Öğrencilerin yazılı kağıdında dinledikleri metni özetlemelerini istediğimiz bir soru var. Burada soruyu değerlendirirken hangi kriterlere göre değerlendirmek daha doğru olur?

Öğrencilerin yazılı kağıdında dinledikleri metni özetlemelerini istediğimiz bir soru var. Burada soruyu değerlendirirken hangi kriterlere göre değerlendirmek daha doğru olur?

Cevap: Öğrencilerin dinledikleri metni özetlemelerini istediğimiz soruyu değerlendirirken aşağıdaki kriterleri göz önünde bulundurabiliriz:

 • Ana fikri tespit etme: Öğrencinin özetinde metnin ana fikri açıkça belirtilmiş olmalıdır.
 • Gereksiz/önemsiz bilgiyi ayırt etme: Öğrencinin özetinde metnin ana fikrini destekleyen bilgiler yer almalı, gereksiz bilgiler yer almamalıdır.
 • Ana fikir ve yardımcı fikir arasında bağ kurma: Öğrencinin özetinde ana fikir ve yardımcı fikirler arasında mantıksal bir ilişki kurulmalıdır.
 • Kendi cümleleriyle anlatma: Öğrencinin özeti özgün olmalıdır, metinden doğrudan alıntılar yapılmamalıdır.
 • Nesnel olma: Öğrencinin özeti nesnel olmalıdır, kişisel yorumlar ve görüşler yer almamalıdır.
 • Özgün metinden kısa olma: Öğrencinin özeti özgün metinden kısa olmalıdır, ancak metnin ana fikrini ve önemli bilgilerini içermelidir.

Bu kriterler, öğrencilerin dinledikleri metni anlama ve özetleme becerilerini değerlendirmeye yardımcı olur.

Öğrencilerin yaş ve seviyesine göre bu kriterleri esnetmek de mümkündür. Örneğin, ilkokul öğrencilerinden özetleme becerisi beklenirken, ortaokul ve lise öğrencilerinden bu beceri daha yüksek düzeyde beklenebilir.

Değerlendirme yapılırken, her öğrencinin özetini ayrı ayrı değerlendirmek ve öğrencilerin özetleme becerilerindeki gelişimini takip etmek önemlidir.

Özetle, öğrencilerin dinledikleri metni özetlemelerini istediğimiz soruyu değerlendirirken aşağıdaki kriterleri göz önünde bulundurabiliriz:

 • Ana fikri tespit etme
 • Gereksiz/önemsiz bilgiyi ayırt etme
 • Ana fikir ve yardımcı fikir arasında bağ kurma
 • Kendi cümleleriyle anlatma
 • Nesnel olma
 • Özgün metinden kısa olma

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Scott AjansScott Ajans tarafından ❤️ ile tasarlanmıştır