MD.1.2.13. Araştırdığı destanı anlatır.

MD.1.2.13. Araştırdığı destanı anlatır.
a) Beden dilini doğru kullanması sağlanır.
b) Gereksiz ses ve kelimeleri kullanmaması gerektiği vurgulanır.

c) Destandaki hâkim duyguları göz önünde bulundurarak vurgu ve tonlamaya dikkat etmesi
gerektiği üzerinde durulur.

MD.1.2.13. Araştırdığı destanı anlatır.

Kazanım: Öğrenciler, araştırdıkları destanları, beden dilini doğru kullanarak, gereksiz ses ve kelimeler kullanmadan, destandaki hâkim duyguları göz önünde bulundurarak vurgu ve tonlamaya dikkat ederek anlatırlar.

Amaç: Öğrencilerin, destanları etkili bir şekilde anlatabilmelerini sağlamaktır.

Öğrenme Hedefleri:

 • Öğrenciler, destanların içeriğini ve yapısını öğreneceklerdir.
 • Öğrenciler, beden dilini doğru kullanmayı öğreneceklerdir.
 • Öğrenciler, vurgu ve tonlamayı kullanmayı öğreneceklerdir.

Öğrenme Etkinlikleri:

 • Giriş: Öğretmen, öğrencilere destanların ne olduğunu ve hangi türleri olduğunu tanıtabilir. Ardından, destanların içeriğini ve yapısını tartışarak konuyu özetleyebilir.

 • Ana Fikir: Öğrenciler, gruplar halinde farklı destanları inceleyebilirler. Öğrenciler, bu destanları incelerken, aşağıdaki soruların cevaplarını arayabilirler:

  • Destanın adı nedir?
  • Destanın kahramanları kimlerdir?
  • Destanın konusu nedir?
  • Destanın geçtiği yer ve zaman nedir?
  • Destanın hangi değerlere vurgu yaptığı nedir?
 • Sonuç: Öğrenciler, grup çalışmaları sonucunda elde ettikleri bulguları sınıfla paylaşabilirler. Ardından, öğretmen, öğrencilerin bulgularını tartışarak, destanları etkili bir şekilde anlatmanın önemini vurgulayabilir.

Değerlendirme: Öğrencilerin öğrenmelerini değerlendirmek için, aşağıdaki etkinliklerden yararlanılabilir:

 • Destan Sunumu: Öğrenciler, araştırdıkları destanı sınıf arkadaşlarına sunabilirler.
 • Destan Okuma: Öğrenciler, araştırdıkları destanı sınıf arkadaşlarına okuyabilirler.
 • Destan Draması: Öğrenciler, araştırdıkları destanı dramatize edebilirler.

Destan Anlatırken Beden Dili Kullanımı

Destan anlatırken beden dilini doğru kullanmak, anlatımın daha etkili olmasını sağlar. Öğrenciler, destanı anlatırken aşağıdaki noktalara dikkat edebilirler:

 • Göz teması kurmak: Göz teması kurmak, dinleyicilerle iletişim kurmayı ve dikkatlerini çekmeyi sağlar.
 • Vücut dilini kullanmak: Vücut dilini kullanmak, anlatıma hareketlilik ve anlam katabilir. Örneğin, destandaki bir savaş sahnesini anlatırken, heyecanlı bir ifade ve hareketler kullanmak, dinleyicilerin dikkatini çekebilir.
 • Mimik kullanmak: Mimik kullanmak, duyguları ifade etmeyi sağlar. Örneğin, destandaki bir hüzünlü sahneyi anlatırken, üzgün bir ifade kullanmak, dinleyicilerin duygularını harekete geçirebilir.

Destan Anlatırken Gereksiz Ses ve Kelimeleri Kullanmamak

Destan anlatırken gereksiz ses ve kelimeleri kullanmak, anlatımın anlaşılmasını zorlaştırabilir. Öğrenciler, destanı anlatırken aşağıdaki noktalara dikkat edebilirler:

 • Acele etmemek: Acele etmemek, anlatımın anlaşılmasını kolaylaştırır.
 • Derin nefes almak: Derin nefes almak, sesin daha net çıkmasını sağlar.
 • Doğru telaffuz yapmak: Doğru telaffuz yapmak, anlatımın daha anlaşılır olmasını sağlar.

Destan Anlatırken Vurguyu ve Tonlamayı Kullanmak

Destan anlatırken vurgu ve tonlama kullanmak, anlatımın daha etkili olmasını sağlar. Öğrenciler, destanı anlatırken aşağıdaki noktalara dikkat edebilirler:

 • Destanın hâkim duygularını göz önünde bulundurmak: Destanın hâkim duygularını göz önünde bulundurarak vurgu ve tonlama yapmak, anlatımın daha etkili olmasını sağlar. Örneğin, destandaki bir savaş sahnesini anlatırken, heyecanlı bir tonlama kullanmak, dinleyicilerin dikkatini çekebilir.
 • Kelimelerin anlamlarını dikkate almak: Kelimelerin anlamlarını dikkate alarak vurgu ve tonlama yapmak, anlatımın daha anlaşılır olmasını sağlar. Örneğin, “büyük” kelimesini anlatırken, kelimenin anlamını dikkate alarak vurgu yapmak, dinleyicilerin dikkatini çekebilir.

