MD.1.3.9.Yakın tarihte yaşanmış bir olaydan esinlenerek yapma destan yazar.

MD.1.3.9.Yakın tarihte yaşanmış bir olaydan esinlenerek yapma destan yazar.

Konu: Yakın Tarihte Yaşanmış Bir Olaydan Esinlenerek Yapma Destan Yazma

Kazanım: MD.1.3.9. Yakın tarihte yaşanmış bir olaydan esinlenerek yapma destan yazar.

Amaç: Öğrencilerin, yakın tarihte yaşanmış bir olaydan esinlenerek, yapma bir destan yazabilmelerini sağlamaktır.

Öğrenme Hedefleri:

 • Öğrenciler, yakın tarihte yaşanmış bir olaydan esinleneceklerdir.
 • Öğrenciler, bu olaydan esinlenerek bir yapma destan yazacaklar.

Öğrenme Etkinlikleri:

Giriş: Öğretmen, öğrencilere yakın tarihte yaşanmış önemli olayları tanıtabilir. Ardından, bu olaylardan esinlenerek destan yazabileceklerini söyleyebilir.

Ana Fikir: Öğrenciler, gruplar halinde çalışarak, yakın tarihte yaşanmış bir olaydan esinlenerek bir yapma destan yazmaya çalışabilirler. Öğrenciler, destanı yazarken, aşağıdaki soruların cevaplarını arayabilirler:

  • Destanın adı ne olacak?
  • Destanın konusu nedir?
  • Destanın ana fikri nedir?
  • Destanın olay örgüsü nasıl olacak?
  • Destandaki kişiler kimler olacak?
  • Destanın dil ve üslubu nasıl olacak?

Sonuç: Öğrenciler, grup çalışmaları sonucunda elde ettikleri ürünleri sınıfla paylaşabilirler. Ardından, öğretmen, öğrencilerin ürünlerini değerlendirebilir.

Değerlendirme: Öğrencilerin öğrenmelerini değerlendirmek için, aşağıdaki etkinliklerden yararlanılabilir:

 • Destan Sunumu: Öğrenciler, yazdıkları destanı sınıfta sunabilirler.
 • Destan Öyküleme: Öğrenciler, yazdıkları destanı sınıfta öyküleyebilirler.

Yakın Tarihte Yaşanmış Bir Olaydan Esinlenerek Yapma Destan Yazma Adımları:

 1. Bir olay seçin. Yakın tarihte yaşanmış önemli bir olay seçin. Bu olay, sizin ilginizi çeken ve üzerinde düşünmenizi sağlayan bir olay olmalıdır.
 2. Olayı araştırın. Seçtiğiniz olayı daha iyi anlamak için araştırın. Olayla ilgili haberleri, makaleleri ve kitapları okuyun.
 3. Olayı destanlaştırın. Olayı, bir destana dönüştürecek şekilde yeniden anlatın. Destanın konusunu, ana fikrini, olay örgüsünü, kişilerini ve dil ve üslubunu belirleyin.
 4. Destanı yazın. Destanı, belirlediğiniz unsurlara uygun olarak yazın.

Örnek:

Öğrenciler, 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe girişiminden esinlenerek bir yapma destan yazabilirler. Destanın konusu, darbe girişimini ve bu girişime karşı verilen mücadeleyi anlatabilir. Destanın ana fikri, vatan sevgisi ve demokrasinin önemi olabilir. Destanın olay örgüsü, darbe girişiminin başlaması, halkın direnişi ve darbe girişiminin bastırılması şeklinde olabilir. Destanın kişileri, darbe girişimcileri, halk ve güvenlik güçleri olabilir. Destanın dil ve üslubu, duygusal ve etkileyici olabilir.

Öğrenciler, kendi ilgi alanlarını ve yeteneklerini göz önünde bulundurarak, farklı konulara esinlenerek yapma destanlar yazabilirler.

Yakın Tarihte Yaşanmış Bir Olaydan Esinlenerek Yapma Destan

Bu ders notu, yakın tarihte yaşanmış bir olaydan esinlenerek yapma destanı anlatmaktadır. Bu destan, bir olayın destansı bir anlatıma dönüştürülmesiyle oluşturulmuş ve edebi bir eser olarak kabul edilmektedir. Bu ders notunda, yapma destanın ne olduğu, nasıl oluşturulduğu ve örneklerle destanın nasıl yazılabileceği açıklanacaktır.

Yapma Destan Nedir?

Yapma destanlar, gerçek veya kurgusal olaylardan esinlenilerek oluşturulan epik şiirlerdir. Bu destanlar, genellikle kahramanlık, aşk, doğaüstü olaylar veya tarihî olayları anlatırken destansı bir dille yazılırlar. Yapma destanlar, bir toplumun kültürel mirası olarak kabul edilir ve genellikle sözlü olarak aktarılarak nesilden nesile aktarılırlar.

Yapma Destan Nasıl Oluşturulur?

