Robotik Kodlama Yıllık Planı

Robotik Kodlama Yıllık Planı 

“Robotik Kodlama” dersi, öğrencilere temel robotik prensiplerini öğretirken aynı zamanda programlama becerilerini geliştirmeyi amaçlayan bir derstir. Bu ders, öğrencilere robotik sistemleri tasarlama, programlama yapma ve bu sistemleri gerçek dünyadaki sorunları çözmek için kullanma becerilerini kazandırmayı hedefler.

Dersin temel amaçları şunlar olabilir:

 1. Temel Robotik Prensipleri: Öğrencilere temel robotik kavramları, bileşenleri ve prensipleri öğretmek.
 2. Programlama Becerileri: Dijital ve fiziksel ortamlarda robotları kontrol etmek için programlama yapma becerilerini geliştirmek.
 3. Sensör Kullanımı: Robotlara entegre edilebilecek çeşitli sensörleri kullanma ve sensör verilerini yorumlama becerilerini öğretmek.
 4. Algoritma Geliştirme: Problem çözme ve robotik görevleri başarıyla tamamlama için algoritma geliştirme yeteneklerini artırmak.
 5. İşbirliği ve Takım Çalışması: Öğrencilere grup içinde işbirliği yapma ve takım çalışması becerilerini geliştirme fırsatları sunmak.
 6. Robot Tasarımı: Robotların fiziksel tasarımını anlatmak ve öğrencilere kendi robot prototiplerini oluşturma becerilerini kazandırmak.
 7. Proje Tabanlı Öğrenme: Ders genellikle öğrencilere belirli projelerde uygulamalı deneyimler sunar, böylece teorik bilgilerini pratikte uygulamalarına olanak tanır.
 8. Gelişmiş Programlama Yetenekleri: Dijital ortamda daha karmaşık programlamaya yönelik konulara genişleyerek, öğrencilere daha gelişmiş programlama yetenekleri kazandırmak.

Robotik kodlama dersi, öğrencilere robotların nasıl programlanacağını öğreten bir derstir. Bu ders, öğrencilerin problem çözme, eleştirel düşünme ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Robotik kodlama dersi, aşağıdaki konuları kapsar:

 • Temel robotik: Öğrenciler, robotların nasıl çalıştığını ve farklı türlerini öğrenir.
 • Temel kodlama: Öğrenciler, farklı kodlama dillerini ve kavramlarını öğrenir.
 • Robotik projeleri: Öğrenciler, robotik projeleri tasarlar, oluşturur ve test eder.

Robotik kodlama dersi, öğrencilerin robotları programlama becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Öğrenciler, bu becerileri kullanarak robotları hareket ettirebilir, nesneleri alabilir, görevleri yerine getirebilir ve hatta kendi oyunlarını ve uygulamalarını oluşturabilirler.

Ders, aşağıdaki öğrenme hedeflerine ulaşmak için tasarlanmıştır:

 • Öğrenciler, robotların nasıl çalıştığını ve farklı türlerini öğrenir.
 • Öğrenciler, farklı kodlama dillerini ve kavramlarını öğrenir.
 • Öğrenciler, robotik projeleri tasarlar, oluşturur ve test eder.

Ders, ders içi etkinlikler, sınavlar ve projeler yoluyla değerlendirilir. Ders içi etkinlikler, öğrencilerin kavramları anlamalarını ve uygulamalarını sağlar. Sınavlar, öğrencilerin kazanımları ne kadar edindiklerini ölçmek için kullanılır. Projeler, öğrencilerin yaratıcılıklarını ve problem çözme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Robotik kodlama dersi, öğrencilerin aşağıdaki becerileri geliştirmelerine yardımcı olur:

 • Problem çözme: Robotik kodlama, öğrencilerin karşılaştıkları sorunları çözmek için yenilikçi çözümler geliştirmelerine olanak tanır.
 • Eleştirel düşünme: Robotik kodlama, öğrencilerin fikirlerini ve çalışmalarını eleştirel bir şekilde değerlendirmelerine olanak tanır.
 • Yaratıcı düşünme: Robotik kodlama, öğrencilerin hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını ifade etmelerine olanak tanır.
 • Teknoloji kullanımı: Robotik kodlama, öğrencilerin teknolojiyi anlamalarına ve kullanmalarına olanak tanır.

Robotik kodlama dersi, öğrencilerin gelecekte iş dünyasında ve günlük yaşamlarında ihtiyaç duyacakları önemli becerileri geliştirmelerine yardımcı olan önemli bir derstir. Bu ders, öğrencilerin STEM (fen, teknoloji, mühendislik ve matematik) alanındaki becerilerini geliştirmelerine de yardımcı olur.

Bu ders, öğrencilere STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) alanında beceri kazandırarak onları teknoloji ve mühendislik alanlarına ilgi duymaya teşvik eder. Ayrıca, problem çözme yeteneklerini geliştirirken öğrencilere ekip çalışması ve eleştirel düşünme becerilerini de öğretir.

 

Robotik Kodlama Yıllık Planı İNDİR (2023-2024)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Scott AjansScott Ajans tarafından ❤️ ile tasarlanmıştır