MD.1.3.4. Yapma destanın yazılış nedenlerini ifade eder.

MD.1.3.4. Yapma destanın yazılış nedenlerini ifade eder.

Konu: Yapma Destanlar

Kazanım: MD.1.3.4. Yapma destanın yazılış nedenlerini ifade eder.

Amaç: Öğrencilerin, yapma destanların yazılış nedenlerini öğrenerek, bu türdeki eserleri doğru bir şekilde değerlendirebilmelerini sağlamaktır.

Öğrenme Hedefleri:

 • Öğrenciler, yapma destanların yazılış nedenlerini öğreneceklerdir.
 • Öğrenciler, yapma destanları topluma etkileri açısından değerlendirebileceklerdir.

Öğrenme Etkinlikleri:

 • Giriş: Öğretmen, öğrencilere yapma destanların ne olduğunu ve hangi türleri olduğunu tanıtabilir. Ardından, yapma destanların yazılış nedenlerini tartışarak konuyu özetleyebilir.

 • Ana Fikir: Öğrenciler, gruplar halinde farklı yapma destanları inceleyebilirler. Öğrenciler, bu destanları incelerken, aşağıdaki soruların cevaplarını arayabilirler:

  • Destanın adı nedir?
  • Destanın yazarı kimdir?
  • Destanın konusu nedir?
  • Destanın geçtiği yer ve zaman nedir?
  • Destanın hangi değerlere vurgu yaptığı nedir?
 • Sonuç: Öğrenciler, grup çalışmaları sonucunda elde ettikleri bulguları sınıfla paylaşabilirler. Ardından, öğretmen, öğrencilerin bulgularını tartışarak, yapma destanların yazılış nedenlerini vurgulayabilir.

Değerlendirme: Öğrencilerin öğrenmelerini değerlendirmek için, aşağıdaki etkinliklerden yararlanılabilir:

 • Destan Yazılış Nedenleri Kompozisyonu: Öğrenciler, araştırdıkları yapma destanı hakkında bir kompozisyon yazabilirler.
 • Destan Yazılış Nedenleri Tartışması: Öğrenciler, yapma destanların yazılış nedenlerini tartışan bir tartışma yapabilirler.

Yapma Destanların Yazılış Nedenleri

Yapma destanlar, genellikle bir şair veya yazar tarafından belirli bir olay veya kahraman üzerine yazılmıştır. Bu destanlar, çeşitli nedenlerle yazılabilir. Yapma destanların yazılış nedenleri şunlardır:

 • Tarihsel olayları anlatmak: Yapma destanlar, genellikle tarihsel olayları anlatmak için yazılmıştır. Örneğin, Danişmendname ve Destan-ı Âl-i Selçuk destanları, Selçuklu dönemini anlatan yapma destanlar arasındadır.
 • Kahramanlık ve mücadeleyi anlatmak: Yapma destanlar, genellikle kahramanlık ve mücadeleyi anlatmak için yazılmıştır. Örneğin, Kül Tigin ve Bozkurt destanları, Türk kahramanlığını anlatan yapma destanlar arasındadır.
 • Aşk ve sevgiyi anlatmak: Yapma destanlar, genellikle aşk ve sevgiyi anlatmak için yazılmıştır. Örneğin, Ferhat ile Şirin ve Leyla ile Mecnun destanları, aşk ve sevgiyi anlatan yapma destanlar arasındadır.
 • Mitolojik olayları anlatmak: Yapma destanlar, genellikle mitolojik olayları anlatmak için yazılmıştır. Örneğin, Dede Korkut destanları, Türk mitolojisini anlatan yapma destanlar arasındadır.
 • Toplumsal sorunları anlatmak: Yapma destanlar, bazen toplumsal sorunları anlatmak için de yazılabilir. Örneğin, Köroğlu destanı, Anadolu’da yaşanan toplumsal sorunları anlatan yapma destanlar arasındadır.

Sonuç olarak yapma destanlar, çeşitli nedenlerle yazılabilir. Bu destanlar, topluma tarihsel, kültürel ve sosyal yönden önemli bilgiler aktarır. Ayrıca, toplumda birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirmeye, milli değerleri korumaya ve gelecek kuşaklara aktarmaya yardımcı olur.

Yazılış Nedenlerini İfade Eden Bir Destanın Özellikleri

Destanlar, toplumların tarih boyunca anlatı geleneklerinin önemli bir parçası olmuştur. Bu epik şiirler, genellikle kahramanlık, savaş, aşk ve doğaüstü olaylar gibi evrensel temaları ele alırken, aynı zamanda bir toplumun kültürel değerlerini, inançlarını ve tarihini de yansıtır. Bir destanın yazılış nedenlerini anlamak, o toplumun yaşadığı dönemdeki sosyal, politik ve kültürel bağlamı anlamak için önemlidir.

Destanların yazılış nedenleri çeşitlilik gösterebilir. Bazı destanlar, tarih boyunca yaşanan büyük olayları anlatmak amacıyla kaleme alınmıştır. Bu tür destanlar, önemli zaferler, savaşlar veya devrimler gibi toplumsal dönüm noktalarını anlatarak bir milletin gururunu ve birlik duygusunu pekiştirebilir. Örneğin, “İliada” ve “Odysseia” gibi Homeros’un destanları, antik Yunan mitolojisi ve tarihindeki savaşları ve kahramanları anlatarak dönemin toplumunu yüceltmeyi amaçlar.

Bazı destanlar ise mitolojik karakterleri ve olayları anlatarak toplumun inanç sistemini ve kültürel mirasını aktarmayı hedefler. Bu destanlar, tanrılar, kahramanlar ve doğaüstü varlıklar aracılığıyla insanların evreni ve kendi yerlerini anlamalarına yardımcı olur. Örneğin, eski Hint destanı “Mahabharata”, Hindu inançları ve dharma (doğru yaşam) kavramını anlatarak Hindistan kültürünün temel taşlarından biridir.

Bir destanın yazılış nedenleri bazen tarihi olayları hatırlatmak ve geçmişi gelecek nesillere aktarmak için de kullanılır. Bu tür destanlar, bir toplumun kökenlerini, kahramanlarını ve değerlerini koruma amacı güder. Örneğin, “Kalevala” olarak bilinen Fin destanı, Fin kültürünün önemli bir parçasıdır ve Fin halkının tarihini, mitolojisini ve geleneklerini yüceltir.

Destanların yazılış nedenleri, aynı zamanda bir toplumun kimlik oluşturma sürecinde de önemli bir rol oynar. Bir destan, ortak bir tarih ve anlatıya dayanan bir topluluk bilincini güçlendirebilir ve toplumun üyelerini bir araya getirebilir. Bu tür destanlar, toplumsal birliği sağlamak ve ortak değerleri vurgulamak için kullanılır. Örneğin, “Kalevipoeg” adlı Estonya destanı, Estonya halkının milli kimliği ve özgünlüğü üzerine odaklanır.

Sonuç olarak destanların yazılış nedenleri, bir toplumun tarihini, kültürünü, inançlarını ve değerlerini yansıtmak, hatırlatmak ve gelecek nesillere aktarmak için çeşitli amaçlar güder. Bu epik şiirler, o dönemin toplumsal, siyasi ve kültürel bağlamını anlamak için önemli birer kaynaktır ve bir toplumun kimlik oluşumunda kilit bir rol oynarlar. Destanlar, insanların ortak anlatılarını paylaşmalarını ve kolektif bir hafıza oluşturmalarını sağlar, böylece bir toplumun birlik ve dayanışma duygusunu güçlendirir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Scott AjansScott Ajans tarafından ❤️ ile tasarlanmıştır