120 Dinleme İzleme Metni Cevapları Sayfa 60-61-62-63

120 Dinleme İzleme Metni Cevapları Sayfa 60-61-62-63

HAZIRLIK ÇALIŞMASI

1“Sarıkamış Harekâtı” konulu araştırmanızdan edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

Sarıkamış Harekâtı, I. Dünya Savaşı sırasında, 22 Aralık 1914 ve 6 Ocak 1915 arasında Osmanlı İmparatorluğu ile Rus İmparatorluğu arasında Sarıkamış ve çevresinde gerçekleşen muharebeler olup Osmanlı İmparatorluğu’nun askeri taktik hatalarıyla başarısızlıkla sonuçlanan bir askeri girişimdir.

Harekâtın amacı, Kafkasya Cephesi’nde Rus kuvvetlerini yenilgiye uğratarak Kars, Ardahan ve Batum’u geri almak ve Doğu Anadolu’da Ermeni çetelerine karşı taarruz başlatmaktı. Harekâtın komutanı, Osmanlı ordusunun Başkomutan Vekili Enver Paşa’ydı.

Harekât, Osmanlı ordusunun Allahuekber Dağları’nı geçmesi ve Sarıkamış’ı kuşatmasıyla başladı. Ancak, dağları geçmek çok zordu ve Osmanlı askerleri aşırı soğuk ve açlık yüzünden büyük kayıplar verdi. Sarıkamış’ı kuşatmayı başaran Osmanlı ordusu, Rus ordusunun karşı taarruzu karşısında geri çekilmek zorunda kaldı.

Sarıkamış Harekâtı, Osmanlı ordusu için büyük bir yenilgiydi. Harekâtta 60 bini donarak olmak üzere 78 bin Osmanlı askeri şehit oldu. Rus ordusu da 32 bin askerini kaybetti.

2.Vatanseverliğin sizin için ne anlama geldiğini arkadaşlarınızla paylaşınız.

Vatanseverlik, bir milletin üzerinde yaşadığı, bağımsızlığını ve egemenliğini temsil eden toprak parçasına duyulan sevgi ve bağlılıktır. Vatanseverlik, bir milletin sahip olduğu en önemli değerlerden biridir. Vatanını seven bir birey, ülkesini her koşulda savunur ve kalkınması için çalışır.

Vatanseverlik, benim için bir vatan topraklarında doğmuş ve büyümüş bir insan olarak, bu topraklara ve bu toprakların üzerinde yaşayan insanlara karşı duyduğum sevgi ve bağlılıktır. Vatanımı sevmek, onun tarihini, kültürünü, coğrafyasını ve değerlerini bilmek ve sahip çıkmaktır. Vatanımı sevmek, ülkemin bağımsızlığı ve egemenliği için mücadele etmek ve onun kalkınması için çalışmaktır.

Vatanseverlik, sadece savaş meydanlarında değil, barış zamanında da gösterilebilir. Vatansever bir birey, ülkesinin yasalarına ve kurumlarına saygı duyar, milli değerlerine sahip çıkar ve ülkesinin gelişmesi ve kalkınması için çalışır.

 

120 (Dinleme / İzleme Metni)

1.ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları “120“ filmini izlemeden önce okuyunuz. “120” filmini izlerken soruların yanıtlarını bularak not alınız.

 1. Olaylar hangi yılda ve nerede başlamıştır?

Olaylar, 1914 yılında Van’da başlamıştır.

 1. Komutana kimden telgraf gelmiştir? Tümenin neden hududa nakil olması gerekmektedir?

Komutana, Erzurum Valisi’nden telgraf gelmiştir. Tümenin, hududa nakil olması gerekmektedir çünkü Ruslar, Sarıkamış’ı kuşatmıştır ve cephede cephane sıkıntısı yaşanmaktadır.

 1. Erzurum Valisi Van’dan hangi istekte bulunmuştur? Vali Bey bu istek karşısında ne karar vermiştir?

Erzurum Valisi, Van’dan 120 gönüllü çocuk toplayarak cephaneyi Sarıkamış’a ulaştırmalarını istemiştir. Vali Bey, bu istek karşısında önce tereddüt etmiştir. Ancak, daha sonra çocukların vatanseverliğini ve fedakarlıklarını takdir ederek bu isteği kabul etmiştir.

 1. Filmde kaç yaşındaki çocuklara görev düşmüştür?

12-17 yaş arası çocuklara görev düşmüştür.

 1. Çocuklar bu görevi yerine getirirken hangi tehlikelerle karşı karşıya kalmıştır?