Örnek:

Öğrenciler, Oğuz Kağan Destanı’nı araştırabilirler. Destanı incelerken, destanın içeriğini ve yapısını öğrenebilirler. Ardından, destanı anlatırken aşağıdaki noktalara dikkat edebilirler:

 • Göz teması kurarak ve vücut dilini kullanarak dinleyicilerle iletişim kurabilirler.
 • Destanın hâkim duygularını göz önünde bulundurarak vurgu ve tonlama yapabilirler.
 • **Acele etmeden ve doğru telaffuz yaparak anlatımın anlaşılmasını kolaylaştırabilir.

Araştırdığı Destanı Anlatır: Beden Dilinin Doğru Kullanımı, Gereksiz Ses ve Kelimelerden Kaçınma, Vurgu ve Tonlama

Destanlar, bir ulusun tarihini, kültürünü ve değerlerini yansıtan önemli edebi eserlerdir. Bu nedenle, destanları anlatırken doğru bir iletişim ve anlatım becerisi gerekmektedir. Bu ders notunda, araştırdığı destanı anlatan bir kişinin dikkat etmesi gereken bazı önemli noktalara değinilecektir. Beden dilinin doğru kullanımı, gereksiz ses ve kelimelerden kaçınma, vurgu ve tonlama gibi konular üzerinde durulacak ve bu kazanımın nasıl geliştirilebileceği açıklanacaktır.

I. Beden Dilinin Doğru Kullanımı

Beden dili, iletişimin önemli bir unsuru olarak karşımıza çıkar. Araştırdığı destanı anlatırken, beden dilini doğru kullanmak oldukça önemlidir. İşte beden dilinin doğru kullanımı için dikkat edilmesi gereken bazı noktalar:

Göz teması: Araştırdığı destanı anlatırken, dinleyicilerle göz teması kurmak önemlidir. Bu, iletişimin daha etkili ve samimi olmasını sağlar.

Jest ve mimikler: Jest ve mimikler, anlatılanları destekleyen ve vurgulayan bir rol oynar. Araştırdığı destanı anlatırken, jest ve mimikleri doğru bir şekilde kullanmak, dinleyicilerin dikkatini çekmek ve anlatılanları daha iyi anlamalarını sağlamak için önemlidir.

Vücut duruşu: Araştırdığı destanı anlatırken, dik duruş ve güvenli bir duruş sergilemek önemlidir. Bu, dinleyicilere güven verir ve anlatılanları daha etkili bir şekilde iletebilir.

II. Gereksiz Ses ve Kelimelerden Kaçınma

Araştırdığı destanı anlatırken gereksiz ses ve kelimelerden kaçınmak da önemlidir. İşte bu konuda dikkat edilmesi gereken bazı noktalar:

Dolgu kelimelerden kaçınma: Araştırdığı destanı anlatırken, dolgu kelimeler kullanmaktan kaçınmak önemlidir. Bu, anlatımın daha akıcı ve etkili olmasını sağlar.

Aşırı tekrar yapmama: Araştırdığı destanı anlatırken, aşırı tekrar yapmaktan kaçınmak önemlidir. Bu, dinleyicilerin dikkatini dağıtabilir ve anlatılanları anlamalarını zorlaştırabilir.

Sade ve anlaşılır bir dil kullanma: Araştırdığı destanı anlatırken, sade ve anlaşılır bir dil kullanmak önemlidir. Karmaşık cümlelerden ve uzun cümle yapılarından kaçınmak, dinleyicilerin anlaması için daha etkili olacaktır.

III. Vurgu ve Tonlama

Araştırdığı destanı anlatırken, destandaki hâkim duyguları göz önünde bulundurarak vurgu ve tonlamaya dikkat etmek önemlidir.

ÖRNEK:

Ergenekon Destanı’nı araştıran bir öğrencinin anlatımı

Merhaba arkadaşlar! Bugün size, Türk mitolojisinin önemli destanlarından biri olan “Ergenekon Destanı”nı anlatmak istiyorum. Belki duymuşsunuzdur, belki de bu destanı ilk defa buradan öğreniyorsunuz. Her ne olursa olsun, bu destan Türk milletinin tarihine ışık tutan bir hikayedir.

Ergenekon Destanı, uzun zaman önce, Türklerin Orta Asya’dan Anadolu’ya göç ettiği dönemde yaşanan olayları anlatır. Bir gün, Türklerin kaçtığı yer olan Ergenekon’da, bir dağın içinde sıkışıp kalmışlardır. Çevrelerini düşmanlar sarar, dağın eteğindeki demir kapıdan dışarı çıkamazlar.

Fakat bu zor durumda Türkler, akıl ve cesaretleriyle baş etmeye karar verirler. Demirci Kız, bir demircinin kızı, demir dağın kapısını açar. Ardından, Türkler Ergenekon’dan çıkarak Anadolu’ya yayılır ve bu toprakları vatanları haline getirirler.

Ergenekon Destanı, direniş, birlik ve dayanışma gibi değerleri içinde barındırır. Bu destan, Türk milletinin tarihindeki güçlü karakterini ve zorluklar karşısında nasıl ayağa kalktığını anlatır. Bu hikaye, bizlere birlik içinde olduğumuzda, hiçbir zorluğun üstesinden gelemeyeceğimiz mesajını verir.

Ergenekon Destanı’nı öğrenmek, tarihimize sahip çıkmak demektir. Bu destan, Türk milletinin geçmişinden aldığı güçle bugüne kadar varlığını sürdürmesini sağlamıştır. Unutmayalım ki, biz de bu destanın kahramanları gibi, birlik içinde olduğumuzda her zorluğun üstesinden gelebiliriz.

Teşekkür ederim!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Scott AjansScott Ajans tarafından ❤️ ile tasarlanmıştır