MD.1.1.10. Türün özelliklerine uygun masal yazar.

MD.1.1.10. Türün özelliklerine uygun masal yazar.
a) Masalın konusunu ve ana fikrini belirlemesi sağlanır.
b) Kahramanların özelliklerini belirlemesi sağlanır.
c) Masalın döşeme, serim, düğüm, çözüm ve dilek bölümlerinden oluşması gerektiği vurgulanır.

Konu: Türün Özelliklerine Uygun Masal Yazma

Kazanım: MD.1.1.10. Türün özelliklerine uygun masal yazar.

Amaç: Öğrencilerin, türün özelliklerine uygun masallar yazabilmelerini sağlamak.

Masallar, genellikle olağanüstü olayların anlatıldığı, kahramanların başından geçen maceraları konu alan bir türdür. Türün özelliklerine uygun masallar yazmak için, masalların temel unsurlarını bilmek gerekir.

Masalların Temel Unsurları

Masalların temel unsurları şunlardır:

 • Konu: Masalın ana konusu, masalın geçtiği yer ve zaman ile ilgili bilgiler, masalın kahramanları ve masalın ana fikridir.
 • Ana Fikir: Masalın vermek istediği mesaj, masalın sonunda okuyucuya veya dinleyiciye vermek istediği öğüttür.
 • Kahramanlar: Masalın kahramanları, genellikle iyilik ve kötülük kavramları ile ilişkilendirilen kişilerdir. Masalın kahramanları, genellikle iyiliksever, yardımsever, cesur ve dürüst kişilerdir. Masalın kötü kahramanları ise genellikle kötülük, hırs ve açgözlülük gibi olumsuz özelliklerle ilişkilendirilirler.
 • Döşeme: Masalın başlangıcında yer alan ve masalın konusunun ve ana fikrinin verildiği bölümdür.
 • Serim: Masalın ana olaylarının başladığı bölümdür.
 • Düğüm: Masalın kahramanlarının karşılaştığı zorlukların ve bu zorlukların nasıl aşılacağı ile ilgili bilgilerin verildiği bölümdür.
 • Çözüm: Masalın kahramanlarının zorlukların üstesinden gelerek mutlu sona ulaştığı bölümdür.
 • Dilek: Masalın sonunda, masalın kahramanlarına ve okuyuculara yönelik iyi dileklerin dile getirildiği bölümdür.

Türün Özelliklerine Uygun Masal Yazmak

Türün özelliklerine uygun masallar yazmak için, aşağıdaki noktalara dikkat etmek gerekir:

 • Konunun ve ana fikrin belirlenmesi: Masalın konusu ve ana fikri, masalın yazılmasından önce belirlenmelidir. Masalın konusu, masalın geçtiği yer ve zaman ile ilgili bilgiler, masalın kahramanları ve masalın ana fikrini içermelidir. Masalın ana fikri ise masalın sonunda okuyucuya veya dinleyiciye vermek istediği mesajdır.
 • Kahramanların özelliklerinin belirlenmesi: Masalın kahramanlarının özellikleri, masalın konusu ve ana fikrine uygun olmalıdır. Masalın kahramanları, genellikle iyilik ve kötülük kavramları ile ilişkilendirilen kişilerdir. İyiliksever, yardımsever, cesur ve dürüst kişiler, masalların kahramanları olarak genellikle tercih edilir.
 • Masalın bölümlerine uygun olarak yazılması: Masalın bölümlerine uygun olarak yazılması, türün özelliklerine uygun masallar yazabilmek için önemlidir. Masalın döşeme, serim, düğüm, çözüm ve dilek bölümlerinden oluşması gerekir.

Etkinlikler:

 • Öğrencilere farklı masallardan örnekler vererek masalların temel unsurları hakkında bilgi verebilirsiniz.
 • Öğrencilere farklı masalların kahramanlarını tanıtan etkinlikler yaptırabilirsiniz.
 • Öğrencilere masalların bölümlerini belirleyen etkinlikler yaptırabilirsiniz.

Ölçme ve Değerlendirme:

 • Öğrencilerin, türün özelliklerine uygun masallar yazabildiklerini ölçmek için performans değerlendirme gibi yöntemler kullanabilirsiniz.

Türün özelliklerine uygun masallar yazmak, öğrencilerin hayal güçlerini, yaratıcılıklarını ve dil becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Masal Yazma Sanatı

Masal anlatıcılığı, binlerce yıldır var olan bir gelenektir. Masallar, insanlara hayal gücünü kullanma, ders çıkarma ve eğlenme fırsatı sunar. Bu nedenle masal yazma sanatı da önemlidir. Bu makalede, masalın konusu, kahramanlarının özellikleri ve masalın yapısı hakkında bilgi verilecektir.

Konusu ve Ana Fikri Belirlemek

Bir masal yazarken, öncelikle konusunu ve ana fikrini belirlemek önemlidir. Konu, masalın temel olay örgüsünü ve hikayenin geçeceği ortamı belirler. Örneğin, bir masalın konusu “Bir prensesin kaçırılması ve onu kurtarmak için bir kahramanın maceralarına atılması” olabilir. Ana fikir ise masalın temel mesajını ifade eder. Örneğin, “Cesaretin her zorluğun üstesinden gelmesi için güçlü bir araç olduğunu” ifade eden bir masalın ana fikri olabilir.

Kahramanların Özelliklerini Belirlemek

Masallarda kahramanlar genellikle belirli özelliklere sahiptir. Bu özellikler, masalın ana fikrine uygun olarak seçilir. Örneğin, cesaretli bir kahramanın maceralara atıldığı bir masalda, kahramanın cesur, kararlı ve zeki olması önemlidir. Aynı şekilde, bir masalda kötü karakterler de yer alabilir. Kötü karakterler, kahramanın karşısına çıkan engelleri temsil eder ve genellikle hilekar, kötü niyetli veya güçlüdür. Kahramanlar ve kötü karakterler, masalın olay örgüsünü hareket ettiren unsurlardır.

