1. Tema Sonu Ölçme ve Değerlendirme Cevapları Sayfa 38-39-40-41

1. Tema Sonu Ölçme ve Değerlendirme Cevapları Sayfa 38-39-40-41

 

7.SINIF DÖRTEL YAYINLARI 1. TEMA SONU DEĞERLENDİRME SORULARI

(…)

Babam, Selanik’e kadar ağzını açmadı. Trenin penceresinden Makedonya topraklarına, dağ­lara taşlara baktı durdu. Meşe ağacından yüksek arkalıklı bir koltuğu vardı. Selanik’te vapura bineceğimiz gün, yolculukla ilgili işlemleri tamamlarken yorulmasın diye gümrüğün rıhtıma inen merdivenleri önünde, koltuğuna oturtmuştuk onu. Koltuğunda yine öyle dalgın, tek söz etmeden bekliyordu. Vapura geçeceğimiz sırada birden iki eliyle kavradı rıhtım merdivenlerinin parmaklık­larını. Doksan üç yaşındaydı. Hâlâ güçlü kuvvetliydi. Ben, Fehim Çavuş, Salip Bey, ellerini çöze­medik bir türlü parmaklıklardan. Benim yerim Florina, diyordu. Ölülerimi kimsesiz bırakamam! Toprağımı bırakamam! Siz gidin, bindirin beni trene, Florina’ya geri döneyim, Florina’da öleyim… Vapur kalktı kalkacak, söz anlamıyordu. Zorlukla, sonunda üç kişi koltuğu ile yerden havalan­dırdık, ayırdık ellerini parmaklıklardan. Ayırdık ama ayaklarına felç inmişti. Vapura, koltuğunda, elden ayaktan kesilmiş olarak bindi. Aklı yerindeydi, eskisi gibi rahat konuşuyordu. Göçmen olarak Urla’ya yerleştik. Urla’da üç yıl yatağında sılasını yaşadı. Baktığı yerden gözlerini ayırma­dan sık sık dalar giderdi. Arada, kendini tutamadığı sıralarda “Ah, Florina’yı bırakmayacaktım, Florina’da ölecektim!”

(…)

Necati Cumalı

(Kısaltılmıştır.)

 

Aşağıdaki soruları yukarıdaki paragrafa göre cevaplayınız.

 1. Yazar ve babası nerede yaşıyorlarmış?

Yazar ve babası Makedonya’nın Florina şehrinde yaşıyorlarmış.

 1. Yazarın babasının ruhsal durumunu açıklayınız.

Yazarın babasının ruhsal durumu, vatanından ayrılmanın verdiği üzüntü ve hüzünle dolu.

 1. Bu metnin başlığı sizce ne olabilir?

Metnin başlığı “Vatan Hasreti” olabilir.

 1. Bu metinde vurgulanan ana fikir nedir? Yazınız.

İnsanın doğup büyüdüğü yerden, vatanından ayrılması çok zor bir durumdur.

 1. Metindeki hikâye unsurlarını belirleyip yazınız.
 • Kişiler: Yazar, baba, Fehim Çavuş, Salip Bey
 • Olay: Yazar ve babasının Florina’dan göç etmesi
 • Zaman: 1920’li yıllar
 • Mekân: Makedonya’nın Florina şehri, Selanik, Urla
 • Durum: Yazarın babasının vatanından ayrılmaya karşı gösterdiği direniş
 1. Metinde geçen çekimli fiilleri bulup yazınız.

yaşadı, yaşadık, oturtmuştuk, bekliyordu, geçeceğimiz, kalktı kalkacak, anlamıyordu, zorduk, ayırdık, bindi, yerleştik, yaşadı, dalar giderdi,  ağzını açmadı, baktı durdu, vardı, oturtmuştuk, bekliyordu, kavradı, diyordu, bırakamam, bırakamam, gidin, bindirin, geri döneyim, öleyim havalandırdık

 1. Metinde büyük harflerin yazımıyla ilgili hangi kurallara yer verilmiştir? Tespitlerinizi yazınız.

Kişi adlarından önce ve sonra gelen ünvanlar, saygı sözleri, rütbe adları ve lakaplar büyük harfle başlar.

Cümleler büyük harfle başlar.

Özel isimler büyük harfle başlar.

cqyyw9p

 

mpi4bbz

SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

1.Kültürel miras sözünden ne anlıyorsunuz? Düşününüz.

Kültürel miras, geçmişten günümüze aktarılan ve insanlığın ortak değerlerini temsil eden maddi ve manevi değerler bütünü olarak tanımlanabilir. Somut ve soyut olmak üzere iki ana kategoriye ayrılır.

Somut kültürel miras, insan eliyle yapılmış veya doğal oluşumlar üzerinde insan müdahalesiyle şekillenmiş eserlerdir. Bu kategoriye; tarihi yapılar, anıtlar, sanat eserleri, arkeolojik buluntular, geleneksel el sanatları ve kültürel peyzajlar dahildir.

