MD.1.3.7. Destanı, içerdiği duygu ifadelerini göz önünde bulundurarak okur.

MD.1.3.7. Destanı, içerdiği duygu ifadelerini göz önünde bulundurarak okur.
Çanakkale Şehitlerine destanını okumaları sağlanır.

Konu: Çanakkale Şehitlerine Destanı’nı Duygu İfadeleri Yönünden İnceleme

Kazanım: MD.1.3.7.  Destanın içerdiği duygu ifadelerini göz önünde bulundurarak okur.

Amaç: Öğrencilerin Çanakkale Şehitlerine Destanı’nı okuyarak, destandaki duygu ifadelerini belirleyebilmelerini sağlamaktır.

Öğrenme Hedefleri:

 • Öğrenciler, Çanakkale Şehitlerine Destanı’nı okuyacaklardır.
 • Öğrenciler, destandaki duygu ifadelerini belirleyeceklerdir.
 • Öğrenciler, destandaki duygu ifadelerinin destanın konusunu, ana fikrini ve olay örgüsünü nasıl etkilediğini değerlendireceklerdir.

Öğrenme Etkinlikleri:

 • Giriş: Öğretmen, öğrencilere Çanakkale Şehitlerine Destanı’nı tanıtabilir. Ardından, destandaki duygu ifadelerini tartışarak konuyu özetleyebilir.

 • Ana Fikir: Öğrenciler, gruplar halinde destanı okuyabilirler. Öğrenciler, destanı okurken, aşağıdaki soruların cevaplarını arayabilirler:

  • Destanın hangi duygularını hissettiniz?
  • Bu duygular, destanın hangi yerlerinde ortaya çıkıyor?
  • Bu duygular, destanın konusunu, ana fikrini ve olay örgüsünü nasıl etkiliyor?
 • Sonuç: Öğrenciler, grup çalışmaları sonucunda elde ettikleri bulguları sınıfla paylaşabilirler. Ardından, öğretmen, öğrencilerin bulgularını tartışarak, destandaki duygu ifadelerinin destanın konusunu, ana fikrini ve olay örgüsünü nasıl etkilediğini değerlendirebilir.

Değerlendirme: Öğrencilerin öğrenmelerini değerlendirmek için, aşağıdaki etkinliklerden yararlanılabilir:

 • Destan Duygu İfadeleri Raporu: Öğrenciler, inceledikleri destandaki duygu ifadelerini içeren bir rapor yazabilirler.
 • Destan Duygu İfadeleri Sunumu: Öğrenciler, inceledikleri destandaki duygu ifadelerini içeren bir sunum yapabilirler.

Çanakkale Şehitlerine Destanı’ndaki Duygu İfadeleri

Çanakkale Şehitlerine Destanı, Türk milletinin vatan sevgisini ve kahramanlığını anlatan önemli bir eserdir. Destan, okuyuculara, vatan ve millet sevgisi aşılamakta ve milli birlik ve beraberliği güçlendirmektedir.

Destan, içerdiği duygu ifadeleriyle oldukça etkileyicidir. Destandaki duygular, destanın konusunu, ana fikrini ve olay örgüsünü derinden etkilemektedir.

Destanda öne çıkan duygular şunlardır:

 • Vatan sevgisi: Destanın ana teması, vatan sevgisidir. Türk askerleri, vatan uğruna canlarını vermeyi göze alırlar.
 • Kahramanlık: Türk askerleri, düşman karşısında büyük bir kahramanlık gösterirler.
 • Azim ve kararlılık: Türk askerleri, düşmana karşı büyük bir azim ve kararlılık gösterirler.
 • Fedakârlık: Türk askerleri, vatan uğruna her türlü fedakârlığa katlanırlar.

Sonuç olarak Çanakkale Şehitlerine Destanı, içerdiği duygu ifadeleriyle oldukça etkileyici bir eserdir. Destan, okuyuculara, vatan ve millet sevgisi aşılamakta ve milli birlik ve beraberliği güçlendirmektedir.

Öğrencilerin Destandaki Duygu İfadelerini Belirlemelerine Yönelik Bazı Öneriler:

 • Öğrencilere, destanı okurken, hissettikleri duyguları not almaları istenebilir.
 • Öğrencilere, destandaki bazı bölümleri tekrar tekrar okumaları ve bu bölümlerde hangi duyguların öne çıktığını belirlemeleri istenebilir.
 • Öğrencilere, destandaki duygu ifadelerinin hangi sözcüklerle ve cümlelerle ifade edildiğine dikkat etmeleri istenebilir.