Masalın Yapısı

Masallar genellikle döşeme, serim, düğüm, çözüm ve dilek bölümlerinden oluşur. Bu bölümler, masalın hikayesini anlatırken belli bir yapıya uymanızı sağlar.

Döşeme: Masalın başlangıç bölümüdür. Burada masalın geçeceği ortam ve kahramanların tanıtımı yapılır. Örneğin, “Bir zamanlar uzak bir krallıkta yaşayan bir prenses vardı” gibi bir cümleyle masalın döşeme bölümü başlayabilir.

Serim: Masalın gelişme bölümüdür. Burada kahramanın maceraları ve karşılaştığı zorluklar anlatılır. Örneğin, prensesin kaçırılması ve kahramanın onu kurtarmak için yola çıkması serim bölümünü oluşturabilir.

Düğüm: Masalın gerilimli bölümüdür. Burada kahramanın en büyük zorluğuyla karşılaştığı ve başarısız olduğu anlatılır. Örneğin, kahramanın kötü karakterle savaşırken yenilmesi düğüm bölümünü oluşturabilir.

Çözüm: Masalın çözüm bölümüdür. Burada kahramanın zorluğu aşması ve prensesi kurtarması anlatılır. Örneğin, kahramanın sonunda cesaretini kullanarak kötü karakteri yenebilmesi çözüm bölümünü oluşturabilir.

Dilek: Masalın son bölümüdür. Burada masalın ana fikri ve mesajı vurgulanır. Örneğin, “Cesaretin her zorluğun üstesinden gelebileceğini gösteren bu masal, insanlara cesaretin önemini hatırlatır” gibi bir cümleyle masalın dilek bölümü tamamlanabilir.

Masal yazma sanatı, masal anlatıcılığının önemli bir parçasıdır. Masalın konusu ve ana fikri, kahramanların özellikleri ve masalın yapısı, bir masalın etkili ve ilgi çekici olmasını sağlar. Masal yazarken bu unsurlara dikkat ederek, okuyuculara keyifli bir masal deneyimi sunabilirsiniz.

 

ÖRNEK MASAL: 

Dostluk Masalı

Bir zamanlar, uzak bir köyde yaşayan iki arkadaş varmış. Birinin adı Ali, diğerinin adı Veli’ymiş. İki arkadaş her zaman birlikte olur, birlikte oynar, birlikte eğlenirlermiş. Birbirlerini çok severlermiş.

Bir gün Ali ve Veli ormanda gezerken, bir ejderha görmüşler. Ejderha, Ali ve Veli’yi görünce onlara saldırmış. Ali ve Veli, ejderhadan çok korkmuşlar. Ama birbirlerine sıkıca sarılmışlar ve ejderhaya karşı koymaya karar vermişler.

Ejderha, Ali ve Veli’yi nefesiyle yakmaya çalışmış. Ama Ali ve Veli, birbirlerine sarılmış olarak, ejderhanın ateşinden korunmuşlar. Ejderha, Ali ve Veli’nin dostluğunu görünce çok şaşırmış. Ejderha, Ali ve Veli’ye zarar vermekten vazgeçmiş ve oradan uzaklaşmış.

Ali ve Veli, ejderhadan kurtulduklarına çok sevinmişler. Birbirlerine sıkıca sarılmışlar ve dostluklarının ne kadar önemli olduğunu anlamışlar.

Ali ve Veli, o günden sonra daha da yakınlaşmışlar. Birbirlerinin iyi ve kötü günlerinde hep birbirlerine destek olmuşlar. Dostlukları, yıllarca sürmüş ve her zaman örnek olmuş.

Mesut Hayat

Masalın Ana Fikri:

Dostluk, hayatımızın en önemli değerlerinden biridir. Dostluğumuz, bizi her türlü zorluktan koruyabilir. Dostlarımız, her zaman bizim yanımızdadır ve bize destek olurlar.

Konusu: Dostluğun önemi

Döşeme:

Bir zamanlar, uzak bir köyde yaşayan iki arkadaş varmış. Birinin adı Ali, diğerinin adı Veliymiş. İki arkadaş her zaman birlikte olur, birlikte oynar, birlikte eğlenirlermiş. Birbirlerini çok severlermiş.

Serim:

Bir gün, Ali ve Veli ormanda gezerken, bir ejderha görmüşler. Ejderha, Ali ve Veli’yi görünce onlara saldırmış. Ali ve Veli, ejderhadan çok korkmuşlar. Ama birbirlerine sıkıca sarılmışlar ve ejderhaya karşı koymaya karar vermişler.

Düğüm:

Ejderha, Ali ve Veli’yi nefesiyle yakmaya çalışmış. Ama Ali ve Veli, birbirlerine sarılmış olarak, ejderhanın ateşinden korunmuşlar. Ejderha, Ali ve Veli’nin dostluğunu görünce çok şaşırmış. Ejderha, Ali ve Veli’ye zarar vermekten vazgeçmiş ve oradan uzaklaşmış.

Çözüm:

Ali ve Veli, ejderhadan kurtulduklarına çok sevinmişler. Birbirlerine sıkıca sarılmışlar ve dostluklarının ne kadar önemli olduğunu anlamışlar.

Dilek:

Ali ve Veli, o günden sonra daha da yakınlaşmışlar. Birbirlerinin iyi ve kötü günlerinde hep birbirlerine destek olmuşlar. Dostlukları, yıllarca sürmüş ve her zaman örnek olmuş.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Scott AjansScott Ajans tarafından ❤️ ile tasarlanmıştır