Soyut kültürel miras, maddi olmayan, ancak kuşaktan kuşağa aktarılan değerlerdir. Bu kategoriye; dil, gelenekler, inançlar, müzik, dans, halk edebiyatı ve zanaatkarlıklar dahildir.

Kültürel miras, bir toplumun kimliğini ve değerlerini yansıtan önemli bir unsurdur. Geçmişi anlamamıza, günümüzü yorumlamamıza ve geleceğimizi şekillendirmemize yardımcı olur.

Kültürel mirasın korunması, insanlığın ortak sorumluluğudur. Bu mirasın gelecek nesillere aktarılabilmesi için gerekli önlemlerin alınması gerekir.

Kültürel miras sözünden anladığım, geçmişten günümüze aktarılan ve insanlığın ortak değerlerini temsil eden maddi ve manevi değerler bütünüdür. Bu mirasın korunması, insanlığın ortak sorumluluğudur.

Kültürel mirasın önemi ile ilgili düşüncelerim şunlardır:

 • Kültürel miras, bir toplumun kimliğini ve değerlerini yansıtan önemli bir unsurdur.
 • Geçmişi anlamamıza, günümüzü yorumlamamıza ve geleceğimizi şekillendirmemize yardımcı olur.
 • Kültürel miras, turizm açısından da önemli bir kaynaktır.
 • Kültürel mirasın korunması, insanlığın ortak sorumluluğudur.

Kültürel mirasın korunması için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini düşünüyorum. Bu önlemler arasında;

 • Kültürel mirasın kayıt altına alınması
 • Kültürel mirasın korunması için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması
 • Kültürel mirasın korunması için gerekli teknik ve mali kaynakların ayrılması
 • Kültürel mirasın korunması için farkındalık oluşturulması

sayılabilir.

Türkiye, zengin bir kültürel mirasa sahip bir ülkedir. Bu mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması için gerekli önlemlerin alınması önemlidir.

2.Anadolu kültüründe kilimin ve dokumacılığın yerini ve önemini araştırınız.

Anadolu kültüründe kilim ve dokumacılığın yeri ve önemi çok büyüktür. Kilim, Anadolu’nun en önemli geleneksel el sanatlarından biridir. Orta Asya’dan Anadolu’ya göç eden Türkler tarafından getirilen kilim dokumacılığı, Anadolu’da yüzyıllardır devam etmektedir.

Kilim, hem bir sanat eseri hem de bir ev eşyasıdır. Kilim, desenleri, renkleri ve dokularıyla Anadolu’nun zengin kültürünü yansıtmaktadır. Kilim, aynı zamanda bir ısınma aracı ve bir zemin kaplamasıdır.

Anadolu’da kilim dokumacılığı, her yörede farklı motif ve renklerle yapılmaktadır. Bu motifler, Anadolu’nun doğal güzelliklerini, kültürünü ve inançlarını yansıtmaktadır. Anadolu’da en yaygın kilim motifleri arasında; balık, kuş, çiçek, ağaç, hayvan ve geometrik şekiller yer almaktadır.

Kilim dokumacılığı, Anadolu’da sadece bir sanat değil, aynı zamanda bir gelenektir. Kilim dokumacılığı, Anadolu’nun kadınları için önemli bir geçim kaynağıdır. Kilim dokumacılığı, aynı zamanda Anadolu’nun kültürünü gelecek nesillere aktarmanın önemli bir yoludur.

Anadolu kültüründe kilimin ve dokumacılığın önemi şu şekilde özetlenebilir:

 • Kültürel mirastır: Kilim, Anadolu’nun zengin kültürünü yansıtan bir sanat eseridir.
 • Ekonomik değere sahiptir: Kilim dokumacılığı, Anadolu’da önemli bir geçim kaynağıdır.
 • Sosyal bir etkinliktir: Kilim dokumacılığı, Anadolu’da kadınları bir araya getiren bir sosyal etkinliktir.
 • Turistik bir değere sahiptir: Anadolu kilimleri, yurt içi ve yurt dışından gelen turistler tarafından ilgiyle karşılanır.

Anadolu kültüründe kilim ve dokumacılığın korunması ve gelecek nesillere aktarılması için gerekli önlemlerin alınması önemlidir. Bu önlemler arasında;

 • **Kilim dokumacılığının geleneksel tekniklerinin yaşatılması
 • **Kilim dokumacılığının eğitiminin yaygınlaştırılması
 • **Kilim dokumacılığının sanatsal ve ekonomik değerinin artırılması

sayılabilir.

Anadolu kilimleri, Anadolu’nun zengin kültürünün bir parçasıdır. Kilim dokumacılığı, Anadolu’nun kültürel mirasının korunmasında önemli bir rol oynamaktadır.

3.Renklerin insan ruhu üzerinde uyandırdığı duyguları araştırınız.

