MD.1.1.3. Masalın yapı unsurlarını belirler.

MD.1.1.3. Masalın yapı unsurlarını belirler.

Konu: Masalın Yapı Unsurları

Kazanım: MD.1.1.3. Masalın yapı unsurlarını belirler.

Amaç: Öğrencilerin masalın yapı unsurlarını tanıyabilmelerini sağlamak.

Masal, genellikle olağanüstü olayların anlatıldığı, kahramanların başından geçen maceraları konu alan bir türdür. Masalların yapı unsurları, masalın içeriğini ve kurgusunu oluşturan temel unsurlardır.

Masalın yapı unsurları şunlardır:

 • Olay: Masalın konusunu oluşturan, kahramanların başından geçen maceralardır.
 • Yer: Masalın geçtiği mekandır.
 • Zaman: Masalın geçtiği zamandır.
 • Kişi ve Varlık Kadrosu: Masalın kahramanları ve diğer varlıklarıdır.

Olay:

Masalların olay örgüsü, genellikle basit bir şekilde oluşturulur. Masallarda genellikle iyiler kötüleri yener ve masal kahramanları mutlu bir şekilde yaşarlar.

Yer:

Masallarda genellikle uzak ve egzotik yerler anlatılır. Örneğin, peri masalları genellikle ormanlarda, denizlerde veya yedi cücelerin yaşadığı mağarada geçer.

Zaman:

Masallarda genellikle belirsiz bir zaman kullanılır. Örneğin, “Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur saman içinde…” gibi ifadelerle masalların başında zaman belirtilmez.

Kişi ve Varlık Kadrosu:

Masallarda genellikle iyi ve kötü olmak üzere iki tür kahraman bulunur. İyi kahramanlar, genellikle güçsüz ve mazlum kişilerdir. Kötü kahramanlar ise güçlü ve zalim kişilerdir. Masallarda ayrıca konuşan hayvanlar, periler, cinler gibi olağanüstü varlıklar da bulunabilir.

Masalın yapı unsurlarını bilmek, masalın içeriğini ve kurgusunu daha iyi anlamamızı sağlar. Masalların yapı unsurlarını belirleyerek, masalların nasıl oluştuğunu ve masalların bize ne anlatmak istediğini daha iyi kavrayabiliriz.

Etkinlikler:

 • Öğrencilere masalların yapı unsurlarını anlatan bir çalışma yapabilirsiniz.
 • Öğrencilere farklı masal türlerinden örnekler vererek yapı unsurlarını karşılaştırmalarını sağlayabilirsiniz.
 • Öğrencilere kendi masallarını yazmalarını isteyebilirsiniz.

Ölçme ve Değerlendirme:

 • Öğrencilerin masalların yapı unsurlarını kavrayabildiklerini belirlemek için yazılı sınav, sözlü sınav veya performans değerlendirme gibi yöntemler kullanabilirsiniz.

Masaldaki Olay, Yer, Zaman, Kişi ve Varlık Kadrosu Unsurlarına Örnekler:

Olay:

 • Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur saman içinde, pireler berber dükkânı açmış.
 • Bir zamanlar, bir köyde fakir bir çiftçi yaşarmış. Çiftçinin üç oğlu varmış.
 • Kralın kızına musallat olan canavar, kızı kaçırmış. Kral, kızını kurtaracak kahramanı bulmak için bir yarışma düzenlemiş.

Yer:

 • Ormanda bir kulübede yaşayan yaşlı bir kadın, bir gün bir ayı ile karşılaşmış.
 • Denizdeki bir adanın tepesinde, altın bir yumurtayı koruyan bir ejderha yaşarmış.
 • Bir zamanlar, uzak bir ülkede, gökyüzünde uçan bir saray varmış.

Zaman:

 • Bir zamanlar, evvel zaman içinde kalbur saman içinde, pireler berber dükkânı açmış.
 • Yüzyıllar önce, bir ormanda yaşayan bir tilki, bir tavşanla karşılaşmış.
 • Geçmişte, kralın kızına musallat olan canavar, kızı kaçırmış.