Çocuklar, bu görevi yerine getirirken birçok tehlikeyle karşı karşıya kalmıştır. Bu tehlikeler şunlardır:

 • Düşman askerleri: Çocuklar, yolculuk sırasında Rus askerleri tarafından saldırıya uğramıştır.
 • Doğa: Çocuklar, yolculuk sırasında zorlu arazi koşulları ve hava şartlarıyla mücadele etmiştir.
 • Hastalık: Çocuklar, yolculuk sırasında hastalık ve açlıkla mücadele etmiştir.
 1. Çocuklardan kaçı evine dönebilmiştir?

Yaklaşık 40 tanesi eve geri dönebilmiştir.

 1. ETKİNLİK

Aldığınız notlardan da yararlanarak izlediğiniz filmi kısaca özetleyiniz.

120 filmi, Birinci Dünya Savaşı sırasında Van’da yaşanan gerçek bir hikâyeyi anlatıyor. Filmde, Van’ın çocukları, cephede savaşan askerlerin cephane ihtiyacını karşılamak için gönüllü olarak yola koyuluyor.

Filmin kahramanı, oğlunu savaşta kaybetmiş bir okulu müdürü olan Ali Bey’dir. Ali Bey, cephanenin cepheye ulaştırılması için bir plan yapar. 120 gönüllü çocuk, Ali Bey’in önderliğinde yola koyulur.

Çocuklar, zorlu bir yolculuğun ardından cephaneyi cepheye ulaştırmayı başarır. Ancak, bu yolculuk sırasında birçok çocuk şehit olur.

Film, vatan sevgisi ve fedakarlığın en güzel örneklerinden birini sunuyor.

 1. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları izlediğiniz filmden hareketle yanıtlayınız.

 1. Tümen kumandanı çocuklar için nasıl bir yaz eğlencesi düzenlemiştir?

Tüfekle atış eğitimi düzenleyerek bir yaz eğlencesi düzenlemiştir.

 1. Vali Bey’in sözlerinden sonra kimler hangi önerilerde bulunmuştur? Vali Bey bu önerilere ne tepki vermiştir?

Okul müdürü kendilerinin hududa cephane taşıması önerisinde bulunmuştur. Vali Bey sayılarının az olduğunu, cephane taşırken güçleri yetmezse eldeki cephaneden de olacağını, kendileri giderse şehrin sahipsiz kalacağını söylemiştir. Doktor bey mektepteki çocukların hududa cephane götürmesini önermiştir. Vali bey çok şaşırır ve şiddetle karşı çıkar.

 1. Vali Bey’e sunulan önerilerin dışında siz nasıl bir öneride bulunurdunuz?

Ben yaş olarak daha büyük bireylerin gitmesini önerirdim.

 1. Cephaneyi götürmek üzere yola çıkan 120 çocuk neye göre seçilmiştir?

Gönüllülük esasına göre seçilmiştir.

 1. Seferberlik ilan edilmesiyle çocukların cephaneyi taşıması arasında nasıl bir ilişki olabilir?

Seferberlik ilan edildiğinde askerlik çağında ve askerliğini yapmış sağlıklı herkes savaşa katılmaktadır. Herkes savaşa katıldığından cephane taşıyacak kimse bulunmamaktadır. Bu nedenle bu görev mecburen çocuklara düşmüştür.

 1. Daha önce Türkiye haritasında yerlerini incelediğiniz illeri hatırlayınız. Çocukların gittiği yolu düşünürsek çocuklar bu görevi hangi duygularla üstlenmiş olabilir?

Van ve Sarıkamış illeri, Türkiye’nin doğusunda yer almaktadır. Bu iki il arasındaki mesafe yaklaşık 400 kilometredir. Çocuklar, bu zor ve tehlikeli yolculuğu, vatan sevgisi ve fedakârlık duygularıyla üstlenmiş olabilirler.

4.ETKİNLİK

İzlediğiniz filmin konusunu yazınız.

Vatan uğruna çocuk savaşa maruz kalanların yaşadıkları

5.ETKİNLİK

Filmden alınan ekran görüntüsünden hareketle konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını belirleyerek yazınız.

Çocuk yaşta şehit düşen askerlerin arkasından duyulan üzüntüyü ve çaresizliği gösteren bir görseldir. Bu görselin mesajı Mehmet Akif’in şu dizeleri ile özetlenebilir:

Vurulup tertemiz alnından, uzanmış yatıyor,

Bir hilal uğruna, ya Rab, ne güneşler batıyor!

(Mehmet Akif Ersoy)

6.ETKİNLİK

İzlediğiniz filmde sizi en çok etkileyen bölüm ya da sahne hangisidir? Niçin? Arkadaşlarınızla paylaşınız.

Filmin sonunda, Ali Bey ve çocukların Sarıkamış’ta şehit düşen askerlerin mezarlarını ziyaret ettikleri sahne de beni çok etkilemiştir. Bu sahnede, Ali Bey’in duyguları ve şehit çocukların anısına yapılan saygı duruşu, izleyiciyi de duygulandırır.

p

 

p

8.ETKİNLİK

Vatanı için tüm zorlukları göze alan filmdeki 120 çocuğa duygularınızı anlatan bir yazı yazınız. Yazınızı aşağıda verilen taslağa göre planlayınız.

