MD.1.2.12. Destan kahramanlarından hareketle yeni bir kahraman modeli oluşturur.

MD.1.2.12. Destan kahramanlarından hareketle yeni bir kahraman modeli oluşturur.

a) Destan kahramanlarından birinin özelliklerini belirlemeleri sağlanır. Bu özellikleri taşıyan mevcut millî kahramanlarımızla eşleştirme yapması teşvik edilir.

b) Ömer Halisdemir, Fethi Sekin gibi yakın dönem kahramanlarının destan kahramanlarıyla ortak özelliklerini tespit etmesi sağlanır.

c) Yeni bir kahraman modeli oluşturması sağlanır.

Konu: Destan Kahramanlarından Hareketle Yeni Bir Kahraman Modeli Oluşturma

Kazanım: MD.1.2.12. Destan kahramanlarından hareketle yeni bir kahraman modeli oluşturur.

Amaç: Öğrencilerin, destan kahramanlarından hareketle, kendi değerlerine ve çağına uygun bir kahraman modeli oluşturabilmelerini sağlamaktır.

Öğrenme Hedefleri:

 • Öğrenciler, destan kahramanlarının özelliklerini belirleyebilecektir.
 • Öğrenciler, destan kahramanlarının özelliklerini taşıyan mevcut millî kahramanlarımızı eşleştirebilecektir.
 • Öğrenciler, Ömer Halisdemir, Fethi Sekin gibi yakın dönem kahramanlarının destan kahramanlarıyla ortak özelliklerini tespit edebileceklerdir.
 • Öğrenciler, yeni bir kahraman modeli oluşturabileceklerdir.

Öğrenme Etkinlikleri:

Giriş: Öğretmen, öğrencilere destanların ne olduğunu ve hangi türleri olduğunu tanıtabilir. Ardından destan kahramanlarının özelliklerini tartışarak konuyu özetleyebilir.

Ana Fikir: Öğrenciler, gruplar halinde farklı destanları inceleyerek bu destanların kahramanlarının özelliklerini belirleyebilirler. Öğrenciler, bu özellikleri belirlerken, aşağıdaki soruların cevaplarını arayabilirler:

  • Destan kahramanları kimlerdir?
  • Destan kahramanlarının özellikleri nelerdir?
  • Bu özellikler, günümüzde hangi değerlere karşılık gelir?

Sonuç: Öğrenciler, grup çalışmaları sonucunda elde ettikleri bulguları sınıfla paylaşabilirler. Ardından, öğretmen, öğrencilerin bulgularını tartışarak, destan kahramanlarının özelliklerinin önemini vurgulayabilir.

Değerlendirme: Öğrencilerin öğrenmelerini değerlendirmek için, aşağıdaki etkinliklerden yararlanılabilir:

 • Destan Kahramanları Kompozisyonu: Öğrenciler, destan kahramanlarının özelliklerini anlatan bir kompozisyon yazabilirler.
 • Destan Kahramanları Draması: Öğrenciler, destan kahramanlarının özelliklerini anlatan bir drama sahneleyebilirler.
 • Destan Kahramanları Tartışması: Öğrenciler, destan kahramanlarının özelliklerini tartışan bir tartışma düzenleyebilirler.

Örnek:

Öğrenciler, Oğuz Kağan Destanı’nı inceleyerek, Oğuz Han’ın özelliklerini belirleyebilirler. Oğuz Han, kahramanlık, liderlik, yiğitlik, vatan sevgisi, merhamet, dürüstlük, cesaret ve adalet gibi değerleri temsil eder. Bu değerler, günümüzde de önemini korumaktadır.

Öğrenciler, Ömer Halisdemir, Fethi Sekin gibi yakın dönem kahramanlarının da, Oğuz Han ile benzer özellikleri taşıdıklarını fark edebilirler. Bu kahramanlar da, zorluklarla karşılaşsalar bile, cesaret ve kararlılıkla mücadele ederek, vatanları için canlarını feda etmişlerdir.

