Memleket İsterim Metni Cevapları Sayfa 20-21-22-23

Memleket İsterim Metni Cevapları Sayfa 20-21-22-23

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

 1. “Memleket” kelimesi sizde hangi duyguları uyandırıyor?

“Memleket” kelimesi bende öncelikle sevgi, özlem ve gurur duygularını uyandırıyor. Sevgi, çünkü memleketimin toprakları, insanları, kültürü ve tarihi benim için çok değerli. Özlem, çünkü memleketimi uzun süre göremediğimde onu çok özlüyorum. Gurur, çünkü memleketimin zengin bir tarihi ve kültürü olduğunu ve bu tarihe ve kültüre sahip çıkmak benim için çok önemli.

 1. Ezberlediğiniz “memleket” konulu şiiri arkadaşlarınıza okuyunuz.

Memleket

Dağları da senin,

Ovaları da senin,

Gölleri de senin,

Denizi de senin.

 

Havasıyla, suyuyla,

Toprağıyla, bitki örtüsüyle,

Hayvanlarıyla,

Senin güzelliğinle,

Senin zenginliğinle,

Senin kültürünle,

Senin tarihiyle,

Senin insanlığınla,

Sen benim canım memleketimsin.

HASAN HÜSEYİN KORKMAZGİL

 

MEMLEKET İSTERİM

Memleket isterim.

Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun;

Kuşların çiçeklerin diyarı olsun.

Memleket isterim.

Ne başta dert ne gönülde hasret olsun;

Kardeş kavgasına bir nihayet olsun.

Memleket isterim.

Ne zengin fakir ne sen ben farkı olsun;

Kış günü herkesin evi barkı olsun.

Memleket isterim.

Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun;

Olursa bir şikâyet ölümden olsun.

Cahit Sıtkı TARANCI

 

CAHİT SITKI TARANCI HAYATI VE EDEBİ KİŞİLİĞİ

Cahit Sıtkı Tarancı, 4 Ekim 1910 tarihinde Diyarbakır’da doğdu. Babası Bekir Sıtkı Bey, annesi Arife Hanım’dır. Ailesi köklü bir aile olup, babası Diyarbakır’da avukatlık yapmaktadır. Cahit Sıtkı Tarancı, ilköğrenimini Diyarbakır’da, ortaöğrenimini ise İstanbul’da Galatasaray Lisesi’nde tamamladı. 1931 yılında Galatasaray Lisesi’nden mezun olduktan sonra Yıldız’daki Mülkiye Mektebi’ne yatılı olarak başladı. Ancak, dört yıl sonunda mülkiye tahsilini tamamlayamayıp İstanbul’daki Yüksek Ticaret Okulunda öğrenim görmeye başladı.

Cahit Sıtkı Tarancı, şiir yazmaya lise yıllarında başladı. Galatasaray Lisesi’ndeyken yazdığı şiirleri, “Yedi Meşale” dergisi ve “Servet-i Fünun” dergisinde yayımlandı. 1932 yılında yazdığı “Güneşe Âşık Çocuk” şiiri ile tanınmaya başladı. 1933 yılında yazdığı “Otuz Beş Yaş” şiiri, onun en ünlü şiirlerinden biridir.

Cahit Sıtkı Tarancı, 1935 yılında Yüksek Ticaret Okulu’ndan mezun oldu. Mezun olduktan sonra bir süre ticaretle uğraştı. Ancak, şiire olan ilgisi nedeniyle ticareti bırakarak kendini tamamen şiire verdi. 1937 yılında “Otuz Beş Yaş” şiiri ile Yedi Meşaleciler’den Faruk Nafiz Çamlıbel’in düzenlediği “Üçüncü Yedi Meşale Şiir Armağanı”nı kazandı.

Cahit Sıtkı Tarancı, 1939 yılında Paris’e giderek yükseköğrenimini tamamlamak istedi. Ancak, İkinci Dünya Savaşı’nın başlaması nedeniyle öğrenimini tamamlayamadı. 1940 yılında Paris’ten kaçarak önce Lyon’a, sonra Cenevre’ye geçti. 1942 yılında Türkiye’ye döndü.

Cahit Sıtkı Tarancı, 1946 yılında Ankara’da Devlet Konservatuarı’nda edebiyat öğretmenliği yapmaya başladı. 1950 yılında İstanbul’a tayin edildi. 1956 yılında Viyana’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Cahit Sıtkı Tarancı Edebi Kişiliği

Cahit Sıtkı Tarancı, Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin en önemli şairlerinden biridir. Şiirlerinde genellikle aşk, doğa, zaman ve ölüm temalarını işlemiştir. Şiirlerinde sade ve yalın bir dil kullanmıştır. İmge ve sembolizmi ustalıkla kullanmıştır.

Cahit Sıtkı Tarancı, şiirlerinde “sanat için sanat” anlayışına bağlı kalmıştır. Şiirlerinin konusunu kendi iç dünyasından ve yaşantılarından almıştır. Şiirlerinde duygu ve düşüncelerini samimi ve içten bir şekilde ifade etmiştir.