Konu: Vatanı için tüm zorlukları göze alan 120 çocuğa duygular

Ana Fikir: 120 çocuk, vatan sevgisi ve fedakarlıklarıyla tarihe altın harflerle yazılmıştır.

 

Giriş:

120 filmi, Birinci Dünya Savaşı sırasında Van’da yaşanan gerçek bir hikâyeyi anlatmaktadır. Filmde, Van’ın çocukları, cephede savaşan askerlerin cephane ihtiyacını karşılamak için gönüllü olarak yola koyulur. Bu çocuklar, vatanlarını korumak için canlarını feda etmekten çekinmemişlerdir. Onlar, bu fedakarlıkları sayesinde, cephede savaşan askerlere önemli bir destek sağlamışlardır.

Gelişme:

Bu çocuklar, zorlu bir yolculuğun ardından cephaneyi cepheye ulaştırmayı başardınız. Bu yolculuk sırasında birçok arkadaşları şehit oldu. Ancak onlar bu zorlukları göze alarak, vatanlarını korumak için canlarını feda etmekten çekinmedi.

Sonuç:

Bu çocuklar, vatan sevgisi ve fedakarlıklarıyla tarihe altın harflerle yazılmışlardır. Onların bu fedakarlıkları, bizlere daima ilham kaynağı olacaktır.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Büyüklerinizden, küçükken oynadıkları oyunlar hakkında bilgi alınız. Aldığınız bilgileri not ediniz.

Büyüklerim, çocukluklarında oynadıkları oyunları bana anlattılar. Bu oyunlar, günümüz oyunlarından çok farklıydı. Çocukların hayal gücü ve yaratıcılığıyla ortaya çıkan bu oyunlar, onları eğlendirmenin yanı sıra, onlara önemli beceriler de kazandırıyordu.

Oynadıkları oyunlardan bazıları şunlardır:

 • Yakar top: Bu oyunda, bir kişi ebe olur ve elinde bir bez parçasıyla diğer oyuncuları yakalamaya çalışır. Yakalanan oyuncular da ebe olur.
 • Köşe kapmaca: Bu oyunda, oyuncular bir köşede toplanır. Ebe olan oyuncu, köşelerde saklanan oyuncuları yakalamaya çalışır.
 • Ebecilik: Bu oyunda, bir kişi ebe olur ve diğer oyunculardan saklanır. Ebe olan oyuncu, diğer oyuncuları bulursa, onlar da ebe olur.
 • Yağ satarım bal satarım: Bu oyunda, oyuncular bir halka oluşturur ve bir kişi halkanın ortasına geçer. Halkanın ortasındaki kişi, elindeki bir bez parçasını kullanarak, halkadaki oyuncuların ellerini tutar. Oyuncular, ellerini kurtarmak için halkanın etrafında döner.
 • Çöp adam: Bu oyunda, oyuncular bir kağıt üzerine çöp adam çizer. Sonra, bir kişi, kağıttaki çöp adamın bir yerini çizer ve oyuncular, çizilen yeri tahmin etmeye çalışır.
 • İp atlama: Bu oyunda, iki kişi bir ipe tutunur ve ipi çevirir. Diğer oyuncular, ipi atlayarak geçer.
 • Çelik çomak: Bu oyunda, oyuncular bir çukura bir çubuk saplar. Diğer oyuncular, çubuğa bir sopayla vurarak, onu düşürmeye çalışır.
 • Langırt: Bu oyunda, oyuncular tahta bir masanın üzerinde bulunan bir topu, kalelere sokmaya çalışır.
 • Çocuk oyuncakları: Büyüklerim, çocukluklarında tahta arabalar, toplar, ip ve sopa gibi oyuncaklarla oynadıklarını söylediler.

Büyüklerimin anlattıkları oyunlardan çıkardığım dersler:

 • Çocukların hayal gücü ve yaratıcılığı, oyunlar yoluyla gelişir.
 • Oyunlar, çocuklara önemli beceriler kazandırır.
 • Oyunlar, çocuklara sosyalleşmeyi öğretir.
 • Oyunlar, çocuklara eğlenceli vakit geçirme fırsatı verir.

Günümüzdeki çocuklarla kıyaslandığında, büyüklerimin çocukluklarının daha zor olduğunu düşünüyorum. Ancak, onlar, bu zor koşullarda bile, hayal güçlerini kullanarak, eğlenceli oyunlar keşfetmişler. Bu durum, onların yaratıcılık ve problem çözme becerilerinin gelişmiş olduğunu gösteriyor.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Scott AjansScott Ajans tarafından ❤️ ile tasarlanmıştır