3. Tema Hak ve Özgürlükler Değerlendirme Soruları ve Cevapları Sayfa 96-97-98-99

3. Tema Hak ve Özgürlükler Değerlendirme Soruları ve Cevapları Sayfa 96-97-98-99

 

Aşağıdaki 1, 2, 3 ve 4. soruları metne göre cevaplayınız.

Demokrasi ve Temel İlkeleri

(…) Demokrasi, eski Yunanca’da halk anlamına gelen “demos” ve yönetim anlamına gelen “kratos” kelimelerinin birleşiminden oluşmuş olup “halkın yönetimi” anlamına gelmektedir. (…) Demokrasi, özgür bir seçim sistemine dayalı halkın gücü elinde bulundurduğu bir yönetim şeklidir. (…) Demokrasi, bir yönetim biçimi olduğu kadar bir yaşam biçimidir de. Demokratik bir yönetim için yasaların ve yönetim sisteminin tek başına demokratik ilkeler doğrultusunda oluşturulmuş olması yetmez. Günlük hayatta insanların davranışlarından oluşan kültürde bu temel ilkelerin yaşanması gerekir. (…) Demokrasi, halkın yöneticileri belirli aralıklarla, özgür ve adil bir seçimle seçmesini gerektirir. Gerçek demokrasilerde seçimlerin de belirli ilkelere göre yapılması gerekir. (…)

                                                                                                          Genel ağdan alınmıştır.

                                                                                                                      (Kısaltılmıştır.)

 1. Demokrasiyi kendi cümlelerinizle tanımlayınız.

Demokrasi, halkın kendi kendini yönettiği bir yönetim biçimidir. Demokraside, halk, yöneticilerini özgür ve adil bir şekilde seçer. Seçilen yöneticiler, halka karşı sorumludur ve halk tarafından denetlenir.

 1. Demokratik bir toplumda bireylerin her birine tanınan fırsat eşitlikleri nelerdir?

Demokratik bir toplumda bireylere tanınan fırsat eşitlikleri şunlardır:

 • Eğitim fırsatı: Herkes, eğitim almak için eşit fırsata sahip olmalıdır. Eğitim, bireylerin kendilerini geliştirmelerine ve topluma katkıda bulunmalarına olanak tanır.
 • İş fırsatı: Herkes, yeteneklerine ve ilgi alanlarına uygun bir iş bulma fırsatına sahip olmalıdır. İş, bireylerin geçimlerini sağlamalarına ve topluma katkıda bulunmalarına olanak tanır.
 • Siyasi katılım fırsatı: Herkes, siyasi süreçlere katılma fırsatına sahip olmalıdır. Siyasi katılım, bireylerin kendi geleceğini belirlemelerine olanak tanır.
 • Kültürel katılım fırsatı: Herkes, kültürel etkinliklere katılma fırsatına sahip olmalıdır. Kültürel katılım, bireylerin kendilerini ifade etmelerine ve topluma katkıda bulunmalarına olanak tanır.
 1. Günümüz dünyasında demokrasinin çoğunluk tarafından benimsenmesinin nedenleri nelerdir?

Günümüz dünyasında demokrasinin çoğunluk tarafından benimsenmesinin nedenleri şunlardır:

 • Demokrasinin, insanların kendi hayatlarını kontrol etmelerine olanak tanıması.
 • Demokrasinin, insan haklarına ve özgürlüklerine saygı duyması.
 • Demokrasinin, toplumsal barışı ve istikrarı sağlaması.
 1. Demokratik toplumlarda halkın önemi nedir?

Demokratik toplumlarda halkın önemi büyüktür. Halk, demokrasinin temelini oluşturur. Halk, yöneticilerini seçerek, yönetime yön verir.

 1. Aşağıdaki metni okuyunuz. Metindeki sıfatları bulup aşağıdaki boşluğa yazınız.

Durgun denizin minik dalgacıkları üzerinde, güneşin altın gibi ışıldadığı pırıl pırıl bir sabahtı. Sahilden bir mil uzaklıkta, denizi kucaklarcasına ilerleyen bir balıkçı teknesi, martılara kahvaltı zamanının geldiğini haber veriyordu. Binlerce martı, bir lokma yiyecek için mücadeleye girişmişti bile. İşte zor bir gün daha başlıyordu. Sahilin ve teknenin çok ötesinde, bir martı, Jonathan Livingston (Canıtın Livingstın), tek başına uçuş çalışmaları yapıyordu. Yüz fite yükseldiğinde perdeli ayaklarını indiriyor, gagasını kaldırıyor ve ona acı veren bir kavisi oluşturabilmek için kanatlarını iyice geriyordu. Eğer bu kavisi oluşturabilirse daha yavaş uçabilecekti. Şimdi rüzgâr hafifçe yüzünü yalıyordu. Hemen altındaki uçsuz bucaksız deniz neredeyse hareketini yitirmişti ve o sanki havada asılı kalmış gibi yavaşlamıştı.

  Martı-Richard BACH (Riçırt Bah)

 (Çeviren: Kader Ay Demireğen)

Durgun deniz, minik dalgacıklar, pırıl pırıl bir sabah, bir mil, bir balıkçı teknesi, binlerce martı, bir lokma yiyecek, zor bir gün, bir martı, yüz fit, perdeli ayak, bir kavis, bu kavis, daha yavaş, uçsuz bucaksız deniz

 

a6864se

 

jye78pv

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Scott AjansScott Ajans tarafından ❤️ ile tasarlanmıştır