Bu bilgilere dayanarak, öğrenciler, yeni bir kahraman modeli oluşturabilirler. Bu kahraman modeli, aşağıdaki gibi olabilir:

Kahraman: Yeni kahramanımız, zorluklarla karşılaşsa bile, cesaret ve kararlılıkla mücadele eden, vatanını koruyan, toplumu bir arada tutan, güçlerini ve cesaretlerini kötülüklere karşı kullanan, zayıf ve mazlumlara yardım eden, her zaman dürüst davranan, korkusuzca hareket eden ve adaleti sağlayan bir kişidir.

Bu kahraman modeli, günümüzün değerlerine ve ihtiyaçlarına uygun olarak oluşturulmuş bir modeldir. Bu model, öğrencilere, kendi hayatlarında örnek alacakları bir kahraman sunmaktadır.

Destan Kahramanlarının Özellikleri ve Yeni Bir Kahraman Modeli Oluşturma

Destanlar, bir toplumun kültürel değerlerini yansıtan ve genellikle kahramanlık, cesaret ve fedakarlık gibi temaları işleyen hikayelerdir. Bu ders notunda, destan kahramanlarının özellikleri ve yeni bir kahraman modeli oluşturma konuları ele alınacaktır. Öncelikle, destan kahramanlarının özellikleri belirlenecek ve bu özellikler, mevcut milli kahramanlarımızla ilişkilendirilecektir. Ardından, yakın dönem kahramanlarının destan kahramanlarıyla ortak özellikleri tespit edilecektir. Son olarak, yeni bir kahraman modeli oluşturulacaktır.

I. Destan Kahramanlarının Özellikleri ve Milli Kahramanlarla İlişkilendirme

Destan kahramanları, genellikle aşırı güçlü, cesur ve adaleti savunan karakterlerdir. Aşağıda, destan kahramanlarının yaygın özellikleri ve bu özellikleri taşıyan mevcut milli kahramanlarımızla ilişkilendirme yapılmıştır:

Cesaret: Destan kahramanları, büyük cesaret ve korkusuzlukla donatılmıştır. Cesur davranışlarıyla örnek olurlar. Mevcut milli kahramanlarımızdan biri olan Ömer Halisdemir, Fethi Sekin gibi yakın dönem kahramanlarının da cesaretleriyle tanınır.

Adalet: Destan kahramanları, adaleti savunur ve haksızlıklara karşı mücadele eder. Bu özellikleri taşıyan milli kahramanlarımızdan biri de şehit Ömer Halisdemir’dir. Kendisi, adaleti savunmak için büyük bir fedakarlık yapmıştır.

Güç ve Beceri: Destan kahramanları, olağanüstü güce ve becerilere sahiptir. Bu özelliklere sahip olan mevcut milli kahramanlarımızdan biri, Türk Hava Kuvvetleri pilotu Fethi Sekin’dir. Sekin, görevi sırasında olağanüstü becerileriyle düşman uçağını düşürerek ülkesine büyük bir zafer kazandırmıştır.

II. Yakın Dönem Kahramanlarının Destan Kahramanlarıyla Ortak Özellikleri

Yakın dönem (Ömer Halisdemir, Fethi Sekin gibi) kahramanlarının destan kahramanlarıyla ortak özellikleri şunlardır:

Vatanseverlik: Destan kahramanlarıyla aynı şekilde, yakın dönem kahramanlarımız da vatanseverlik duygusuyla hareket ederler. Ülkelerinin çıkarlarını korumak için ellerinden geleni yaparlar ve vatanlarına olan sevgi ve bağlılıkla bilinirler.

Hem destan kahramanları hem de yakın dönem kahramanları, vatanseverlik duygusuyla büyük bir bağlılık gösterirler. Vatanseverlik, bu kahramanların karakterlerinin temel taşlarından biridir.

