Masal ve Destanlarımız Yazılı Soru ve Cevapları

Masal ve Destanlarımız Yazılı Soru ve Cevapları

Masal ve Destanlarımız dersi, genellikle Türkçe veya Sosyal Bilgiler dersi müfredatında yer alan bir konudur. Bu ders, öğrencilere masalların ve destanların kültürel ve edebi önemini anlatmayı amaçlar. İşte Masal ve Destanlarımız dersi hakkında bazı bilgiler:

 • Masallar, halk arasında nesilden nesile aktarılan hikayelerdir. Genellikle fantastik öğeler içerir ve ahlaki veya eğitici bir mesajı vardır. Masallar, çocukların hayal gücünü geliştirir ve değerlerin aktarılmasına yardımcı olur.
 • Destanlar ise kahramanlık hikayeleridir ve genellikle bir ulusun veya toplumun tarihini anlatır. Destanlar, kahramanların cesaretini, fedakarlığını ve mücadelesini vurgular. Türk destanları arasında “Oğuz Kağan Destanı” ve “Alp Er Tunga” gibi ünlü örnekler bulunur.
 • Masal ve Destanlarımız dersi, öğrencilere masal ve destanları okuma, anlama ve yorumlama becerileri kazandırmayı hedefler. Bu ders kapsamında öğrenciler, farklı masal ve destanları inceleyerek kültürel mirasımızı keşfederler.
 • Masal ve Destanlarımız dersi genellikle sınıf içi etkinlikler, okuma parçaları, tartışmalar ve projelerle desteklenir. Öğrenciler, masal ve destanları analiz eder, karakterleri ve olayları değerlendirir ve kendi yaratıcı çalışmalarını yaparlar.
 • Bu ders, öğrencilerin dil becerilerini geliştirmelerine, kültürel değerlere ve tarihe ilgi duymalarına ve yaratıcılıklarını kullanmalarına yardımcı olur.

Masal ve Destanlarımız dersi, öğrencilere Türk kültüründe ve dünya edebiyatında önemli bir yere sahip olan masallar ve destanlar hakkında bilgi vermeyi amaçlar. Bu ders, öğrencilere geleneksel hikayelerin ve destanların kültürel önemini anlatarak, dil ve edebiyat becerilerini geliştirmelerine katkı sağlar.

Dersin İçeriği:

 1. Masalların Özellikleri: Masal türünün temel özellikleri, masal kahramanları, olay örgüsü gibi unsurlar öğrencilere aktarılır.
 2. Destanların Tanımı ve Öğeleri: Destanların epik özellikleri, kahramanlık, mücadele, tanrısal etkileşimler gibi temel unsurlar incelenir.
 3. Türk Destanları ve Halk Hikayeleri: Öğrencilere Türk kültüründen seçilmiş önemli destanlar ve halk hikayeleri tanıtılır.
 4. Dünya Masalları ve Destanları: Dünya edebiyatından seçilmiş masallar ve destanlar aracılığıyla kültürlerarası bir bakış açısı kazandırılır.
 5. Masal ve Destan Analizi: Öğrencilere masalların ve destanların derinlemesine analizini yapma becerisi kazandırılır.
 6. Kültürel Mirasın Korunması: Masalların ve destanların kültürel miras olarak korunması, nesilden nesile aktarılması konularında bilinçlendirme yapılır.

Bu ders, öğrencilere hem kendi kültürlerini hem de dünya kültürlerini daha iyi anlama ve değerlendirme yeteneği kazandırmayı hedefler. Aynı zamanda öğrencilerin dil becerilerini, analitik düşünce yeteneklerini ve kültürel duyarlılıklarını geliştirmelerine katkı sağlar.

Masal ve Destanlarımız Dersi

Masal ve Destanlarımız dersi, Türk kültürünün önemli bir parçası olan masal ve destanları öğrencilere tanıtmayı amaçlayan bir derstir. Bu ders kapsamında öğrenciler, masal ve destanların türlerini, özelliklerini, temalarını ve işlevlerini öğrenirler. Ayrıca, Türk masal ve destanlarından örnekleri inceleyerek, bu eserlerin Türk kültürüne olan katkılarını kavrarlar.

Ders İçeriği

Masal ve Destanlarımız dersinin içeriği, aşağıdaki konuları kapsar:

 • Masal ve destan kavramları
 • Masal ve destanların türleri
 • Masal ve destanların özellikleri
 • Masal ve destanların temaları
 • Masal ve destanların işlevleri
 • Türk masal ve destanları

Ders Kazanımları

Masal ve Destanlarımız dersinin kazanımları, aşağıdakileri kapsar:

 • Masal ve destan kavramlarını tanımlar.
 • Masal ve destanların türlerini ayırt eder.
 • Masal ve destanların özelliklerini açıklar.
 • Masal ve destanların temalarını belirler.
 • Masal ve destanların işlevlerini yorumlar.
 • Türk masal ve destanlarının örneklerini inceleyerek, bu eserlerin Türk kültürüne olan katkılarını kavrar.

Ders Yöntem ve Teknikleri

Masal ve Destanlarımız dersi, çeşitli yöntem ve teknikler kullanılarak işlenmelidir. Bu yöntem ve teknikler, öğrencilerin aktif olarak katılımını sağlayacak şekilde seçilmelidir. Örneğin, derste masal ve destan okumaları, hikaye oluşturma, drama, rol yapma, tartışma gibi yöntem ve teknikler kullanılabilir.

Ders Materyalleri

Masal ve Destanlarımız dersinde kullanılabilecek materyaller, aşağıdakileri kapsar:

 • Masal ve destan kitapları
 • Masal ve destan filmleri
 • Masal ve destan oyunları
 • Masal ve destan müzikleri

Ders Değerlendirme

Masal ve Destanlarımız dersinin değerlendirilmesi, öğrencilerin kazanımları ne kadar edindiğini ölçecek şekilde yapılmalıdır. Bu amaçla, yazılı sınavlar, sözlü sınavlar, performans ödevleri, portfolyo çalışmaları gibi değerlendirme yöntemleri kullanılabilir.

1. Dönem 1. Yazılı Soru ve Cevapları

Masal ve Destanlarımız 1. Dönem 1. Ortak Yazılı Soru ve Cevapları 

Yazılı Örneği -1             

Soruları İndir            Cevapları İndir   Hazırlayan: Mesut Hayat 

 
1. Dönem 2. Yazılı Soru ve Cevapları

Masal ve Destanlarımız 1. Dönem 2. Ortak Yazılı Soru ve Cevapları 

Yazılı Örneği -1             

Soruları İndir            Cevapları İndir   Hazırlayan: Mesut Hayat 

 

2. Dönem 1. Yazılı Soru ve Cevapları

Masal ve Destanlarımız 2. Dönem 1. Ortak Yazılı Soru ve Cevapları 

Yazılı Örneği -1             

Soruları İndir            Cevapları İndir   Hazırlayan: Mesut Hayat 

 

2. Dönem 2. Yazılı Soru ve Cevapları

Masal ve Destanlarımız 2. Dönem 2. Ortak Yazılı Soru ve Cevapları 

Yazılı Örneği -1             

Soruları İndir            Cevapları İndir   Hazırlayan: Mesut Hayat 

Yazılı Örneği -2             

Soruları İndir            Cevapları İndir   Hazırlayan: Tülin Çağlayan

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Scott AjansScott Ajans tarafından ❤️ ile tasarlanmıştır