Cahit Sıtkı Tarancı’nın en ünlü şiirleri arasında “Otuz Beş Yaş”, “Sonbahar”, “Masa”, “Aşkın Bir Tesellisidir”, “Aşkın Gözyaşları”, “Yağmur” ve “Düş” sayılabilir.

Cahit Sıtkı Tarancı, Türk şiirinin en önemli şairlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Şiirleri, sade ve yalın dili, imge ve sembolizmin ustalıkla kullanımı ve duygusallığı ile Türk şiirinde önemli bir yere sahiptir.

p2t7au1

2.ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz şiirden hareketle yanıtlayınız.

 1. Şiirin ilk bölümünde şairin hayal ettiği memleketin özellikleri nelerdir?

Şiirin ilk bölümünde şair, hayalini kurduğu memleketin doğal güzelliklerini anlatmıştır. Gökyüzünün mavi, dalların yeşil, tarlaların sarı olmasını istediğini söylemiştir. Ayrıca bu memleketin kuşların ve çiçeklerin diyarı olmasını arzu ettiğini belirtmiştir.

 1. Şair, şiirin hangi bölümünde “adalet” ve “eşitlik” kavramlarını vurgulamıştır?

Şair, şiirin ikinci bölümünde “adalet” ve “eşitlik” kavramlarını vurgulamıştır. “Ne başta dert ne gönülde hasret olsun; Kardeş kavgasına bir nihayet olsun.” dizelerinde şair, memleketindeki insanların huzurlu ve mutlu olmasını istediğini belirtmiştir. Bu huzur ve mutluluğun ancak adalet ve eşitlik ile mümkün olabileceğine inanmaktadır.

 1. Şiirin teması ve ana duygusu nedir?

Şiirin teması memleket sevgisidir. Ana duygusu ise umuttur.

 1. Şairin hayalini kurduğu memlekette insanlar hangi duygulara sahiptir?

Şairin hayalini kurduğu memlekette insanlar huzurlu, mutlu ve umutludur.

 1. “Memleket İsterim” adlı şiirde şairin kullandığı dili akıcı ve anlaşılır buluyor musunuz? Nedenleri ile açıklayınız.

Evet, “Memleket İsterim” adlı şiirde şairin kullandığı dil akıcı ve anlaşılır buluyorum. Bunun başlıca nedenleri şunlardır:

 • Şiirde günlük konuşma diline yakın bir dil kullanılmıştır.
 • Şiirde kullanılan kelimeler ve kavramlar açık ve anlaşılırdır.
 • Şiirde kullanılan cümleler kısa ve anlaşılır bir yapıya sahiptir.

Şair, bu şiirde hayalini kurduğu memleketi anlatarak okuyucularda duygusal bir etki yaratmak istemiştir. Bu etkiyi yaratmak için de akıcı ve anlaşılır bir dil kullanmıştır.

Yine Memleketim Üstüne Söylenmiştir

Memleketim, memleketim, memleketim,

Ne kasketim kaldı senin ora işi

Ne yollarını taşımış ayakkabım,

Son mintanın da sırtımda paralandı çoktan,

Şile bezindendi.

(…)

Nazım Hikmet RAN

3.ETKİNLİK

a) Aşağıdaki şiiri okuyunuz.

b) “Memleket İsterim“ adlı şiir ile “Yine Memleketim Üstüne Söylenmiştir“ şiirini tema açısından karşılaştırınız. Benzer ya da farklı yanlarını aşağıdaki boşluğa yazınız.
“Memleket İsterim” ve “Yine Memleketim Üstüne Söylenmiştir” şiirleri, tema açısından benzer ve farklı yönleri olan iki şiirdir.

Benzer yönleri:

 • Her iki şiirde de şair, memleketine duyduğu sevgiyi ve özlemi dile getirmektedir.
 • Her iki şiirde de şair, memleketinin daha iyi bir yer olmasını arzu etmektedir.
 • Her iki şiirde de şair, memleketinin sorunlarını dile getirmektedir.

Farklı yönleri:

 • “Memleket İsterim” şiirinde şair, hayalini kurduğu memleketi anlatmaktadır. Bu memleket, doğal güzellikleri, huzurlu ve mutlu insanları ile ideal bir memleket görünümündedir.
 • “Yine Memleketim Üstüne Söylenmiştir” şiirinde şair, memleketinin gerçek sorunlarını anlatmaktadır. Bu memleket, yoksulluk, işsizlik ve savaş gibi sorunlarla boğuşmaktadır.

Sonuç olarak “Memleket İsterim” ve “Yine Memleketim Üstüne Söylenmiştir” şiirleri, memleket sevgisi ve özlemi temasını işleyen iki farklı şiirdir.

“Memleket İsterim” şiiri, ideal bir memleketin hayaliyle yazılmış bir şiirdir. Şair, bu şiirde, memleketinin doğal güzellikleri, huzurlu ve mutlu insanları ile nasıl bir yer olmasını istediğini anlatmaktadır.