Yapma destanlar, belirli bir olaydan veya hikayeden esinlenerek yazılır. İşte bir yapma destanın oluşturulması için izlenebilecek adımlar:

Olayın veya hikayenin seçilmesi: Yazılacak yapma destan için bir olay veya hikaye seçmek önemlidir. Bu olay veya hikaye, destansı bir anlatıma uygun olmalı ve yazılacak destanın temelini oluşturmalıdır.

Ana karakterlerin belirlenmesi: Yapma destanın ana karakterleri, olayın veya hikayenin kahramanlarıdır. Bu karakterler, destanın ilerleyişini ve olayların gelişimini sağlayacak önemli roller üstlenmelidir.

Destansı bir dil kullanılması: Yapma destanlar, destansı bir dil kullanılarak yazılır. Bu dil, aşırılıklar, benzetmeler ve abartılı betimlemeler içerebilir. Destanın etkileyici bir şekilde sunulması için uygun bir dil kullanılması önemlidir.

Düzenli bir yapı oluşturulması: Yapma destanlar genellikle belirli bir yapıya sahiptir. Başlangıç, gelişme, doruk noktası ve sonuç gibi bölümlerden oluşabilir. Bu yapı, destanın akıcı bir şekilde ilerlemesini sağlar.

Destanın yazılması: Seçilen olay veya hikaye temel alınarak, yapma destan yazılır. Burada destanın akıcı bir şekilde ilerlemesi ve okuyucuyu etkilemesi önemlidir. Doğru kelimelerin seçilmesi, uygun benzetmelerin yapılması ve duygusal bir etki yaratılması destanın kalitesini artıracaktır.

Örnek Bir Yapma Destan

Aşağıda, “Kahramanın Yolculuğu” adlı bir yapma destanın örneği verilmiştir:

Başlangıç:
Bir zamanlar, uzak bir ülkede yaşayan bir kahraman vardı. Bu kahraman, adıyla ün salmış bir savaşçıydı. Bir gün, halkı zor durumda olan bir köye gitti ve köyün halkını kurtarmak için bir yolculuğa çıktı.

Gelişme:
Kahraman, yolda birçok engelle karşılaştı. Tehlikeli ormanlardan geçti, ejderhalarla savaştı ve büyülü bir mağaraya girdi. Bu zorlu maceralar sırasında kahraman, cesaretini ve becerilerini kullanarak engelleri aştı.

Doruk Noktası:
Sonunda, kahraman köye geri döndü ve halkı kurtardı. Halk, ona minnettarlıkla bakarken, kahramanın zaferi destansı bir şekilde anlatıldı. Kahraman, artık bir efsane haline gelmişti.

Sonuç:
Kahraman, köyde kalıp halka yardım etmeye devam etti. Onun hikayesi, bir nesilden diğerine aktarılmaya devam etti ve insanların umudu ve cesareti simgeledi.

Yapma destanlar, insanların hayal gücünü kullanarak gerçek veya kurgusal olaylardan esinlenerek oluşturulan epik şiirlerdir. Bu destanlar, kültürel mirasımızın bir parçasıdır ve toplumların değerlerini, inançlarını ve kahramanlık hikayelerini yansıtır. Yapma destanlar, okuyuculara destansı bir deneyim sunarak onları etkileyebilir ve düşündürebilir. Bu nedenle, yapma destanlar edebi dünyamızın önemli bir parçasıdır.

ÖRNEK YAPMA DESTAN:

GÜNDEMİN İZİNDE: BİR DEMOKRASİ DESTANI

Gel, dinle ey milletim,

Bir zamanlar yaşanmış destanı,

Demokrasi için birleşen yürekleri,

Anlatıyorum sana bu satırlarda.

Bir zamanlar, 15 Temmuz gecesi,

 

Ay yüzlü gecenin göğsüne sıçradı yıldızlar,

Fakat ne zaman ki hainler sahneye çıktı,

Bir milletin iradesine gölge düşürdü,

O gece, tarih sayfalarına yazıldı adı,

Demokrasinin zaferi ve milletin direnişi.

 

Meydanlara döküldü millet,

Göğsünde vatan sevgisi, gözlerinde özgürlük ışığı,

Yürekleriyle sardılar meydanı,

Bayraklarla, imanla doldurdular gökyüzünü.

 

Tanklar geldi, silahlar konuştu,

Ama milletimiz boyun eğmedi,

Sokaklarda, caddelerde,

Demokrasiye olan sevdalarıyla dolup taştılar.

 

Caddelerde yankı bulan sloganlar,

Demokrasi, özgürlük ve vatan için,

Seslendi millet, bir ağızdan,

Ecdadın torunları, dik durdu meydanlarda.

 

15 Temmuz gecesi bir kahraman doğdu,

Meydanlarda, köprülerde,

Milletin omuzlarında yükselen kahraman,

Demokrasi şehidi, ölümsüzleşti adı.

 

Destan bu, geçmişte yazılmış,

Bir halkın direnişi,

Demokrasiye olan sevdası,

Ve özgürlük için canını feda etmesi.

 

Gel ey kardeşim, bu destanı yazalım,

Demokrasinin şanlı zaferini,

15 Temmuz’un kahramanlarını,

Geleceğe bir miras bırakalım.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Scott AjansScott Ajans tarafından ❤️ ile tasarlanmıştır