MD.1.1.8. Derlediği masalı dramatize eder.

MD.1.1.8. Derlediği masalı dramatize eder.
Grup olarak canlandırma yapması sağlanır. İş bölümü vb. konularda desteklenir.

Aç Kurt Masalı

Bir varmış, bir yokmuş. Allah’ın kulu çokmuş. Çok söylemesi günahmış; hikâye söylemesi sevapmış. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde bir kurt yaşarmış. Köyün kıyısında kışları açlıktan kıvranıyormuş. Yine böyle bir gün:
– Köye gideyim de oradaki inekten, koyundan yiyeyim, demiş.
Köye gitmiş, bir ineğe rast gelmiş:
– İnek, ben öyle açıktım ki seni yiyeceğim, demiş.
– Dur, beni şimdi yeme. Şuraya kadar sırtıma bin, in; birbirimizi gezdirelim de beni öyle ye, demiş.
Kurt kabul etmiş ve o sırada da inek kaçmış. Kurt bir ahırın önüne gitmiş.
Ahırdan bir katır çıkmış. Katıra:
– Açlıktan ölüyorum, katır seni yiyeceğim, demiş.
– Benim etim sert, sen beni yiyemezsin. Gideyim, baltayla satırı getireyim de beni öyle ye, demiş.
Baltayla satıra gidiyorum diye katır da kaçmış. Kurt, av aramaya devam etmiş. Bir koyuna rastlamış:
– Koyun, açlıktan ölüyorum, seni yiyeceğim, demiş.
– Yok, beni şimdi yeme. Gel, seninle şu tarafa doğru gidelim de orada bir oynayalım, demiş.
O da kurdu kandırıp kaçmış. Sonra kurt, keçiyle karşılaşmış. Keçiye:
– Seni yiyeceğim keçi, çok açım, demiş. Keçi:
– Benim karnımda iki tane yavrum var. Bizi üç olunca ye, demiş.
Sonra o da kaçmış. Kurt harmanlığa doğru yoluna devam etmiş. Bir ata rast gelmiş. Ata:
– At, açlıktan ölüyorum. İmkânı yok, kaçırmam seni; seni yiyeceğim, demiş. At:
– Yok, beni şimdi yeme. Gel, sırtıma bin de bir cirit oynayalım. Beni ondan sonra ye, demiş.
Böylece at da kaçmış. Kurt bütün avlarını kaçırmış. Bu sefer düşünmeye ve kendi kendine söylenmeye başlamış:
– Be hey kurt! Eline geçti bir inek, ye de boynuzlarını dinelt. Sen ne yapacaksın inmeyi, binmeyi? Kâtip mi olduydun, demiş. Katırı düşünmüş: 26 Anadolu Türk Masallarından Derlemeler
– Eline geçti bir katır, yesene hatır hatır. Sen ne yapacaksın baltayı, satırı? Kasap mı olacaktın, demiş. Sonra koyunu düşünmüş:
– Hey kafasız! Sen ne edeceksin oyunu moyunu, yesene koyunu. Oynayıp da köçek başı mı olacaktın, demiş. Oradan keçi gelmiş aklına:
– Eline geçti bir keçi, ne yapacaksın ikiyi, üçü; kessene keçiyi. Sürü başı mı olacaktın yoksa demiş. Sonra atı düşünmüş:
– Eline geçti bir at, ye de yanında yat. Sen ne yapacaksın cirit oynamayı? Cirit başı mı olacaktın, demiş. Bütün avlarını kaçıran kurt, açlıktan ölmüş.

