MD.1.1.5. Masalda yer alan değerleri günümüz değerleriyle karşılaştırır.

MD.1.1.5. Masalda yer alan değerleri günümüz değerleriyle karşılaştırır.
Dostluk, dürüstlük, saygı ve sevgi gibi değerler üzerinde durulur.

Konu: Masallarda Yer Alan Değerler

Kazanım: MD.1.1.5. Masalda yer alan değerleri günümüz değerleriyle karşılaştırır.

Amaç: Öğrencilerin masallarda yer alan değerleri tanıyabilmelerini ve günümüz değerleriyle karşılaştırabilmelerini sağlamak.

Masallar, genellikle olağanüstü olayların anlatıldığı, kahramanların başından geçen maceraları konu alan bir türdür. Masallarda iyilik, doğruluk, yardımseverlik gibi değerler çocuklara aşılanır.

Masallarda yer alan değerler şunlardır:

  • Dostluk: Masallarda genellikle dostluk, arkadaşlık ve dayanışma gibi değerler ön plana çıkarılır. Masal kahramanları, genellikle zor zamanlarda birbirlerine destek olurlar ve birbirlerine yardım ederler.
  • Dürüstlük: Masallarda dürüstlük, doğruluk ve adalet gibi değerler vurgulanır. Masal kahramanları, genellikle dürüst ve doğru davranışları ile öne çıkarlar.
  • Saygı: Masallarda saygı, sevgi ve hoşgörü gibi değerler önemsenir. Masal kahramanları, genellikle birbirlerine ve büyüklerine saygı duyarlar.
  • Sevgi: Masallarda sevgi, şefkat ve merhamet gibi değerler ön plandadır. Masal kahramanları, genellikle birbirlerini ve sevdiklerini severler.

Dostluk:

Masallarda dostluk, genellikle iki arkadaş arasındaki ilişki olarak anlatılır. Dostlar, genellikle birbirlerine yardım ederler ve zor zamanlarda birbirlerinin yanında olurlar. Örneğin, “Kırmızı Başlıklı Kız” masalında, Kırmızı Başlıklı Kız, yolda karşılaştığı kurda karşı koyar ve ormanda kaybolmuş olan büyükannesini kurtarır.

Günümüzde de dostluk, önemli bir değerdir. Dostlar, genellikle birbirlerine destek olurlar ve zor zamanlarda birbirlerinin yanında olurlar.

Dürüstlük:

Masallarda dürüstlük, genellikle doğruyu söyleme ve doğru davranışta bulunma olarak anlatılır. Masal kahramanları, genellikle dürüst davranırlar ve yalan söylemezler. Örneğin, “Uyuyan Güzel” masalında, Uyuyan Güzel’i uykusundan uyandırabilecek olan prens, uyuyan güzele aşık olur ve onu öperek uyandırır.

Günümüzde de dürüstlük, önemli bir değerdir. Dürüst insanlar, genellikle güvenilir ve sevilen kişilerdir.

Saygı:

Masallarda saygı, genellikle büyüklere, yaşlılara ve hayvanlara saygı duymak olarak anlatılır. Masal kahramanları, genellikle büyüklerine ve yaşlılara saygı gösterirler. Örneğin, “Keloğlan” masalında, Keloğlan, yolda karşılaştığı bir ihtiyara yardım eder ve ihtiyara ev işlerinde yardım eder.

Günümüzde de saygı, önemli bir değerdir. İnsanlar, birbirlerine ve büyüklerine saygı gösterirler.

Sevgi:

Masallarda sevgi, genellikle aile bireyleri, arkadaşlar ve sevdikleri kişilere karşı duyulan sevgi olarak anlatılır. Masal kahramanları, genellikle birbirlerini ve sevdiklerini severler. Örneğin, “Küçük Prens” masalında, Küçük Prens, kendi gezegeninden ayrılır ve yeni bir gezegende yeni arkadaşlar edinir.

Günümüzde de sevgi, önemli bir değerdir. İnsanlar, birbirlerini ve sevdiklerini severler.

Karşılaştırma:

Masallarda yer alan değerler, günümüzde de geçerliliğini korumaktadır. Ancak, günümüzde bu değerlere daha fazla önem verilmeye başlanmıştır. Örneğin günümüzde insanlar, birbirlerine daha fazla saygı duymaya, dürüst olmaya ve yardımsever olmaya özen göstermektedirler.

