5. Tema Sonu Ölçme ve Değerlendirme Cevapları Sayfa 152-153-154-155

5. Tema Sonu Ölçme ve Değerlendirme Cevapları Sayfa 152-153-154-155

 

 1. TEMA SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Her insanın sorumlulukları vardır. Bu sorumlulukları yerine getirmek önemlidir. Eğer kimse sorumluluklarını yerine getirmezse dünyanın hâli ne olur bilinemez. Bu yüzden herkesin sorum­luluklarını yerine getirmesi gerekir.

Sorumluluklarımızı birkaç tane sorumluluk ile sınırlandıramayız. Çünkü̈herkesin birden fazla sorumlulukları vardır. Mesela benim sorumluluklarım; huzurlu bir aile ortamına uygun davranışlar sergilemek, derslerimde başarılı olabilmek için gerekli çalışmalar yapmak, odamı düzenli tutmak­tır. Sorumluluklarımızı yerine getirdiğimiz sürece beğeni kazanırız ve yükseliriz. Bu sayede iyi bir yere gelir, toplumun saygısını kazanırız. Kişi, sorumluluğunun bilincinde olduğunda hem her zaman başarıyı yakalar hem de başka insanlar tarafından takdir edilir. Sorumluluk sahibi insan­lar yaptıkları işin arkasında durur, o işin eksiksizce tamamlanması için ne gerekiyorsa yapar ve yaşanan olumsuzlukları açık yüreklilikle kabullenir.

İşin başında sorumluluğu bilen varsa o işin başarısızlığa uğraması da mümkün değildir. En başarılı işler, sorumluluğunu bilen kişiler tarafından yapılan işlerdir. Sorumluluk çok iyi bir özellik olduğundan her insan bu özelliğe sahip olmaya çalışmalı ve davranışlarıyla bu özelliğin kendi­sinde var olduğunu göstermelidir.

Mine YILDIRIM

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.

 1. Kişisel sorumluluklarımız nelerdir?

Kişisel sorumluluklarımız; huzurlu bir aile ortamına uygun davranışlar sergilemek, derslerimizde başarılı olabilmek için gerekli çalışmalar yapmak, odamızı düzenli tutmaktır.

 1. Sorumlulukları sınırlandırmak mümkün müdür? Neden?

Hayır, sorumlulukları sınırlandırmak mümkün değildir. Çünkü herkesin birden fazla sorumluluğu vardır.

 1. Sorumluluğunu bilen insanın özellikleri nelerdir? Sıralayınız.

Sorumluluk sahibi insanlar yaptıkları işin arkasında durur, o işin eksiksizce tamamlanması için ne gerekiyorsa yapar ve yaşanan olumsuzlukları açık yüreklilikle kabullenir.

 1. Sorumluluklarımızı yerine getirdiğimiz zaman neler olur? Açıklayınız.

Sorumluluklarımızı yerine getirdiğimiz zaman:

 • Kendimize ve çevremize karşı güven duyarız.
 • Başarılı olma ihtimalimiz artar.
 • Toplum tarafından saygı görürüz.
 • Kendimizi ve çevremizi geliştiririz.
 • Daha mutlu ve huzurlu bir hayat yaşarız.

 

 1. “Vatandaşlık” temasında öğrendiklerinizden yararlanarak bilgilendirici bir yazı yazınız.

Vatandaşlık: Haklar ve Sorumluluklar Arasında Bir Denge

Vatandaşlık, bir ülkeye bağlı olmanın ve o ülkenin sunduğu haklara ve yükümlülüklere sahip olmanın ötesinde, bir kimlik ve aidiyet duygusudur. Bu duygu, bireylere sadece bir statü değil, aynı zamanda yaşadıkları topluma katkıda bulunma ve onu geliştirme sorumluluğu da verir.

Vatandaşlık, bireylere yaşam, özgürlük, eşitlik, eğitim, sağlık, çalışma, mülkiyet ve seçme seçilme gibi temel haklar sunar. Bu haklar, bireyin refahı ve mutluluğu için temel teşkil eder. Özgür bir ortamda yaşamak, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişebilmek, çalışma ve mülkiyet sahibi olma imkanına sahip olmak, insan onuruna yaraşır bir hayat sürmek için olmazsa olmazdır.

Hakların yanında, vatandaşlık bir dizi sorumluluk da getirir. Anayasaya ve yasalara uymak, vergi vermek, askerlik yapmak (erkekler için), milli eğitim ve kültür değerlerini korumak, çevreyi korumak ve toplumsal barış ve huzura katkıda bulunmak bunlardan sadece birkaçıdır. Bu sorumluluklar, bireyin yaşadığı topluma karşı olan borcunun bir göstergesidir.

Vatandaşlık kazanmanın farklı yolları vardır. Doğumla kazanma, evlenmeyle kazanma, seçenekle kazanma ve olağanüstü kazanma bunlardan en yaygın olanlarıdır. Doğumla kazanma en doğal yoldur ve ebeveynlerinden biri veya ikisi vatandaş olan çocuklar otomatik olarak vatandaşlık kazanır. Evlenmeyle kazanma, bazı şartların sağlanması halinde yabancı uyruklu bir eş için mümkündür. Seçenekle kazanma ise, yabancı uyruklu bir kişinin belirli bir süre ülkede ikamet ettikten ve gerekli şartları sağladıktan sonra başvurabileceği bir yoldur. Olağanüstü kazanma ise devlete önemli katkılarda bulunan kişilere verilir.

Vatandaşlık, bireylerin haklarını ve özgürlüklerini korumanın yanı sıra, bir ülkenin siyasi, sosyal ve ekonomik yaşamına katılma imkânı da sunar. Farklı kültürlerin ve değerlerin bir araya geldiği bir platform olan vatandaşlık, bireylere farklılıkları saygı ve hoşgörü ile karşılayarak daha adil ve refah düzeyi yüksek bir toplum inşa etme imkânı verir.

9yiktsq

 

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Scott AjansScott Ajans tarafından ❤️ ile tasarlanmıştır