MD.1.2.4. Destan ile masal türünü karşılaştırır.

MD.1.2.4. Destan ile masal türünü karşılaştırır.

Konu: Destan ve Masalın Karşılaştırılması

Kazanım: MD.1.2.4. Destan ile masal türünü karşılaştırır.

Amaç: Öğrencilerin destan ve masal türlerinin özelliklerini karşılaştırarak bu iki türün arasındaki farkları fark etmelerini sağlamaktır.

Öğrenme Hedefleri:

 • Destan ve masal türlerinin özelliklerini sıralayabilir.
 • Destan ve masal türlerini karşılaştırarak aralarındaki farkları belirleyebilir.

Giriş:

Destan ve masal, Türk edebiyatında önemli bir yere sahip olan iki türdür. Bu iki tür, birbirine benzer bazı özellikler taşısa da, aralarında önemli farklılıklar da vardır.

Destan:

Destan, bir milletin veya topluluktaki önemli bir olayı, kahramanı veya efsaneyi anlatan uzun, coşkulu ve abartılı bir halk hikâyesidir. Destanlar, genellikle sözlü gelenekte aktarılır ve zamanla değiştirilerek gelişir.

Masal:

Masal, olağanüstü olayların ve kahramanların yer aldığı, genellikle iyinin kötüyü yenmesini konu alan, halkın ortak yaratıcılığından kaynaklanan bir türdür. Masallar, genellikle sözlü gelenekte aktarılır ve zamanla değiştirilerek gelişir.

Destan ve Masalın Benzerlikleri:

Destan ve masal, birbirine benzer bazı özellikler taşır. Bu benzerlikler şunlardır:

 • Her iki tür de uzun ve coşkulu bir anlatıma sahiptir.
 • Her iki türde de olağanüstü olaylar ve kahramanlar yer alır.
 • Her iki tür de genellikle sözlü gelenekte aktarılır ve zamanla değiştirilerek gelişir.

Destan ve Masalın Farklılıkları:

Destan ve masal, birbirinden farklı bazı özellikler de taşır. Bu farklılıklar şunlardır:

 • Destanlar, genellikle milletleri derinden etkileyen olayları konu alır.
 • Masallar, genellikle iyinin kötüyü yenmesini konu alır.
 • Destanlar, genellikle epik şiir biçiminde yazılmıştır.
 • Masallar, genellikle düz yazı biçiminde yazılmıştır.

Destan ve Masalın Karşılaştırılması Tablosu:

ÖzellikDestanMasal
KonuMilletleri derinden etkileyen olaylarİyinin kötüyü yenmesi
KahramanlarGerçek ve efsanevi kahramanlarEfsanevi kahramanlar
Anlatım biçimiUzun, coşkulu ve abartılıUzun, coşkulu ve abartılı
Sözlü gelenekte aktarılmasıEvetEvet
Değişerek gelişmesiEvetEvet
BiçimEpik şiirDüz yazı

Destan ve masal, Türk edebiyatında önemli bir yere sahip olan iki türdür. Bu iki tür, birbirine benzer bazı özellikler taşısa da, aralarında önemli farklılıklar da vardır. Bu farklılıkları bilmek, bu iki türün özelliklerini daha iyi anlamamızı sağlar.

Ders Etkinlikleri:

 • Öğrencilere destan ve masal türlerinin özelliklerini içeren bir sunum yapınız.
 • Öğrencilere destan ve masal türlerinin özelliklerini içeren bir kitapçık dağıtınız.
 • Öğrencileri destan ve masal türlerini karşılaştırarak aralarındaki farkları belirlemeye teşvik ediniz.

Değerlendirme:

 • Öğrencilerin destan ve masal türlerinin özelliklerini kavrayabildiklerini belirlemek için soru-cevap yapabilirsiniz.
 • Öğrencilerin destan ve masal türlerini karşılaştırarak aralarındaki farkları belirleyebildiklerini belirlemek için deneme sınavı yapabilirsiniz.

Örnek:

Oğuz Kağan Destanı, Türklerin Orta Asya’da yaşadıkları savaşları konu alan bir destan iken, Keloğlan Masalları, iyinin kötüyü yenmesini konu alan bir masaldır. Oğuz Kağan Destanı’nda yer alan kahramanlar, hem gerçek hem de efsanevi kahramanlardır. Keloğlan Masalları’nda yer alan kahramanlar ise, tamamen efsanevi kahramanlardır. Oğuz Kağan Destanı, epik şiir biçiminde yazılmıştır. Keloğlan Masalları ise, düz yazı biçiminde yazılmıştır.

Destan ile Masal: Karşılaştırma

Destanlar ve masallar, Türk edebiyatının önemli türleridir ve halk kültüründe derin bir köklere sahiptir. Her ikisi de sözlü geleneğe dayanır ve toplumun değerlerini, kahramanlık hikayelerini ve ahlaki mesajları aktarır. Bu yazıda, destanlar ile masallar arasındaki farkları ve benzerlikleri inceleyeceğiz.