Destan kahramanları, genellikle kendi krallıkları veya toplumları için mücadele ederler. Vatanlarının güvenliğini sağlamak, adaleti tesis etmek veya tanrısal bir görevi yerine getirmek gibi büyük amaçlar uğruna savaşırlar. Vatanlarına olan bağlılık, destan kahramanlarının hikayelerini şekillendirir.

Yakın dönem kahramanları da benzer bir vatanseverlik anlayışıyla hareket ederler. Ömer Halisdemir gibi kahramanlar, ülkelerinin birliği ve demokrasisi uğruna canlarını ortaya koyarlar. Güvenlik güçleri mensupları, vatanlarını terör ve diğer tehditlere karşı korumak için fedakarlık yaparlar.

Bu vatanseverlik duygusu, bu kahramanları toplumlarının gözünde önemli figürler haline getirir. Onlar, sadece birey olarak değil, aynı zamanda vatanları için mücadele eden kahramanlar olarak hatırlanırlar.

İnsanlık için Çalışma: Hem destan kahramanları hem de yakın dönem kahramanlarımız, insanlık için çalışma anlayışına sahiptirler. Toplumlarının refahını ve güvenliğini sağlamak için ellerinden geleni yaparlar.

Ömer Halisdemir gibi kişiler, ülkelerinin birliği ve demokrasisi için fedakarlık yaparlar. Fethi Sekin gibi güvenlik güçleri mensupları, terörle mücadele ederek toplumlarını koruma görevini üstlenirler. Bu kahramanlar, insanlık için çalışma anlayışıyla hareket ederek toplumlarına hizmet ederler.

Bu ortak özellikleri, bu kahramanları sadece kendi zamanlarında değil, sonraki nesiller için de ilham kaynağı yapar. İnsanlık için çalışma anlayışı, bu kahramanların hikayelerinde ve eylemlerinde önemli bir temsil bulur.

Cesaret ve Kararlılık: Her ikisi de olağanüstü bir cesaret ve kararlılıkla hareket etmiş kahramanlardır. Zorlu durumlarla karşılaştıklarında, korkusuzca ve kararlı bir şekilde hareket etmişlerdir.

Cesaret ve kararlılık, Ömer Halisdemir ve Fethi Sekin gibi kahramanların en belirgin özelliklerindendir. Bu özellikleri, olaylar karşısında güçlü duruşları ve fedakarlıklarıyla ortaya çıkar.

Ömer Halisdemir, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, devlete karşı yapılan hain bir kalkışmaya karşı durarak olağanüstü cesaretini gösterdi. Kendisi, ülkesinin birliği ve demokrasisi uğruna hareket etti, bu da onun cesaretinin ve kararlılığının açık bir örneğidir.

Fethi Sekin ise Türkiye’nin terörle mücadele ettiği zorlu bir dönemde, teröristlere karşı verdiği mücadelede gösterdiği cesaret ile bilinir. Kendisi, görevini yerine getirirken teröristlere karşı koyarak, kararlılığını ve vatan sevgisini sergiledi.

Her ikisi de, zorlu durumlarla karşılaştıklarında sıradan birer birey olmaktan çıkarak olağanüstü bir duruş sergilemişlerdir. Cesaret ve kararlılık, bu kahramanların karakterlerini inşa eden temel özelliklerden biridir. Bu özellikleri, toplumlarına örnek olmuş ve onları unutulmaz kılmıştır.

Fedakarlık: Ömer Halisdemir ve Fethi Sekin, başkalarının güvenliği ve toplumun refahı için kendi güvenliklerini riske atan fedakar kahramanlardır. Her ikisi de vatanları ve milletleri için büyük bir fedakarlık göstermiştir. Yakın dönem kahramanları da destan kahramanları gibi büyük fedakarlıklar yaparlar. Ömer Halisdemir, Fethi Sekin gibi milli kahramanlarımız, vatanları ve milletleri için canlarını ortaya koyarak büyük bir fedakarlık göstermişlerdir.

