolü: Medeniyet, bir toplumun gelişmişlik düzeyini ve diğer toplumlarla olan ilişkilerini belirler. Daha karmaşık bir sosyal düzeni içerir.
 • Sürekli Değişim: Medeniyet, kültürden türemiş olsa da, kültürden daha kalıcı ve geniş bir perspektife sahiptir. Medeniyet, daha yüksek düzeyde organizasyon ve planlama gerektirir.

Farklılık ve Benzerlikler:

 • Kültür, bir toplumun günlük yaşamını, inançlarını ve geleneklerini içerirken, medeniyet, bir toplumun daha geniş bir perspektifteki organizasyon ve gelişmişlik düzeyini temsil eder.
 • Kültür, bireyler arasında paylaşılan değerleri vurgularken, medeniyet daha çok toplumsal düzen ve kurumsal yapılara odaklanır.
 • Kültür, genellikle yerel ve bireysel düzeyde ifade edilirken, medeniyet daha geniş bir coğrafyada ve toplumsal düzeyde ölçülendirilir.

Örnek:

 • Kültür: Bir toplumun özgün yemek tarifleri, el sanatları, geleneksel giyimleri.
 • Medeniyet: Bir toplumun bilimdeki ilerlemeleri, teknolojik gelişmeleri, ekonomik sistemleri.

Kısacası kültür bir toplumun kimliğini, değerlerini ve yaşam tarzını yansıtırken, medeniyet daha geniş bir perspektifte bu kültürel öğeleri içerir ve bir toplumun gelişmişlik düzeyini ifade eder.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Scott AjansScott Ajans tarafından ❤️ ile tasarlanmıştır