MD.1.2.10. Destanın serim bölümünden hareketle düğüm ve çözüm bölümü hakkında tahminde bulunur.

MD.1.2.10. Destanın serim bölümünden hareketle düğüm ve çözüm bölümü hakkında tahminde bulunur.

Konu: Destanın Serim Bölümünden Hareketle Düğüm ve Çözüm Bölümü Hakkında Tahminler

Kazanım: MD.1.2.10. Destanın serim bölümünden hareketle düğüm ve çözüm bölümü hakkında tahminde bulunur.

Amaç: Öğrencilerin destanların yapısını ve serim bölümünün önemini kavrayarak, serim bölümünden hareketle düğüm ve çözüm bölümü hakkında tahminde bulunabilmelerini sağlamaktır.

Öğrenme Hedefleri:

 • Öğrenciler, destanların yapısını tanımlayabilecek ve örnekler verebilecektir.
 • Öğrenciler, serim bölümünün önemini açıklayabileceklerdir.
 • Öğrenciler, serim bölümünden hareketle düğüm ve çözüm bölümü hakkında tahminler üretebileceklerdir.

Öğrenme Etkinlikleri:

Giriş: Öğretmen, öğrencilere destanların ne olduğunu ve hangi türleri olduğunu tanıtabilir. Ardından destanların yapısını ve serim bölümünün önemini tartışarak konuyu özetleyebilir.

Ana Fikir: Öğrenciler, gruplar halinde farklı destanları inceleyerek bu destanların serim bölümlerini belirleyebilirler. Öğrenciler, serim bölümlerini incelerken aşağıdaki soruların cevaplarını arayabilirler:

  • Destanın kahramanları kimlerdir?
  • Olayların geçtiği yer ve zaman nasıldır?
  • Destanın ana çatışması nedir?

Sonuç: Öğrenciler, grup çalışmaları sonucunda elde ettikleri bulguları sınıfla paylaşabilirler. Ardından öğretmen, öğrencilerin bulgularını tartışarak, serim bölümünün önemini vurgulayabilir.

Değerlendirme: Öğrencilerin öğrenmelerini değerlendirmek için, aşağıdaki etkinliklerden yararlanılabilir:

 • Destanların Serim Bölümleri Kompozisyonu: Öğrenciler, destanların serim bölümlerini anlatan bir kompozisyon yazabilirler.
 • Destanların Düğüm ve Çözüm Bölümleri Tahmin Etme Oyunu: Öğrenciler, gruplar halinde farklı destanların serim bölümlerini okuyarak düğüm ve çözüm bölümleri hakkında tahminler yapabilirler.
 • Destanların Düğüm ve Çözüm Bölümleri Şiir Yazma Etkinliği: Öğrenciler, farklı destanların düğüm ve çözüm bölümlerini anlatan bir şiir yazabilirler.

Destanın Serim Bölümünden Hareketle Düğüm ve Çözüm Bölümü Hakkında Tahminde Bulunma

Destanlar, uzun hikayeleri anlatan ve genellikle kahramanlık, savaş veya mitolojik olayları konu alan edebi eserlerdir. Bu nedenle, destanlar genellikle belirli bir yapıya sahiptir ve hikayenin ilerleyişi belli bir düzen içinde gerçekleşir. Destanların ana bölümlerinden biri “serim bölümü”dür. Serim bölümü, hikayenin başlangıcını ve temel olayları içerir. Bu bölümde, kahramanın tanıtımı, olayın gelişimi ve gerekli arka plan bilgileri verilir.

Düğüm Bölümü

Destanların bir diğer önemli bölümü ise “düğüm bölümü”dür. Düğüm bölümü, hikayenin en heyecanlı ve karmaşık kısmıdır. Burada, kahramanın karşılaştığı zorluklar ve engeller anlatılır. Düğüm bölümü genellikle hikayenin hareketli ve aksiyon dolu olduğu noktadır. Kahramanın başarısızlıkları, düşmanlarıyla karşılaşması ve çeşitli sınavlara tabi tutulması gibi olaylar düğüm bölümünde yer alır. Bu bölümde, okuyucu veya dinleyici merak içinde hikayenin nasıl sonuçlanacağını bekler.

Çözüm Bölümü

Destanların son bölümü ise “çözüm bölümü”dür. Çözüm bölümü, hikayenin çözüme ulaştığı ve sorunların çözüldüğü aşamadır. Burada, kahramanın başarısı ve zaferi anlatılır. Düğüm bölümündeki zorluklar ve engeller kahraman tarafından aşılmış ve hikayenin olumlu bir sonuca ulaşması sağlanmıştır. Çözüm bölümü genellikle destanın en rahat ve sakin kısmıdır.