İnanç ve İdealizm: Bu kahramanlar, inançları ve idealleri doğrultusunda hareket etmişlerdir. İkisi de vatanseverlik, adalet ve özgürlük gibi değerlere olan bağlılıklarıyla bilinir.

Hem destan kahramanları hem de yakın dönem kahramanları, belirli değerlere olan bağlılıkları ve inançları doğrultusunda eylemlerini gerçekleştirirler.

Destan kahramanları genellikle mitolojik veya efsanevi bağlamlarda, tanrıların, kralların veya toplumun değerlerini temsil ederler. Vatanseverlik, adalet ve özgürlük gibi değerlere olan bu bağlılık, onların hikayelerini şekillendirir.

Yakın dönem kahramanları da benzer bir idealizme sahiptir. Ömer Halisdemir gibi kişiler, vatanları için demokrasi ve birlik gibi ideallere inanarak mücadele ederler. Bu kahramanlar, özgürlük ve adalet gibi evrensel değerlere olan bağlılıklarıyla tanınırlar.

Bu inançlar ve idealler, bu kahramanların sadece fiziksel güçleriyle değil, aynı zamanda manevi güçleriyle de öne çıkmalarını sağlar. İdealizmleri, toplumlarına ilham verir ve onları daha büyük bir amacın peşinden koşmaya yönlendirir.

Liderlik Yetenekleri: Ömer Halisdemir ve Fethi Sekin, liderlik yeteneklerini sergilemiş kahramanlardır. Hem fiziksel cesaretleri hem de liderlik vasıflarıyla etraflarındaki insanları etkilemişler ve önderlik etmişlerdir.

Hem Ömer Halisdemir hem de Fethi Sekin, sadece fiziksel cesaretleriyle değil, aynı zamanda etkileyici liderlik yetenekleriyle de tanınan kahramanlardı.

Ömer Halisdemir, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, kritik bir anında liderlik rolünü üstlenerek, askeri üslerdeki darbecilere karşı direnişi yönetti. Kendisi, cesareti ve liderlik vasıflarıyla etrafındaki insanları bir araya getirerek, darbecilere karşı kararlı bir duruş sergiledi.

Fethi Sekin ise terörle mücadelede liderlik etmiş bir kahramandı. Türkiye’nin terörle mücadele ettiği zorlu bir dönemde, güvenlik güçlerine liderlik ederek teröristlere karşı etkili bir mücadele yürüttü. Liderlik yetenekleri, birlikte çalışanlarını motive etme ve zorlu durumlarda etkili bir şekilde yönetme konusundaki başarılarıyla öne çıktı.

Her ikisi de, zorlu durumlar karşısında liderlik yaparak, etraflarındaki insanları bir araya getirip koordine ederek, toplumları için önemli bir rol oynadılar. Liderlik yetenekleri, sadece bireysel cesaretleri değil, aynı zamanda başkalarını etkileyerek birlikte daha büyük bir amaca hizmet etmelerini sağladı.

Anıtsal Ölüm: Her iki kahraman da anıtsal bir ölümle tanınır. Ömer Halisdemir, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında FETÖ mensuplarına karşı durarak hayatını kaybetmiştir. Fethi Sekin ise teröristlere karşı verdiği mücadelede şehit olmuştur.

Ömer Halisdemir ve Fethi Sekin, anıtsal bir ölümle tanınan kahramanlardır. Her ikisi de ülkelerinin güvenliği ve birliği uğruna verdiği mücadelede hayatlarını kaybetmişlerdir.

Ömer Halisdemir, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında, FETÖ mensuplarına karşı durarak ve darbecilere karşı direnişi yöneterek hayatını kaybetti. Bu fedakarlık, Türkiye’nin demokrasisini savunmak adına gösterdiği cesaret ve kararlılığın bir simgesi oldu.

Fethi Sekin ise Türkiye’nin terörle mücadele ettiği bir dönemde, teröristlere karşı verdiği mücadelede şehit oldu. Güvenlik güçleriyle birlikte terörle mücadelede liderlik yaparken, ülkesinin güvenliği uğruna canını feda etti.

