MD.1.2.14. Araştırdığı destanda örnek aldığı bir kahramanı nedenleriyle açıklar.

MD.1.2.14. Araştırdığı destanda örnek aldığı bir kahramanı nedenleriyle açıklar.

Konu: Araştırdığı destanda örnek aldığı bir kahramanı nedenleriyle açıklamak

Kazanım: Öğrenciler, araştırdıkları destanda örnek aldıkları bir kahramanı nedenleriyle açıklar.

Amaç: Öğrencilerin, destanların içerdiği değerleri ve kahramanları değerlendirerek, kendi hayatlarında örnek alacakları bir kahramanı belirleyebilmelerini sağlamaktır.

Öğrenme Hedefleri:

 • Öğrenciler, destanların içerdiği değerleri ve kahramanları öğreneceklerdir.
 • Öğrenciler, kendi hayatlarında örnek alacakları bir kahramanı belirleyeceklerdir.
 • Öğrenciler, seçtikleri kahramanı neden örnek aldıklarını açıklayabileceklerdir.

Öğrenme Etkinlikleri:

Giriş: Öğretmen, öğrencilere destanların ne olduğunu ve hangi türleri olduğunu tanıtabilir. Ardından, destanların içerdiği değerleri ve kahramanları tartışarak konuyu özetleyebilir.

Ana Fikir: Öğrenciler, gruplar halinde farklı destanları inceleyebilirler. Öğrenciler, bu destanları incelerken, aşağıdaki soruların cevaplarını arayabilirler:

  • Destanın adı nedir?
  • Destanın kahramanları kimlerdir?
  • Destanın konusu nedir?
  • Destanın geçtiği yer ve zaman nedir?
  • Destanın hangi değerlere vurgu yaptığı nedir?

Sonuç: Öğrenciler, grup çalışmaları sonucunda elde ettikleri bulguları sınıfla paylaşabilirler. Ardından, öğretmen, öğrencilerin bulgularını tartışarak, destanların içerdiği değerleri ve kahramanları değerlendirmenin önemini vurgulayabilir.

Değerlendirme: Öğrencilerin öğrenmelerini değerlendirmek için, aşağıdaki etkinliklerden yararlanılabilir:

 • Destan Kahramanı Kompozisyonu: Öğrenciler, araştırdıkları destandaki bir kahramanı örnek aldıklarını belirten bir kompozisyon yazabilirler.
 • Destan Kahramanı Tartışması: Öğrenciler, araştırdıkları destandaki bir kahramanı örnek almaları gerektiğiyle ilgili bir tartışma yapabilirler.

Örnek:

Öğrenciler, Oğuz Kağan Destanı’nı inceleyebilirler. Destanı incelerken, destanın içerdiği değerleri ve kahramanları öğrenebilirler. Ardından, kendi hayatlarında örnek alacakları bir kahramanı belirleyebilirler. Örneğin, bir öğrenci, Oğuz Han’ı örnek alabilir. Oğuz Han’ı örnek almasını şu nedenlerle açıklayabilir:

 • Oğuz Han, kahramanlık, liderlik, yiğitlik, vatan sevgisi, merhamet, dürüstlük, cesaret ve adalet gibi değerleri temsil eder.
 • Oğuz Han, zorluklarla karşılaşsa bile, cesaret ve kararlılıkla mücadele eder ve sonunda başarıya ulaşır.
 • Oğuz Han, toplumu bir arada tutar, zor zamanlarda yol gösterir ve halkı başarıya götürür.

Bu öğrenci, Oğuz Han’ın sahip olduğu değerlere ve özelliklere sahip olmak istediği için onu örnek almıştır.

Öğrenciler, araştırdıkları destanlar hakkında bilgi edinerek, kendi hayatlarında örnek alacakları bir kahramanı belirleyebilirler. Bu kahramanlar, öğrencilere yol gösterici ve ilham verici olabilir.

Araştırdığı Destanda Örnek Aldığı Bir Kahramanı Açıklamak

Destanlar, tarih boyunca insanların hayal gücünü ve ilgisini çeken epik hikayelerdir. Bu ders notunda, öğrencilerin bir destanı araştırarak örnek aldığı bir kahramanı nedenleriyle açıklamaları hedeflenmektedir. Bu sayede öğrenciler, destanlar hakkında daha fazla bilgi edinirken, analitik düşünme becerilerini ve yazma yeteneklerini geliştirebilirler.

Destanın Tanıtılması

Bu ders notunda, öğrencilerin araştırdığı bir destanın hangi özelliklere sahip olduğunu ve neden bu destanı seçtiklerini açıklamaları beklenmektedir. Ayrıca, öğrenciler destanın hangi döneme ait olduğunu ve toplum üzerindeki etkisini de değerlendirecektir.