Renkler, insan ruhu üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir. Renkler, duygularımızı, düşüncelerimizi ve davranışlarımızı etkileyebilir. Renklerin insan ruhu üzerinde uyandırdığı duygular, bireysel farklılıklara ve kültürel değerlere göre değişebilir. Ancak, genel olarak kabul edilen bazı renk-duygu eşleşmeleri şunlardır:

 • Kırmızı: Tutku, heyecan, cesaret, öfke
 • Sarı: Neşe, mutluluk, enerji, dikkat çekme
 • Mavi: Huzur, sakinlik, güven, sadakat
 • Yeşil: Doğa, canlılık, büyüme, yenilenme
 • Mor: Gizem, yaratıcılık, romantizm, hayal gücü
 • Turuncu: Enerji, sıcaklık, mutluluk, cesaret
 • Pembe: Sevgi, şefkat, hassasiyet, romantizm
 • Beyaz: Saflık, temizlik, huzur, yeni başlangıçlar
 • Siyah: Güç, ciddiyet, otorite, gizem

Kırmızı:

Kırmızı, tutku, heyecan, cesaret ve öfke gibi duyguları uyandıran bir renktir. Kırmızı, dikkat çekmek ve enerjik bir ortam yaratmak için de kullanılabilir.

Sarı:

Sarı, neşe, mutluluk ve enerji gibi duyguları uyandıran bir renktir. Sarı, dikkat çekmek ve olumlu bir ortam yaratmak için de kullanılabilir.

Mavi:

Mavi, huzur, sakinlik ve güven gibi duyguları uyandıran bir renktir. Mavi, rahatlatıcı bir ortam yaratmak için kullanılabilir.

Yeşil:

Yeşil, doğa, canlılık ve büyüme gibi duyguları uyandıran bir renktir. Yeşil, huzurlu ve ferahlatıcı bir ortam yaratmak için kullanılabilir.

Mor:

Mor, gizem, yaratıcılık ve romantizm gibi duyguları uyandıran bir renktir. Mor, hassas ve düşünceli bir ortam yaratmak için kullanılabilir.

Turuncu:

Turuncu, enerji, sıcaklık ve mutluluk gibi duyguları uyandıran bir renktir. Turuncu, neşeli ve davetkar bir ortam yaratmak için kullanılabilir.

Pembe:

Pembe, sevgi, şefkat ve hassasiyet gibi duyguları uyandıran bir renktir. Pembe, romantik ve rahatlatıcı bir ortam yaratmak için kullanılabilir.

Beyaz:

Beyaz, saflık, temizlik, huzur ve yeni başlangıçlar gibi duyguları uyandıran bir renktir. Beyaz, ferahlatıcı ve aydınlık bir ortam yaratmak için kullanılabilir.

Siyah:

Siyah, güç, ciddiyet, otorite ve gizem gibi duyguları uyandıran bir renktir. Siyah, şık ve gösterişli bir ortam yaratmak için kullanılabilir.

Renklerin insan ruhu üzerinde uyandırdığı duygular, çevremizdeki renkleri nasıl algıladığımıza da bağlıdır. Örneğin, parlak renkler daha dikkat çekici ve enerjik olarak algılanırken, koyu renkler daha sakin ve sofistike olarak algılanır.

Renklerin insan ruhu üzerinde uyandırdığı duyguları anlamak, çevremizi daha etkili bir şekilde tasarlamamıza yardımcı olabilir. Örneğin, bir ofis ortamında daha verimli çalışmak istiyorsanız, sakin ve konsantrasyona yardımcı olan renkleri tercih edebilirsiniz. Bir mağazada daha fazla satış yapmak istiyorsanız, dikkat çekici ve enerjik renkler kullanabilirsiniz.

Renklerin insan ruhu üzerindeki etkilerini inceleyen birçok bilimsel çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalarda, renklerin insanların duygularını, düşüncelerini ve davranışlarını önemli ölçüde etkilediği gösterilmiştir.

Renklerin insan ruhu üzerindeki etkilerini daha iyi anlamak için yapılan bir araştırmada, kırmızı ve mavi renklerin insanların dikkatini çekme ve harekete geçirmede etkili olduğu bulunmuştur. Bu araştırmada, kırmızı ve mavi renklerin kullanıldığı reklamların, diğer renklerin kullanıldığı reklamlara göre daha fazla dikkat çektiği ve daha fazla satış yaptığı gösterilmiştir.

Renklerin insan ruhu üzerindeki etkilerini inceleyen başka bir araştırmada, yeşil ve mavi renklerin insanların ruh halini iyileştirdiği ve stresi azalttığı bulunmuştur. Bu araştırmada, yeşil ve mavi renklerin kullanıldığı ortamlarda bulunan insanların, diğer renklerin kullanıldığı ortamlarda bulunan insanlara göre daha az stresli ve daha mutlu olduğu gösterilmiştir.

Renklerin insan ruhu üzerindeki etkilerini inceleyen araştırmalar, renklerin günlük hayatımızda önemli bir rol oynadığını göstermektedir. Renkleri bilinçli bir şekilde kullanarak, çevremizi daha etkili bir şekilde tasarlayabilir ve daha olumlu duygular deneyimleyebiliriz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Scott AjansScott Ajans tarafından ❤️ ile tasarlanmıştır