Destanlar

Ne zaman ve nasıl söylenirler?
Destanlar, genellikle tarih öncesi dönemlerde ve savaşlarda ortaya çıkan olayları anlatan epik şiirlerdir. Sözlü gelenekle nesilden nesile aktarılan destanlar, genellikle ozanlar tarafından söylenir. Destanlar, kahramanlık hikayelerini ve toplumsal değerleri yücelten anlatılar olarak bilinir.

Yapısı ve özellikleri
Destanlar, genellikle uzun ve epik bir yapıya sahiptir. Kahramanların maceralarını ve savaşlardaki kahramanlık hikayelerini anlatırken, aynı zamanda toplumsal değerleri ve ahlaki mesajları da içerirler. Destanlar, genellikle kahramanın doğuşu, savaşları, zaferleri ve ölümü gibi önemli olayları kapsar. Ayrıca, mitolojik unsurlar ve doğaüstü varlıklar da destanların sık kullanılan öğeleridir.

Örnekler
Türk edebiyatında en ünlü destanlar arasında “Köroğlu”, “Dede Korkut” ve “Bozkurtlar Diriliyor” gibi eserler bulunur. Bu destanlar, Türk halkının kahramanlık ruhunu ve tarihini yansıtan önemli eserlerdir.

Masallar

Ne zaman ve nasıl anlatılırlar?
Masallar, çocuklara ve yetişkinlere moral vermek, eğlendirmek veya ders vermek amacıyla anlatılan hikayelerdir. Masallar, genellikle gece yatmadan önce anlatılır ve sözlü gelenekle nesilden nesile aktarılır. Masallar, fantastik öğeler, sihirli karakterler ve hayal gücüyle dolu olay örgüleri ile bilinir.

Yapısı ve özellikleri
Masallar genellikle kısa hikayelerdir ve basit bir anlatıma sahiptir. Olaylar ve karakterler genellikle gerçeküstü ve fantastik öğeler içerir. Masallar, genellikle bir başlangıç, bir gelişme ve bir sonuç aşamasından oluşur. Ayrıca, masallar sıklıkla ahlaki bir ders veya mesaj içerir.

Örnekler
Türk masalları arasında “Keloğlan”, “Nasrettin Hoca” ve “Cüce Prens” gibi hikayeler bulunur. Bu masallar, Türk kültürü ve değerlerini yansıtan eğlenceli ve öğretici hikayelerdir.

Destanlar ile Masalların Karşılaştırılması

Konu
Destanlar genellikle tarihsel ve kahramanlık temalı olayları anlatırken, masallar daha geniş bir konu yelpazesine sahiptir. Masallar fantastik öğeler, sihirli karakterler ve hayal gücüne dayalı hikayeler içerirken, destanlar gerçek veya mitolojik olayları ele alır.

Yapı
Destanlar genellikle uzun ve epik bir yapıya sahipken, masallar daha kısa ve basit bir anlatıma sahiptir. Destanlar genellikle bir kahramanın doğuşu, savaşları, zaferleri ve ölümü gibi önemli olayları kapsarken, masallar bir başlangıç, gelişme ve sonuç aşamalarından oluşur.

Olaylar ve Karakterler
Destanlar gerçek veya mitolojik olayları anlatırken, masallar gerçeküstü ve fantastik olayları içerir. Destanlarda kahramanlar ve savaşlar ön planda iken, masallarda sihirli karakterler ve hayvanlarla konuşan insanlar gibi fantastik öğeler vardır.

Amacı
Destanlar, toplumsal değerleri yüceltmek ve kahramanlık hikayelerini anlatmak amacıyla söylenirken, masallar daha çok eğlendirmek, moral vermek veya ders vermek amacıyla anlatılır.

Hedef Kitlesi
Destanlar genellikle yetişkinlere veya gençlere yönelikken, masallar çocuklara ve yetişkinlere anlatılır. Destanlar tarih ve kültürel değerler hakkında bilgi verirken, masallar hayal gücünü ve yaratıcılığı teşvik eder.

Destanlar ve masallar, Türk edebiyatının önemli türleridir ve halk kültüründe derin bir köklere sahiptir. Her ikisi de sözlü geleneğe dayanır ve toplumun değerlerini, kahramanlık hikayelerini ve ahlaki mesajları aktarır. Destanlar genellikle tarihsel ve kahramanlık temalı olayları anlatırken, masallar daha geniş bir konu yelpazesine sahiptir. Destanlar uzun ve epik bir yapıya sahipken, masallar daha kısa ve basit bir anlatıma sahiptir. Destanlar gerçek veya mitolojik olayları anlatırken, masallar gerçeküstü ve fantastik olayları içerir. Destanlar toplumsal değerleri yüceltirken, masallar eğlendirmek, moral vermek veya ders vermek amacıyla anlatılır. Her iki tür de Türk kültürünü yansıtan önemli eserlerdir ve hala günümüzde aktif olarak anlatılmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Scott AjansScott Ajans tarafından ❤️ ile tasarlanmıştır