“Yine Memleketim Üstüne Söylenmiştir” şiiri ise gerçek bir memleketin sorunlarını anlatan bir şiirdir. Şair, bu şiirde memleketinin yoksulluk, işsizlik ve savaş gibi sorunlarla boğuştuğunu dile getirmektedir.

 

fh6b8zl

c) Aşağıdaki cümlelerde tezat (karşıtlık) sanatını oluşturan kelimelerin altını çiziniz.
Güleriz ağlanacak hâlimize.
Aydınlığa koştum karanlık çıktı.
• Sana çirkin dediler, düşmanı oldum güzelin.

esun3bo

6.ETKİNLİK

Memleketinizden ayrılıp başka ülkede yaşamak zorunda kalsaydınız neler hissederdiniz? Duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Memleketimden ayrılıp başka bir ülkede yaşamak zorunda kalsaydım, öncelikle çok büyük bir üzüntü ve özlem hissederdim. Çünkü memleketimin her köşesine, her sokağına, her insanıyla adeta âşık olmuş biriyim. Memleketimdeki doğayı, tarihi ve kültürel değerleri çok seviyorum. Ayrıca, memleketimin insanları da benim için çok değerli. Onlarla birlikte büyüdüm, onlarla birlikte yaşadım, onlarla birlikte acı ve tatlı birçok şey paylaştım.

Memleketimden ayrılırsam, bu güzellikleri ve sevdiklerimi geride bırakmak zorunda kalacaktım. Bu yüzden, büyük bir üzüntü ve özlem hissedecektim.

Ayrıca, yeni bir ülkeye ve kültüre uyum sağlamakta zorlanabilirdim. Çünkü kendi kültürümden ve değerlerimden farklı bir kültürde yaşamak, benim için büyük bir değişim olacaktı. Bu değişime uyum sağlamak zaman alabilirdi.

Ancak, yeni bir ülkede yaşamak, benim için yeni fırsatlar da sunabilirdi. Yeni bir kültür ve dil öğrenme fırsatı bulabilirdim. Ayrıca, yeni insanlarla tanışabilir ve farklı deneyimler yaşayabilirdim.

Bu yüzden, memleketimden ayrılmayı bir zorunluluk olarak görürsem, bu yeni fırsatları değerlendirmek için elimden geleni yapardım.

7.ETKİNLİK

Aşağıdaki anahtar kelimelerden hareketle hayalinizdeki memleketi anlatan bir şiir yazınız.

kardeşlik  – özlem  –  mutluluk  –  adalet  –  gurbet

Hayalimdeki Memleket

Gökyüzü mavi, dal yeşil, tarla sarı

Kuşlar çiçekler diyarı

Herkes mutlu, kimse dertli değil

Kardeşlik, adalet her yerde

 

Güneş her sabah gülümser

İnsanlar sevgiyle kucaklaşır

Çocuklar sokaklarda oynar

Gurbet yoktur, herkes evinde

 

Ağaçlar meyve verir

Topraklar bereketli

Sular temiz, hava tertemiz

Herkesin yüzünde gülümseme

 

Hayalimdeki memleket burası

Herkesin huzur içinde yaşadığı

Kardeşliğin, adaletin, mutluluğun hüküm sürdüğü

Bir gün bu memleket gerçek olacak

Mesut Hayat 

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Fobi Nedir?

Fobi, bir nesne, durum veya aktiviteye karşı aşırı, mantıksız ve kontrol edilemeyen bir korku durumunu ifade eder. Bu korku, kişinin günlük yaşamını olumsuz etkileyebilir ve genellikle o nesne, durum veya aktiviteden kaçınma eğilimi göstermesine neden olabilir.

Fobi Çeşitleri:

 1. Akrofobi (Yükseklik Korkusu): Yüksek yerlerden düşme korkusu.
 2. Agorafobi: Kalabalık veya geniş alanlarda bulunma korkusu.
 3. Araknofobi: Örümcek korkusu.
 4. Sosyal Fobi: Topluluk içinde olma, insanlarla etkileşimde bulunma korkusu.
 5. Klaustrofobi: Kapalı alan korkusu.
 6. Hemofobi: Kan korkusu.
 7. Nekrofobi: Ölüm korkusu.
 8. Aeroakrofobi: Uçak veya uçma korkusu.
 9. Zoofobi: Hayvanlara karşı aşırı korku.
 10. Hidrofobi: Su korkusu.
 11. Teknofobi: Teknolojiye karşı aşırı korku.
 12. Hipopotomonstrosesquipedaliofobi: Uzun kelimelerden korkma (ironik bir şekilde uzun bir kelime).

Bu sadece bazı örneklerdir ve fobilerin sayısı oldukça fazladır. Fobiler genellikle kişisel deneyimlere, travmalara veya genetik faktörlere dayanabilir. Eğer bir fobi, kişinin normal yaşamını etkileyip günlük aktivitelerine engel oluyorsa, profesyonel yardım almak önemli olabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Scott AjansScott Ajans tarafından ❤️ ile tasarlanmıştır