Etkinlikler:

  • Öğrencilere farklı masallardan örnekler vererek masallarda yer alan değerleri tanıtabilirsiniz.
  • Öğrencilere masal kahramanlarının davranışlarını analiz ederek masallarda yer alan değerlerin nasıl yansıtıldığını belirlemelerini sağlayabilirsiniz.
  • Öğrencilere günümüzde yaşanan olaylardan örnekler vererek masallarda yer alan değerlerin günümüzde nasıl uygulandığını tartışabilirsiniz.

Ölçme ve Değerlendirme:

  • Öğrencilerin masallarda yer alan değerleri tanıyabildiklerini ve günümüz değerleriyle karşılaştırabildiklerini ölçmek için yazılı sınav, sözlü sınav veya performans değerlendirme gibi yöntemler kullanabilirsiniz.

Değerlerin Önemi ve Günümüzdeki Yeri

Değerler, insanlık tarihinin başından beri toplumların temelini oluşturmuştur. Dostluk, dürüstlük, saygı ve sevgi gibi değerler, insan ilişkilerinin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi için hayati öneme sahiptir. Bu yazıda, masalda yer alan değerlerin günümüzdeki önemini ve yerini inceleyeceğiz.

Masalda Yer Alan Değerler

Masallar, çocuklara değerleri öğreten önemli bir kaynaktır. Genellikle masallarda dostluk, dürüstlük, saygı ve sevgi gibi değerlere vurgu yapılır. Masallar, bu değerleri örneklerle anlatarak çocukların karakter gelişimine katkıda bulunur. Örneğin, bir masalda kahramanın arkadaşlarına yardım etmesi ve onlara saygı göstermesi gibi durumlar anlatılır.

Dostluk

Dostluk, insan ilişkilerinin temel taşıdır. Masallarda da sık sık dostluğun önemi vurgulanır. Karakterler arasındaki samimi ve destekleyici ilişkiler, çocuklara dostluğun değerini anlatır. Günümüzde de dostluk, insanların hayatında önemli bir yer tutar. İyi bir arkadaşlık ilişkisi, insanları birbirine bağlayarak mutluluk ve destek sağlar.

Dürüstlük

Dürüstlük, insanların birbirine karşı olan sorumluluklarını yerine getirmesi anlamına gelir. Masallarda dürüstlük, genellikle kahramanın doğruyu söylemesi ve yalan söylememesi şeklinde işlenir. Dürüstlük, günümüzde de ahlaki bir değer olarak kabul edilir. İnsanlar arasındaki güvenin sağlanması ve ilişkilerin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için dürüstlük büyük önem taşır.

Saygı

Saygı, insanların birbirine değer vermesi ve karşılıklı olarak haklara saygı göstermesidir. Masallarda da saygının önemi vurgulanır. Karakterler arasındaki saygılı davranışlar, çocuklara başkalarına karşı nasıl davranmaları gerektiğini öğretir. Günümüzde de saygı, insan ilişkilerinde temel bir değerdir. Başkalarının düşüncelerine, duygularına ve haklarına saygı göstermek, toplumun düzgün bir şekilde işlemesini sağlar.

Sevgi

Sevgi, insanların birbirini sevmesi, önemsemesi ve değer vermesidir. Masallarda sevginin gücü sık sık anlatılır. Karakterler arasındaki sevgi dolu ilişkiler, çocuklara başkalarını önemsemeyi ve sevgiyle yaklaşmayı öğretir. Günümüzde de sevgi, insanların hayatında önemli bir yer tutar. Sevgi dolu ilişkiler, mutluluk ve huzur getirir.

Masallardan Günümüze Değerler

Masallarda yer alan dostluk, dürüstlük, saygı ve sevgi gibi değerler, günümüzde de hala geçerliliğini korur. İnsan ilişkilerinde bu değerlere önem vermek, sağlıklı ve mutlu ilişkiler kurmamızı sağlar. Masallar, bu değerleri öğretirken aynı zamanda eğlenceli ve ilgi çekici hikayeler sunar.

Değerler, insanların bir arada yaşamasını sağlayan temel prensiplerdir. Masallar, bu değerleri çocuklara öğretirken onları eğlendirir ve hayal güçlerini geliştirir. Dostluk, dürüstlük, saygı ve sevgi gibi değerler, insanların hayatında önemli bir yer tutar. Günümüzde de bu değerlere önem vermek, toplumun sağlıklı bir şekilde ilerlemesini sağlar. Masalların değerleri anlatma gücü, bu önemli değerlerin nesiller boyunca aktarılmasını sağlar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Scott AjansScott Ajans tarafından ❤️ ile tasarlanmıştır