Tahminde Bulunma

Destanın serim bölümünden hareketle düğüm ve çözüm bölümü hakkında tahminde bulunabiliriz. Serim bölümü genellikle hikayenin giriş kısmıdır. Bu bölümde kahramanın tanıtımı yapılır ve olayların temeli atılır. Eğer serim bölümünde kahramanın başı dertteyse veya bir sorunla karşılaşıyorsa, düğüm bölümünde kahramanın bu sorunla nasıl başa çıktığını görebiliriz. Düğüm bölümü genellikle hikayenin en heyecanlı ve karmaşık kısmı olduğu için kahramanın zorlu bir sınavdan geçeceğini tahmin edebiliriz. Bu sınavlar kahramanı güçlendirecek ve onun karakter gelişimine katkı sağlayacaktır. Son olarak, çözüm bölümünde kahramanın düğüm bölümündeki zorlukları aşarak başarılı bir şekilde hedefine ulaşacağını tahmin edebiliriz. Kahramanın zaferiyle destan sona erecek ve hikaye olumlu bir sonuca ulaşmış olacaktır.

Destanların serim, düğüm ve çözüm bölümleri, hikayenin farklı aşamalarını temsil eder. Serim bölümü hikayenin başlangıcını ve temel olayları içerirken, düğüm bölümü heyecan ve aksiyon dolu olayları anlatır. Çözüm bölümü ise hikayenin çözüme ulaştığı ve sorunların çözüldüğü aşamadır. Bu üç bölüm bir araya gelerek destanın bütünlüğünü oluşturur. Tahminde bulunmak için serim bölümünden hareketle düğüm ve çözüm bölümü hakkında olayların ve kahramanın gelişimine dair ipuçları arayabiliriz. Böylece, destanın akışını ve sonucunu tahmin edebiliriz.

ÖRNEK DESTAN ÇALIŞMASI

Aşağıda serim bölümü verilen destanın düğüm ve çözüm bölümlerini yazınız.

SERİM BÖLÜMÜ: 

Gökyüzünün Ötesindeki Yıldızlar

Bir zamanlar, uzak bir krallıkta, bilinmeyen bir diyarın gizemli suları üzerinde yükselen bir şehir vardı. Bu şehirde yaşayan insanlar, huzur ve refah içinde yaşıyorlardı. Ancak, bir gün gökyüzü kararmaya, yıldızlar kaybolmaya başladı.

Şehrin lideri, bilge kral Karahan, bu duruma çözüm bulmak için en cesur kahramanları topladı. Serim düğüm, çözüm ve bölümlerle dolu bir destan başlamıştı.

DÜĞÜM BÖLÜMÜ:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ÇÖZÜM BÖLÜMÜ:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DESTANIN DEVAMI: 

DÜĞÜM BÖLÜMÜ:

Büyük bir kule, gökyüzünden yüksek korkunç bir sesle çalkalanarak yükseldi. Kral Karahan, kahramanlara, göğü delip geçen bu kuleyi keşfetmeleri ve kaybolan yıldızları geri getirmeleri görevini verdi.

Kahramanlar, kuleye ulaştıklarında karşılarına ejderha kral çıktı. Ancak bu ejderha, onları sınamak için gönderilmişti. Zorlu mücadelelerden sonra kahramanlar, ejderha kralın güvenini kazandı ve sınavı geçti.

Kahramanlar, kuledeki gizemli bir kapıyı buldular. Bu kapı, geçmişin sırlarını içinde barındırıyordu. Her kahraman, kendi geçmişiyle yüzleşmeli ve içsel bir serimi çözmeliydi.

Kahramanlar, zamanın kapısını geçtiklerinde kaybolan yıldızların bir araya gelerek muazzam bir dans sergilediklerini gördüler. Ancak, bu dansın karanlık bir güç tarafından engellendiği ortaya çıktı. Kahramanlar, yıldızların dansını serbest bırakmak için birlikte çalışmalıydı.

ÇÖZÜM BÖLÜMÜ:

Kahramanlar, birbirlerine destek olarak, içsel serimleri çözerek ejderha kralın sınavını geçerek ve geçmişin sırlarıyla yüzleşerek kaybolan yıldızları serbest bıraktılar. Şehir, tekrar aydınlığa kavuştu ve gökyüzü, yıldızların muhteşem dansıyla dolup taştı.

Ve böylece kahramanlar serim düğümlerini çözerek, krallıklarına huzur ve aydınlık getirdiler. Bu destan, birlikte çalışmanın, içsel gücün keşfinin ve zorlukların üstesinden gelmenin bir övgüsüydü.

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Scott AjansScott Ajans tarafından ❤️ ile tasarlanmıştır