MD.1.3.6. Okuduğu bir destanı inceler.

MD.1.3.6. Okuduğu bir destanı inceler.  Çanakkale Şehitlerine destanını incelemesi sağlanır. Destandaki değerler (vatanseverlik, sorumluluk, cihat, şehitlik, cesaret, fedakârlık vb.) üzerinde durulur.

Konu: Çanakkale Şehitlerine Destanı İncelemesi

Kazanım: MD.1.3.6. Okuduğu bir destanı inceler.

Amaç: Öğrencilerin, Çanakkale Şehitlerine Destanı’nı inceleyerek, destanın konusunu, ana fikrini, olay örgüsünü, kişileri, dil ve üslubunu değerlendirebilmelerini sağlamaktır.

Öğrenme Hedefleri:

 • Öğrenciler, Çanakkale Şehitlerine Destanı’nı okuyacaklardır.
 • Öğrenciler, destanın konusunu, ana fikrini, olay örgüsünü, kişileri, dil ve üslubunu belirleyeceklerdir.
 • Öğrenciler, destandaki değerleri belirleyeceklerdir.

Öğrenme Etkinlikleri:

Giriş: Öğretmen, öğrencilere Çanakkale Şehitlerine Destanı’nı tanıtabilir. Ardından, destanın konusunu, ana fikrini, olay örgüsünü, kişileri, dil ve üslubunu tartışarak konuyu özetleyebilir.

Ana Fikir: Öğrenciler, gruplar halinde destanı inceleyebilirler. Öğrenciler, destanı incelerken, aşağıdaki soruların cevaplarını arayabilirler:

  • Destanın adı nedir?
  • Destanın yazarı kimdir?
  • Destanın konusu nedir?
  • Destanın ana fikri nedir?
  • Destanın olay örgüsü nasıldır?
  • Destandaki kişiler kimlerdir?
  • Destanın dil ve üslubu nasıldır?

Sonuç: Öğrenciler, grup çalışmaları sonucunda elde ettikleri bulguları sınıfla paylaşabilirler. Ardından, öğretmen, öğrencilerin bulgularını tartışarak, destanın konusunu, ana fikrini, olay örgüsünü, kişileri, dil ve üslubunu değerlendirebilir.

Değerlendirme: Öğrencilerin öğrenmelerini değerlendirmek için, aşağıdaki etkinliklerden yararlanılabilir:

 • Destan İncelemesi Raporu: Öğrenciler, inceledikleri destanın konusunu, ana fikrini, olay örgüsünü, kişileri, dil ve üslubunu içeren bir rapor yazabilirler.
 • Destan İncelemesi Sunumu: Öğrenciler, inceledikleri destanın konusunu, ana fikrini, olay örgüsünü, kişileri, dil ve üslubunu içeren bir sunum yapabilirler.

Çanakkale Şehitlerine Destanı İncelemesi

Konusu: Çanakkale Savaşı’nda şehit olan Türk askerlerinin kahramanlıkları anlatılmaktadır.

Ana Fikri: Vatan uğruna canını vermek, en büyük erdemdir.

Olay Örgüsü: Destan, Çanakkale Savaşı’nın başlamasıyla başlar. Türk askerleri, düşmana karşı büyük bir kahramanlık gösterir. Sonunda, düşman yenilir ve Türk askerleri zafer kazanır.

Kişiler: Destanın ana karakterleri, Çanakkale Savaşı’nda şehit olan Türk askerleridir. Bu askerler, kahramanlıkları ve cesaretleriyle öne çıkarlar.

Dil ve Üslup: Destan, sade ve anlaşılır bir dille yazılmıştır. Destanın üslubu, duygusal ve etkileyicidir.

Değerler: Çanakkale Şehitlerine Destanı’nda, aşağıdaki değerler öne çıkar:

 • Vatanseverlik: Destanın ana teması, vatan sevgisidir. Türk askerleri, vatan uğruna canlarını vermeyi göze alırlar.
 • Sorumluluk: Türk askerleri, vatanlarını korumak için büyük bir sorumluluk üstlenirler.
 • Cihat: Türk askerleri, İslam dinini yaymak için de savaşırlar.
 • Şehitlik: Şehitlik, İslam dininde en yüksek mertebeye ulaşmak anlamına gelir. Türk askerleri, şehitlik mertebesine ulaşmak için savaşırlar.
 • Cesaret: Türk askerleri, düşman karşısında büyük bir cesaret gösterirler.
 • Fedakârlık: Türk askerleri, vatan uğruna her türlü fedakârlığa katlanırlar.

