MD.1.1.9. Dinlediği/izlediği veya okuduğu masallardan birini görsel olarak ifade eder.

MD.1.1.9. Dinlediği/izlediği veya okuduğu masallardan birini görsel olarak ifade eder.

Aşağıdaki masalı öğrencilere dinletiniz. 

Aç Kurt Masalı

Bir varmış, bir yokmuş. Allah’ın kulu çokmuş. Çok söylemesi günahmış; hikâye söylemesi sevapmış. Evvel zaman içinde kalbur saman içinde bir kurt yaşarmış. Köyün kıyısında kışları açlıktan kıvranıyormuş. Yine böyle bir gün:
– Köye gideyim de oradaki inekten, koyundan yiyeyim, demiş.
Köye gitmiş, bir ineğe rast gelmiş:
– İnek, ben öyle açıktım ki seni yiyeceğim, demiş.
– Dur, beni şimdi yeme. Şuraya kadar sırtıma bin, in; birbirimizi gezdirelim de beni öyle ye, demiş.
Kurt kabul etmiş ve o sırada da inek kaçmış. Kurt bir ahırın önüne gitmiş.
Ahırdan bir katır çıkmış. Katıra:
– Açlıktan ölüyorum, katır seni yiyeceğim, demiş.
– Benim etim sert, sen beni yiyemezsin. Gideyim, baltayla satırı getireyim de beni öyle ye, demiş.
Baltayla satıra gidiyorum diye katır da kaçmış. Kurt, av aramaya devam etmiş. Bir koyuna rastlamış:
– Koyun, açlıktan ölüyorum, seni yiyeceğim, demiş.
– Yok, beni şimdi yeme. Gel, seninle şu tarafa doğru gidelim de orada bir oynayalım, demiş.
O da kurdu kandırıp kaçmış. Sonra kurt, keçiyle karşılaşmış. Keçiye:
– Seni yiyeceğim keçi, çok açım, demiş. Keçi:
– Benim karnımda iki tane yavrum var. Bizi üç olunca ye, demiş.
Sonra o da kaçmış. Kurt harmanlığa doğru yoluna devam etmiş. Bir ata rast gelmiş. Ata:
– At, açlıktan ölüyorum. İmkânı yok, kaçırmam seni; seni yiyeceğim, demiş. At:
– Yok, beni şimdi yeme. Gel, sırtıma bin de bir cirit oynayalım. Beni ondan sonra ye, demiş.
Böylece at da kaçmış. Kurt bütün avlarını kaçırmış. Bu sefer düşünmeye ve kendi kendine söylenmeye başlamış:
– Be hey kurt! Eline geçti bir inek, ye de boynuzlarını dinelt. Sen ne yapacaksın inmeyi, binmeyi? Kâtip mi olduydun, demiş. Katırı düşünmüş: 26 Anadolu Türk Masallarından Derlemeler
– Eline geçti bir katır, yesene hatır hatır. Sen ne yapacaksın baltayı, satırı? Kasap mı olacaktın, demiş. Sonra koyunu düşünmüş:
– Hey kafasız! Sen ne edeceksin oyunu moyunu, yesene koyunu. Oynayıp da köçek başı mı olacaktın, demiş. Oradan keçi gelmiş aklına:
– Eline geçti bir keçi, ne yapacaksın ikiyi, üçü; kessene keçiyi. Sürü başı mı olacaktın yoksa demiş. Sonra atı düşünmüş:
– Eline geçti bir at, ye de yanında yat. Sen ne yapacaksın cirit oynamayı? Cirit başı mı olacaktın, demiş. Bütün avlarını kaçıran kurt, açlıktan ölmüş.

Hatun KARAMUKLU

Anadolu Türk Masallarından Derlemeler
Prof. Dr. Necati Demir

 

Konu: Masalların Görsel İfadesi

Kazanım: MD.1.1.9. Dinlediği/izlediği veya okuduğu masallardan birini görsel olarak ifade eder.

Amaç: Öğrencilerin dinlediği/izlediği veya okuduğu masallardan birini görsel olarak ifade edebilmelerini sağlamak.

Masallar, genellikle olağanüstü olayların anlatıldığı, kahramanların başından geçen maceraları konu alan bir türdür. Masalların görsel ifadesi, masalların içeriğini daha iyi anlamamıza ve hatırlamamıza yardımcı olur.

Masalların Görsel İfadesinin Önemi

Masalların görsel ifadesi, aşağıdaki nedenlerle önemlidir:

  • Masalların içeriğini daha iyi anlamamıza yardımcı olur. Masalların görsel ifadesi, masalların kahramanlarını, olaylarını ve yerlerini daha iyi anlamamıza yardımcı olur. Bu sayede, masalların içeriğini daha iyi kavrarız.
  • Masalları daha eğlenceli ve ilgi çekici hale getirir. Masalların görsel ifadesi, masalların daha eğlenceli ve ilgi çekici hale gelmesini sağlar. Bu sayede, masalları daha zevkli bir şekilde okuruz veya dinleriz.
  • Masalların hafızamızda daha kalıcı olmasını sağlar. Masalların görsel ifadesi, masalların hafızamızda daha kalıcı olmasını sağlar. Bu sayede, masalları daha uzun süre hatırlayabiliriz.

Masalların Görsel İfadesi Nasıl Yapılır?

Masalların görsel ifadesi, farklı şekillerde yapılabilir. Örneğin, masalların resimlerini çizebilir, masalların sahnelerini canlandırabilir veya masalların animasyonlarını yapabiliriz.