Hatun KARAMUKLU

Ah Kız Sana Yazık Masalı

Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içindeyken bir adamın bir tek kızı varmış. Kız çeşmeye suya gidince çeşmenin oradaki kurbağa, kıza:
– Ah kız sana yazık, vah kız sana yazık, dermiş. Bir gün sormuş kurbağaya:
– Yazık ama benim neyime yazık, demiş. O da kıza:
– Kırk gün ölü başı bekleyeceksin, ona yazık, demiş.
Bir gün kız öte dağın başında pınarın dibinde oynuyormuş. Derken kapı açılmış ve bir babayiğit gelmiş. Kız içeri girince kapıları kilitlemiş. Allah tarafından kırk gün beklemiş. Kız yıkanmaya gitmiş. O sırada elekçiler gelmiş.
Elekçilerin arasındaki bir topal kız:
– Ah beni de yanına al. Ondan sonra kapı kilitlensin, demiş.
O kız, uyuyan babayiğidin başına oturmuş. O sırada adam uyanmış. Elekçi kız:
– Ben senin kırk gündür başını bekliyorum, demiş.
Bunun üzerine elekçi kızla babayiğit evlenmiş. Diğer kız dünya güzeliymiş.
Bir gün böyle, beş gün böyle… Babayiğit bir gün şehre gidecekmiş. Elekçi kıza sormuş:
– Ne alayım sana? Kız da:
– Esvap, altın, bilezik; demiş. Diğer kıza sormuş:
– Sana ne alayım? O da:
– Sabır taşıyla, sabır bıçağı al. Eğer almazsan yoluna boz duman çöke, demiş.
Oğlan, elekçi kızın istediklerini almış. Sabır taşıyla sabır bıçağını almayı unutmuş. Yoluna boz duman çökmüş, tekrar dönüp almış. Kıza sabır taşıyla sabır bıçağını vermiş. Kız, sabır taşıyla sabır bıçağını alıp içeri gitmiş, ağlamış.
Kendi kendine söyleniyormuş:
– Ben zamanında anamın, babamın bir kızıydım. Bir kurbağa bana, “Ah kız sana yazık, vah kız sana yazık. Kırk gün ölü başı bekleyeceksin, ona yazık” demişti.
Oğlan, kızın bu söylediklerini hep dinlemiş. Kız sabır bıçağını kalbine saplayacakken delikanlı hızla koşup kızın kolunu tutmuş. Oğlan, kıza:
– Niye bana gerçeği söylemedin, demiş.
Elekçi kızı atın kuyruğuna bağlamış, salmış. Böylece yiyip, içip muratlarına ermişler.
Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine…

Hatice ŞEN

Konu: Masal Dramatizasyonu

Kazanım: MD.1.1.8. Derlediği masalı dramatize eder.

Amaç: Öğrencilerin, derledikleri masallarını grup olarak canlandırabilmelerini sağlamak.

Masallar, genellikle olağanüstü olayların anlatıldığı, kahramanların başından geçen maceraları konu alan bir türdür. Dramatizasyon, bir hikayeyi veya masalı canlandırmak için kullanılan bir tekniktir. Dramatizasyon, öğrencilerin yaratıcılıklarını, hayal güçlerini ve iletişim becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Grup Olarak Dramatizasyon

Masalların dramatizasyonu, genellikle grup olarak yapılır. Grup olarak dramatizasyon yapmak, öğrencilerin iş birliği yapmalarına, sorumluluk almalarına ve birbirlerine saygı duymalarına yardımcı olur.

İş Bölümü

Grup olarak dramatizasyon yaparken, iş bölümü yapmak önemlidir. İş bölümü, öğrencilerin sorumluluklarını yerine getirmelerine ve birbirlerine yardımcı olmalarını sağlar.

Dramatizasyon İçin Hazırlık

Dramatizasyon için hazırlık yapmak önemlidir. Hazırlık, öğrencilerin masalı daha iyi anlamalarına ve canlandırmayı daha etkili yapmalarına yardımcı olur.

Dramatizasyonda Dikkat Edilmesi Gerekenler

Dramatizasyon yaparken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar şunlardır:

  • Masalın içeriğini iyi anlamak: Öğrenciler, dramatizasyon yapmadan önce masalın içeriğini iyi anlamalıdırlar. Bu sayede, masalın ana fikrini ve mesajını daha iyi aktarabilirler.
  • Karakterleri iyi belirlemek: Öğrenciler, dramatizasyon yapmadan önce masalın karakterlerini iyi belirlemelidirler. Bu sayede, karakterlerin özelliklerini ve duygularını daha iyi yansıtabilirler.
  • Konuşmaları ve hareketleri uyumlu hale getirmek: Öğrenciler, dramatizasyon yaparken konuşmaları ve hareketleri uyumlu hale getirmelidirler. Bu sayede, dramatizasyon daha akıcı ve etkileyici olur.

Etkinlikler:

  • Öğrencilere, farklı masallardan örnekler vererek dramatizasyon yapmaları için bir etkinlik yaptırabilirsiniz.
  • Öğrencilere, dramatizasyon yaparken dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında bilgi verebilirsiniz.
  • Öğrencilere, dramatizasyon için gerekli malzemeleri temin edebilirsiniz.

