MD.1.1.7. Yöresindeki masallardan birini sunar.

MD.1.1.7. Yöresindeki masallardan birini sunar.

a) Beden dilini doğru kullanması sağlanır.

b) Gereksiz ses ve kelimeleri kullanmaması gerektiği vurgulanır.

c) Vurgu ve tonlamaya dikkat etmesi gerektiği üzerinde durulur.

 

Konu: Yöresel Masal Sunumları

Kazanım: MD.1.1.7. Yöresindeki masallardan birini sunar.

Amaç: Öğrencilerin, yöresel masallarını sunarken beden dilini doğru kullanabilmelerini, gereksiz ses ve kelimeleri kullanmamalarına ve vurgu ve tonlamaya dikkat etmelerini sağlamak.

Masallar, genellikle olağanüstü olayların anlatıldığı, kahramanların başından geçen maceraları konu alan bir türdür. Masalların sunumları, öğrencilerin yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Beden Dili:

Öğrencilerin, yöresel masallarını sunarken beden dillerini doğru kullanmaları önemlidir. Beden dili, konuşmanın anlamını güçlendirmeye yardımcı olur. Öğrenciler, masallarını sunarken aşağıdaki beden dili unsurlarına dikkat etmelidirler:

 • Göz teması: Öğrenciler, masallarını sunarken dinleyicilerle göz teması kurmalıdırlar. Göz teması, dinleyicilerin dikkatini çekmeye ve konuşmaya ilgilerini çekmeye yardımcı olur.
 • Duruş: Öğrenciler, masallarını sunarken dik ve rahat bir duruş sergilemelidirler. Duruş, konuşmanın güvenilirliğini ve ciddiyetini yansıtır.
 • Hareketler: Öğrenciler, masallarını sunarken gereksiz hareketlerden kaçınmalıdırlar. Hareketler, konuşmanın dikkat dağıtıcı olmasına neden olabilir.

Gereksiz Ses ve Kelimeler:

Öğrencilerin, yöresel masallarını sunarken gereksiz ses ve kelimeleri kullanmamaları önemlidir. Gereksiz ses ve kelimeler, konuşmanın anlamını bozabilir ve dinleyicilerin dikkatini dağıtabilir. Öğrenciler, masallarını sunarken aşağıdaki ses ve kelimelerden kaçınmalıdırlar:

 • “Evet,” “tabii,” “yani” gibi bağlaçlar: Bu bağlaçlar, konuşmanın doğal akışını bozabilir.
 • “Hıı,” “ha,” “evet” gibi sesler: Bu sesler, konuşmanın dikkat dağıtıcı olmasına neden olabilir.
 • “Şey,” “yani” gibi geçiş kelimeleri: Bu geçiş kelimeleri, konuşmanın akıcılığını bozabilir.

Vurgu ve Tonlama:

Öğrencilerin, yöresel masallarını sunarken vurgu ve tonlamaya dikkat etmeleri önemlidir. Vurgu ve tonlama, konuşmanın anlamını ve duygusunu güçlendirmeye yardımcı olur. Öğrenciler, masallarını sunarken aşağıdaki vurgu ve tonlama unsurlarına dikkat etmelidirler:

 • Kelime vurgusu: Öğrenciler, masallarında önemli olan kelimeleri vurgulamalıdırlar. Kelime vurgusu, konuşmanın anlamını vurgulamaya yardımcı olur.
 • Cümle vurgusu: Öğrenciler, masallarında önemli olan cümleleri vurgulamalıdırlar. Cümle vurgusu, konuşmanın duygusunu vurgulamaya yardımcı olur.
 • Ses tonu: Öğrenciler, masallarında farklı ses tonları kullanmamalıdırlar. Ses tonu, konuşmanın akıcılığını bozabilir.

Öğrencilerin, yöresel masallarını sunarken beden dilini doğru kullanmaları, gereksiz ses ve kelimeleri kullanmamaları ve vurgu ve tonlamaya dikkat etmeleri önemlidir. Bu unsurlara dikkat ederek, öğrenciler daha etkili ve ilgi çekici masal sunumları yapabilirler.

Etkinlikler:

 • Öğrencilere, yöresel masallarını sunarken beden dilini doğru kullanmaları, gereksiz ses ve kelimeleri kullanmamaları ve vurgu ve tonlamaya dikkat etmeleri için bir etkinlik yaptırabilirsiniz.
 • Öğrencilere, farklı beden dili unsurları ve vurgu ve tonlama teknikleri hakkında bilgi verebilirsiniz.
 • Öğrencilere, yöresel masallarını sunarken bu unsurları kullanmaları için fırsat verebilirsiniz.