Resimleme

Masalların resimlerini çizmek, masalların görsel ifadesinin en yaygın yoludur. Resim yaparken, masalların kahramanlarını, olaylarını ve yerlerini dikkate almamız gerekir.

Canlandırma

Masalların sahnelerini canlandırmak, masalların görsel ifadesinin daha eğlenceli bir yoludur. Canlandırma yaparken, masalların kahramanlarını canlandıracak kişilere ihtiyacımız olur.

Animasyon

Masalların animasyonlarını yapmak, masalların görsel ifadesinin daha modern bir yoludur. Animasyon yaparken, masalların içeriğine uygun olarak hareketli resimler oluşturmamız gerekir.

Etkinlikler:

  • Öğrencilere farklı masallardan örnekler vererek görsel ifadenin önemi hakkında bilgi verebilirsiniz.
  • Öğrencilere farklı masalların resimlerini çizmeleri veya canlandırmaları için bir etkinlik yaptırabilirsiniz.
  • Öğrencilere masalların animasyonlarını yapmaları için bir etkinlik yaptırabilirsiniz.

Ölçme ve Değerlendirme:

  • Öğrencilerin, dinlediği/izlediği veya okuduğu masallardan birini görsel olarak ifade edebildiklerini ölçmek için performans değerlendirme gibi yöntemler kullanabilirsiniz.

Masalların görsel ifadesi, masalların içeriğini daha iyi anlamamıza, masalları daha eğlenceli ve ilgi çekici hale getirmemize ve masalların hafızamızda daha kalıcı olmasına yardımcı olur.

Aç Kurt Masalı: Açlıkla Başa Çıkmaya Çalışan Bir Kurt

Bir zamanlar, uzak köylerde, açlıkla mücadele eden bir kurt yaşarmış. Bu hikayede, kurtun açlıkla başa çıkmak için farklı hayvanları avlamaya çalışması anlatılır. Ancak her seferinde, avları onu kandırmış ve kaçmıştır. Bu masalda, kurtun açlığının sonucunda başına gelenler anlatılırken, önemli bir mesaj da verilmektedir.

Kurt’un İnekle Karşılaşması

Kurt, bir gün köye gitmek için yola düşmüş. Köye yaklaştığında, karşısına bir inek çıkmış. Açlıktan kıvranan kurt, ineği yemek istemiş. Ancak inek, kendisini yemesi için bir teklif sunmuş. İnek, kurtun sırtına binmesini ve birlikte dolaşmalarını önermiş. Kurt, bu teklifi kabul etmiş ancak inek bir anda kaçmış ve kurt aç kalmış.

Kurt’un Katırla Karşılaşması

Kurt, açlıkla mücadele etmek için av aramaya devam etmiş. Bir süre sonra bir katıra rastlamış. Kurt, katırı da yemek istemiş ancak katır, etinin sert olduğunu söyleyerek kurtu kandırmış. Katır, kurtun baltayla satır getirmesini istemiş. Kurt, baltayla satır getirmek için katırı beklemeye başlamış ancak katır da kaçmış ve kurt aç kalmış.

Kurt’un Koyunla Karşılaşması

Kurt, av aramaya devam ederken bir koyuna rastlamış. Kurt, koyunu da yemek istemiş ancak koyun, kurtu oyalamak için bir oyun önermiş. Kurt, koyunun teklifini kabul etmiş ve birlikte oynamaya başlamışlar. Ancak koyun, kurtu kandırıp kaçmış ve kurt tekrar aç kalmış.

Kurt’un Keçiyle Karşılaşması

Kurt, yine açlıktan kıvranırken bir keçiyle karşılaşmış. Kurt, keçiyi de yemek istemiş ancak keçi, kendisini ve yavrularını koruması için kurtu üç olunca yemesini önermiş. Kurt, bu teklifi kabul etmiş ancak keçi de kaçmış ve kurt tekrar aç kalmış.

Kurt’un Atla Karşılaşması

Son umudunu kaybeden kurt, harmanlığa doğru yol almış. Yolda bir atla karşılaşmış ve onu da yemek istemiş. Ancak at, kurtu kandırmak için bir cirit oyunu teklif etmiş. Kurt, atın teklifini kabul etmiş ve birlikte cirit oynamaya başlamışlar. Ancak at da kaçmış ve kurt bir kez daha aç kalmış.

Kurt’un Düşüncelere Dalması

Artık tüm avlarını kaçıran kurt, açlıkla mücadele etmekte başarısız olmuş. Kendi kendine konuşmaya başlamış ve avladığı hayvanları düşünmüştür. Ancak bu düşünceler onu da doyurmamıştır. Kurt, açlıktan ölüp gitmiştir.

“Aç Kurt Masalı”, açlıkla mücadele eden bir kurdun yaşadığı zorlukları ve başarısızlıkları anlatan bir hikayedir. Masalın öğretisi ise açlıkla başa çıkmak için başkalarını kullanmaya çalışmanın sonucunda hiçbir şey elde edemeyeceğidir. Masal, çocuklara açlıkla mücadele etmenin önemini ve başkalarını kandırmak yerine yardımlaşmanın değerini anlatır. Aynı zamanda, masalın anlatımı ve kurgusuyla da okuyucularını etkilemeyi hedefler.

Not: Bu metin, Aç Kurt masalının anlatımını ve yorumunu içermektedir. Metin, öznel bir anlatıma sahip olup gerçek olayları yansıtmamaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Scott AjansScott Ajans tarafından ❤️ ile tasarlanmıştır