Öğretmenler ne zaman yeşil pasaport alır?

Öğretmenler ne zaman yeşil pasaport alır?

Öğretmenler ne zaman yeşil pasaport alır? 

Devlet kurumlarında çalışan öğretmenler, belli bir kıdeme erdikten sonra yeşil pasaporta hak kazanır.

Diğer memurluklarda olduğu gibi derece ve kademe sistemi öğretmenlikte de mevcut. Öğretmenlerin de diğer memurlar gibi, yeşil pasaport alabilmeleri için kadro derecelerinin 3, 2 ya da 1 olması gerekiyor.

Öğretmenler göreve 9 derece, 1 kademe ile başlar. Bu 9/1 olarak ifade edilir. En yüksek derece 1’dir. Yani aslında yükseldikçe, derece düşer.

Olumlu sicil alan hocaların her yıl kademesi 1 artar. Kademe 3 olduktan sonraki yıl 4 olmaz. Onun yerine öğretmenin derecesi 1 sayı azalır (yani bir rütbe yükselmiş olur). Yani 9/3 olan bir öğretmenin bir sene sonraki derece kademesi 8/1 olur. Meslekten önce okunan hazırlık sınıfı ve üst üste alınan olumlu siciller kademe ilerlemesini olumlu olarak etkilerken, bazı disiplin cezaları da kademe ilerlemesini olumsuz olarak etkiliyor.

Bir öğretmen ortalama olarak her bir derecede 3 yıl çalıştığı için, öğretmenin 3. dereceye varması yaklaşık olarak 15 yıl sürüyor. Bu sürenin sonunda 3. dereceye ulaşan öğretmen yeşil pasaport almaya hak kazanıyor.

752x395 yesil pasaport kimlere verilir yesil pasaport nedir k1 1594643589239

Öğretmenlerin yeşil (hususi) pasaport alınabilecek hizmet yılları ve derece/kademelerini gösterir tablo

Hizmet YılıDerece/Kademe
0-1 arası9/1 (4 yıl süreli lisans bitirenler)
0-1 arası9/2 (5 yıl süreli lisans bitirenler)
1-2 arası9/2
2-3 arası9/3
3-4 arası8/1
4-5 arası8/2
5-6 arası8/3
6-7 arası7/1
7-8 arası7/2
8-9 arası7/3
9-10 arası6/1
10-11 arası6/2
11-12 arası6/3
12-13 arası5/1
13-14 arası5/2
14-15 arası5/3
15-16 arası4/1
16-17 arası4/2
17-18 arası4/3
18-19 arası3/1 (Yeşil Pasaport alınabilir)
19-20 arası3/2 (Yeşil Pasaport alınabilir)
20-21 arası3/3 (Yeşil Pasaport alınabilir)
21-22 arası2/1 (Yeşil Pasaport alınabilir)
22-23 arası2/2 (Yeşil Pasaport alınabilir)
23-24 arası2/3 (Yeşil Pasaport alınabilir)
24-25 arası1/1 (Yeşil Pasaport alınabilir)
25-26 arası1/2 (Yeşil Pasaport alınabilir)
26-27 arası1/3 (Yeşil Pasaport alınabilir)
27-28 arası1/4 (Yeşil Pasaport alınabilir)
28 ve üstü1/4 (Yeşil Pasaport alınabilir)

Öğretmen eşleri yeşil (hususi) pasaport alabilir mi? Hususi damgalı (yeşil) pasaport alabilecek durumda bulunanların eşlerine de aynı nevi pasaport verilir. Hususi damgalı pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat edenlerin dul eşlerine başkası ile evlenmemiş ise ayrı neviden pasaport verilmesi mümkündür.

yesil pasaport nedir 800x416 1

Öğretmen çocukları yeşil pasaport alabilir mi? Hususi damgalı (yeşil) pasaport alabilecek durumda bulunanların ergin olmayan veya ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar, yine ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan, aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal engellerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına da hususi damgalı (yeşil) pasaport verilir.

Öğretmenler için yeşil pasaport başvuru belgeleri nelerdir?

Öğretmenler için Hususi Damgalı (Yeşil) Pasaport İşlemlerinde Müdürlüklerce İstenilen Evraklar

 • Görevdeki öğretmenler için;
  1. Kadrosunun bulunduğu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden onaylı 2 nüsha pasaport talep formu
  2. İlçe Şubeden İle hitaben yazılmış üst yazı
  3. Başvuruda bulunan tüm kişilere ait bir nüsha Kimlik fotokopisi
  4. Okul müdürlüğü veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü onaylı bir adet hizmet cetveli
  5. Öğrenim gören çocuklar için öğrenci belgesi
 • Emekli öğretmenler için;
  1. En son emekli oldukları İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden alınacak üst yazı
  2. Kimlik Fotokopisi

Not : Öğretmenler için yeşil pasaport gerekli evraklar (belgeler) ilden ile değişiklik gösterebilir. Lütfen İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden bilgi alınız.

Hususi damgalı (yeşil) pasaportlar altı aydan az olmamak kaydıyla İçişleri Bakanlığınca belirlenecek sürelerde geçerli olmak üzere tanzim edilir. Şu an itibari ile bu süre 5 yıldır. Bu pasaportlardan süresi bitenlerin, bu bendin birinci fıkrasında yazılı başvuru, İçişleri Bakanlığının muvafakatı ve Dışişleri Bakanlığının vereceği talimat üzerine Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilik ve elçiliklerince de aynı müddetler için beşer defa uzatılması mümkündür.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Scott AjansScott Ajans tarafından ❤️ ile tasarlanmıştır