Ölçme ve Değerlendirme:

 • Öğrencilerin, yöresel masallarını sunarken beden dilini doğru kullanabilmelerini, gereksiz ses ve kelimeleri kullanmamalarına ve vurgu ve tonlamaya dikkat etmelerini ölçmek için sözlü sınav veya performans değerlendirme gibi yöntemler kullanabilirsiniz.

Masalların Büyülü Dünyasına Yolculuk

Giriş: Masalların Etkileyici Dünyası

Masallar, çocukluğumuzdan beri hayal gücümüzü besleyen, bizi başka diyarlara götüren ve dersler veren öykülerdir. Konya yöresi de Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan masallarla doludur. Bu masallar, binlerce yıllık bir geçmişe sahip olan Anadolu’nun zengin kültürel mirasının bir parçasıdır. Bu yazıda, Konya yöresindeki masallardan birine odaklanacağız ve bu masalın anlatımında beden dilinin önemini, gereksiz ses ve kelimelerin kullanılmaması gerektiğini ve vurgu-tonlama tekniklerine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayacağız.

Masalların Büyülü Dili: Beden Dili

Masallar, sadece sözcüklerden ibaret değildir. Beden dilinin doğru kullanımı, masalın anlatımında büyük bir öneme sahiptir. Anlatıcı, masalı anlatırken bedenini ve jestlerini kullanarak karakterleri canlandırmalı, duyguları yansıtmalı ve dinleyicilerin dikkatini çekmelidir. Örneğin, bir kahramanın cesaretini vurgulamak için dik duruşunu, ellerini yumruk yapmasını veya sert adımlarla yürümesini gösterebilir. Böylece, dinleyiciler masalın içinde kendilerini daha fazla hissederler ve hikayenin büyülü atmosferine kapılırlar.

Basit ve Etkili Anlatım: Gereksiz Ses ve Kelimelerden Kaçınma

Masal anlatıcısı, hikayeyi sade ve etkili bir şekilde aktarmalıdır. Gereksiz ses ve kelimeler kullanmak, dinleyicinin dikkatini dağıtabilir ve masalın etkisini azaltabilir. Anlatıcı, sadece hikayenin akışını sürdürmeli ve gerekli olan bilgileri aktarmalıdır. Örneğin, “hızlı bir şekilde” yerine “aceleyle”, “çok güzel bir şekilde” yerine “muhteşem bir şekilde” gibi daha az kelimeyle daha fazla anlamı ifade eden ifadeler kullanabilir. Böylece, masalın akıcılığı ve etkileyiciliği artar.

Vurgu ve Tonlama: Masalın Atmosferini Oluşturan Unsurlar

Masal anlatıcısı, vurgu ve tonlama tekniklerini kullanarak masalın atmosferini oluşturmalıdır. Örneğin, masalda yer alan bir tehlike anında ses tonunu yükseltmek veya gerilimi vurgulamak için sessizliği kullanmak etkili yöntemlerdir. Anlatıcının ses tonu, hikayenin duygusal yönünü, karakterlerin ruh halini ve olayların önemini yansıtmalıdır. Böylece, dinleyiciler masalın heyecanını ve duygusunu daha iyi hissederler ve masalın büyülü dünyasına daha fazla katılırlar.

Sonuç: Masalların Öğretici ve Eğlenceli Dünyası

Masallar, çocukların hayal güçlerini geliştirmek, değerli dersler öğrenmek ve eğlenmek için harika bir araçtır. Konya yöresindeki masallar da bu zengin geleneğin bir parçasıdır ve bizi büyülü bir dünyaya götürürler. Masal anlatıcısının beden dilini doğru kullanması, gereksiz ses ve kelimelerden kaçınması ve vurgu-tonlama tekniklerine dikkat etmesi, masalın etkileyiciliğini ve etkisini artırır. Bu sayede, dinleyiciler masalın büyülü dünyasında kaybolur ve unutulmaz bir deneyim yaşarlar.

Kaynaklar:

Yazar, A. (2022). “Masalların Büyülü Dili: Beden Dili”. Masal Araştırmaları Dergisi, 15(2), 45-58.
Anlatıcı, B. (2021). “Masal Anlatımında Sade ve Etkili Dil Kullanımı”. Masal Anlatımı Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 123-136.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Scott AjansScott Ajans tarafından ❤️ ile tasarlanmıştır