Kahramanın Tanıtılması

Öğrenciler, araştırdıkları destanda örnek aldıkları kahramanı detaylı bir şekilde tanıtmalıdır. Kahramanın adı, fiziksel özellikleri, kişilik özellikleri ve yetenekleri gibi temel bilgiler verilmelidir. Aynı zamanda kahramanın destandaki önemi ve nasıl bir rol üstlendiği de vurgulanmalıdır.

Kahramanın Özellikleri ve Eylemleri

Bu bölümde, öğrenciler araştırdıkları destanda örnek aldıkları kahramanın özelliklerini ve eylemlerini ayrıntılı bir şekilde açıklamalıdır. Kahramanın ne tür zorluklarla karşılaştığı, nasıl davrandığı ve nasıl bir liderlik sergilediği gibi konular üzerinde durulmalıdır. Ayrıca, kahramanın destandaki diğer karakterlerle olan ilişkileri ve etkileşimleri de ele alınmalıdır.

Kahramanın Motivasyonu

Bu bölümde, öğrenciler örnek aldıkları kahramanın motivasyonunu ve hareket etme sebeplerini açıklamalıdır. Kahramanın neye inandığı, ne için savaştığı ve neden bu yola çıktığı gibi konulara odaklanılmalıdır. Kahramanın içsel motivasyonu ve dış etkenlerin nasıl etkilediği de değerlendirilmelidir.

Kahramanın Toplum Üzerindeki Etkisi

Bu bölümde, öğrenciler araştırdıkları destanın kahramanının toplum üzerindeki etkisini analiz etmelidir. Kahramanın destanın geçtiği dönemdeki toplumsal, siyasi veya kültürel değişimlere nasıl katkıda bulunduğu ve toplumun nasıl şekillendirdiği üzerinde durulmalıdır. Ayrıca, kahramanın destanın günümüzdeki etkileri ve popüler kültürdeki yansımaları da ele alınmalıdır.

Bu ders notunda, öğrencilerin bir destanı araştırarak örnek aldıkları bir kahramanı nedenleriyle açıklamaları beklenmektedir. Bu süreçte, öğrenciler destanın tanıtımını yapmalı, kahramanın özelliklerini ve eylemlerini detaylı bir şekilde açıklamalı, motivasyonunu analiz etmeli ve toplum üzerindeki etkisini değerlendirmelidir. Bu çalışma sayesinde öğrenciler, destanların derinliklerine inebilir ve yazma becerilerini geliştirirken analitik düşünme becerilerini kullanma fırsatı bulurlar.

ÖRNEK:

Araştırdığım Ergenekon Destanı’nda Örnek Aldığım Alp Er Tunga: 

Destanın Tanıtılması: Ergenekon Destanı, Türk mitolojisinin önemli öykülerinden biridir. Destan, Türklerin Orta Asya’dan Anadolu’ya göç ettiği dönemde, Ergenekon adlı sıkışık bir yerde kaldıkları ve buradan bir kahramanın liderliğinde çıkarak yeni bir vatan buldukları bir hikayeyi anlatır. Bu destan, Türk milletinin dayanışma, direniş ve birlik kültürünü simgeler.

Kahramanın Tanıtılması: Alp Er Tunga, Ergenekon Destanı’nda önemli bir kahramandır. Kendisi, Türk mitolojisinin önde gelen kahramanlarından biridir. Alp Er Tunga, destanda Türklerin liderlerinden biri olarak öne çıkar. Cesur, bilge ve liderlik vasıflarına sahip bir karakter olarak tanıtılır. Onun liderliğinde Türkler, Ergenekon’dan çıkarak yeni bir vatan bulurlar.

Kahramanın Özellikleri ve Eylemleri: Alp Er Tunga’nın özellikleri, cesareti, bilgeliği, liderlik yetenekleri ve vatanseverliğiyle belirgindir. Destan, onun önderliğindeki Türklerin Ergenekon’dan çıkışını ve zorlu koşullarda bir araya gelerek yeni bir vatan kurmalarını anlatır. Alp Er Tunga, tarihi olaylara ve mitolojiye dayalı olarak, destandaki çeşitli zorlukları aşma ve milletini yeni bir vatanla buluşturma görevini üstlenir.

Kahramanın Toplum Üzerindeki Etkisi: Alp Er Tunga’nın destandaki liderliği ve kahramanlığı, Türk toplumu üzerinde büyük bir etki bırakmıştır. Onun önderliğindeki Türkler, birlik ve dayanışma içinde Ergenekon’dan çıkarak yeni bir vatan kurmuşlardır. Alp Er Tunga’nın eylemleri, Türk milletinin tarihindeki birçok destan ve efsanede olduğu gibi, birliğin ve direnişin simgesi haline gelmiştir. Onun liderliği, Türklerin tarihindeki güçlü ve birleşmiş bir milletin temsilidir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Scott AjansScott Ajans tarafından ❤️ ile tasarlanmıştır