Ölçme ve Değerlendirme:

  • Öğrencilerin, derledikleri masallarını grup olarak canlandırabildiklerini ölçmek için performans değerlendirme gibi yöntemler kullanabilirsiniz.

Grup olarak dramatizasyon yapmak, öğrencilerin yaratıcılıklarını, hayal güçlerini ve iletişim becerilerini geliştirmelerine yardımcı olan etkili bir öğrenme yöntemidir.

 

Dramatize Edilen Masal: İş Bölümü ve Destekleme

Masallar, çocuklar için en sevilen hikaye türlerinden biridir. Hem eğlendirici hem de öğretici bir niteliği olan masallar, çocukların hayal güçlerini geliştirirken aynı zamanda değerli dersler de sunar. Bu nedenle, çocukların masalları sadece dinlemekle kalmayıp aktif bir şekilde deneyimlemeleri ve canlandırmaları da önemlidir. Derlediği masalı dramatize etmek, öğrencilere bu fırsatı sunar ve onları masalın içine çeker. Bu makalede, derlediği masalı dramatize eden ve iş bölümüyle desteklenen bir ders notu ele alınacaktır.

Derlediği Masalın Seçimi
Dramatize edilecek masalın seçimi önemlidir. Masalın çocukların ilgisini çekmesi, onlara değerli dersler sunması ve canlandırmaya uygun olması gerekmektedir. Öğretmen, farklı masalları inceleyerek, öğrencilerin yaşına ve ilgi alanlarına uygun bir masal seçmelidir.

Masalın Öğrencilere Sunulması
Masal, öğretmen tarafından öğrencilere anlatılmalı veya okunmalıdır. Bu aşamada, öğretmenin anlatımı sırasında masalın detaylarına dikkat etmesi önemlidir. Görsel imgeler kullanarak öğrencilerin hayal güçlerini harekete geçirmeli ve masalın atmosferini yansıtmalıdır.

Masalın Canlandırılması
Masalın canlandırılması için öğrenciler gruplara ayrılabilir. Her grup, masalın farklı bölümlerini canlandırmakla sorumlu olabilir. Öğretmen, öğrencilere roller dağıtabilir veya onları kendi rollerini seçmelerine teşvik edebilir. Bu şekilde, her öğrenci kendini masalın bir parçası gibi hissedecek ve daha aktif bir şekilde katılacaktır.

İş Bölümü ve Destekleme
Grup olarak canlandırmayı gerçekleştirmek için iş bölümü yapılmalıdır. Öğretmen, gruplara farklı görevler atayabilir. Örneğin, bir grup kostümlerle ilgilenebilir, bir grup dekorasyon için sorumluluk alabilir ve bir grup da müzik veya ses efektleriyle ilgilenebilir. Bu şekilde, öğrenciler hem işbirliği yapmayı öğrenir hem de kendi yeteneklerini keşfeder.

Destekleyici Materyaller
Canlandırmayı daha etkileyici hale getirmek için destekleyici materyaller kullanılabilir. Örneğin, kostümler, dekorasyon malzemeleri, sahne arkası ve sahne düzeni gibi unsurlar masalın atmosferini yansıtabilir. Ayrıca, müzik veya ses efektleri de canlandırmayı daha etkileyici kılabilir.

Canlandırmanın Sunumu
Gruplar, canlandırmalarını sınıfın diğer öğrencilerine sunabilir. Bu sunum sırasında, grup üyeleri rollerini oynayacak ve masalın hikayesini canlandıracaktır. Öğrencilerin performansları takdir edilmeli ve teşvik edilmelidir.

Değerlendirme
Canlandırma sonrasında, öğretmen öğrencilerin performansını değerlendirebilir. Bu değerlendirme, öğrencilerin grup çalışması becerilerini, rollerini iyi oynama yeteneklerini ve masalın ana fikrini anlama düzeylerini gözlemlemek için kullanılabilir.

Derlediği masalı dramatize etmek, öğrencilere masalları sadece dinlemekle kalmayıp aktif bir şekilde deneyimlemeleri ve kendilerini masalın bir parçası gibi hissetmeleri fırsatı sunar. İş bölümü ve desteklemeyle birlikte canlandırma, öğrencilerin işbirliği yapma becerilerini geliştirirken, hayal güçlerini de harekete geçirir. Bu şekilde, çocuklar hem eğlenir hem de öğrenir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Scott AjansScott Ajans tarafından ❤️ ile tasarlanmıştır