Kişi ve Varlık Kadrosu:

 • Bir zamanlar, yaşlı bir kadın, bir ayı ile karşılaşmış.
 • Denizdeki bir adanın tepesinde, altın bir yumurtayı koruyan bir ejderha yaşarmış.
 • Bir zamanlar, uzak bir ülkede, gökyüzünde uçan bir sarayda yaşayan bir padişah varmış.

Bu örnekler, masalların yapı unsurlarının çeşitliliğini ve zenginliğini göstermektedir.

Masalın Yapı Unsurları

Masallar, insanlık tarihinin en eski edebi türlerinden biridir. Bu tür, genellikle fantastik veya olağanüstü olayları, karakterleri ve yerleri içeren hikayeleri ifade eder. Masallar, hem çocuklar hem de yetişkinler arasında popülerdir ve birçok kültürde farklı varyasyonları bulunmaktadır. Bir masalın anlaşılması için, bazı temel yapı unsurlarının bilinmesi önemlidir. Bu unsurlar, masalın olayını, yerini, zamanını, karakterlerini ve varlık kadrosunu belirler.

1. Olay 

Masalın olayı, hikayenin temel çatısını oluşturur. Olay, masalın ilerleyişini ve gelişimini belirleyen bir dizi olay ve durumu içerir. Genellikle masallarda, bir başlangıç noktası, bir problem veya zorluk, çözüm süreci ve sonuç bulunur. Olaylar, okuyucuyu veya dinleyiciyi masalın içine çeken ve ilgisini canlı tutan unsurlardır.

2. Yer 

Masalın geçtiği yer, hikayenin atmosferini ve ortamını belirler. Yer unsuru, masalın gerçeklik algısını etkiler ve okuyucunun veya dinleyicinin masal dünyasına odaklanmasını sağlar. Masallar genellikle fantastik veya hayali mekanlarda geçer, ancak bazıları gerçek dünyadaki yerleri de kullanır. Yer unsuru, masalın atmosferini ve karakterlerin davranışlarını etkileyebilir.

3. Zaman 

Masalın zamanı, hikayenin geçtiği süreyi ve zaman dilimini ifade eder. Masallar genellikle “Bir zamanlar…” şeklinde başlar ve belirli bir zamana veya tarihe atıfta bulunmazlar. Bu, masalların zamansız veya evrensel bir nitelik kazanmasını sağlar. Bazı masallar, günün belirli saatlerinde veya mevsimlerde geçer ve zaman unsuru, hikayenin ilerleyişini etkileyebilir.

4. Karakterler

Masallar, farklı karakterlere sahip olabilir. Bu karakterler, masalın ilerleyişini etkileyen ve hikayenin gelişimine katkıda bulunan kişiler veya varlıklar olabilir. Masallarda genellikle kahramanlar, kötü karakterler, hayvanlar veya büyülü yaratıklar bulunur. Karakterler, masalın mesajını ileten veya okuyucunun veya dinleyicinin duygusal bağ kurmasını sağlayan önemli bir unsurdur.

5. Varlık Kadrosu

Masalların bir “varlık kadrosu” vardır, yani hikayede yer alan tüm karakterlerin bir listesi veya tanıtımıdır. Bu, masalın başlangıcında veya hikayenin ilerleyen bölümlerinde sunulabilir. Varlık kadrosu, okuyucuya veya dinleyiciye, masalın hangi karakterlerin yer aldığını ve onların rollerini anlamasını sağlar. Bu unsur, masalın akışını ve karakterler arasındaki ilişkileri netleştirir.

Masallar, insanların hayal gücünü ve macera arayışını besleyen eşsiz hikayelerdir. Bu yapı unsurları, masalın anlaşılmasını kolaylaştırır ve okuyucunun veya dinleyicinin masal dünyasına daha derin bir bağ kurmasını sağlar. Her masal, bu unsurları farklı şekillerde kullanabilir ve her biri masalın bütünlüğünü ve etkisini artırır. Masalların büyülü dünyasında kaybolmak için, bu yapı unsurlarını keşfetmeye ve masalın içine girmeye cesaret edin!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Scott AjansScott Ajans tarafından ❤️ ile tasarlanmıştır