Her iki kahramanın da anıtsal ölümleri, onların vatanlarına olan bağlılıklarını, cesaretlerini ve liderlik yeteneklerini vurgular. Bu kahramanlar, fedakarlıklarıyla ve anlamlı ölümleriyle toplumlarına ilham kaynağı olmuşlardır.

Toplumda Saygı ve Takdir: Ömer Halisdemir ve Fethi Sekin, toplumda büyük bir saygı ve takdir görmüş kahramanlardır. Hem yaşamları boyunca hem de sonrasında anıları ve fedakarlıkları büyük bir minnetle hatırlanmaktadır.

Hem Ömer Halisdemir hem de Fethi Sekin, yaşamları boyunca ve sonrasında toplumlarında büyük bir saygı ve takdir görmüş, hatta kahramanlar olarak anılmışlardır.

Ömer Halisdemir’in 15 Temmuz’daki darbe girişimi sırasında gösterdiği cesaret, vatanseverlik ve liderlik yetenekleri, Türk halkı tarafından büyük bir minnet ve hayranlıkla karşılandı. Onun fedakarlığı, demokrasiye olan bağlılığı ve darbecilere karşı duruşu, Türkiye’de geniş bir toplumsal takdir gördü.

Fethi Sekin de terörle mücadeledeki liderlik rolü ve ülkesi için gösterdiği fedakarlıkla tanındı. Türkiye’nin terörle mücadele ettiği zorlu bir dönemde görevini yerine getirirken hayatını kaybetmesi, onun toplumunda büyük bir saygı ve minnetle hatırlanmasına neden oldu.

Her ikisi de vatanlarına olan bağlılıkları, fedakarlıkları ve cesaretleri nedeniyle kahraman olarak kabul edilmiş, anıları toplumlarında yaşamış ve yaşayacak. Onların anıları, Türk toplumu için önemli birer sembol haline gelmiş ve gelecek nesillere ilham kaynağı olmuştur.

III. Yeni Bir Kahraman Modeli Oluşturma

Yeni bir kahraman modeli oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyebiliriz:

Toplumun İhtiyaçlarını Belirleme: Öncelikle toplumun ihtiyaçlarını ve beklentilerini belirlemek önemlidir. Bu, kahramanın hangi özelliklere sahip olması gerektiğini anlamamıza yardımcı olacaktır.

Modern Dünyaya Uygun Özellikler: Yeni kahraman modeli oluştururken, modern dünyanın gereksinimlerini ve değerlerini göz önünde bulundurmalıyız. Teknolojiye hakimiyet, küresel sorunlara duyarlılık gibi özellikler ön plana çıkabilir.

Hikaye ve İsimlendirme: Yeni kahraman modeli için bir hikaye oluşturmak ve bir isim belirlemek önemlidir. Hikaye, kahramanın gücünü, becerilerini ve değerlerini anlatmalıdır.

Toplumla Bağlantı: Yeni kahraman modelinin, toplumla güçlü bir bağlantısı olmalıdır. Bu bağlantı, toplumun kahramana olan ilgisini ve desteğini artıracaktır.

Örnek Olma ve İlham Verme: Yeni kahraman modeli, topluma örnek olmalı ve insanlara ilham vermelidir. İnsanların hayatlarına dokunmalı ve onları olumlu yönde etkilemelidir.

Bu ders notunda, destan kahramanlarının özellikleri belirlenerek mevcut milli kahramanlarımızla ilişkilendirme yapıldı. Yakın dönem kahramanlarının destan kahramanlarıyla ortak özellikleri tespit edildi. Son olarak, yeni bir kahraman modeli oluşturmanın adımları açıklandı. Bu çalışma, öğrencilerin kahramanlık kavramını daha iyi anlamalarına ve yeni kahraman modelleri oluşturmalarına yardımcı olacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Scott AjansScott Ajans tarafından ❤️ ile tasarlanmıştır