Medya Okuryazarlığı Yıllık Planı 

Medya Okuryazarlığı Yıllık Planı 

Medya okuryazarlığı, medya mesajlarını eleştirel bir şekilde anlama ve değerlendirme becerisi olarak tanımlanabilir. Medya okuryazarlığı, bireylerin medya mesajlarını üretme, kullanma ve değerlendirme becerileri geliştirmesini sağlar.

“Medya Okuryazarlığı” dersi, öğrencilere medya içeriğini eleştirel bir şekilde değerlendirme, medya araçlarını etkili bir şekilde kullanma ve medya ile ilgili temel kavramları anlama becerileri kazandırmayı amaçlayan bir derstir. Bu ders, öğrencilere medyanın nasıl işlediğini, medya mesajlarını nasıl anlamaları gerektiğini ve medyayla etkileşimde bulunurken nasıl bilinçli kararlar almaları gerektiğini öğretir.

Medya okuryazarlığı dersi, öğrencilere aşağıdaki becerileri kazandırmayı amaçlar:

 • Medya mesajlarını anlama: Öğrenciler, medya mesajlarının içeriğini, yapısını ve işlevini anlama becerilerini geliştirir.
 • Medya mesajlarını değerlendirme: Öğrenciler, medya mesajlarının doğruluğunu, tarafsızlığını ve güvenilirliğini değerlendirme becerilerini geliştirir.
 • Medya mesajları üretme: Öğrenciler, farklı medya araçlarını kullanarak kendi medya mesajlarını üretme becerilerini geliştirir.

Dersin temel amaçları:

 1. Medya Türleri ve Özellikleri: Televizyon, radyo, internet, gazete gibi farklı medya türlerini tanıtmak ve her birinin özelliklerini açıklamak.
 2. Medya Analizi: Medya içeriklerini eleştirel bir gözle analiz etme becerilerini öğretmek. Haber analizi, reklam analizi gibi konulara odaklanabilir.
 3. Medya Dilinin Anlaşılması: Medya dilini, sembollerini ve görsel unsurlarını anlamak, öğrencilere medyanın nasıl iletişim kurduğunu kavratmak.
 4. Medya Etiği: Medyanın etik kuralları, haber doğruluğu, özel hayatın gizliliği gibi konuları ele alarak öğrencilere medyanın sorumlulukları hakkında bilgi vermek.
 5. Dijital Okuryazarlık: Öğrencilere dijital platformlarda güvenli ve etkili iletişim kurma becerilerini öğretmek.
 6. İnternet Güvenliği: Çevrimiçi platformlarda güvenli gezinme, kişisel bilgilerin korunması gibi internet güvenliği konularına vurgu yapmak.
 7. Medya ve Toplumsal Sorumluluk: Medyanın toplumsal sorumlulukları, haberin toplum üzerindeki etkisi gibi konuları ele alarak öğrencilere medyanın toplumsal bir araç olarak nasıl kullanılması gerektiğini öğretmek.
 8. Medya ve Kültür: Medyanın kültüre etkisi, kültürler arası iletişim, medyanın kültürel çeşitliliğe etkisi gibi konulara odaklanmak.

Medya okuryazarlığı dersi, aşağıdaki konuları kapsayabilir:

 • Medya mesajlarının temel kavramları: Öğrenciler, medya mesajlarının temel kavramları, unsurları ve özellikleri hakkında bilgi edinir.
 • Medya mesajlarının işlevleri: Öğrenciler, medya mesajlarının işlevleri ve toplum üzerindeki etkileri hakkında bilgi edinir.
 • Medya mesajlarının üretimi: Öğrenciler, farklı medya araçlarını kullanarak medya mesajları üretme becerilerini geliştirir.
 • Medya mesajlarının değerlendirilmesi: Öğrenciler, medya mesajlarının doğruluğunu, tarafsızlığını ve güvenilirliğini değerlendirme becerilerini geliştirir.

Medya okuryazarlığı dersi, öğrencilerin medya mesajlarını eleştirel bir şekilde anlamalarına ve değerlendirmelerine yardımcı olan önemli bir derstir. Bu ders, öğrencilerin medya okuryazarlığını geliştirmelerine ve medya okuryazarlığı becerilerini günlük yaşamlarında kullanmalarına yardımcı olur.

Medya okuryazarlığı dersi, aşağıdaki faydaları sağlar:

 • Medya mesajlarını anlamayı ve değerlendirmeyi kolaylaştırır.
 • Medya mesajlarının doğruluğunu, tarafsızlığını ve güvenilirliğini değerlendirmeyi sağlar.
 • Medya mesajlarının toplum üzerindeki etkilerini anlamayı sağlar.
 • Medya okuryazarlığını geliştirmeye yardımcı olur.

Medya okuryazarlığı dersi, öğrencilerin medya okuryazarlığını geliştirmelerine ve medya okuryazarlığı becerilerini günlük yaşamlarında kullanmalarına yardımcı olan önemli bir derstir.

Bu ders, öğrencilere medya ile bilinçli bir şekilde etkileşimde bulunma yeteneği kazandırarak, medyanın gücünü anlamalarını ve medya içeriklerini doğru bir şekilde değerlendirmelerini amaçlar. Medya Okuryazarlığı, günümüzde bilgiye erişimin hızla arttığı ve medyanın etkisinin büyük olduğu bir çağda önemli bir beceridir.

Medya Okuryazarlığı Yıllık Planı (2023-2024)

 

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Scott AjansScott Ajans tarafından ❤️ ile tasarlanmıştır