Öğrencilerin Destandaki Duygu İfadelerinin Destanın Konusunu, Ana Fikri ve Olay Örgüsünü Nasıl Etkilediğini Değerlendirmelerine Yönelik Bazı Öneriler:

 • Öğrencilere, destanın konusu, ana fikri ve olay örgüsünün hangi duygularla ilişkili olduğunu belirlemeleri istenebilir.
 • Öğrencilere, destandaki duygu ifadelerinin destanın konusunu, ana fikrini ve olay örgüsünü nasıl etkilediğine dair kendi yorumlarını yazmaları istenebilir.

Çanakkale Destanı: Tarihin Unutulmaz Anısı

Çanakkale Destanı, Türk milletinin onur ve kahramanlık dolu bir tarihine sahip olduğunun en güçlü kanıtlarından biridir. Bu destan, Birinci Dünya Savaşı sırasında Çanakkale Boğazı’nda yaşanan olayları ve Türk askerlerinin kahramanlığını anlatır. Bu ders notunda, Çanakkale Destanı’nın içerdiği duygu ifadeleri ve anlamını ayrıntılı bir şekilde ele alacağız.

Çanakkale Destanı’nın Anlamı

Çanakkale Destanı, Türk milletinin bağımsızlık ve vatan sevgisi gibi önemli değerlerini yansıtan bir destandır. Bu destan, Türk askerlerinin azim ve cesaretleriyle düşman güçlere karşı direnişini anlatır. Çanakkale Destanı, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki kararlılığını ve vatanseverliğini ortaya koyar.

Destanda İfade Edilen Duygular

Çanakkale Destanı, içerdiği duygu ifadeleriyle okuyucuya derin duygusal bir deneyim yaşatır. Bu destanın içindeki duygusal ifadeler, Türk askerlerinin fedakarlığını ve vatan sevgisini vurgular. Destanda yer alan duygular arasında şunlar bulunur:

Kahramanlık Duygusu: Çanakkale Destanı, Türk askerlerinin kahramanlığını ve cesaretini vurgular. Bu destan, Türk milletinin askerlerinin ne kadar cesur ve fedakar olduklarını anlatarak okuyucuda kahramanlık duygusu uyandırır.

Fedakarlık ve Vatan Sevgisi: Çanakkale Destanı’nda yer alan duygusal ifadeler, Türk askerlerinin vatanları için ne kadar fedakarlık yaptıklarını gösterir. Bu destan, Türk milletinin vatan sevgisini ve bağımsızlık için ne kadar mücadele ettiğini vurgular.

Acı ve Hüzün: Çanakkale Destanı, savaşın acı yüzünü ve kayıpları da anlatır. Bu destan, Türk askerlerinin zorlu koşullar altında yaşadığı acıları ve savaşın getirdiği hüznü yansıtır.

Çanakkale Destanı’nın Önemi

Çanakkale Destanı, Türk milletinin tarihindeki en önemli olaylardan biridir ve Türk milli kimliğinin temel taşlarından biridir. Bu destan, Türk askerlerinin kahramanlığını ve fedakarlığını anlatarak Türk milletinin gurur duyması gereken bir tarihi olayı yansıtır. Aynı zamanda, Çanakkale Destanı, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki kararlılığını ve vatanseverliğini ön plana çıkarır.

Çanakkale Destanı, Türk milletinin tarihindeki önemli bir dönüm noktasını simgeler. Bu destan, Türk askerlerinin kahramanlığını ve vatan sevgisini anlatarak Türk milletinin milli kimliğini güçlendirir. Çanakkale Destanı’nı okuyan herkes, Türk milletinin ne kadar büyük bir bağımsızlık mücadelesi verdiğini ve ne kadar kahraman olduğunu anlayacaktır.

Bu ders notu, öğrencilere Çanakkale Destanı’nı ve içerdiği duygu ifadelerini anlatarak onlara bu önemli tarihi olayı daha iyi anlama fırsatı sunar. Çanakkale Destanı’nın içindeki duygusal ifadeler, öğrencilerin duygusal bağ kurmasını ve bu destanın anlamını derinlemesine kavramasını sağlar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Scott AjansScott Ajans tarafından ❤️ ile tasarlanmıştır