Yazılı Sınav Kağıdı İzleme Değerlendirme Raporu

Yazılı Sınav Kağıdı İzleme Değerlendirme Raporu

Ders: Türkçe

Sınıf: 8

Dönem: 1

Yazılı No.: 2

Öğrenci Sayısı: 25

Tarih: 26 Aralık 2023

Genel Değerlendirme

26 Aralık 2023 tarihinde yapılan Türkçe 2. yazılı sınavı, genel olarak iyi seviyede geçti. Öğrenciler, sınavda sorulmuş olan soruların büyük bir çoğunluğunu doğru cevapladılar. Öğrenciler, metin türlerini tanıma ve ayırt etme konusunda genel olarak başarılıydılar. Metin türlerinin özelliklerini ve özelliklerine göre metin örneklerini doğru bir şekilde belirleyebildiler. Ancak bazı öğrenciler metin türlerinin özelliklerini tam olarak anlamadığından, bazı soruları yanlış cevapladılar.

Sorular

Sınavda sorulmuş olan sorular, öğretim programının amaç ve hedeflerine uygun olarak hazırlanmıştı. Sorular, öğrencilerin bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme düzeylerinde düşünme becerilerini ölçebilecek nitelikteydi.

Soruların Zorluk Derecesi:

Sorular, öğrencilerin dersteki kazanımları ölçmeye yönelik olarak hazırlanmıştır. Soruların zorluk derecesi, öğrencilerin düzeyine uygun olarak belirlenmiştir. Ancak, bazı sorularda öğrencilerin zorlandıkları görülmektedir. Bu durum, öğrencilerin bazı konulardaki eksikliklerinin olduğunu göstermektedir.

Soruların Kapsamı:

Sorular, dersteki kazanımların tamamını kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. Ancak, bazı sorularda öğrencilerin daha fazla bilgiye ihtiyaç duydukları görülmektedir. Bu durum, öğrencilerin bazı konulardaki eksikliklerinin olduğunu göstermektedir.

Sınavın Uygulanması

Sınav, zamanında ve düzenli bir şekilde uygulandı. Öğrenciler, sınav süresi boyunca sınav kurallarına uydular.

Öğrencilerin Başarı Düzeyleri

Sınavda elde edilen sonuçlara göre öğrencilerin başarı düzeyleri genel olarak iyi seviyedeydi. Sınıf ortalaması %80 olarak gerçekleşti.

Öğrencilerin Başarısızlık Nedenleri

Sınavda başarısız olan öğrencilerin büyük bir kısmı, dersin temel kavramlarını ve kurallarını tam olarak anlamamışlardı. Bu öğrenciler, soru çözümünde bazı hatalar yaptılar.

İyi Olan Yönler:

  • Öğrenciler, metin türlerinin özelliklerini büyük ölçüde doğru bir şekilde tanımlayabildiler.
  • Metin türlerine göre metin örneklerini doğru bir şekilde ayırt edebildiler.

Düzeltilmesi Gereken Yönler:

  • Bazı öğrenciler, metin türlerinin özelliklerini tam olarak anlamadıkları için bazı soruları yanlış cevapladılar.
  • Bazı öğrenciler, metin türlerini ayırt ederken dikkatli davranmadıklarından bazı yanlışlar yaptılar.

Öneriler:

Metin türlerinin özellikleri üzerinde daha fazla vurgu yapılarak öğrencilerin bu konudaki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi sağlanabilir.

Fiilimsi konusu üzerinde daha fazla alıştırma yaptırılarak öğrencilerin bu konudaki uygulama becerileri geliştirilebilir.

Öğrencilerin başarı düzeylerini daha da artırmak için aşağıdaki öneriler yapılabilir:

Ders işlenirken temel kavramlar ve kurallara daha fazla önem verilmelidir.

Soru çözümü etkinliklerine daha fazla yer verilmelidir.

Öğrencilerin dersle ilgili soru sormaları teşvik edilmelidir.

Özel Değerlendirmeler:

  • Öğrenci A: Metin türlerini tanıma ve ayırt etme konusunda başarılıydı. Metin türlerinin özelliklerini büyük ölçüde doğru bir şekilde tanımlayabildi ve metin türlerine göre metin örneklerini doğru bir şekilde ayırt edebildi.
  • Öğrenci B: Metin türlerini tanıma ve ayırt etme konusunda biraz zorlanmıştı. Metin türlerinin özelliklerini tam olarak anlamadığından bazı soruları yanlış cevapladı.
  • Öğrenci C: Metin türlerini tanıma ve ayırt etme konusunda çok başarılıydı. Metin türlerinin özelliklerini mükemmel bir şekilde tanımlayabildi ve metin türlerine göre metin örneklerini hatasız bir şekilde ayırt edebildi.

Sonuç

Türkçe 2. yazılı sınavı, genel olarak iyi seviyede geçti. Ancak, bazı öğrencilerin temel kavramları ve kuralları tam olarak anlamadıkları tespit edildi. Bu öğrencilerin başarı düzeylerini artırmak için yukarıdaki öneriler dikkate alınabilir.

Genel olarak öğrenciler metin türlerini tanıma ve ayırt etme konusunda başarılıydılar. Ancak bazı öğrencilerin metin türlerinin özelliklerini tam olarak anlamadıkları için bazı yanlışlar yaptıkları tespit edildi. Bu konudaki eksikliklerin giderilmesi için metin türlerinin özellikleri üzerinde daha fazla vurgu yapılarak öğrencilerin bu konudaki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi sağlanabilir. Fiilimsi konusu üzerinde daha fazla alıştırma yaptırılarak öğrencilerin bu konudaki uygulama becerileri geliştirilebilir.

Mesut Hayat 

Türkçe Öğretmeni

Yazılı Sınav Kağıdı İzleme Değerlendirme Raporunu indirmek için buraya tıklayınız. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Scott AjansScott Ajans tarafından ❤️ ile tasarlanmıştır