Sonuç olarak Çanakkale Şehitlerine Destanı, Türk milletinin vatan sevgisini ve kahramanlığını anlatan önemli bir eserdir. Destan, okuyuculara, vatan ve millet sevgisi aşılamakta ve milli birlik ve beraberliği güçlendirmektedir.

Çanakkale Şehitlerine Destanı: Vatanseverlik, Sorumluluk ve Cesaretin İhtişamı

Çanakkale Savaşı, Türk tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biridir. Bu savaş, Türk milletinin vatanseverlik, sorumluluk, cihat, şehitlik, cesaret ve fedakarlık gibi değerlerini en üst düzeyde sergilediği bir destan haline gelmiştir. Çanakkale Şehitlerine Destanı, bu kahramanlık ve fedakarlık öyküsünü anlatan bir eserdir. Bu yazıda, Çanakkale Şehitlerine Destanı incelenecek ve içerdiği değerler üzerinde durulacaktır.

I. Çanakkale Şehitlerine Destanı’nın Önemi

Çanakkale Şehitlerine Destanı, Türk milletinin kahramanlık ve fedakarlık öyküsünü anlatan önemli bir destandır. Bu destan, Çanakkale Savaşı’nda gösterilen üstün cesaret ve vatanseverlik ruhunu yansıtmaktadır. Türk milleti için milli bir gurur kaynağı olan Çanakkale Şehitlerine Destanı, genç nesillere vatan sevgisini aşılamak adına büyük bir öneme sahiptir.

II. Destandaki Değerler

A. Vatanseverlik

Çanakkale Şehitlerine Destanı, vatan sevgisinin en üst düzeyde sergilendiği bir eserdir. Türk askerinin vatanı için gösterdiği fedakarlık ve cesaret, destanın temel değerlerinden biridir. Çanakkale’de savaşan askerler, vatanlarına olan bağlılıklarını kanlarıyla kanıtlamışlardır.

B. Sorumluluk

Çanakkale Savaşı’nda görev alan Türk askerleri, büyük bir sorumluluk duygusuyla hareket etmişlerdir. Ülkenin savunması için canlarını ortaya koymuş olan bu kahramanlar, destanın sorumluluk temasını temsil etmektedirler. Çanakkale Şehitlerine Destanı, her bireyin üstüne düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerektiğine vurgu yapmaktadır.

C. Cesaret

Çanakkale Savaşı, Türk askerinin cesaretini en üst düzeyde sergilediği bir savaştır. Destandaki kahramanlar, ölümü göze alarak düşmana karşı savaşmışlardır. Cesaret, Çanakkale Şehitlerine Destanı’nın temel değerlerinden biridir ve Türk askerinin karakteristik özelliklerinden birini yansıtmaktadır.

III. Destanın Etkileri

A. Milli Bilinç Oluşturma

Çanakkale Şehitlerine Destanı, Türk milletinin milli bilincinin oluşmasında büyük bir rol oynamıştır. Bu destan, Türk halkının vatanseverlik duygularını canlı tutmakta ve milli birliği pekiştirmektedir. Genç nesillerin Çanakkale Şehitlerine Destanı’nı öğrenerek vatan sevgisiyle büyümesi, Türk milletinin geleceği açısından büyük önem taşımaktadır.

B. Örnek Olma

Çanakkale Şehitlerine Destanı, Türk askerinin kahramanlık ve fedakarlık öyküsünü anlatmaktadır. Bu destan, genç nesillere örnek olacak bir hikaye sunmaktadır. Destandaki kahramanlar, cesaret ve vatanseverlikleriyle diğer insanlara ilham vermektedir. Bu şekilde, Çanakkale Şehitlerine Destanı, gelecek kuşaklara değerli bir miras bırakmaktadır.

Çanakkale Şehitlerine Destanı, Türk milletinin kahramanlık ve fedakarlık öyküsünü anlatan önemli bir eserdir. Destanda vatanseverlik, sorumluluk, cesaret gibi değerler en üst düzeyde vurgulanmaktadır. Bu destan, Türk halkının milli bilincinin oluşmasına katkıda bulunmakta ve genç nesillere örnek olmaktadır. Çanakkale Şehitlerine Destanı, Türk milletinin tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biridir ve her zaman hatırlanması gereken bir destandır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Scott AjansScott Ajans tarafından ❤️ ile tasarlanmıştır